Anda di halaman 1dari 1

SAINS

TAHUN 4

Nama Murid:

Tarikh:

MARKAH:

SAINS TAHUN 4 Nama Murid: Tarikh: MARKAH : LEMBARAN KERJA BAB 1: MIKROORGANISMA Arahan : Sila
LEMBARAN KERJA BAB 1: MIKROORGANISMA
LEMBARAN KERJA BAB 1: MIKROORGANISMA

Arahan : Sila lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul.

Mikroorganisma (4 M)
Mikroorganisma (4 M)
di bawah dengan jawapan yang betul. Mikroorganisma (4 M) Persamaan Mikroorganisma (2 M) Kebaikan Mikroorganisma (4
di bawah dengan jawapan yang betul. Mikroorganisma (4 M) Persamaan Mikroorganisma (2 M) Kebaikan Mikroorganisma (4
di bawah dengan jawapan yang betul. Mikroorganisma (4 M) Persamaan Mikroorganisma (2 M) Kebaikan Mikroorganisma (4
di bawah dengan jawapan yang betul. Mikroorganisma (4 M) Persamaan Mikroorganisma (2 M) Kebaikan Mikroorganisma (4
Persamaan Mikroorganisma (2 M)
Persamaan Mikroorganisma (2 M)
Kebaikan Mikroorganisma (4 M) Mikroorganisma Kegunaan
Kebaikan Mikroorganisma (4 M)
Mikroorganisma
Kegunaan

Cara Mencegah Mikroorganisma Menyebarkan Penyakit (4 M)

Cara Mencegah Mikroorganisma Menyebarkan Penyakit (4 M)

ABK/2012

Keburukan Mikroorganisma ( 4 M ) Mikroorganisma Penyakit
Keburukan Mikroorganisma ( 4 M )
Mikroorganisma
Penyakit
Kesimpulannya:
Kesimpulannya:
Menyebarkan Penyakit (4 M) ABK/2012 Keburukan Mikroorganisma ( 4 M ) Mikroorganisma Penyakit Kesimpulannya: