Anda di halaman 1dari 2

Literasi sains atau scientific literacy ditakrifkan PISA sebagai kapasiti untuk menggunakan pengetahuan saintifik, mengenalpasti soalan-soalan

dan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alam. Literasi sains dianggap suatu hasil belajar kunci dalam pendidikan pada usia 15 tahun bagi semua pelajar, apakah meneruskan mengajar sains atau tidak selepas itu. Berfikir ilmiah merupakan tuntutan rakyat, bukan hanya saintis. Keinklusifan literasi sains sebagai suatu kompetensi umum bagi kehidupan mencerminkan kecenderungan yang berkembang pada soalan-soalan ilmiah dan teknologis. Definisi yang digunakan dalam PISA tidak termasuk bahawa orang-orang dewasa masa yang akan datang akan memerlukan cadangan pengetahuan ilmiah yang banyak. Yang penting adalah pelajar boleh berfikir secara ilmiah tentang bukti yang akan mereka hadapi. Dimensi Literasi Sains Dimensi Literasi Sains (I) "Content" Literasi Sains Dalam dimensi konsep ilmiah (scientific concepts) pelajar perlu menangkap sejumlah konsep kunci / penting untuk memahami fenomena alam tertentu dan perubahan perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia.Hal ini merupakan gagasan besar pemersatu yang membantu menjelaskan aspek-aspek persekitaran fizikal.PISA mengajukan soalan-soalan yang menyatukan konsep-konsep fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa (IPBA). (Ii) "Process" Literasi Sains PISA (Programme for International Student Assessment) mengases kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, seperti kemampuan pelajar untuk mencari, menafsirkan dan melayan bukti-bukti. PISA menguji lima proses seperti itu, yakni: mengenali soalan ilmiah (i), mengenalpasti bukti (ii), membuat kesimpulan (iii), mengkomu-nikasikan kesimpulan (iv), dan menunjukkan pemahaman konsep sains (v). (Iii) "Context" Literasi sains Konteks literasi sains dalam PISA (Programme for International Student Assessment) lebih pada kehidupan sehari-hari daripada kelas atau makmal. Sebagaimana dengan bentuk-bentuk literasi yang lain, konteks melibatkan isu-isu yang penting dalam kehidupan secara umum seperti juga terhadap kepedulian peribadi. Soalan-soalan

dalam PISA 2000 dikumpulkan kepada tiga kawasan tempat sains dilaksanakan, iaitu: kehidupan dan kesihatan (i), bumi dan alam sekitar (ii), serta teknologi (iii).