Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tarikh: 29 Mac 2012 Masa : 11.00-12.

00 Tahun : 4 Bilangan Pelajar : 11 orang Tema : Sentiasa Berhemat Kita Selamat Tajuk : Oh Banjir Fokus Utama : 1.3 Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 ( i) menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat Atau 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

Fokus Sampingan : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) ii) Menyampaikan arahan dan pesanan kepada orang lain dengan jelas Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam petikan ................

Sistem Bahasa: Sinonim/Antonim Kemahiran Bahasa: Lisan dan Membaca Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : bekerjasama, semangat bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: i) ii) iii) iv) v) Kemahiran berfikir – menjana idea, menyelesaikan masalah Kecerdasan Pelbagai – Muzik, Kinestatik Kajian Masa Depan – menjangka akibat Pembelajaran Konstektual – isi pelajaran berkaitan dengan kehidupan murid Strategi Pembelajaran – kolaboratif

Pengetahuan Sedia Ada:

-Murid memberikan sorakan kreatif Peneguhan positif dengan pergerakan kepada murid Sorakan kreatif terbabit.3 A 2(I) BBM: Petikan.Murid-murid membaca petikan secara beramai-ramai.Bahan Bantu Mengajar: Video. untuk menyalurkan arahan tersebut -Simpanlah dokumen kepada rakan-rakan dikelas.U. .(polis).Guru mengedarkan petikan teks kepada murid-murid. .LCD Teknik: Main Peranan KBT: i) Kemahiran berfikir -mengumpulkan ii) Pembelajaran Konstektual iii) Kecerdasan Pelbagai -kinestatik Nilai: -patuh arahan -bekerjasama FS 6.Guru memasang video makluman polis kepada murid-murid. petikan teks(berita) Langkah/Masa Set Induksi ( 5 minit ) Isi Pelajaran Soal Jawab Apakah yang dapat kamu lihat dalam video? Apakah kesan banjir kepada kita? Jawapn Murid -Banjir kilat di Kuala Lumpur.kemahiran berfikir -Kajian masa depan: menjangka akibat Nilai: keyakinan Langkah 1 ( 15 minit) Penyampaian Maklumat . A1. Audio. -Memusnahkan harta benda. -Tahniah!Kamu bijak pandai. Catatan BBM : Video. yang penting di Guru sediakan teks tempat yang -Guru memberikan peneguhan positif selamat. polis berkenaan dengan banjir. kertas manila. kepada murid yang dipilih.Guru menayangkan video banjir melalui tayangan power point kepada murid. . lembaran kerja.3(i) BBM: video. -Guru memlilih secara rawak . -Awasi anak-anak -Guru memilih beberapa orang murid pada musim banjir.Utamakan . LCD. . LCD KBT: . Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran . Lembaran Kerja KBT: Langkah 2 ( 15 minit ) Petikan “Banjir Kilat” .Guru mengaitkan jawapan murid dengan pengajaran. F. Powerpoint.Murid menyatakan arahan dan keselamatan diri dan pesanan yang disampaikan oleh pihak nyawa anda.Murid-murid mendengar dengan Arahan yang teliti intonasi berita yang disampaikan disampaikan.Guru bersoal jawab dengan murid .

-Guru merumuskan isi pelajaran pada hari itu.muzik Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Nilai: . . -Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.patuh arahan .bahaya-selamat . -Setiap kumpulan diberikan satu kertas manila/majung. . membentangkan perkataan berjaya ditulis. -Murid perlu mengisikan rajah peta minda dengan fakta yang terdapat di dalam petikan.LCD KBT: Kemahiran Berfikir Nilai: -bekerjasama - Penutup (5 minit) Nyanyian Rumusan Kognitif Sosial -pujian dan motivasi -Guru menayangkan lirik lagu ‘Banjir oh Banjir’ kepada murid-murid. Petikan KBT: Kemahiran Berfikir -mengelaskan Nilai: Langkah 4 (10 minit ) Permainan Bahasa “Cabang Perkataan” BBM: Kertas Manila. -Murid-murid dikehendaki membina perkataan bermula dengan perkataan ‘banjir’. . Langkah 3 ( 10 minit ) Antonim/Sinonim . -Guru memuji murid dan memberi hadiah kepada kepada kumpulan yang menang. . -Guru memberikan hadiah kepada kumpulan yang berjaya membina perkataan yang paling banyak pada akhir pengajaran.Guru memilih murid secara rawak untuk memadankan perkataan tersebut dengan menampalkan kad perkataan pada papan putih.Murid dikehendaki memberikan perkataan yang berlawanan makna bagi perkataan tersebut dalam lemberan kera yang diberikan. . BBM: Audio.Guru meminta murid-murid melihat perkataan berwarna yang terdapat dalam teks berita. -Murid-murid menyanyi bersamasama dengan iringan muzik dan pergerakan.beberapa orang murid membaca teks berita dengan intonasi yang betul. -Guru meminta murid menyatakan mesej yang disampaikan berdasarkan teks tersebut.hujan-panas -sihat-sakit -musnah-elok -hidup-mati -kuat-lemah -degil-patuh -marah-sabar . LCD. i) Kemahiran Berfikir ii) Pembelajaran Konstektual Nilai: -patuh arahan -bekerjasama bertanggungjawab BBM: Kad Perkataan.Setiap kumpulan. lirik lagu KBT: Kecerdasan Pelbagai.Guru dan murid berbincang jawapan yang betul.

-bekerjasama .prihatin .