Anda di halaman 1dari 6

Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MTE 3104 : Matematik Keputusan

Tajuk : 1. Jenis Carian 2. Pengaturcaraan Linear TUTORIAL 1 1. Satu pencarian dilakukan menggunakan kaedah berikut; Data disusun dan dibahagikan. satu senarai tambahan atau indek dibina yang mengandungi item pertama atau terakhir bagi setiap bahagian. Apakah algoritma carian yang berkaitan? A. B. C D 2. Algoritma carian binari Algoritma carian indek Algoritma carian shuttle Algoritma carian indek berurutan

Data disusun secara menaik. Berikut adalah langkah berikutnya; Langkah 1 : Lihat item ditengah. Jika item tersebut memenuhi kriteria, pencarian selesai. Jika tidak, item mungkin berada di bahagian atas atau bahagian bawah, buat pilihan berdasarkan item ditengah-tengah. Langkah 2 : Ulang langkah 1 untuk pencarian seterusnya. Apakah jenis pencarian tersebut ? A. B. C D Algoritma carian cepat Algoritma carian binari Algoritma carian linear Algoritma carian indek berurutan 3x 2y = 0 I II III x + 2y = 8

3.

IV

Rajah menunjukkan rantau kemungkinan. Yang manakah memenuhi ketaksamaan x + 2y 8 dan 3x 2y 0 A B C D


SamsiahHassan

I II III IV
Page 1

4.

(0 , 7)

R
(1 , 3) (5 , 2)

(7 , 4)

Jika fungsi objektif adalah P = 5x + 4y, apakah nilai minumum P yang terdapat dalam rantau R ? A. B C D 9 17 28 33

5. 5y 8x = 0 IV III I x + 3y = 9 II

Rantau manakah memenuhi ketaksamaan 5y 8x 0 dan x + 3y 9 ? A. B C D I II III IV

SamsiahHassan

Page 2

6. (5 , 5) (0 , 4)

R
(4 , 2) (2 , 1)

Jika fungsi objektif adalah P = 3x + 7y , apakah nilai minimum bagi P yang terdapat dalam rantau R ? A. B. C. D. 7. 10 13 26 28

Dalam satu permainan, pemain 1 memilih satu perkataan dan meminta pemain 2 meneka. Jika jawapan salah, pemain 1 memberitahu perkataan tersebut berada antara dua perkataan megikut susunan dalam kamus. Menggunakan kamus yang dibekalkan, apakah strategi yang digunakan oleh pemain 2 dengan bilangan tekaan yang paling sedikit mungkin ?. A. Carian cepat B. Carian linear C. Carian binari D. Carian indek berurutan Cikgu Johari mencari pelajar bernama Mariam. Beliau mengambil senarai nama pelajar secara rawak. Kemudian menyelak senarai tersebut mengikut susunan yang ada. Tetapi beliau masih gagal mendapatkan nama murid tersebut. Apakah jenia carian yang digunakan oleh cikgu Johari? A. B. C D Algoritma carian linear Algoritma carian binari Algoritma carian gagal Algoritma carian indek berurutan

8.

9.

Merujuk model pengaturcaraan linear.. Dengan menggunakan kaedah graf, tentukan yang manakah model berikut yang tidak terbatas. A. B. C. D. Fungsi Objektif : z = 8x + 5y Kekangan : 2x + y 8 dan 4x + 3y 16 Fungsi Objektif : z = x + 3y Kekangan : x + 3y 8 dan 4x + 3y 20 Fungsi Objektif : z = 2x + y Kekangan : x - y 5 dan 2x 15 Fungsi Objektif : z = x + 3y Kekangan : x - 3y - 12 dan x + 2y 15
Page 3

SamsiahHassan

10.

Rajah di bawah menunjukkan rantau kemungkinan R yang memenuhi suatu ketaksamaan.

60 D(15 , 45) A(0 , 30)

C(30 , 30)

B(30 , 0) Yang manakah titik yang memberi nilai maksimum bagi 5x + 6y ? A. B. C. D. A B C D

11.

Manakah antara berikut langkah dalam algoritma indexed sequential search yang betul? A. B. C. D. Membandingkan dua nombor pertama dan saling tukar jika perlu untuk menyusun kedudukan secara menaik Mengasingkan kepada sub-unit, satu mengandungi nombor yang kurang atau sama dengan nombor pertama dalam senarai itu. Data disusun dalam susunan menaik, item di tengah diperhatikan dan jika ia memenuhi apa yang dikehendaki maka carian ditamatkan. Data disusun dahulu dan dibahagikan, satu senarai tambahan dibina mengandungi item pertama atau terakhir dalam setiap bahagian

12.

Berapakah bilangan carian yang paling maksima bagi satu item yang dikehendaki dari satu senarai 100 item dengan menggunakan algoritma binary search ? A. B. C. D. 6 7 8 9

13.

Sebuah syarikat pemaju membina dua jenis rumah. Keuntungan jualan bagi jenis A ialah RM 20 000 sebuah manakal jenis B ialah RM 50 000 sebuah. Jika x ialah bilangan rumah jenis A dan y ialah jenis B yang hendak dibina, tuliskan fungsi bagi keuntungan yang akan diperolehi jika jumlah yang disasarkan tidak kurang dari RM 1 000 000 A. B. C. D. 2x + 5y 100 2x + 5y < 100 5x + 2y < 100 5x + 2y 100
Page 4

SamsiahHassan

14.

Manakah di antara berikut ciri-ciri bagi penyelesaian rantau yang tidak terbatas ? I II III IV A. B. C. D. Masalah boleh mempunyai penyelesaian minima Masalah boleh mempunyai penyelesaian maksima Masalah boleh mempunyai satu penyelesaian unik Masalah boleh mempunyai penyelesaian yang terhingga

I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja BAHAGIAN B

1.

Sebuah kilang mengeluarkan tiga jenis produk P, Q dan R. Kesemua produk memerlukan sumber A, B, C dan D yang terhad. Jadual menunjukkan keperluan dan bekalan untuk kilang tersebut beroperasi. Keuntungan RM 3.00 bagi setiap item P, RM 2.00 bagi setiap Q dan RM 5.00 bagi setiap R.

Produk/Berat P Q R Bekalan

A(kg) 2 5 4 60

B(kg) 0 2 1 10

C(kg) 2 4 2 20

D(kg) 4 3 2 180

Dengan mewakilkan x sebagai jumlah pengeluaran P dalam kg, y sebagai jumlah pengeluaran Q dan z adalah jumlah pengeluaran R.

P 1 0 0 0 0

x -3 2 0 2 4

Y -2 5 2 4 3

z -5 4 1 2 2

s1 0 1 0 0 0

s2 0 0 1 0 0

s3 0 0 0 1 0

s4 0 0 0 0 1

RHS 0 60 10 20 180

Berdasarkan jadual di atas, bina fungsi objektif dan kekangan dimana s1, s2, s3 dan s4 adalah slack variable. Gunakan kaedah simplek untuk menyelesaikan pengaturcaraan linear berkenaan. Seterusnya buat interprestasi tentang masalah tersebut. Beri satu situasi kaedah simplek tidak boleh digunakan untuk penyelesaian pengaturcaraan linear.

SamsiahHassan

Page 5

2.

Sebuah kedai kek mengeluarkan dua jenis pastri. Jadual menunjukkan keperluan bahan-bahan untuk membuat pastri tersebut. Bahan / Jenis pastry Pastri A Pastri B Gula 600 g 1200 g Gandum 1200 g 1500 g Telur 12 6 Kedai tersebut menggunakan 36 kg gula, 48 kg gandum dan 300 biji telur setiap minggu. (a) (b) Tentukan ketaksamaan bagi pengatucaraan linear tersebut. Dengan menggunakan kaedah simplek, cari (i) bilangan pastri A dan pastri B yang harus dikeluarkan oleh kedai tersebut supaya mendapat keuntungan yang maksimum jika harga jualan pastri A ialah 90 sen setiap satu dan 60 sen untuk setiap pastri B, keuntungan maksimum.

(ii)

3.

Sebuah syarikat mengeluarkan dua jenis syampo A dan B. Syarikat itu tidak boleh menggunakan modal melebihi RM 8 000 sebulan. Modal untuk mengeluarkan syampo A dan B masing-masing ialah RM 16 dan RM 18 seunit. Masa penggunaan mesin untuk satu unit syampo A ialah 4 minit dan satu unit syampo B ialah 12 minit. Penggunaan mesin tidak boleh melebihi 80 jam sebulan. Masa pembungkusan syampo A dan B adalah 6 minit setiap satu dan jumlah masa pembungkusan tidak melebihi 60 jam sebulan. Keuntungan keatas syampo A dan B masing-masing RM 5 dan RM 8 seunit. Dengan menggunakan kaedah simplek tentukan bilangan syampo A dan B yang harus dikeluarkan oleh syarikat berkenaan untuk mendapat keuntungan maksimum. Apakah keuntungan maksimun yang diperolehi syarikat ?

4.

Syarikat MegahJaya menjalankan perniagaan jualan tiga jenis minuman segera berasaskan kopi iaitu Kopi harum, Kopi Tenaga dan Kopi Madu. Tiga jenis minuman ini melalui tiga peringkat iaitu memproses, mencampur dan membungkus sebelum diedarkan. Jadual menunjukkan masa yang diambil dalam jam bagi setiap langkah pengeluaran setiap tan kopi. Juga ditunjukkan kadar keuntungan dalam RM ribu bagi setiap tan. Jenis Kopi Langkah pengeluaran Keuntungan (RM ribu) Proses Campur Bungkus Kopi Harum 3 1 2 4 Kopi Tenaga 2 3 4 5 Kopi Madu 4 2 3 3 Katakan x, y dan z ialah nilai dalam tan bagi Kopi harum, Kopi Tenaga dan Kopi Madu yang dikeluarkan setiap minggu. Jumlah masa yang disediakan untuk memproses, mencampur dan membungkus ialah 35, 20 dan 24 jam setiap satu. Dengan menggunakan kaedah simplek, kira berapa keuntungan maksimum Syarikat MegahJaya. Jika syarikat ini berhasrat menambah keuntungan, cadangkan langkah pengeluaran yang perlu ditambah semasa pengoperasian.

SamsiahHassan

Page 6