Anda di halaman 1dari 10

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) Program Ijazah Sarjana Muda & Kredit MQF Matapelajaran : TAMADUN ISLAM

DAN TAMADUN ASIA (ASIA) Kredit : 2 (2+0)


Kuliah Amali Non F2F Jam 15 1 F2F Jam Non F2F Jam F2F Jam Tutorial Non F2F Jam
Lain-lain aktiviti pengajaran / pembelajaran termasuk tugasan

Quiz / Ujian F2F Jam

Pep. Akhir F2F Jam F2F Jam Non F2F Jam

Jumlah JJPP Jam

Tajuk Semester 1 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia 1.1 Definisi-Menurut Sarjana Islam/ Barat/ Kamus Dewan 1.2 Ciri-ciri Tamadun 1.3 Objektif 2. Konsep Asas Tamadun Islam Definisi Prinsip/ dasar Sumber Matlamat Tamadun Islam

Kredit 2 (2+0) M1 M2

F2F Jam 30 1

(1) Present Jam

(2) M.Tech Jam

(3) Tugasan

Jam

MQF Cr

1 1 M3 1 1

2.1 2.2 2.3 2.4

3. Interaksi Antara Tamadun Interaksi Positif dan Interaksi Negatif Melayu 3.1 Melayu 3.2 Cina 3.3 India 3.4 Jepun 3.5 Eropah 3.6 Nilai-nilai Universal Antara Tamadun 3.7 Perbezaan dan Persamaan 3.8 Contoh-contoh interaksi dalam sejarah (bahasa, kesenian dan kesusasteraan) 4. Islam dalam Tamadun Melayu 4.1 Teori kedatangan Islam 4.2 Kemunculan Pusat-Pusat Perkembangan Islam 4.3 Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu 4.4 Peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Malaysia 5.1 Tokoh-Tokoh Tamadun Islam 5.2 Tokoh-Tokoh Tamadun Cina 5.3 Tokoh-tokoh Tamadun India 5.4 Tokoh-tokoh Tamadun Jepun

M4 1 1 M5 1 M6 1 1 1

1 M7 1

1
M8 1 1 M9 1 1 1 M10 1 1 1 1

6. Interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia M11 6.1 Tamadun Cina dalam pemantapan Tamadun Malaysia dan dunia 6.2 Kekuatan Tamadun Cina sebagai sumber rujukan M12 6.3 Iktibar daripada Tamadun India: 6.4 Sumbangan Tamadun Jepun,dari aspek agama dan pendidikan yang releven kepada Malaysia: M13 7. Isu-isu Kontemporeri Tamadun Islam dan Tamadun Barat 7.1 Hegemoni Barat dan Globalisasi: 7.2 Krisis Alam Sekitar 7.3 Persepsi jihad 7.4 Etika dalam Sains 7.5 Kesan perkembangan semasa pd msyrkt & negara

2 1 1 1

1 1 1

M14 1 1 1 1 1 1

M15 M16

8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara Prinsip-Prinsip Islam Hadhari: 8.1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi 8.2 Kerajaan yang adil dan beramanah 8.3Rakyat yang berjiwa merdeka 8.4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan 8.5 Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif 8.6Kehidupan berkualiti 8.7 Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita 8.8 Keutuhan budaya dan moral

1 M17 1 1

1 M18 1 1 1 18minggu 30 jam 15 jam

8.9 Pemeliharaan alam semulajadi


8.10 Kekuatan pertahanan
Jumlah

Jumlah

Cr@ 2

LEARNING OUTCOMES COMPETENCY FRAME WORK Tajuk Kursus & Kod


TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (WAJ 3101)

COMPETENCY DOMAIN 1 2 3 4 5 6 7 8

Learning Outcomes (LO) Semester 1 1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia 1 Konsep Tamadun 1.1 Definisi-Menurut Sarjana Islam/ Barat/ Kamus Dewan 1.2 Ciri-ciri Tamadun Kemajuan teknologi Sistem pemerintahan & ekonomi Urbanisasi Organisasi sosial Kepercayaan/ agama Tulisan & bahasa Budaya & kesenian 1.3 Objektif

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2. Konsep Tamadun Islam

2.1 Definisi 2.2 Prinsip/ dasar Memelihara nyawa akal fikiran maruah dan keturunan harta benda, hak kebebasan 2.3 Sumber Wahyu, al-Quran dan hadis Akal Fikiran- penemuan/ penciptaan baru Penyempurnaan semula. 2.4 Matlamat Tamadun Islam Hubungan manusia dengan Tuhan Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam sekitar

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1

3. Interaksi Antara Tamadun

3.1 Melayu 3.2 Cina 3.3 India 3.4 Jepun 3.5 Eropah 3.6 Nilai-nilai Universal Antara Tamadun 3.7 Perbezaan dan Persamaan 3.8 Contoh-contoh interaksi dalam sejarah
(bahasa, kesenian dan kesusasteraan)

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4. Islam dalam Tamadun Melayu

4.1 Teori kedatangan Islam 4.2 Kemunculan Pusat-Pusat Perkembangan Islam 4.3 Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu
4.4 Peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Malaysia

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

5. Tokoh-Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

5.1 Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Al Farabi, Ibn Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al Biruni, Al Haitam Al Ghazali, Sheikh Tahir Jalaluddin, HAMKA, Ibnu Batutah, Al Zarqali, 5.2 Tokoh-Tokoh Tamadun Cina Kung Fu Tze, Lao Tze, Laksamana Cheng Ho

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

5.3 Tokoh-tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi, Gautama Buddha 5.4 Tokoh-tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Leyasu, Maharaja Meiji

1 1 1

6. Interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia

6.1 Tamadun Cina dalam pemantapan Tamadun Malaysia dan dunia 6.2 Kekuatan Tamadun Cina sebagai sumber rujukan 6.3 Iktibar daripada Tamadun India: 6.4 Sumbangan Tamadun Jepun,dari aspek agama dan pendidikan yang releven kepada Malaysia:

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

7. Isu-isu Kontemporeri Tamadun Islam dan Tamadun Barat

7.1 Hegemoni Barat dan Globalisasi: - Media, Ekonomi, Politik, Sosial, Hak Asasi Manusia 7.2 Krisis Alam Sekitar 7.3 Persepsi jihad 7.4 Etika dalam Sains 7.5 Kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat & negara

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara

8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara Prinsip-Prinsip Islam Hadhari: 8.1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi 8.2 Kerajaan yang adil dan beramanah 8.3Rakyat yang berjiwa merdeka 8.4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan 8.5 Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif 8.6Kehidupan berkualiti 8.7 Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita 8.8 Keutuhan budaya dan moral

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 29 1 40 19

8.9 Pemeliharaan alam semulajadi


8.10 Kekuatan pertahanan

Jumlah 1. Pengetahuan 2. Kemahiran Pepimpinan & Koperat 3. Profesional, nilai, sikap dan etika 4. Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik 5. Kemahiran Sosial & Tanggungjawab 6. Belajar sepanjang hayat & Pengurusan Informasi 7. Kemahiran Saikomoto/Praktikal/Teknikal 8. Kemahiran berkomunikasi & berpasukan

40

12

70
60

50 40 30 20 10
0

Series1

JADUAL SLT Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) dan Kredit MQF Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah) Kursus: Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (PSV3109) Kredit : 3(1+2)

Bersemuka
Kuliah Amali Jam Tutor Jam Kuiz/ Ujian Jam UAK/ Pep. Jam Terbimbing Jam

Tidak Bersemuka (ISL)


Tidak Terbimbing Jam S/S Kuliah Jam Tugasan Jam

Jumlah Ulangkaji
Jam Ber semuka Jam 0.0 0.0 Tak Ber semuka Jam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jam 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0

JJPP
MQF Cr 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Semester: 1
Peranan Seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

3(.1+2)

Jam

M1

7.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Peranan Seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) M2 2 5

7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual M3 2 5

7.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual M4 2 5

0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0

ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual M5 1 5

Pengenalan Multimedia

M6

Pengenalan Multimedia

M7

7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0

Pengenalan Multimedia Pengenalan Multimedia M9

0.0 1 6 7.0 0.0 0.0

Pengenalan Multimedia M10 1 6

7.0 0.0 0.0

Praktikum

M11

0.0 0.0

Page 9 of 10

JADUAL SLT Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) dan Kredit MQF Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah) Kursus: Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (PSV3109) Kredit : 3(1+2)

Bersemuka
Kuliah Amali Jam Tutor Jam Kuiz/ Ujian Jam UAK/ Pep. Jam Terbimbing Jam

Tidak Bersemuka (ISL)


Tidak Terbimbing Jam S/S Kuliah Jam Tugasan Jam

Jumlah Ulangkaji
Jam Ber semuka Jam 0.0 0.0 0.0 0.0 Tak Ber semuka Jam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 30.0 2.0 4.0 39.0 2.2 Jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 6 30 2 4 120.0 6.7

JJPP
MQF Cr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.8 0.1 0.1 3.0 0.2

Semester: 1
Praktikum

3(.1+2) M12

Jam

Praktikum M13

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Praktikum Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual

M14

0.0 M15 1 6 3 6 30 2 4 15 0.8 60 3.3 0 0.0 0 0.0 6 0.3 0 0.0 2 0.1 4 0.2 30 1.7 3 0.2 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 81.0 4.5

Ulangkaji Ulangkaji/Pembelajaran kendiri Ulangkaji/Peperiksaan/UAK Kerja Kursus Pembelajaran Kendiri Persediaan sebelum dan Ulang Kaji selepas Kuliah

M16 M17 M18

Jumlah Beban / Minggu

Page 10 of 10