UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN MEMANAH 1.

UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN Selain daripada peraturan -peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut undang-undang "International Archery Federation (FITA) dan Peraturan-peraturan Am MSSMK. 2. JENIS PERTANDINGAN 2.1 Pertandingan akan dijalankan secara Single FITA dalam jangka masa empat (4) hari termasuk hari latihan rasmi (sighters) yang akan dijalankan satu (1) hari sebelum pertandingan pertama dijalankan. 2.2 Lelaki Perseorangan dan Berpasukan (18 Tahun dan ke bawah) 2.2.1 Jarak 90 M 2.2.2 Jarak 70 M 2.2.3 Jarak 50 M 2.2.4 Jarak 30 M 2.3 Wanita Perseorangan dan Berpasukan ( 18 Tahun dan ke bawah) 2.3.1 Jarak 70 M 2.3.2 Jarak 60 M 2.3.3 Jarak 50 M 2.3.4 Jarak 30 M 2.4 Lelaki / Wanita Perseorangan dan Berpasukan (15 Tahun dan ke bawah 2.4.1 Jarak 50 M 2.4.2 Jarak 40 M 2.4.3 Jarak 30 M 2.4.4 Jarak 20 M 2.5 Lelaki / Wanita Perseorangan dan Berpasukan (12 Tahun dan ke bawah) 2.5.1 Jarak 25 M 2.5.2 Jarak 20 M 2.5.3 Jarak 15 M 2.5.4 Jarak 10 M 2.6 Pusingan Olimpik (18 tahun dan ke bawah) 2.6.1 Jarak yang dipertandingkan ialah 70 M (lelaki dan wanita) 2.6.2 Bagi acara individu , 32 pemanah lelaki dan 32 pemanah wanita terbaik dari Single FITA akan layak bertanding dalam Pusingan Olimpik. Sebarang penambahan peserta bagi acara ini akan diputuskan oleh pengelola. 2.6.3 Bagi acara berpasukan, semua pasukan yang bertanding akan layak bertanding dalam Pusingan Olimpik layak bertanding dalam Pusingan Olimpik 3. KELAYAKAN DAN HAD UMUR PESERTA Rujuk Peraturan Am ( ) MSSMK 4. PENDAFTARAN PEMAIN / PEMBENTUKAN PASUKAN 4.1 Setiap pasukan hanya boleh mendaftar satu (1) pasukan lelaki dan satu (1) pasukan wanita Pasukan Lelaki : 18 Tahun 15 Tahun 12 Tahun Pengurus Pasukan 1 orang Jurulatih 1 orang 1 orang 1 orang Pemanah 4 orang 4 orang 2 orang JUMLAH 6 orang 5 orang 3 orang Pasukan Wanita: 18 Tahun 15 Tahun 12 Tahun Jurulatih 1 orang 1 orang 1 orang

1 Sila rujuk Peraturan Am ( ) MSSMK .Tidak dibenarkan 6. GELANGGANG / ALATAN 6.5 Rest-Plastic Rest 6.5.1 Taklimat Pengurus Pasukan akan diadakan satu (1) hari sebelum pertandingan dijalankan. 4.2. 4.5 Acara Berpasukan 4.8 Stabilizers . mengikut peraturan Am MSSMK.7 Clicker .3 Acara Perseorangan Setiap pasukan dibenarkan menghantar hanya empat (4) orang pemanah lelaki dan empat (4) orang pemanah wanita bagi tiap kategori umur dalam acara perseorangan(kecuali bagi acara 12 tahun dan ke bawah) 4.1 Rujuk FITAStandard Bow Equipment (Article 7.1 Bagi Kategori 18 Tahun dan ke bawah dan Kategori 15 Tahun dan ke bawah Rujuk Undangundang International Archery Federation (FITA) 6.2. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH Sila rujuk Peraturan Am ( ) MSSMK 10.2 Bagi pasukan yang tidak berkemampuan untuk menghantar pasukan (kurang daripada 3 pemanah) boleh menyertai pertandingan ini dengan mengambil bahagian bagi acara individu. 4.2) dengan beberapa pindaan.2 Tali. SISTEM PERTANDINGAN 5.4 Bagi kategori 18 tahun dan ke bawah.2 Selepas taklimat pengurus .5.2.4 Sight-Side Sight 6.2.1 Setiap pemanah diwajibkan memanah ke semua empat (4) jarak yang dipertandingkan iaitu sebanyak tiga puluh enam (36) batang anak panah bagi setiap jarak yang berjumlah seratus empat puluh empat (144) batang anak panah keseluruhannya.2 Pasukan yang menghantar kurang dari tiga (3) pemanah tidak layak menyertai acara berpasukan.5. TAKLIMAT PENGURUSAN PASUKAN 7.3.2 Setiap pasukan terdiri daripada empat (4) orang pemanah. setiap pasukan dibolehkan mendaftar hanya seorang peserta lelaki dan seorang peserta wanita yang berumur 20 tahun dan ke bawah.2 Bagi Pusingan Olimpik.2 Bagi Kategori 12 Tahun dan ke bawah 6.1 Setiap pasukan dibenarkan menghantar hanya empat (4) orang pemanah lelaki dan empat (4) pemanah wanita dalam acara berpasukan.2. Jumlah mata tertinggi bagi tiga (3) orang pemanah terbaik akan dikira pemenang. 7.9 Semua alatan elektronik tidak dibenarkan 7.2.Pemanah 4 orang 4 orang 2 orang JUMLAH 5 orang 5 orang 3 orang 4.3 Anak Panah. 5. 4. BANTAHAN 10.2.hanya jenis Dacron 6.semua jenis arrow aluminium boleh digunakan 6. Pemanah / Pasukan yang mendapat mata tertinggi akan dikira pemenang.6 Plunger Button-Boleh digunakan 6.2. 8. sebarang permohonan / gantian pemanah tidak dibenarkan. MASAMELAPOR DIRI Setiap pasukan dikehendaki melaporkan diri kepada Ketua Hakim (Chief Judge) Kejohanan untuk pemeriksaan peralatan (Tackle Inspection) pada hari latihan rasmi 9.boleh digunakan 6. 5.1. 6. peraturan yang digunakan adalah mengikut Peraturan FITA 6.2.

PENGADIL (HAKIM DAN PEGAWAI PERTANDINGAN) Hakim-hakim dan Pegawai Pertandingan akan dilantik oleh Jawatankuasa Pengelola dengan kerjasama Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Kelantan. 12. (Berpandukan kepada Undang-Undang FITA. Artikel 150) 11. PENTAFSIRAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN -PERATURAN PERTANDINGAN Jawatankuasa Pengelola mempunyai hak mentafsir segala perkara yang tidak dinyatakan di dalam undang-undang / peraturan pertandingan ini dan keputusan yang dibuat adalah muktamad. 13. Hanya Pengurus Pasukan dibenarkan membuat bantahan 10.2 Setiap pasukan dibenarkan membuat bantahan.10. GELANGGANG PERTANDINGAN MEMANAH .3 Bantahan hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pengarah/Pegawai Pertandingan dalam masa tiga puluh (30) minit selepas pertandingan itu tamat. JURI RAYUAN Sila rujuk Peraturan AM MSSMK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful