Anda di halaman 1dari 9

WACANA DAN MASYARAKAT Pengenalan Analisis Wacana > Maksud Wacana: unit bahasa yg melebihi batas ayat ada

da penyatuan bahasa yg lgkp krn sesuatu wacana mgkn terdiri drpd dua / beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. mnunjukkn pkmbgn berurutan dlm fkran scr tersusun dgn sempurna, > mhasilkn 1 pemikiran yg utuh Dlm ttabhs, ia brd di hierarki ter yg hdr slps tingkat ayat. > Maksud Analisis Wacana Pendekatan analitik utk kupas isu / mslh / idea Dialog interaktif Intepretasi scr subjektif 1 hasil falsafah moden 1 bntk pmkiran kritikal > Jenis-Jenis Wacana 1. Wacana Lisan: komunikasi scr lgsg antr penutur dgn pendgr. [ekspresi muka, gerak badan, nada suara dll beri kesan kpd pendgr] 2. Wacana Tulisan: dismpaikn scr btulis, libatkn pnulis & pmbaca. Komunikasi sehala & penulis xdpt lihat reaksi pmbaca. > Tujuan Wacana Melihat mslh dr prspektif yg luas Pendekatan retorik [seni penggunaan bahasa indah untuk menarik pemikiran pendengar] dlm psikologi sosial Kesedaran utk selesaikn mslh konkrit scr objektif o Kmhrn berfikir o Tidak ethnosentrik dan prejudis o Bersedia hdapi cbrn o Futuristik > Prinsip / Ciri-Ciri Wacana 1. Berpautan [kohesi] 2. Berkesinambungan [koheren]- fakta yg logik, 1 wacana bicara 1 idea 3. Bertujuan [intentionality]- ada tujuan jelas, blh difahami scr lgsg/xlgsg 4. Berketerimaan [acceptability]- idea mampu difahami golongan sasaran

5. Bermaklumat [informativeness]- ada mklmt baru 6. Berkonteks / bersituasi [situationality]- ada slh satu konteks iaitu konteks linguistik dan non linguistik 7. Berintertekstualiti- ada jlnan teks terdahulu dalam pembinaan teks semasa 8. Berkecukupan- idea dikembangkn scr memadai utk memahamkn khalayak > Makna dalam Wacana Hubungan sebab dan akibat, iaitu sebagai contoh, Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Hubungan sebab dan tujuan, iaitu sebagai contoh, Siti sangat rajin menelaah buku. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. Hubungan sebab dan hasil, iaitu sebagai contoh, Salmah begitu rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Hubungan latar dan kesimpulan, iaitu sebagai contoh, Rosmah menangis. Ruparupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Hubungan syarat dan hasil, iaitu sebagai contoh, Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. Hubungan perbandingan, iaitu sebagai contoh, Rumah Romzi besar. Rumah Rosli lebih besar. Hubungan penjelasan, iaitu sebagai contoh, Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa, tetapi banyak harta benda telah musnah. Perbezaan Pendekatan Klasik & Wacana Analisis Pascamoden > Pendekatan Klasik: berkait dgn ciri2 dlm sistem kepercayaan msyrkt tradisional > Pendekatan Pasca Moden Inkuiri sosial: strategi pmbljrn dari kelompok sosial (social family) subkelompok konsep masyarakat (concept of society) / strategi pmbljrn kendiri scr perbincangan, bertanya dll utk capai mklmt

3 Ciri Inkuiri Sosial (1) adanya aspek (mslh) sosial dlm kelas yang dianggap penting & dpt mendorong terciptanya diskusi kelas; (2) adanya rumusan hipotesis sbg fokus utk inkuiri; (3) penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Pendekatan berstruktur: Tingkahlaku manusia dipengaruhi persekitaran.

sana. Dari kaitan ini terciptalah metafora pulau impian 2. Retorik dan Sensasi Retorik Definisi: teknik penggunaan bahasa, sama ada dlm bntk lisan mahupun tulisan yg ada aspek tatabahasa yg betul, selain penggunaan bahasa yg baik dlm penyampaian idea. seni penggunaan bahasa indah untuk menarik pemikiran pendengar. Jenis-Jenis dan Makna-Makna dalam Retorik i. Pemerian Pemerian ialah teknik penggunaan bahasa yang berbentuk penjelasan atau huraian tentang sesuatu idea. Retorik ini bertujuan menyampaikan fakta dan maklumat yang lengkap kepada pembaca atau pendengar. Dilakukan secara objektif, tepat dan jelas. Menghasilkan gambaran yang realistik. Bahasa yang digunakan adalah jelas dan tersusun. Lazimnya, mengandung tiga bahagian, iaitu pendahuluan, huraian dan kesimpulan. Bersifat deskriptif dan informatif. Contoh: Harga asal buku itu ialah RM50.00. Harga selepas diskaun ialah RM25.00. Paparan retorik pada ayat berkenaan adalah objektif dan jelas. ii. Pemujukan Retorik jenis ini menggunakan bahasa pujukan untuk mempengaruhi pemikiran dan keyakinan orang lain supaya mempercayai sesuatu perkara yang diperkatakan. Menggunakan bahasa yang manis, menarik dan mementingkan kehalusan bahasa. Menggunakan aspek bahasa psikologi. Wujud pemujukan rasional (melibatkan penghujahan) dan tidak rasional (melibatkan emosi). Contoh: Kami menawarkan diskaun paling hebat dan perkhidmatan mesra pembeli. Silalah berkunjung ke kedai kami. Retorik tersebut menunjukkan kehalusan bahasa.

> Diskusi mengikut konteks [isu pungutan cukai pd zmn feudal bbnding zaman moden & pasca moden] Analisis Wacana dan Media Massa > Pelbagai dimensi teks media 1. Tujuan Penulis. setiap wacana ada tujuannya tujuan bergantung kpd tajuk yg ingin disampaikan oleh penulis 2. Pengaruh Ideologi dan agenda Penulisan teks sentiasa dipengaruhi oleh ideology dan agenda penulis. Ideology penulis jd hala tuju penulisan teks media tersebut. Agenda yg disampaikn adakalanya jelas dan adakalanya disampaikn scr tersirat dlm teks media. 3. World view penulis, penerbit / stakeholders > Menghurai bahasa media dr aspek 1. Metafora cantuman dua perkataan meta dan phore . Meta: perrtukaran atau peralihan (sense of change of position or condition) Phore: pembawa / bearer Maksudnya: perubahan dan peralihan yang telah berlaku kepada makna perkataan disebabkan penggunaan sesuatu perkataan yang menjadi Pembawa peralihan tersebut. juga didefinisikan sbg perbandingan 2 perkara yg berlainan / berbeza, ttp ada persamaan hanya di dalam konteks yang dibandingkan. Contoh: pulau dan impian dua perkara yang berbeza, tetapi ada persamaan di dlm konteks kedua-duanya adalah jauh dan memerlukan usaha penyair untuk sampai ke

iii. Penerangan Retorik jenis ini memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan terperinci daripada satu langkah kepada satu langkah yang lain. Penggunaan gaya bahasa, intonasi dan nada menarik. Penggunaan bahasa formal dengan pemilihan diksi yang tepat dan makna yang jelas dan bernas supaya pembaca atau pendengar memahami maklumat yang disampaikan. Maklumat boleh disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Contoh: Salam bahagia kepada semua penumpang penerbangan AA4444. Kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana memilih Syarikat Penerbangan Cepat. Kami akan memaklumkan masa penerbangan yang baharu sebentar lagi. Sesungguhnya, kami menghargai kesabaran anda. Sekian untuk makluman dan terima kasih. Retorik tersebut yang menggunakan penerangan berasaskan nada yang menarik dan berintonasi supaya dapat mengelak atau mengurangkan kemarahan para penumpang kerana perubahan pada jadual penerbangan. iv. Penceritaan Retorik ini merupakan satu bentuk penyampaian melalui cerita, sama ada dalam penulisan mahupun lisan. Mengandung pendahuluan, perkembangan dan peleraian. Bersifat imaginatif. Wujud sedikit kebebasan tatabahasa kerana bercirikan ekspresi. Contoh: Aku melihat jam di dinding menunjukkan pukul 2.00 pagi. Tiba-tiba-tiba sahaja aku ternampak bayangan yang menyeramkan. Retorik berkenaan menarik pembaca untuk mengikuti kisah seterusnya. v. Pendedahan Retorik ini mendedah dan menampakkan sesuatu atau menyingkap atau memapar atau menunjukkan sesuatu perkara atau maklumat dengan jelas dan terperinci. Tujuan retorik ini adalah untuk memindahkan idea atau maklumat daripada

seseorang kepada khalayak dengan berkesan. Ada takrifan yang disertai contoh dan perbandingan. Penghuraian sesuatu topik adalah secara objektif. Menggunakan teknik pentakrifan dan pencerakinan. Contoh: Mungkin rakan-rakan atau anggota keluarga anda tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan tanpa membaca surat khabar terlebih dahulu. Mengapakah berlaku hal sedemikian? Retorik berkenaan berdasarkan sesuatu bahan berita dalam akhbar boleh merangsang pembacaan. Sebelum melakukan sebarang pekerjaan, daripada pembacaan akhbar mungkin bermakna lega.

vi. Penghujahan Retorik ini juga dikenali sebagai pemujukan rasional atau intelek. Retorik jenis ini digunakan dalam sesuatu perbahasan, perdebatan, pembicaraan, forum dan penulisan yang bersifat akademik. Memerlukan khalayak bersetuju dan yakin akan pendapat yang dikemukakan. Pendapat dikemukakan dengan bukti konkrit dan jelas. Teknik penyampaian adalah secara deduksi dan induksi. Contoh: Dalam pengajian peringkat universiti, perkiraan wang dan kos menjadi keutamaan perlu. Antara perkara yang berlaku, kita tidak dapat lari daripada pelaksanaan penswastaan bagi sesebuah universiti. Walaupun begitu banyak wang perbelanjaan untuk tujuan tersebut, negara masih beruntung jika anak-anak memperoleh pendidikan di dalam negara, berbanding dengan langkah menghantar mereka ke universiti-universiti di luar negara. Hujah daripada retorik tersebut menjurus kepada keutamaan supaya ibu bapa memilih universiti di dalam negara untuk pengajian anak-anak.

Pemikiran Kritikal & Analisis Logik >Asas Pemikiran Kritikal & Analisis Logik Definisi Pemikiran Kritikal: pemikiran yg muhasabah & memberi tumpuan dlm membuat sesuatu keputusan berdasarkan apa yg dipercayai & dilakukan mendorong seseorang menguji kebenaran sesuatu perkara/masalah agar tidak membentuk kesimpulan yang salah. Melibatkan 3 perkara A. Pertimbangan masalah berdasarkan kepada pengalaman seseorang B. Pengetahuan ttg kaedah siasatan & penaakulan logik C. Kemahiran dlm menggunakn kaedah tersebut. Pemikiran Kritikal merangkumi Kefahaman untuk menghujah Usaha mengumpul maklumat Pertimbangan ttg kebaikan dan kelemahan Usaha mengetepikan makna yang kabur dan kesimpulan yang tidak munasabah Aktiviti untuk meransang kemahiran pemikiran kritikal i. Menyusun sesuatu mengikut keutamaan ii. Mengenal pasti kepentingan pada bahan yang dibaca oleh mereka iii. Menentukan akibat/kesan (walaupun x dinyatakan) iv. Menentukan kesan v. Membuat kesimpulan vi. Membuat perbandingan vii. Membuat rumusan dan penilaian Pemikiran Logik: Definisi: logic[yunani]: akal & hujah Reason [BI]: sebab cara kita melihat sesuatu & daya usaha utk kenal pasti apa yg salah & apa yg betul mengikut logiknya Logik adlh ttg sesuatu perkara dr segi akal manusia semata2 & logik bdsrkn realiti alam sbnr Logik bermakna setiap perkara ada sebab berlaku Mementingkan konsep betul atau salah Tugas analisis logik adalah untuk menganalisis masalah dengan menggunakan domain logik dan sains bermakna/tidak bermakna

Jenis2 Logik Logik matematik: logik akal semata-mata Logik natural/Logik alam: logik bdsrkn realiti alam Dalam pemikiran logik, setiap perkara berlaku mesti ada alasannya. Contoh pemikiran logik: 1. Jika pesakit diberi rawatan maka dia akan selamat 2. Jika hari hujan, kita akan basah. 3. Jika tidak bekerja sudah tentu tiada wang 4. Kalau bekerja bergaji besar mesti ada banyak wang. Dalam pemikiran logik, bukti yang dikemukakan dalam hujah dipanggil premis manakala dakwaan yang dipertahankan dalam hujah disebut kesimpulan. Berhujah adalah satu usaha untuk mempertahankan kesimpulan. Contoh: Merokok membahayakan kesihatan. Oleh itu jangan menghisap rokok Merokok itu bahaya. (premis) Merokok bahayakan kesihatan. (premis) Oleh itu jangan menghisap rokok. (kesimpulan) Ciri-Ciri Pemikiran Analisis Logik Mencari pendekatan yang betul Menekankan kebenaran idea Sedia ada tuju hala Mengikut kronologi Setiap langkah mesti betul Guna unsur negatif utk halang idea2 tertentu Menolak semua yang tidak releven Membuat analisis terhadap sesuatu idea >Asas Kesahan dan Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan Wacana Stratton (1997): Tiada jaminan data blh dipercayai Perbezaan faktor motivasi, harapan & kebiasaan mempengaruhi penyelidik Tafsiran setiap data adalah subjektif Setiap org boleh tafsir data dari sudut berbeza Kesahan Wacana Kesahan lebih besar kerana diperkatakn melalui pengalaman, fakta dan orang yang berbeza2

Kriteria kesahan dan kebolehpercayaan adalah berbeza mengikut wacana. Contohnya: Jawapan temu bual dianalisis sebagai ungkapan bahasa, bukan sebagai fakta-fakta tentang bagaimana pengguna berfikir / berkelakuan Kesahan dan Kebolehpercayaan Wacana Ada devian [kelainan, perbezaan] Koherens Pemahaman pembaca Kesimpulan pembaca

Kegunaan Analisis Wacana Pemikiran Kritikal Satu bentuk cara berfikir menggunakan kemahiran kognitif yg dpt meningkatkan hasil secara kritis. Analisis wacana boleh digunakan dalam mana2 teks yg merujuk kpd masalah atau situasi Pemikiran Kritikal digunakan untuk melihat, membincang: 1. Kefahaman Punca Masalah melihat sebab mengapa berlakunya sesuatu masalah melihat secara induktif dan deduktif 2. Kritik Sosial mengkritik tentang interpretasi dan sistem kepercayaan dlm sesuatu sistem sosial melihat secara literal apa yang berlaku sebelum melakukan kritikan sosial 3. Pengayaan Intelek Membina bahan intelek baru sebagai rujukan 4. Pengurangan prasangkan dan generalisasi tidak berasas. Mengelakkan daripada berfikir secara berat sebelah (bias). Mengajar individu supaya berfikiran terbuka terhadap sesuatu isu 5. Perbahasan berasas Menggunakan pelbagai bahasa untuk memberi dan menerima pandangan tentang sesuatu idea Untuk mengkaji bahasa dan cara berkomunikasi antara satu sama lain dan bagaimana aspek itu boleh mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan Untuk memahami norma-norma sosial. Analisis Wacana membincang: digunakan untuk melihat,

>Penyataan Induktif dan Deduktif Penyataan Induktif: Dikenali sbg hujah saintifik Definisi: Penggunaan prinsip2 saintifik untuk membuat kesimpulan dari bukti yang paling mungkin berkenaan sesuatu situasi. Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. Jenis-Jenis Pernyataan Induktif: Generalisasi: Proses pemikiran yg mengandaikan beberapa pernyataan yg mempunyai sifat tertentu untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum. Analogi: Cara penarikan pemikiran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Hubungan Kausal: pemikiran yang diperoleh dr gejala2 yg saling berhubungan. Pernyataan Deduktif: Definisi: Pemikiran dari sesuatu pernyataan yg umum kepada satu kesimpulan yg bersifat khusus. Jenis Pernyataan Deduktif: 1. Pernyataan Masalah 2. Membuat Generalisasi Baru 3. Membukti Hipotesis >Membuat Rumusan Melihat secara keseluruhan aspek dalam wacana. Antara aspek yang dirumuskan: Tujuan wacana Idea / isu wacana Generalisasi Baru Hipotesis

1. Mengenalpasti kemungkinan dan perkara sebaliknya Mengkaji berkenaan interaksi sosiolinguistik, etnografi percakapan, kajian terhadap budaya, sejarah asal usul wacana. Cara penyampaian paling banyak digunakan sebagai terma umum 2. Mengaitkan objektif dan logik Melihat kerelevenan objektif wacana tersebut berasaskan logik Melihat sama ada wacana tersebut adalah logik atau tidak

3. Menganalisis bahasa perantara Pragmatik o Utk mnghubungkait hbgn antara penggunaan bahasa & pengguna dlm konteks situasi. o The study of presupposition o Face and politeness phenomena o the study of reference Teks linguistik o memperkembangkan typologikal bentuk teks o Variasi typologikal o Argumentative text o Narrative text o Desciptive text o Expository text o Instructive text Struktur linguistik o Telah brkembang kpd kajian kegunaan bahasa. o Mewujudkan perspektif analitikal wacana. o Kajian mengenai variasi gaya berdasarkan pemerhatian mmbuktikan variasi bahasa bukan shj bergantung kpd sosial dan geografi, posisi & trajektori penyampai malah ia juga berbeza bergantung kpd aktiviti seseorang itu terlibat. Kelebihan dan Kelemahan Analisis Wacana >Kelebihan 1. Peningkatan Diri memotivasikan diri, memperoleh info tambahan, mematangkan kognitif Perspektif baru yang disediakan oleh analisis wacana memungkinkan pertumbuhan pribadi tingkat tinggi pemenuhan kreatif dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berfikir kritis. 2. Peningkatan Kreativiti Mempelbagaikan maklumat, cara baru dalam hidup, mempelbagaikan cambahan fikiran. Data yg ada dpt digunapakai utk kembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. 3. Mmberi Pngaruh kepada Dasar & Peraturan Penambahbaikkan sesuatu, mmbuat idea baru, mempelbagaikan kaedah. Analisis wacana dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap mata pelajaran. 4. Peningkatan Profesionalisme Guru tambah ilmu, meningkatkan keyakinan, membuat anjakan paradigma, memberi satu standart yang baik Tidak ada teknologi atau dana yang diperlukan tetapi analisis wacana dapat mengakibatkan perubahan besar kepada profesionalisme guru.

>Kelemahan 1. Bukan Pendekatan Saintifik Lbh kpd huraian bahasa, pndpt indivdu, bbeza2 2. Terbuka kpd Perbincangan Lanjutan / Pendapat Baru / Kritikan Analisis tidak tetap, berubah-ubah, mungkin berbeza, pujian atau kritikan 3. Memerlukn kecerdasan & keterampilan yg tinggi utk memahami maksud dari pembuat wacana tersebut. 4. Tidak memberikan jawapan yang pasti, tetapi akan menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang didasarkan pada perdebatan dan perbincangan terus-menerus. Wacana dan Isu-Isu Kemasyarakatan [isu kontemporari dunia dari pelbagai disiplin] dan Cadangan Penyelesaian >Ekonomi Perdagangan Sikap menabung sejak kecil Kebaikan Boleh dijadikan kegunaan pada masa depan Boleh diguna pada masa kecemasan Mendidik anak-anak tentang kepentingan wang Mendisiplinkan anak-anak dalam menguruskan kewangan Tindakan Menggalakkan Tabungan Sejak Kecil Kempen oleh BANK / SSPN / Kerajaan Peranan Ibubapa-galakkan simpanan Pakej simpanan oleh BANK / SSPN Kelab Menabung di sekolah Pasaran Barangan Asli dan Tiruan Kenapa memilih barangan tiruan?? Murah Kualiti & design yang kadangkala sama dengan yang asli Senang didapati Cadangan penyelesaian Penguatkuasaan ditingkatkan Kurangkan harga

Peranan Institusi Kewangan Dalam Menangani Masalah Kewangan Peribadi / Peniaga Kecil / Pinjaman: Beri pinjaman peribadi mengikut kemampuan individu Perkenalkan pinjaman mikro Perkenal pakej pinjaman yang sesuai Had muflis dinaikkan dr RM 30k kepada RM 50k [PPPM] Masalah Kepenggunaan hak2 pengguna Hak-Hak Pengguna : satu bentuk peraturan yang dibuat oleh kerajaan bagi melindungi hak serta kepentingan para pengguna

Hak-Hak Pengguna
Bil 1. Hak Pengguna Hak untuk mendapatkan keselamatan Ulasan Hak untuk dilindungi daripada barangan yang dipasarkan atau bekalan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan dan kehidupan pengguna. Hak untuk dilindungi daripada iklan atau label yang mengelirukan, tidak jujur atau menyeleweng dan hak untuk mendapatkan fakta dan maklumat yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Hak untuk membuat pilihan barangan dan perkhidmatan dengan harga perpatutan dan jaminan kualiti yang memuaskan. Pengguna berhak untuk menyuarakan pendapat secara individu atau berwakil supaya suara mereka didengari dan diambil kira dalam penggubalan dasar kerajaan. Pengguna juga berhak untuk menyuarakan rasa tidak puas hati jika mendapat barangan yang tidak bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan. Hak untuk mendapatkan keperluan dan perkhidmatan asas yang mencukupi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan dan sanitasi. Hak untuk mendapatkan ganti rugi bagi gambaran yang tidak benar, barangan berkualiti rendah atau perkhidmatan yang tidak memuaskan. Hak untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan di dalam halhal kepenggunaan supaya menjadi pengguna yang berilmu dan bermaklumat. Hak untuk hidup dan bekerja dalam persekitaran yang segar, tidak mengancam ataupun bahaya serta membolehkan hidup penuh dengan keselamatan dan keselesaan.

2.

Hak untuk mendapatkan maklumat

3.

Hak untuk membuat pilihan

4.

Hak untuk bersuara

Institusi yang melindungi pengguna Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan (MHEPK); Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK); Bhgn Pnguatkuasa, Kmntrian Perdagangan Dlm Negeri & Hal Ehwal Pngguna; Bhgn Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Perdagangan Dlm Negeri & Hal Ehwal Pengguna; Agensi-agensi Kerajaan; Majlis Hal Ehwal Pengguna Negeri & Daerah; Persatuan Pengguna. Insiden-insiden yang telah menjejaskan hak dan kepentingan pengguna: kegiatan menyorok barang-barang dengan tujuan menaikkan harga; tiada tanda harga barangan yang dijual yang sepatutnya mempunyai tanda harga; pelabelan barangan yang tidak lengkap; sukatan atau timbangan yang tidak mencukupi seperti yang didakwa; barang palsu; dan halal dan haram dan sebagainya.

5.

Hak untuk mendapatkan keperluan asas

6.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

7.

Hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat

8.

Penipuan Dalam Perniagaan Harga, mutu, jaminan Harga Asli: mahal dan sukar didapati Tiruan: murah dan senang didapati Mutu Asli: sangat berkualiti dan bermutu tinggi Tiruan: kurang berkualiti, senang rosak Jaminan Asli: ada jaminan kualiti Tiruan: tiada jaminan kualiti Barang yang Asli tapi Palsu [ASPAL] Dihasilkan dari kilang yang sama Tapi dalam gred yang berbeza dari yang asli Mutu kurang daripada yang asli Harga lebih rendah daripada yang asli Ada kecacatan mungkin dari segi jahitan atau corak Tempoh jaminan lebih kurang daripada yang asli Pelaburan Asing & Kesan Kepada Ekonomi Tempatan Pengangguran, buruh asing, budaya Pengangguran Peluang pekerjaan meningkat , pengangguran menurun Remaja / belia mendapat pekerjaan Ekonomi sosial masyarakat meningkat Buruh Asing Banyak terlibat dalam sektor pembinaan, perladangan dan pembantu rumah Kemasukan kerana peluang pekerjaan Kadang kala dibawa oleh pelabur asing Gaji yang lumayan Masalah perumahan meningkat / membuat perumahan sendiri Mlakukn jenayah hingga mnjejaskn ekonomi Boleh membantutkan peluang pekerjaan rakyat tempatan gaji lebih murah Budaya Bawa budaya positif dan negatif Memunculkan pelbagai budaya baru yang menjejaskan budaya asli tempatan Berasimilasi dengan budaya tempatan dan membentuk satu budaya baru

>Isu Sosial Dalam Negara Sedang Membangun Dan Negara Membangun Jenayah Remaja / Juvana / Seks Bebas Faktor-faktor: Masalah keluarga Tekanan emosi Pengaruh media massa Pengaruh rakan sebaya Pengaruh persekitaran Langkah Penyelesaian: Pemantauan ibubapa Didikan agama, nilai murni Penguatkuasaan undang2 yg lbh tegas Disiplin diri Pecah Amanah dan Isu Integriti Perlakuan yang melibatkan pihak mempunyai kuasa dan pihak yang ingin mendapatkan kepentingan peribadi dan tersendiri Faktor-faktor Terlalu utamakan kepentingan diri sendiri Lemah prinsip hidup Tamak Tidak dapat membezakan tggjwb tugas dan diri Prosedur pengurusan yg ketat Langkah mengatasi: Memantapkan iman dan jati diri Memasukkan bahaya pecah amanah kepentingan integriti dlm pendidikan Tingkatkn penguatkuasaan undang2 hukuman Permudahkan prosedur pengurusan

dan dan

Penyalahgunaan Dadah dan Pengedaran Dadah Faktor2 berlakunya penyalahgunaan dadah: Faktor Diri o Ingin mencuba o Meningkatkan kawalan diri & prestasi Faktor Rakan Sebaya o Terikut-ikut Faktor masyarakat o Amalan budaya o Suasana semasa [perang/kelab malam] Faktor Masalah keluarga o Tekanan / cabaran dlm hidup

Kesan2: Kerosakan akhlak Kerosakan fizikal dan mental Penyebaran penyakit Jenayah berleluasa Hilang ikhtiar hidup Langkah penyelesaian: Penguatkuasaan undang2 lbh ketat Peranan keluarga Peranana masyarakat Kempen dan seminar Didikan awal di sekolah Penerapan nilai agama Obligasi sosial bagi sektor korporat Masyarakat prihatin / penyayang Sikap tidak prihatin terhadap alam sekitar >Pendidikan Sejagat Pertukaran Pelajar Faedah - bertukar pengalaman - bertukar idea-idea baru - berfikiran lebih luas - mahir dalam pelbagai aspek (teknologi,dll) Kesan - memajukan teknologi sedia ada - mematangkan fikiran para pelajar - melahirkan belia berilmu Pemindahan Teknologi dan Kesan Definisi : Pembangunan & penggunaan alatan, mesin, bhn & proses utk menyelesaikan masalah manusia Usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran dan teknik utk meningkatkan daya produktiviti Kesan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja Mmpercepatkn pmbangunan industri dlm negara Membolehkan pengeluaran bahan-bahan mentah dieksploitasikan dengan lebih cekap untuk menjadi barang siap

Pendidikan Bertaraf Dunia Definisi: Kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dlm mmbangunkan sektor pendidikan utk mempelopori perubahan dan kemajuan Satu usaha kerajaan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan kepada satu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain Langkah Memastikan Pendidikan Bertaraf Dunia: Pengkorporatan Universiti o Mencorakkan perubahan dan kemajuan pembangunan sumber tenaga manusia yang produktif. o Mengurangkan tanggungan kerajaan bagi membiayai perbelanjaan pengajian tinggi o Mengadaptasikan pengurusan universiti mengikut model-model penswastaan yang menekankan kepada perkhidmatan keuntungan dan produktiviti o Mengurangkan birokrasi Reformasi o Reformasi pelbagai aspek organisasi pendidikan o Meningkatkan kualiti dalam organisasi pendidikan Kualiti Pengajaran Kualiti Pensyarah Kualiti Penilaian dan Pensijilan >Perhubungan Antarabangsa dan Dasar Luar Negara Dasar Berkecuali dan Kesan Sebab dasar berkecuali Malaysia Kurangnya peranan AMDA [Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu Kurangnya pengaruh britain di Timur Pergolakan yang berlaku di Vietnam antara Amerika dengan China Kesan Dasar Berkecuali Hubungan antara semua negara terjaga Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal negara Menghormati kedaulatan sesebuah negara melalui perundingan dan persefahaman YANG LAIN2 X DPT CARI BAHAN. HARAP NOTA NI DAPAT MEMBANTU KORANG SEMUA K.