RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS Tarikh Hari Masa Tahun/ Kelas Jumlah Murid Matapelajaran Kemahiran Bahasa

Nilai Murni Kemahiran Bernilai Tambah : : : : : : : : : 28 Mac 2012 Rabu 60 minit (11.40 pagi – 12.40 pagi) Tahun 3 Anggerik 4 orang Bahasa Melayu Kemahiran lisan, membaca, dan menulis. bersungguh-sungguh, kerjasama, kesabaran, berkeyakinan 1. Kecerdasan Pelbagai (verbal-linguistik, visual-ruang) 2. Kemahiran Belajar (mendengar dengan aktif, membaca mekanis dan mentalis) 3. KBKK (menghubungkait, membeza,mengingat dan mengecam bunyi suku kata)

Kategori Nama Murid

Kemahiran Tema Tajuk Hasil Pembelajaran

Tahap Akademik : Sederhana 1. Syamirul Fikry bin Adenan 2. Durgeshwaran a/l Rajendran 3. Nurul Azierah binti Roshidi 4. Muhammad Raziq bin Mokhtar 7.0 Perkataan kv+kv+kv Persekitaran Saya Orang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat… 1. mengenal perkataan (kvkvkv) dengan cara menyebut dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 perkataan (kvkvkv) berdasarkan kad selak yang ditunjukkan. 2. mengenal perkataan (kvkvkv) dengan cara membaca dengan betul sekurang-kurangnya

3 daripada 5 perkataan (kvkvkv) berdasarkan lembaran ‘Bacalah Saya’. 3. Mengenal perkataan (kvkvkv) dengan cara menulis dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 perkataan (kvkvkv) berdasarkan lembaran kerja yang diberi. Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar Murid sudah boleh menyebut,membaca, dan menulis suku kata (kv) dan perkataan (kvkv) dengan betul. Langkah P&P 1. Set Induksi 2. Langkah 1 3. Langkah 2 4. Langkah 3 Bahan Bantu Mengajar • Cuba Teka - Kertas A4 putih • Kad Selak – Kad selak perkataan (kvkvkv) • Helaian ‘Bacalah Saya’. • Lembaran kerja – melengkapkan suku kata tertinggal dan menulis semula perkataan kvkvkv. Catatan BBM : Kertas A4, pensel. Kecerdasan Pelbagai : Visual-ruang Nilai : kesabaran

Langkah Langkah 1 Set Induksi ( 5 minit )

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Cuba Teka : 1. Guru melukis gambar ‘orang lidi’ separuh (tidak lengkap). 2. Murid diminta melukis gambar seperti yang guru lukis di hadapan pada kertas A4 putih yang diberi. 3. Murid meneka gambar apa yang guru lukis 4. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan isi pelajaran : -mengenal perkataan (kvkvkv) seperti yang terdapat pada lima kata nama yang menunjukkan ‘orang’

kerani jejaka
Langkah 2 Perkembangan ( 15 minit ) • Kad Selak 1. 2. 3. 4. 5.

tetamu wanita

lelaki

Guru menunjukkan Kad Selak perkataan kepada murid. Murid diminta cuba menyebut perkataan yang tertera. Guru menyebut perkataan kvkvkv yang tertera. Murid mendengar dengan teliti dan menyebut semula dengan kuat. Langkah di atas diulang-ulang sehingga semua murid dapat mengeja dan menyebut kelima-lima perkataan (kvkvkv) tersebut dengan lancar.

BBM : Kad Selak Perkataan KBKK : Kemahiran mengingat bunyi suku kata. Kecerdasan Pelbagai : Ruang-Visual, Verbal-linguistik Nilai : Kesungguhan Kebijaksanaan

Langkah 3 Perkembangan ( minit )

• Bacalah Saya : 1. Murid diberi helaian yang tertera lima perkataan kvkvkv yang melambangkan ‘orang’ 2. Murid diminta membaca perkataan tersebut secara kelas dan individu dengan kuat dan lancar. *** rujuk lampiran lembaran bahan bacaan ‘’Bacalah Saya’. 3. Langkah di atas diulang-ulang sehingga semua murid dapat mengeja dan menyebut kelima-lima perkataan (kvkvkv) tersebut dengan lancar. • Lembaran Kerja : 1. Murid diberikan lembaran kerja –menguji ejaan perkataan kvkvkv. 2. Guru menyemak jawapan bersama murid. *** rujuk lampiran lembaran kerja ‘Lembaran kerja?’

BBM : Helaian ‘Bacalah Saya’, Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca Mekanis dan Mentalis Nilai : Kerjasama, kesungguhan, kesabaran BBM : Lembaran kerja

Langkah 4 Perkembangan ( 15 minit )

Kemahiran Belajar : Kemahiran Menulis

Mekanis dan Mentalis Nilai : Bersungguh-sungguh Langkah 5 Penutup ( minit ) • Penutup kognitif dan penutup sosial : 1. Guru bertanya kepada murid akan apa perkataan yang telah dipelajari sepanjang p&p. 2. Guru memuji kerjasama yang murid berikan sepanjang p&p.. KBKK : Kemahiran mengingat semula. Nilai : Kerjasama

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful