Anda di halaman 1dari 70

TEKNIK MENJAWAB

SAINS UPSR KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM

BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif (30 Markah / 30 Marks) BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif (20 Markah / 20 Marks)

FORMAT MASIH SAMA SEPERTI TAHUN LEPAS


*DALAM DWIBAHASA BOLEH MENJAWAB DALAM

BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA B.MALAYSIA DAN B.INGGERIS

SEKSYEN A SECTION A

PENGETAHUAN 1. fakta 2. istilah, 3. pengelasan 4. urutan 5. kaedah 6. konsep KEFAHAMAN 1. menterjemah 2. mentafsir 3. ekstrapolasi APLIKASI

CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02] Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan mengapa belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit? A B C Belalang mempunyai insang Belalang boleh hidup dalam air Belalang bernafas melalui kulit

D Belalang mempunyai liang pernafasan di abdomen Jawapan: D

CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15] Seorang murid menemui sekeping papan di suatu padang rumput. Dia mengangkat papan tersebut dan mendapati rumput di bawah papan itu berwarna kuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning? A B C D Tidak cukup air Kurang bertumbuh Tidak menerima cahaya Kurang menerima udara Jawapan : C

CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04] Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya? A B Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya Bahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahaya

C Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya sepenuhnya D Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terang Jawapan : B

CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15] R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayu S - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bata T - Beg kulit, Kasut kulit, Baju bulu U - Belon, Getah pemadam, Tayar kereta Antara kumpulan objek berikut yang manakah dalam kumpulan yang sama? A B C D R dan S R dan U S dan T T dan U Jawapan: B

CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]

Antara warna berikut yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi?

A B C D

Ungu, hijau, biru, oren Ungu, hijau, kuning, merah Hijau, biru, merah, kuning Indigo, oren, hijau, merah

Rajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul? A B C D P, Q, T, S, R P, R, S, T, Q P, S, T, Q, R P, T, R, S, Q
2001 Soalan no. 8

K, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?

A B C D

K, L, N, M L, N, K, M M, K, N, L N, M, L, K 1998 soalan no. 7

SOALAN URUTAN

Nama-nama planet Proses kitar semula kertas Proses mengawet bahan makanan Siratan makanan Proses pertumbuhan biji benih Perkembangan dunia teknologi

CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11] Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu dilakukan? I Mengukur ketinggian pokok

ll Mengira bilangan daun lll Mengira bilangan bunga lV Mengukur lilitan batang A B C D l dan lll sahaja l, ll dan lV sahaja ll, lll dan lV sahaja l, ll, lll dan lV

CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26] Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorang kelihatan di dalam cermin satah? l ll Cahaya dipantulkan Cahaya dibiaskan

lll Bahagian belakang cermin legap IV Bahagian belakang cermin lutsinar A B C D l dan lll sahaja l dan lV sahaja ll dan lll sahaja ll dan lV sahaja

CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16]


Hari Pertama Kedua Ketiga
JADUAL 1

Ketinggian / cm 0.5 5.5 11.5

Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacang hijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalam jadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukan proses A B C D penunasan pembiakan percambahan pertumbuhan

CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]


Jarak/ cm Q P R S

Jenis permukaan RAJAH 6 Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S? A B C D Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R P mempunyai permukaan yang paling halus R lebih halus daripada P dan Q

CONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16]


W X Y Z

Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Y dan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yang kamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu? W A B C D Bertambah Berkurang Berkurang Bertambah X Berkurang Bertambah Bertambah Berkurang Jawapan : D Z Sama Sama Bertambah Bertambah

CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25] Seorang murid ingin menggantikan getah pemegang basikal dengan yang baru. Didapatinya getah pemegang itu tidak dapat dimasukkan kepada pemegang basikal itu. Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya? A B C D Pemegang basikal dipanaskan dahulu. Getah pemegang dipanaskan di atas api. Getah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu. Getah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahulu Jawapan : C

CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23] Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca. Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untuk menghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat? A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyi yang kuat B Menggunakan kaca botol untuk membuat tanda pada pokok C Mengetuk botol pada batang-batang pokok untuk menghasilkan bunyi

D Menggunakan botol untuk menumpukan cahaya matahari pada daun daun kering bagi menyalakannya

SEKSYEN B SECTION B

BAHAGIAN B
KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. PEMERHATIAN 2. INFERENS 3. MERAMAL 4. MENTAFSIR MAKLUMAT 5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN B


KRITERIA 1 Pemerhatian Observation 7 8 9 10 11 KRITERIA P.ubah dimanipulasi Manipulated Variable (WTC) P.ubah bergerak balas Response Variable (WTO/WTK/WTM) P.ubah dimalar Constant ( WTS) Tujuan Aim / Purpose Hipotesis Hypothesis JUMLAH 20 markah

2 Inferens Inference 3 Ramalan Predict 4 Corak Pattern 5 Hubungan Relation 6 Kesimpulan Conclusion

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


OBSERVING involves the use of our senses to identify and describe an objects properties from the findings of an experiment in the form of graph, table or quotation. Candidates need to compare all observation made and make a note.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


INFERRING An explanation or interpretation of an observation. Investigating Living Things requires more than one inference. Make certain, each inference is different with comparison made earlier.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


VARIABLE / INFORMATION
B.

MANIPULATED VARIABLE
What to change before an experiment and usually influences results.

RESPONDING VARIABLE

What to measure as an end result.

CONTROLLED VARIABLE

What to remain the same before or after an experiment and do not state more than one.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


AIM OF THE INVESTIGATION
Purpose of the investigation Sentence structure purpose: To investigate the relationship between the manipulated variable and the responding variable. OR To investigate the effect of the manipulated variable against the responding variable

HYPOTHESIS

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE

Making general statement about manipulated variable and responding variable relationship to explain observation or event which can be tested its validity. In other word, early expectations Sentence structure purpose: As more (manipulated variable), the more (responding variable) would be If (manipulated variable) is increased, (responding variable) would increase too.

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


CONCLUSION / SUMMARY Suggested sentence pattern:

When (manipulated variable) react toward (responding variable), .. (responding variable) react when (manipulated variable), ..

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


PREDICTION When predicting numbers, candidates are advised to do calculations. Only a single number should be presented

SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUE


POLARISATION / PATTERN Digit or number changes on graphs, text or table. Use words such as increase, decrease or same

Tidak memahami soalan. KESILAPAN Tidak faham istilah Jawapan yang kabur Tidak gunakan maklumat Tulisan sukar dibaca

MANIPULATED VARIABLE ( What to Change )


Pembolehubah yang diubahubah oleh pengkaji atau penyiasat.
Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, Different
Berada di sebelah kiri jadual (data berlainan)

VARIABLE WTC MV
Pembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

Masa
Panjang Bayang / cm

9.00 11.00 1.00 65 25 0

3.00 25

5.00 65

VARIABLE WTC MV
Pembolehubah yang boleh diubah-ubah / dikawal di awal eksperimen. Perubahannya memberi kesan kepada hasil eksperimen.

Number of battery 1 2 3

Brightness of the bulb Dimmer Bright Brightest

RESPONDING VARIABLE ( What to Observe )


Pembolehubah yang turut berubah apabila dimanipulasikan.
Kata kunci: dicatat, dikumpul To study / To investigate / To find
Berada di sebelah kanan jadual (data berlainan)

Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen.


Kata kunci: Tetap, Sama
Peringatan:

CONSTANT VARIABLE

Dalam sesuatu eksperimen, hanya satu pembolehubah yang dimanipulasi, satu yang akan bergerakbalas, dan yang lain semuanya dimalarkan

Same /Constant

VARIABLE
WTO (RV)
Maklumat yang berubah apabila Pembolehubah Manipulasi berubah. Merupakan hasil / keputusan eksperimen.

Masa
Panjang Bayang / cm

9.00 11.00 1.00 65 25 0

3.00 25

5.00 65

WTO

= Keputusan eksperimen

PEMBOLEHUBAH
WTO (RV)
Maklumat yang berubah apabila Pembolehubah Manipulasi berubah. Merupakan hasil / keputusan eksperimen.

WTO
Number of battery 1 2 3 Brightness of the bulb Dimmer Bright Brightest

VARIABLE

WTS (CV)
Contoh

Perkara yang perlu ditetapkan dalam dalam sesuatu eksperimen Suhu air / O C Masa larut / min 30 40 50 60 70

= Isipadu = Jenis air

= Bilangan kacau = Saiz butir gula

= Jenis bekas = Tempat kajian = Saiz bekas

VARIABLE

WTS (CV)

Suhu air / O C Masa larut / min

30

40

50

60

70

Teknik Menjawab

3. Ambil maklumat dari gambarajah yang menunjukkan sama ( Jika di beri ) 4. Senaraikan semua peralatan yang digunakan

VARIABLE

WTS (CV)

Suhu air / O C Masa larut / min

30

40

50

60

70

Kaedah menulis
CIRI OBJEK

Kuantiti

air

Volume of water

PEMBOLEHUBAH ( VARIABLE )
Contoh soalan M

Luas permukaan bekas. Isi padu air yang tinggal / suhu air selepas 2 jam. Isi padu awal air / suhu awal air / jenis bekas.

PEMERHATIAN ( OBSERVATION )
Menyatakan apa yang dilihat daripada keputusan eksperimen / meneliti kejadian utama. membuat pemerhatian, perlu teliti :Semasa
1. Perbandingan sebelum dan selepas. 2. Perbezaan dan persamaan. 3. Ciri-ciri yang mempunyai kelainan. 4. Sedar perubahan yang berlaku.
(Pada mulanya kita membuat pemerhatian dan dari pemerhatian tersebut, barulah kita membuat inferens).

PEMERHATIAN

INFERENS

PANDUAN
FENOMENA = PEMERHATIAN
MATA TELINGA HIDUNG KULIT LIDAH

ANDAIAN = INFERENS

AMARAN
JAWAPAN YANG SALAH/ TIDAK DITERIMA( JAWAPAN UMUM)

dijaga rapi mendapat keperluan asas yang mencukupi mendapat bahan yang sesuai

PEMERHATIAN ( OBSERVATION )
Contoh

Semakin bertambah / INCREASE.

INFERENS ( INFERENCE )
Penerangan berdasarkan pemerhatian.
a) Membuat kesimpulan awal berdasarkan kepada pemerhatian. b) Memberi penerangan yang munasabah / logik. c) Menyatakan sebab / mengapa. Contoh Pemerhatian : Pokok itu layu. Kerana : Tidak mendapat air. Inferens : Pemerhatian + sebab / kerana.

INFERENS : Pokok itu layu kerana tidak mendapat air.

1. Rajah 1 menunjukkan pokok yang disemai di sebuah taman. Selepas sebulan pemerhatian adalah seperti di bawah. b.Pokok A lebih tinggi berbanding Pokok B c.Daun pokok A lebih besar berbanding Pokok B

Rajah 1

a) Berikan dua inferens untuk keperluan asas pokok A berdasar pemerhatian di atas. i....................................................................... ii..................................................................... b) Nyatakan pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu di ( a) .....................................................................
Baja juga digunakan untuk menyuburkan pokok

c) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat


berdasar pernyataan di atas.
................................................................................

MERAMAL ( PREDICT )
Menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan kepada :b.Pemerhatian / inferens. c. Pengalaman yang lalu. d.Data (pola perubahan data). e. Maklumat yang diberi.

RAMALAN
Ramalan Umum Berdasarkan pengalaman. Ramalan Khusus Berdasarkan maklumat atau data yang diberi.
Cara mendapatkan jawapan:

Cari pola perubahan bagi kedua-dua pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalas. Suaikan dengan turutan pola perubahan.

MERAMAL ( PREDICT )
Contoh

Isipadu ais(cm) Masa melebur (minit)

13

18

Ramalkan masa melebur jika isipadu ais yang digunakan ialah 11 cm ? 31 minit ...

Masa memanas (minit) Suhu air (C)

2 40
5

4 45
5

6 50
5

12

10

Ramalkan suhu air jika masa memanas ialah 12 minit ? 65 C ...

MEMBUAT HIPOTESIS ( MAKING HYPOTHESIS )

Mencadangkan hubungan antara dua pembolehubah Menyatakan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas

MENULIS HIPOTESIS

KELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI (MV) KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS (RV)

DAN..TULIS BEGINI. SEMAKIN BERTAMBAH/BERKURANG . SEMAKIN

MV

RV BERTAMBAH/BERKURANG

MENULIS HIPOTESIS

KELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI (PM) KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS (PB)

DAN..TULIS BEGINI.

WTC

WTO

MORE / LESS

. MORE / LESS

Tulis begini juga diterima.


PUDM Jika bertambah/ berkurang __ ____, maka Bertambah/ berkurangPUBB _________.

(PUBB) bertambah/ berkurang apabila (PUDM) bertambah / berkurang

HIPOTESIS
BERTAMBAH

Contoh

Bilangan Minggu Bilangan Daun


BERTAMBAH

1 5

2 10

3 15

4 20

Semakin bertambah bilangan minggu, semakin bertambah bilangan daun.

Jika bertambah bilangan minggu maka bertambah bilangan daun.

HIPOTESIS
Contoh

Semakin tinggi papan landasan, semakin cepat masa kereta mainan sampai // Semakin rendah papan landasan, semakin dekat jarak yang dilalui.

MENTAFSIR MAKLUMAT
Persoalan di sekitar hubungankait antara PM dengan PB.
1. Menyatakan makna / maksud sesuatu data. 2. Menyatakan corak / pola. ( Pattern / Trend ) (menaik, menurun, mendatar ataupun gabungan diantaranya). BI Increase /decrease / constant 5. Menyatakan hubungan antara pembolehubah. (Jika_____ PM, maka_____PB). (semakin____PM semakin____PB).

MENTAFSIR MAKLUMAT
4. Menyatakan tujuan eksperimen. ( Aim / Purpose ) Menyiasat / hubungan/ diantara PUDM dengan/ PUBB Mengkaji terhadap/

To investigate the relationship between with


1. Menyatakan kesimpulan / rumusan. (Perkaitan antara PM dengan PB pada keseluruhan eksperimen). WTC WTO

Jadual 1

Jadual 1 menunjukkan hasil keputusan penyiasatan tentang hubungan berat baja dengan bilangan bunga yang dikeluarkan. Jenis baja dan jenis pokok yang digunakan adalah sama.
a) Nyatakan hubungan diantara dua pembolehubah di atas. Jawapan : Jika bertambah berat baja maka bertambah bilangan bunga X yang dikeluarkan // sebaliknya. b) Apakah corak perubahan bilangan bunga X yang dikeluarkan dari maklumat dari Jadual 1 Jawapan : Menaik // bertambah //meningkat.

Jadual 1

c) Apakah yang boleh difahamkan tentang bilangan bunga X yang dikeluarkan jika berat baja ialah 40g ? Jawapan : Paling banyak.

d) Tulis satu kesimpulan penyiasatan berdasarkan maklumat dari jadual tersebut. Jawapan : Semakin bertambah berat baja semakin bertambah bilangan bunga X // sebaliknya.

Panjang tali bandul (cm) Bilangan ayunan bandul

10 26

15 23

20 20

25 14

Hipotesis : Semakin bertambah panjang tali bandu semakin kurang bilangan ayunan bandu

Menyiasat hubungan di antara pan Tujuan: tali bandul dengan bilangan ayunan

Semakin bertambah panjang tali band semakin Kesimpulan : kurang bilangan ayunan band sebaliknya

Bekas K (Bikar 100 ml) masa menyejat = 12 minit

Bekas L (Bikar 200 ml) masa menyejat = 8 minit Hipotesis : Semakin besar saiz bekas semak

cepat masa air menyejat Tujuan: Menyiasat hubungan di antara sa bekas dengan masa menyejat Semakin Kesimpulan :

besar saiz bekas semak cepat masa air menyejat

Kuantiti makanan juga mempengaruhi berat badan haiwan f) Berdasarkan pernyataan di atas, tuliskan satu hipotesis yang sesuai.
.................................................................................. ..

g) Nyatakan pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalas dari hipotesis di (f).


................................................................................ ................................................................................

BIODATA
NAMA : NAMA : SEKOLAH KELAYAKAN AKADEMIK / IKTISAS RADIN BAKTI ABDULLAH B. HJ ZAKARIA SK KUALA KENAS,33000 KUALA KANGSAR PERAK DARUL RIDZUAN : DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA ( SAINS DAN PENGAJIAN INGGERIS) IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) MULTI MEDIA KOMUNIKASI IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) MULTI MEDIA INTERAKTIF