Anda di halaman 1dari 5

No 1

Nama latin Margarita indica

Nama daerah Silalak kulik

Kegunaan tradisional Sebagai ramuan KB

Kandungan kimia "alka-loida securinega", seperti sekurinina, allosekurinina, fillantina, sekuritinina dan beberapa alkaloida baru 15-Lmetoksidihidrofillokrisinina, margaritarina dan urinol A. Allosekurinina ditemukan aktif menimbulkan kontraksi uterus pada tikus percobaan. Bukittingina (Senyawa ini beraktivitas analgetika dan kontraksi otot polos peptida DA 240-1 dan DA 240-2 peptida baru DA 599-1 dan DA 599-2 masih belum diteliti kandungan kimia dan aktivitas biologisnya mengandung gramina dengan kadar tinggi. alkoloida baru lerkieina yang terbukti aktif menghambat pertumbuhan

Bahan bacaan http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

Sapium baccatum

sebagai ramuan obat asma Bonai obat panas

Antidesma montana

Antidesma tetrandra

Bonai Tanduk

obat panas

Family rubiaceae

Kina, kopi, Sebagai obat ipeka kopi-kopi sebagai ramuan obat batuk sebagai ramuan obat kulit

Cephaelis stipulaceae

Lerchea bracleata

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

Uncaria glabrata

obat keracunan

Ophiorrhiza mungos (family rubiaceae) Ophiorrhiza discolor (family rubiaceae)

aktif terhadap virus dan tumor beraktivitas menimbulkan dilatasi pada pembuluh darah otak

bakteri sta-pilococcus aureus mengandung alkaloida glikosida baru glabratina yang dari pemeriksaan pendahuluan aktivitas farmakologisnya memperlihatkan efek nyata depresi susunan syaraf pusat dan alkaloida lain yang telah dikenal unkarina dan mitrafillina alkaloida kamtotesina dan 10-metoksikamptotesina tetrahidroalstoni-na

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

10

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

11

Ophiorrhiza major (family rubiaceae) O.cf.ferruginea

12

13

O. filistipula

14

phoriza x (belum diidentifikasi)

alkaloida baru tipe sinkonamina yang disebut ofiorrizina mengandung dihidrosikloakogerina, mostuerina, isomelindina mengandung normalindina, 7-metoksikamtote-sina, asam striktosidinat mengandung tetrahidroalstonina

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

15

Picrasma javanica

Kayu paik

untuk obat penyakit kulit dan obat kuat

16

Pellacalyx axillaris

sikek-sikek

dehidrokrenatina, krenatina, 8-hidroksidehidrokrenatina, 8-hidroksikrenatina, kuassinoida DA 230-Q1 dan DA 230-Q2 mengandung sinnamoylnortropana 12-hidroksi akuamilan-12karboksilat desasetil pikralina, razinilam vobtusina, vobtusina lakton, voakagina nordisentrina, disentrinona

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

17

Rauwolfia sumatrana

kayu goti

daunnya untuk obat demam

18

Chilocarpus denudatus

19

Voacanga foetida

20

Phoebe lanceolata (famili lauraceae) Litsea elliptica pengusir kutu busuk

21

retikulina, 10-undekene-2on, tridekena-2-on aktino dafnina

22

Catinodaphne sesquipelaris. Catinodaphne glomerata

23

aktino dafnina dan listirenina lastourvillina, flavinatina

24

Catinodaphne golara

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science)

25

Ardisia sumatrana

pallidina, armepavina

26

Spilanthes ocimifolia

untuk pengusir serangga perusak pakaian dan buku

spilantol

27

Evodia cf. trichotama

magnokuranina.

28

Ophiorrhiza cf. rosacea

Menyebabkan efek vasodilatasi Air sirah Sebagai analgetik dan perelax otot

29

Ophiorrhiza

Alkaloid Harman (XVII) dan asam lyolicidic (XVIII) dengan kadar yang tinggi Tetrahydroalstonine (XIX) danvalesiachotamine (XX) Alkaloid palicoside (XXII) dan 3,14-dehydro-19methylnormalindine(XXIII) Asam ursolat dan asam benzoat Asam shikimat dan flavonoid kuersitrin Flavonoid kaemferol

30

Ophiorrhiza cf. kunstleri

31

Dyera costulata

32

Illicium anisatum

33

Glycosmis sapindoides

34

Clerodendron siphonanthus Leea indica

Activity toward brineshrimp lethality assay Menghambat pertumbuhan jamur Menghambat pertumbuhan mikroba Sebagai antibakterial Sebagai antibacterial

35

6 methoxy-5,7,3tryhydroxyflaon dan 5,6,7,4 tetrahydroxyflavon 3,5,7,3,4,5 hexahydroxyflavon

http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) http://tarmiziblog.blogspot.com/2011/01/ tumbuhan-obat-sumatera.html (Medicinal plants and science) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;The dream and The reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar

36

Leea aculeata

(myricetin) Asam gallat 5,7,3,4-tetrahydroxyflavon (luteolin) dan 3-methoxy5,7,4 trihidroxyflavon (chryoseriol) Enervosanone, as well as known ones cambogin (XXXVIII), osajaxanthon (XXXIX), and epicatechin (XL)

37

Eurya acuminata

Obat anti infeksi

Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain) A quarter of century study on Sumatran plants;the dream and the reality (Dayar Arbain)

38

Calophyllum enervosum

Anda mungkin juga menyukai