Anda di halaman 1dari 5

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBACAAN BUKU BAGI MENGGANTIKAN HARI BERKURSUS DI BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM), KEMENTERIAN

PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

1. TUJUAN 1.1 Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai pelaksanaan pembacaan buku bagi menggantikan hari berkursus sebagai alternatif sekiranya kewajipan menghadiri kursus selama 7 hari setahun tidak dapat dipenuhi. Garis panduan ini disediakan berdasarkan surat edaran KP (PP) 0022/252 (8) mengenai Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku Bagi Menggantikan Hari Berkursus di Kementerian Pelajaran Malaysia Pada Tahun 2010 bertarikh 22 Mac 2010. Pelaksanaan pembacaan buku bagi menggantikan hari berkursus ini adalah melalui 2 pendekatan seperti berikut: 1.3.1 Sekiranya keperluan 7 hari berkursus pegawai telah dipenuhi, maka tiada pembacaan buku diperlukan; dan Bilangan buku yang perlu dibaca adalah bergantung kepada bilangan hari kursus yang diperlukan untuk memenuhi 7 hari berkursus.

1.2

1.3

1.3.2

2. KAEDAH PELAKSANAAN PEGAWAI DI BPSM, KPM 2.1

PEMBACAAN

BUKU

MENGIKUT

KATEGORI

Kaedah pembacaan buku bagi menggantikan hari berkursus di BPSM mengikut kategori pegawai adalah seperti jadual di bawah:
JENIS BACAAN PENGISIAN BORANG PENYEDIAAN SINOPSIS (ULASAN) Diwajibkan PEMBENTANGAN / SESI SOAL JAWAB (10-15 MINIT) Diwajibkan TEMPAT PEMBENTANGAN

KATEGORI PEGAWAI

Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41-54) Kumpulan Sok. I (Gred 17-40) Kumpulan Sok. II (Gred 16 ke bawah)

Ilmiah

Diwajibkan

Ilmiah

Diwajibkan

Diwajibkan

Diwajibkan

Umum/ Perkongsian Pengalaman Kerja

Diwajibkan

Tidak Perlu

Diwajibkan

Mesyuarat Ketua Cawangan/Unit/ Sesi Perkongsian Ilmu/ Perhimpunan Bulanan Sesi khas yang dianjurkan oleh Cawangan PML Sesi khas yang dianjurkan oleh Cawangan PML

1

4. Jumlah muka surat minimum bagi buku yang dipilih adalah sekurangkurangnya 150 muka surat.2 Jumlah Muka Surat Pegawai perlu menyediakan sinopsis buku minimum tiga (3) muka surat dan maksimum lima (5) muka surat.3 3. Buku yang diulas hendaklah dibawa sewaktu pembentangan. KANDUNGAN SINOPSIS BUKU 4.3 5.1 Buku yang dipilih hendaklah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Cawangan / Penyelia. FORMAT PENULISAN SINOPSIS BUKU 5. Borang Pembacaan Buku seperti di Lampiran 1 yang telah dilengkapkan hendaklah disahkan oleh Ketua Cawangan / Penyelia dan dikemukakan kepada Cawangan PML selewat-lewatnya satu minggu sebelum pembentangan.1.1. 2 . kemahiran dan dapatan yang diperolehi daripada bahan bacaan tersebut. Buku yang dipilih mestilah berbentuk ilmiah sahaja. PEMILIHAN BUKU 3. Tahun penerbitan buku adalah tidak lebih dari 7 tahun dari tahun semasa. Buku-buku yang menimbulkan kontroversi dan menyentuh isu-isu sensitif adalah tidak dibenarkan.1 Perisian Microsoft Word 5. tujuan buku ditulis dan kumpulan sasaran). 3.4 3.1 Ringkasan Eksekutif Merangkumi maklumat ringkas mengenai buku yang dibaca (penulis. Aplikasi di dalam Organisasi / Tugasan Harian Menyatakan secara jelas bagaimana pengetahuan dan pembelajaran yang didapati daripada buku tersebut boleh diaplikasikan di dalam organisasi atau tugasan harian.5 4.3. analisis kandungan buku serta kesimpulan / rumusan.2 4. Pembelajaran yang diperolehi Menyatakan secara jelas mengenai ilmu.1.2 3.1 Penulisan sinopsis buku perlu mengandungi perkara-perkara berikut:4.

FORMAT PEMBENTANGAN 6. 6.2 3 .3 Jenis/Saiz/Jarak Tulisan Semua ulasan perlu disediakan menggunakan tulisan Arial bersaiz 12 dan selang antara setiap baris ayat adalah 1. 6.1 Berdasarkan maklumat seperti di dalam Sinopsis Buku yang disediakan dan diikuti dengan sesi soal jawab.2 Perisian Pembentangan adalah digalakkan menggunakan Microsoft PowerPoint.3.3.1 Masa 10 hingga 15 minit termasuk sesi soal jawab jika ada. 6. Menyerahkan Sinopsis Buku kepada urus setia sebelum membuat pembentangan.5.3 Kandungan Pembentangan 6. 6.5.

PROSES KERJA PELAKSANAAN PEMBACAAN BUKU BAGI MENGGANTIKAN HARI BERKURSUS DI BPSM.7. KPM 4 .

......... ( ) ...... Penulisan sinopsis buku antara 3-5 muka surat yang meliputi: 9............. ( ) Tarikh: 5 Tarikh: ....1 9....1 – 9. Disediakan oleh Peserta : Cawangan/Penyelia: Disahkan oleh oleh Ketua . KPM *Rujukan surat KP (PP) 0022/252 (8) bertarikh 22 Mac 2010 1.3 Ringkasan Eksekutif Pembelajaran yang diperolehi Aplikasi dalam Organisasi *Perkara seperti di para 9...LAMPIRAN 1 BORANG PEMBACAAN BUKU BAGI MENGGANTIKAN HARI BERKURSUS DI BPSM........... Jumlah Muka Surat : 9.... Jawatan : 3...2 9......3 perlu diserahkan kepada penilai semasa sesi pembentangan... Penerbit : Tahun Penerbitan : 8.......... Nama Peserta : 2.... Cawangan/Unit : 4................ Tajuk Buku : 6.. No............ Tel (P) : Emel : 5.. Penulis : 7...