RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Mata Pelajaran Tarikh Masa Tema Tajuk Tahun Bil

. Pelajar Hasil Pembelajaran : : : : : : : : : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegraan 11 April 2011 10.15 pagi – 11.15 pagi (60 Minit) Kenali Budaya Malaysia Keunikan Pakaian Yang Kita Warisi Pakaian Tradisional Kebanggaaan Kita 4 Arif 25 Orang Di akhir pembelajaran murid dapat: a) Menyenaraikan perbandingan keunikan pakaian tradisional pelbagai kaum. b) Melukis pakaian tradisional pelbagai kaum. c) Menghormati warisan budaya pakaian tradisional pelbagai kaum.

Isi kandungan: 1) Gambar pakaian tradisional di Malaysia. 2) Realia pakaian tradisional kaum di Malaysia. 3) Peragaan pakaian tradisional Penerapan nilai murni: Menghormati, bekerjasama, keberanian, menghargai, semangat bermasyarakat Unsur patriotisme: Melahirkan masyarakat majmuk yang saling menghormati dan menyedari budaya kaum lain. Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat dan memakai sebilangan pakaian tradisional kaum masing-masing.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) Bil. Guru mengaitkan aktiviti dengan topik pembelajaran. beberapa pakaian tradisional sebenar ke dalam kelas. Guru bersoal jawab dengan murid tersebut. Guru menayangkan kepada Pembelajaran konstektual murid-murid pakaian tersebut. Prosedur Pelaksanaan Set Induksi ( 5 minit ) 1. Visual ruang BSPP1. baju kebaya. baju melayu. 4. Guru membawa masuk TKP 1. cheongsam) . tentang pakaian Elemen Pengurusan Catatan ( Penerapan Nilai Murni/ Alat Bantu Mengajar ) pembelajaran Bestari SUMBER Laptop LCD Kertas A4 Manila kad Borang pengurusan grafik Video Pembesar suara Realia pakaian tradisional 1 unit KUANTITI 1buah 1 buah 10 helai 5 helai 25 helai kurung. 2. sari. Realia tradisional (baju pakaian sebenar. 3.

Verbal Linguistik Nilai: 1. Laptop LCD Video Slaid Tradisional” ”Pakaian penerangan pakaian tersebut. Guru pakaian menayangkan tradisional slaid dan meminta pakaian dalam murid yang video Nilai : Menghargai memerhati Pembelajaran Konstektual Muzik Visual Ruang BSPP : I. Visual ruang 3. . IV. Keberanian 1. Interpersonal 2. Borang grafik pengurusan tradisional kumpulan mereka. Guru mengagihkan setiap kumpulan dengan satu baju tradisional daripada pelbagai TPK : kaum. 3. Secara berkumpulan. Ahli kumpulan dikehendaki membantu ahli kumpulan menyiapkan model pilihan kumpulan mereka. III. murid dikehendaki memilih seorang wakil dijadikan kumpulan model untuk pakaian Pembelajaran konstektual 1. Manila Kad 3. 2. Kerjasama 2. 2. II.Langkah 1 (10 minit ) 1. mengenai Langkah 2 ( 15 minit ) KB : 1. 3. Guru memaparkan video lagu TKP “Budi Bahasa Budaya Kita” yang mengandungi pakaian tradisional pelbagai kaum di KB – Menghubungkait Malaysia. Guru terdapat tersebut. Mengintepretasi BSPP 1. Baju tradisional 2.

Guru meminta murid melukis TKP pakaian tradisional yang telah diberikan berdasarkan nama kumpulan menyenaraikan pakaian tersebut. “ Gallery tour” 1. Mensintesis 3.4. Borang pengurusan grafik dipaparkan di hadapan kelas. Bekerjasama. 5. Kertas A4 3. Guru menjalankan peragaan pakaian tradisional di dalam kelas. Guru meminta model tersebut membaca Langkah 3 ( 20 minit) 1. 2. Dua orang daripada setiap kumpulan melengkapkan pengurusan disediakan. Borang grafik pengurusan hasil kerja kumpulan mereka. 5. bertanggungjawab 1. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli. Mencirikan 2. 4. Kinestetik 2. grafik dikehendaki borang yang . Guru membahagikan murid KB : kepada 5 kumpulan. 2. 3. Manila kad. Guru mengedarkan 2 helai kertas lukisan kepada setiap kumpulan. 7. 6. Setiap untuk kumpulan mencari diminta maklumat bergerak ke kumpulan lain dan ciri-ciri Pembelajaran koperatif: 1. 2. Memproses maklumat BSPP : 1. Visual ruang KBKK: Borang pengurusan grafik Rujuk lampiran Nilai: 1.

Murid menghayati dan menyanyi 1. Guru memaparkan lagu ’1 Malaysia by Ckgu Shida”.mengenai pakaian yang telah dilukis dengan melengkapkan borang pengurusan grafik yang telah diberikan kepada setiap kumpulan. Video ”1 Malaysia by Cikgu Shida” 2. Pembesar Suara 4. LCD . Laptop 3. Muzik 2. 6. atau guru memberi pengukuhan. Guru memilih hasil kerja KB: kumpulan yang paling kreatif dan diletakkan di sudut TPK : video diminta 1. 2. meminta semua kumpulan untuk kembali ke kumpulan masing-masing. Verbal Linguistik Nilai 1. Menghargai pembelajaran PSK sebagai penghargaan. Penutup ( 5 minit ) 1. Memproses maklumat 2. kumpulan asal bersama 1 helaian kosong untuk kegunaan kumpulan yang datang melawat untuk memberi 7. Sebelum diminta kerja bergerak meletakkan mereka atas ke hasil meja kumpulan lain. Merumus BSPP : 1. Selepas komen 15 minit.

3. Guru menerapkan nilai-nilai berdasarkan video tersebut. Guru teknik menggunakan ”calling speaker” 2. 4. Semangat bermasyarakat kepada murid-murid sebagai merumuskan pembelajaran. .bersama-sama jika tahu.

REFLEKSI PENGAJARAN .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful