Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK/SJK

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

DESKRIPTOR

Memahami dan menilai bahan penulisan kreatif yang dibaca

EVIDENS

B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Bahan grafik dan petikan

Langkah Pentaksiran 1. Meneliti dan menyatakan maklumat daripada bahan grafik dengan betul. 2. Membaca petikan untuk memahami dan menyatakan maksud bahan grafik.

INSRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK TARIKH:.. NAMA: .. TARIKH:.. KELAS:. RUJUKAN : B6 DB1 E1 ARAHAN: ARAHAN:

Pada minggu lepas, saya dan keluarga pulang ke kampung. Kampung saya terletak di negeri Kedah Darul Aman. Datuk telah membawa saya dan abang mengelilingi kampung yang dipenuhi dengan sawah padi. Pemandangan di kampung saya sangat indah. Saya melihat pesawah sedang menanam anak padi yang baru dicabut dari tapak semaian. Anak padi ditanam di dalam petak sawah yang berair secara berbaris supaya dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, anak padi ditabur baja dan aktiviti merumput dilakukan sehingga pokok padi berbuah dan dituai. Saya berasa amat gembira kerana pengalaman tersebut tidak diperoleh di bandar.

Nota: Panduan untuk guru Soalan: 1. Apakah yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Bilakah kamu dan keluarga kamu pulang ke kampung? 2. Apakah yang terdapat di kampung datuk kamu? 3. Bagaimanakah perasaan kamu? 4. Mengapakah anak padi ditanam di dalam petak berair?