Anda di halaman 1dari 14

JADUAL RANCANGAN PENGAJARAN MENGIKUT LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN GAGNE

Mata Pelajaran Tahun Masa Bidang Tajuk Standard Kandungan

: :

Matematik 1 : 30 minit

Nombor dan Operasi : Tambah

Murid dibimbing untuk : 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita tambah.

Standard Pembelajaran :

Murid berupaya untuk : i. Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100.

LANGKAH 1 : MENARIK PERHATIAN

Langkah Pengajaran 1 Menarik 1. Guru memulakan pengajaran dengan video yang bertajuk Lagu Tiga Kupang. 2. Guru menanya beberapa soalan berdasarkan lagu tersebut. Apa yang kamu lihat dalam lagu video tadi?

Aktiviti Pembelajaran 1. Murid melihat dan mendengar lagu yang dimainkan dalam video oleh guru serta menjawab soalan-soalan yang ditanya 2. Murid mencerita apa yang didengar dan lihat dalam lagu video tersebut.

Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung

Pendekatan Deduktif (umum spesifik)

Strategi Pemusatan guru Berasaskan sumber/bahan lagu video

Kaedah / Teknik Pebincangan Sumbangsaran mengeluarkan ideaidea mengenai lagu video yang ditonton

perhatian memainkan satu lagu

Rujuk lampiran 1 oleh guru.

Apakah binatang yang terdapat dalam lagu video tersebut?

Berapakah jumlah burung

yang berwarna hijau? Berapakah jumlah burung yang berwarna hitam? Berpakah jumlah keseluruhan burung yang terdapat dalam lagu video tersebut?

LANGKAH 2 : MAKLUM PELAJAR TENTANG OBJEKTIF

Langkah Pengajaran 2 Maklum pelajar tentang objektif

Aktiviti Pembelajaran 1. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. 2. Murid memahami objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. 1. Guru menyediakan dua kumpulan belon. 2. Guru meminta dua orang murid datang ke hadapan kelas. 3. Guru meminta murid A memegang kumpulan belon yang berwarna hijau dan murid B memegang kumpulan belon yang berwarna merah. 4. Guru meminta murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. soalan. Berapakah bilangan belon berwarna hijau Rujuk lampiran 2 5. Guru menanya beberapa

Teori / Model Behaviorisme pembelajaran masteri

Pendekatan Induktif (spesifik - umum) contoh kepada konsep

Strategi Berasaskan sumber/bahan kumpulan belon Berasaskan tugasan/aktiviti murid melibatkan diri dalam aktiviti penggabungan belon Pemusatan guru Aktiviti dibimbing oleh guru dan guru menerangkan objektif pembelajaran.

Kaedah / Teknik Demonstrasi situasi penggabungan belon Bercerita murid bercerita akan situasi belon

pada murid A? Berapakah bilangan belon berwarna biru pada murid B? Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? 4. Guru meminta murid lain untuk menceritakan situasi belon tersebut. 5. Secara tidak langsung guru menerangkan objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.

LANGKAH 3 : MERANGSANG INGATAN KEMBALI PENGETAHUAN SEDIA ADA/ PEMBELAJARAN LEPAS

Langkah Pengajaran 3 Merangsang ingatan kembali pengetahuan sedia ada/ pembelajaran lepas 3. Guru menanyakan beberapa soalan berdasarkan lakonan itu. ekor burung yang sedang makan 1. Guru melibatkan aktiviti berkumpulan. 2. Guru menjalankan aktiviti lakonan. Rujuk lampiran 3

Aktiviti Pembelajaran 1. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru. 6 orang murid diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. 4 murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. Matematik.

Teori / Model Pemprosesan maklumat

Pendekatan Induktif (Spesifik - umum) contoh kepada konsep

Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti lakonan murid melakon dan menyatakan konsep Pemusatan murid

Kaedah / Teknik Lakonan murid melakon mengikut situasi yang diberi oleh guru

Ada berapa 2. Murid membina ayat

padi? Ada berapa ekor burung yang datang? Berapa ekor kesemuany a? 3. Guru meminta murid membina ayat Matematik berdasarkan lakonan tersebut.

LANGKAH 4 : MENGEMUKAKAN BAHAN RANGSANGAN

Langkah Pengajaran 4 bahan rangsangan 1. Guru menunjukkan murid. Rujuk lampiran 4a dan 4b. 2. Guru membimbing murid mereka cerita berdasarkan gambar tersebut. Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? Mengemukakan kad gambar kepada

Aktiviti Pembelajaran 1. Murid menceritakan apa yang lihat di dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid membina ayat Matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 3. Murid mereka cerita berdasarkan gambar.

Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung

Pendekatan Induktif (Spesifik - umum) contoh kepada konsep

Strategi Berasaskan sumber/bahan kad gambar

Kaedah / Teknik Perbincangan guru berbincang mengenai kad gambar Bercerita murid bercerita berdasarkan gambar

LANGKAH 5 : MEMBERIKAN BIMBINGAN PEMBELAJARAN

Langkah Pengajaran 5 Memberikan bimbingan 1. Guru menggunakan kaedah iaitu melalui pengunaan rangka cerita. 2. Guru memberikan rangka cerita, Rujuk lampiran 5a,5b dan 5c 3. Guru meminta murid untuk menulis cerita yang direka dengan

Aktiviti Pembelajaran 1. Murid melengkapkan rangka cerita berdasarkan

Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung

Pendekatan Deduktif (Umum kepada spesifik) konsep kepada penyelesai an masalah

Strategi Berasaskan sumber/bahan rangka cerita pengurusan grafik

Kaedah / Teknik Penyelesaian masalah melengkapkan rangka cerita

pembelajaran pengurusan grafik gambar yang diberi.

Berasakan tugasan/aktiviti murid melengkapkan rangka cerita.

menggunakan rangka cerita berdasarkan gambar.

LANGKAH 6 : MELAKSANAKAN PERLAKUAN Langkah Aktiviti Teori / Pendekatan Strategi Kaedah /

Pengajaran 6 perlakuan 1. Guru latihan bertulis menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik dalam kumpulan. Contoh ayat matematik: 5+4= 3+2= 1+6= Melaksanakan memberikan

Pembelajaran 1. Dalam kumpulan murid menjawab latihan bertulis yang dikehendaki mereka dan menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik yang diberi.

Model Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat Sosial Deduktif (Umum kepada spesifik) konsep kepada penyelesai an masalah Berasaskan tugasan/aktiviti murid menjawab latihan bertulis

Teknik Penyelesaian masalah mereka dan menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik

LANGKAH 7 : GURU MEMBERI MAKLUM BALAS Langkah Aktiviti Teori / Pendekatan Strategi Kaedah /

Pengajaran 7 Guru maklum balas 1. Guru melakukan perbincangan mengenai diberikan dan memberikan konsep yang betul kepada murid.

Pembelajaran 1. Murid menanyakan kepada guru mengenai sebarang soalan yang tidak difahami. 2. Murid membetulkan kesalahan yang telah dibuat.

Model Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat Induktif (Spesifik umum) Berasaskan sumber/bahan Pemusatan guru

Teknik Perbincangan

memberi latih tubi yang telah

LANGKAH 8 : TAFSIR PERLAKUAN PEMBELAJARAN Langkah Pengajaran Aktiviti Pembelajaran Teori / Model Pendekatan Strategi Kaedah / Teknik

8 Tafsir perlakuan

1. Guru melakukan ujian akhir secara ringkas mengikut aras memberikan gambar.

1. Murid menjawab mengikut kefahaman masing-masing tanpa bantuan daripada guru dalam bentuk penceritaan. Kumpulan A menulis cerita berpandukan gambar. Kumpulan B melengkapkan rangka cerita berpandukan gambar. Kumpulan C mengisi tempat kosong dalam cerita berpandukan gambar.

Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat

Eklektif

Pemusatan murid

Penyelesaian masalah

pembelajaran kesukaran dengan

LANGKAH 9 : MENINGKATKAN INGATAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN Langkah Pengajaran Aktiviti Pembelajaran Teori / Model Pendekatan Strategi Kaedah / Teknik

9 Meningkatkan pembelajaran

1. Guru menunjukkan kad gambar kepada 2. Guru menggalakan murid menceritakan situasi dalam gambar. 3. Guru membimbing murid dalam menceritakan situasi dalam gambar.

1. Murid menceritakan apa yang lihat di dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid mereka cerita berdasarkan gambar.

Behaviorisme pengajaran langsung pembelajaran masteri

Deduktif (Umum spesifik)

Berasaskan sumber/bahan

Sumbang saran Perbincangan

ingatan pemindahan murid.