Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH SAINS

MUZAFFAR SYAH , MELAKA

BORANG PEMANTAUAN PENGAJARAN


DAN PEMBELAJARAN

Nama kelas Tarikh


Tujuan M/Pelajaran
Nama Guru Bil murid
Masa:

Tuliskan skor pada ruang yang berkaitan menggunakan skala berikut:


1 2 3 4 5
Tidak
Kurang Memuaskan Sederhana Baik Cemerlang
Memuaskan
S = 1 : Dipantau S = 0 : Tidak Dipantau
Bil Perkara S Skor Catatan
1 Buku Persediaan Mengajar
1.1 Butir diri Guru
1.2 Takwim Sekolah
1.3 Jadual Waktu
1.4 Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran
1.5 Rancangan Tahunan
1.6 Rancangan Harian
1.7 Rekod Prestasi Mata Pelajaran
1.8 Markah Ujian/Peperiksaan
1.9 Markah Jangkaan (TOV)
Jumlah Kecil 1

2 Pengajaran dan Pembelajaran S Skor Catatan


2.1 Objektif Dinyatakan dengan jelas
2.2 Pengajaran Berpusat Kepada Pelajar/Murid/Aktiviti
2.3 Penerapan Nilai Murni
2.4 Unsur Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
2.5 Penerapan Patriotisme
2.6 Unsur Sains dan Teknologi Merentas Kurikulum
2.7 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
2.8 Pencapaian Objektif
Jumlah Kecil 2
3 Buku Nota/Latihan Murid/Pelajar S Skor Catatan
3.1 Latihan mencukupi
3.2 Kerja Murid/Pelajar Disemak Dengan Teliti buku murid disemak
3.3 Pembetulan Telah Dibuat
3.4 Latihan Selaras Dengan Isi Pelajaran
3.5 Latihan Selaras Dengan Pencapaian Murid/Pelajar
Jumlah Kecil 3

Komen:

Rumusan Perkara Skor Dapatan % Gred


Pemantauan: 1. Buku Persediaan Mengajar
2. Pengajaran dan Pembelajaran
3. Buku Nota/Latihan Murid/pelajar
Jumlah

Gred 1. Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran guru ini:


Pencapaian:

Tandatangan Pegawai

Nama pegawai
Unit

1 Tidak Memuaskan
20 Kurang Memuaskan
40 Sederhana
60 Baik