Anda di halaman 1dari 49

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 1

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 1


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 1 - B1 DB1 E1

BT MS 1 - B2 DL1 E1


BT MS 1 - B6 DT1 E1 (H)

BT MS 2 & 3 - B1 DL1 E1

H : Huruf

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 2

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 1


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 2 & 3 - B2 DL2 E1

BT MS 4 - B2 DB2 E1


BT MS 5 - B1 DB1 E2


B
BT MS 6 - B2 DB1 E1


ASHPBS 3

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 1


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 8 - B1 DB1 E2

BT MS 8 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

ASHPBS 4

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 1


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI MODUL TRANSISI - B1 DT1 E1

MODUL TRANSISI - B1 DT1 E2

BLA MS 8 - B3 DT1 E1

BLA MS 10 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10 20

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 8

30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 5

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 6

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 10 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1 BT MS 10 - B5 DL1 E2

. .

BT MS 10 - B6 DT1 E1 (I)

BT MS 11 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1

I : Ibarat


IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 7

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 11 - B5 DL1 E2

BT MS 11 - B6 DT1 E1 (I)

. . .

I : Ibarat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 12 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1

BT MS 12 - B5 DL1 E2


ASHPBS 8

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 12 - B6 DT1 E1 (I)

BT MS 13 - B2 DB2 E1

I : Ibarat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


L
BT MS 15 - B6 DT1 E1 (P)

BT MS 15 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

P : Perkataan

IMLAK :


ASHPBS 9

GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 16 - B6 DL1 E1 / DL1 E2 / DB1 E1

ASHPBS 10

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 11 & 12 - B4 DT1 E1

BLA MS 14 - B5 DT1 E2


...........


.............

.............

.............
T

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 14

BLA MS 15 - B3 DT1 E1

BLA MS 20 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10 20

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 15

30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 11

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 12

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 3


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 19 - B3 DL1 E2


BT MS 19 - B5 DL1 E2

BT MS 19 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1

. .

. .
BT MS 19 - B6 DT1 E1 (I)


ASHPBS 13

I : Ibarat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 3


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 20 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1 BT MS 21 - B2 DB2 E1


BT MS 23 - B6 DT1 E1 (P)

BT MS 23 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1


ASHPBS 14

P : Perkataan

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 3


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 24 - B6 DL1 E1 / DL1 E2 / DB1 E1

.: .: : .: .:. : : . .: . :

ASHPBS 15

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 3


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 25 - B3 DT1 E1

BLA MS 30 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 25

20 30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 16

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 17

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 4


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 26 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 26 - B6 DL1 E3

BT MS 26 - B6 DT1 E1 (P)

BT MS 27 - B5 DL1E1

P : Perkataan


ASHPBS 18

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 4


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 27 - B5 DL2 E1


BT MS 27 - B5 DB1 E2

BT MS 27 - B5 DB1 E1


BT MS 27 - B6 DT1 E1 (A)ASHPBS 19

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 4


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 29 - B2 DB2 E1

BT MS 32 - B6 DL1 E1 / DL1 E2 / DB1 E1

. . . .

ASHPBS 20

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 4


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 35 - B3 DT1 E1

BLA MS 40 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 35

20 30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 21

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 22

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 5


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 33 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 33 - B6 DT1 E1 (P)


BT MS 35 - B5 DL1 E1

P : Perkataan

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 35 - B5 DL2 E1


ASHPBS 23

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 5


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 35 - B5DB1E1/DB1E2

BT MS 35 - B6 DL1 E3


BT MS 35 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 37 - B2 DB2 E2

A : Ayat

) (

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 24

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 5


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 37 - B2 DB3 E1

BT MS 40 - B6DL1E1/DL1E2/DB1E1

. . .

ASHPBS 25

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 5


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 45 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

BLA MS 45 - B3 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 45


45 55 65 75 85 95

BLA MS 50 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HURUF YANG DINILAI

ASHPBS 26

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 27

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 6


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 42 - B5DL1E1/DB1E1/DB1E2

BT MS 42 - B5DL2E1/DB1E1/DB1E2

. . . .
BT MS 42 - B6 DT1 E1 (A)


BT MS 44 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 28

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 6


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 44 - B6 DT1 E1 (P)

BT MS 45 - B2 DB2 E2

P : Perkataan

) (

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


L B

BT MS 45 - B2 DB3 E1

BT MS 48 - B6 DL1E1/DL1E2/DB1E1

. . .
ASHPBS 29

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 6


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 51 - B5 DT1 E1

BLA MS 55 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

MUKASURAT

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 51


45 55 65 75 85 95

BLA MS 55 - B3 DT1 E1

BLA MS 60 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 55

20 30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 30

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 31

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 7


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 50&51 - B3 DL2 E1 / DL2 E2 BT MS 51 - B3 DB2 E1 / DB2 E2 0

L
2

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5
L

4 5 6 7

01

BT MS 50&51 - B6 DT1 E1 (N)

BT MS 52 - B6 DL1 E1

N : Nombor

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


ASHPBS 32

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

7 INSTRUMEN PBS - TAJUK


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS 2BT MS 53 - B2 DB2 E

1BT MS 53 - B2 DB3 E

()


L B

1BT MS 56 - B6 DL1 E1 / DL1 E2 / DB1 E

. .
33 ASHPBS

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 7


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 61 - B3 DT2 E1

BLA MS 65 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

MUKASURAT

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 61


45 55 65 75 85 95

BLA MS 65 - B3 DT1 E1

BLA MS 70 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

MUKASURAT 10 20

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 65

30 40 50 60 70 80 90 100

ASHPBS 34

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 35

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 8


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 57 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 57 - B6 DT1 E1 (P)


BT MS 60 - B6 DL1 E1 / DL1 E2

P : Perkataan

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 61 - B2 DB2 E2

) (


ASHPBS 36

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 8


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 61 - B2 DB3 E1

BT MS 63 - B5 DL1 E1/DB1E1/DB1E2


BT MS 63 - B5 DL2 E1

... ... ...

BT MS 63 - B6 DT1 E1 (A)

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 37

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 8


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 64 - B6 DB1 E1

ASHPBS 38

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 8


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 75 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

BLA MS 75 - B3 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 75


45 55 65 75 85 95

BLA MS 80 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HURUF YANG DINILAI

ASHPBS 39

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 40

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 9


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 65 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 65 - B6 DT1 E1 (P)

P : Perkataan

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


BT MS 68 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 68 - B5 DL1E1/DL2E1/DB1E1/DB1E2

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


ASHPBS 41

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

9 INSTRUMEN PBS - TAJUK


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS 2BT MS 69 - B2 DB2 E

1BT MS 69 - B2 DB3 E

()


1BT MS 72 - B6 DB1 E

. .. .. .. . .
24 ASHPBS

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 9


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 85 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

BLA MS 90 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT MUKASURAT HURUF YANG DINILAI 10 20 30 40 45 55 65 75 85 95 50 60 70 80 90 100

HURUF YANG DINILAI

ASHPBS 43

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 44

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 10


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 73 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 73 - B6 DT1 E1 (P)

P : Perkataan

IMLAK :


BT MS 74 - B5 DL1E1/DL2E1

GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 74 - B5 DB1E1/DB1E2


______


______


______
ASHPBS 45

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 10


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 74 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 76 - B4 DL1 E1/B4 DL1 E2/B4 DB1 E1

A : Ayat

.,

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

.
BT MS 76 - B5 DL2 E1

.,
B

BT MS 77 - B2 DB2 E2

...

) (


ASHPBS 46

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 10


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 77 - B2 DB3 E1

BT MS 80 - B6 DB1 E1

, . . ,

ASHPBS 47

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 10


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 95 - B2 DT1 E2
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E2

BLA MS 95 - B3 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT

HURUF YANG DINILAI

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 95


45 55 65 75 85 95

BLA MS 98 - B5 DT1 E2

BLA MS 99 - B5 DT1 E2

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 98

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 99

ASHPBS 48

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN PBS - TAJUK 10


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 100 - B2 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI KUT UNTUK MELEPASI B2 DT1 E1

BAHASA ARAB TAHUN 1 PADA MUKASURAT BERI-

MUKASURAT 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HURUF YANG DINILAI

ASHPBS 49

Anda mungkin juga menyukai