Anda di halaman 1dari 3

UNIT 1 SUKU KATA TERBUKA Objektif 1.

. Menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul; 2. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka dengan betul; 3. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dengan betul; 4. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka; dan; 5. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka. Kemahiran 1.0 Perkataan Suku Kata Terbuka 1.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka. 1.2 Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka. 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka.

UNIT 2 PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP Objektif 1. Menyebut dan membaca perkataan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup dengan betul. 3. Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dengan betul. 4. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemahiran 2.0 Perkataan Suku Kata Tertutup 2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup. 2.2 Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup.

UNIT 3 PERKATAAN DIFTONG DAN VOKAL BERGANDING Objektif 1. Menyebut, membaca dan memahami perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan yang betul. 2. Membina dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding dengan betul. 3. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemahiran 3.0 Perkataan Diftong dan Vokal Berganding 3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan diftong dan vokal berganding. 3.2 Membina dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. 3.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding

UNIT 4 PERKATAAN DIAGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG Objektif 1. Menyebut, membaca dan memahami perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul . 2. Membina dan menulis perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul. Kemahiran 4.0 Perkataan Digraf dan Konsonan Bergabung 4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

UNIT 5 PERKATAAN BERIMBUHAN Objektif 1. Menyebut,membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan sebutan yang betul. 2. Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan betul. 3. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan betul. Kemahiran 5.0 Perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

UNIT 6 AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK Objektif 1. Membaca dan memahami ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul. 3. Membaca dan memahami ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Membina dan menulis ayat majmuk dengan betul. 5. Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan dengan sebutan yang betul. 6. Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan dengan betul Kemahiran 6.0 Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk. 6.1 Membaca dan memahami ayat tunggal. 6.3 Membaca dan memahami ayat majmuk. 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk. 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan. 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.