Anda di halaman 1dari 5

LAMPIR AN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ....... Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

B4D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

B6D1E1

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ....... Tingkatan : ......... B3D2E1 / B4D2E1

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ....... Tingkatan : ......... B3D3E1 / B4D3E1

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P.

B4D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ....... Tingkatan : ......... B3D4E1 / B3D5E1

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN

B3D4E1

Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

3 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

B3D5E1

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ....... No. Kad Pengenalan : ................. Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH Tingkatan : .........

B3D6E1

Membuat pemasangan litar siri.

B4D4E1

Membuat pemasangan litar siri dengan betul.

B5D2E1

Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.