RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tema Tajuk

: : : : : :

Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari 35 10.30 – 11.30 pagi (1 jam) Pertanian Buah-buahan Tempatan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : Objektif :

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. ii. Menamakan buah-buahan tempatan.

EMK ENT

: Keusahawanan, TMK : Kemahiran Berfikir – Menjanakan idea Kecerdasan pelbagai – interpersonal, verbal linguistik

Sistem Bahasa Ilmu Nilai BBM/ABM

: Kosa kata - enak, tempatan, musim : Kemahiran Matematik : Bersyukur, kejujuran : Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD, alat Penimbang Pengetahuan sedia ada: Langkah/masa ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN Set Induksi (5 minit) Buah-buahan 1. Guru berlakon sebagai - rambutan penjual buah-buahan. Buah-buahan -cempedak tempatan - ciku 2. Murid tampil untuk sebenar/tiruan - manggis membeli buah-buahan - rambutan yang dibawa oleh guru. - langsat Nilai : Kesyukuran - langsat 3. Murid diminta EMK : - pulasan menamakan buahkeusahawanan buahan yang ingin dibeli ENT: interpersonal oleh mereka.

3. Mari kawan mari semua. Murid melihat seni kata lagu yang dipaparkan pada skrin. Ciku. mari kawan mari semua. manggis dan durian. kumpulan dan individu. Petikan lagu Skrin LCD Ilmu : Muzik Nilai : Kesyukuran ENT: verbal linguistik Nilai : kerjasama. kelapa dan juga rambutan. kebersihan. Murid menyebut seni kata lagu dengan jelas secara kelas Petikan lagu Skrin LCD Langkah 2 (15 minit) Seni kata lagu dan muzik 1. Murid diminta menyanyi berdasarkan seni kata lagu dengan jelas secara kelas. Murid menonton video lagu tentang buah-buahan tempatan.Langkah 1 (10 minit) Tajuk lagu: Buah-buahan tempatan 1. semua enak dimakan. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti jual beli di samping menyanyikan lirik lagu melalui persembahan yang Berbeza . kejujuran. nangka.mangga. pisang. belimbing. 2. makan buahan tempatan. Video lagu buahbuahan tempatan Lirik lagu Ciku . Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. makan buahan tempatan. 2. EMK : kreativiti dan inovasi Kad gambar Langkah 3 (15 minit) Aktiviti jual beli Aktiviti jual beli melalui persembahan yang berbeza 1. cempedak dan jambu batu. 2. pulasan. langsat.

Ilmu: Muzik Nilai : kesyukuran Refleksi: Ulasan guru pembimbing Ulasan pensyarah penyelia .Langkah 4 (10 minit) Nama buah-buahan Pentaksiran : Latihan Pengayaan 1. 3. Murid diminta menyatakan jenis buah-buahan yang terdapat dalam seni kata lagu Latihan berdasarkan jawapan yang diberi. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu “Buah-buahan Tempatan” Penutup (5 minit) 1. Murid menyanyikan lagu semula dengan gerakan bebas. ENT–kemahiran berfikir menjana idea EMK: TMK Latihan Pemulihan Slaid 2. Murid diminta klik pada gambar /perkataan yang betul dalam latihan yang dipaparkan pada slaid.

bacaan. tulisan dan tatabahasa sahaja.* Pentaksiran hanya dilaksanakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran lisan. .. Bagi standard kandungan dan standard pembelajaran aspek seni bahasa tidak perlu dilaksanakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful