Anda di halaman 1dari 1

SAINS

TAHUN 4

Nama Murid: ___________________________


MARKAH:
Tarikh: ______________
LEMBARAN KERJA BAB 1: MIKROORGANISMA

Arahan : Sila lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul.

Mikroorganisma (4 M)

Persamaan Mikroorganisma (2 M)
__________________________________________
__________________________________________

Kebaikan Mikroorganisma (4 M)
Mikroorganisma

Kegunaan

Keburukan Mikroorganisma ( 4 M )
Mikroorganisma

Cara Mencegah Mikroorganisma


Menyebarkan Penyakit (4 M)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ABK/2012

Kesimpulannya:

Penyakit