PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu saya Pn.Azira Bt Che Othman kerana membantu memberI saya maklumat yg lengkap pasal kerja khusus ini. .Anis Hakimah dan yang lain-lain kerana berkongsi maklumat bersama saya walaupun apa jua keadaan.Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibubapa saya iaitu Pn Hasfarinah dan En Mohd Fauzi kerana member i sokongan kepada saya membuat kerja khusus ini dan juga kepada kawankawan saya iaitu Anis Asyiqeeen.

RUMUSAN 8.HASIL KAJIAN 7.KAEDAH KAJIAN 6.OBJEKTIF KAJIAN 5.LAMPIRAN 9.TOPIK 2.SENARAI KANDUNGAN PERKARA 1.RUJUKAN M\S .PENGHARGAAN 4.SENARAI KANDUNGAN 3.

Objrktif Kajian .

.

kaedah kajian .

Seterusnya.Saya menanya kan pelbagai soalan contohnya ialah cara membuat labu sayong.Selain itu juga saya menggunakan kaedah lawatan di Kuala Kangsar.Terdapat beberapa kaedah kajian antaranya ialah temu ramah. saya membuat rujukan di perpustakaan awam.di dalam buku itu terdapat beberapa jenis labu sayong.Selain itu saya juga melayari internet untuk mengetahui tentang labu sayong.Saya menemuh ramah seorang penduduk yang berkerja sebagai pembuat labu sayong .Saya telah pergi ke Kuala Kangsar bersama kawan-kawan saya dan melihat cara menbuat labu sayong.Saya mencari makmulmat melalui buku ilimiah.Kami melihat mereka menggunakan kaedah moden untuk membuat labu sayong ini. .Nama beliau ialah En Ridzuan Bin Hamli.

Hasil Kajian .

.

rumusan .

Kita juga dapat mengetahui cara-cara masyarakat kita berniaga pada zaman kini .Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempohmasa yang ditetapkan. Selain itu juga ia juga mengalakkan minat kita dalam bidang perniagaan.banyak pengetahuan.Ketika menjalankan kerja kursus ini.pengajaran dannilai yang telah saya pelajari. Saya telah mempelajari sesuatu tentang labu sayong ialah kita boleh meningkatkat rasa cinta kepada Negara kita.Selain itu ia juga memberi pendedahan tentang kegiatan ekonomi masyarakat tempatan.

Lampiran .

Jmn Jmn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful