Anda di halaman 1dari 2

Nombor dalam asas lapan bilangan digit : 8 digit-digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh-contoh nombor dalam asas lapan : 1238, 108, 33368

33368 angka 8 ditulis di hujung bawah setiap nombor menunjukkan nombor tersebut ditulis sebagai nombor dalam asas lapan. nilai tempat : .. . 512 83 64 82 8 81 1 80

Contoh : Nyatakan nilai digit 7 bagi nombor 27148


Nilai tempat asas 8

Penyelesaian :

.. .

512 83 2

64 82 7

8 81 1

1 80 4

Nilai digit 7 = digit 7 x nilai tempat = 7 x 64 = 448 latihan: Nyatakan nilai digit yang bergaris dalam setiap nombor dalam asas lapan berikut: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 5768 57648 365758 2773008 100065418 Nombor dalam asas lima Bilangan digit: 5 Digit-digit : 0, 1, 2, 3, 4 Nilai tempat : .. . 125 53 25 52 5 51 1 50

Contoh Kirakan nilai digit yang bergaris bagi nombor 234105 Penyelesaian: .. .

625 54 2

125 53 3

25 52 4

5 51 1

1 50 0

Nilai digit = digit 3 x nilai tempat = 3 x 125 = 375 # latihan: nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut: a) a) 435 b) b) 2015 c) c) 43215 d) d) 10435 e) e) 123105 Nombor dalam asas dua Bilangan digit: 2 Digit-digit : 0, 1 Nilai tempat : .. . 8 23 4 22 2 21 1 20

Contoh : Kirakan nilai digit yang bergaris bagi nombor 111012 Penyelesaian: .. .

16 24 1

8 23 1

4 22 1

2 21 0

1 20 1

Nilai digit = 1 x nilai tempat =1x8 =8# latihan: nyatakan nilai digit yang bergaris dalam setiap nombor di bawah. a) a) 1012 b) b) 11102 c) c) 1000102 d) d) 1111012 e) e) 11010002