Anda di halaman 1dari 16

Nama : Kelas : B3D2E1 - Bermain perkusi mengikut detik

Arahan: 1. Carta ikon detik

2. Guru memperdengarkan lagu pilihan iaitu Tidurlah Adik. 3. Alat perkusi terpilih kastanet dan kerincing. 4.Bahagikan murid kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan B.

Aktiviti: 1. Murid diperdengarkan dengan lagu Tidurlah Adik. 2. Mainkan alat perkusi mengiringi lagu Tidurlah Adik mengikut ikon detik berikut: Kumpulan A Memainkan kastanet pada gambar

Kumpulan B

Memainkan kerincing pada gambar

Kumpulan A

REHAT

REHAT

Kumpulan B

REHAT

Nama : Kelas : B3D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik

Arahan: 1. Carta ikon dinamik lembut

dan kuat

. .

2. Guru memperdengarkan bunyi kuat dan lembut. 3. Lagu pilihan Main Muzik. 4. Alat perkusi bes dram, kerincing, kastanet dan loceng.

Aktiviti: 1. Murid diperdengarkan dengan lagu Main Muzik. 2.Mainkan alat perkusi mengiringi lagu Main Muzik mengikut ikon dinamik yang betul.

Mainkan bes dram boom boom boom

Main kerincing ting ting ting

Main kastanet tap tap tap

Main loceng ring ring ring


Nama : Kelas : B3D1E5 Mengenalpasti warna ton suara dan perkusi

Arahan : Guru menyediakan bunyi audio haiwan dan alat perkusi berdasarkan gambar yang ditunjukkan. BBM : Drum bes, kerincing dan audio bunyi ayam dan kucing Aktiviti : 1. Guru memperdengarkan kesan audio bunyi haiwan dan alat perkusi 2. Murid membuat lembaran kerja berdasarkan gambar dan audio yang diperdengarkan

Soalan : Nomborkan haiwan dan alat perkusi berdasarkan audio bunyi yang diperdengarkan.

B3D1E6 Grafik tempo cepat dan lambat Arahan : Guru memberi contoh lakaran yang melambangkan tempo cepat atau tempo lambat. BBM : CD 1 Track 1, CD 1 Track 9/Keyboard Aktiviti : 1. Guru menerangkan maksud lakaran grafik kepada murid yang terdapat pada contoh lakaran grafik (tempo cepat,lambat ) 2. Guru memperdengarkan lagu yang mempunyai tempo cepat dan tempo lambat 3. Murid membuat lakaran kerja berdasarkan lagu yang diperdengarkan Contoh lakaran grafik tempo cepat atau tempo lambat berdasarkan lagu yang didengar.

Tempo Cepat

Tempo Lambat

Soalan : Lakarkan grafik tempo cepat atau tempo lambat berdasarkan lagu yang diperdengarkan .

1.

2.

3.

4.

Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 2 Nama:__________________ B1D1E8 Membezakan ton suara Persiapan: 1. Guru menyediakan audio/rakaman suara lelaki dan perempuan. 2. Guru menyediakan gambar haiwan. 3. Guru menyediakan lembaran kerja yang secukupnya untuk semua murid. Kelas:_____________

Arahan:

1. Guru menunjukkan gambar haiwan. 2. Murid membunyikan suara haiwan. 3. Guru memainkan suara rakaman haiwan. 4. Murid diminta membanding bezakan ton suara yang diperdengarkan, kemudian melekatkan gambar mengikut rakaman yang dibunyikan.

Rakaman 1

Rakaman 2

Rakaman 3

Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 2 Nama:__________________ B3D2E4- Menyebut lirik lagu dengan jelas. Persiapan: 1. Guru menyediakan CD 1 track 19 dan 20. 2. Guru menyediakan seni kata lagu Bintang Kecil. 3. Guru menyediakan lembaran kerja yang secukupnya untuk semua murid. Kelas:_____________

Arahan:

1. Guru menunjukkan seni kata lagu. 2. Murid menyebut seni kata lagu dengan jelas. 3. Guru memainkan CD 1 track 19. 4. Murid diminta menyanyikan lagu Bintang Kecil dengan sebutan yang jelas.

Bintang Kecil Bintang kecil di langit yang biru Sungguh indah menghias angkasa Aku ingin terbang dan melayang Jauh tinggi di tempat kau berada

Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 2 Nama:__________________ B3D1E1 Mengenalpasti mud sedih, riang dan takut. Persiapan: 1. Guru memilih dan sediakan 3 buah lagu yang berlainan mud. (i) (ii) (iii) Mud sedih =Lagu Anak Ayam. Mud riang =Lagu Mari Berrgerak Mud takut =Lagu Gergasi Kelas:_____________

2. Guru menyediakan lembaran kerja yang secukupnya untuk semua murid. Arahan: 1. Guru dan murid memperdengarkan satu persatu 3 jenis lagu tersebut. 2. Guru dan murid boleh menyanyi 3 lagu tersebut jika lagu-lagu itu telah dipelajari. 3. Murid diberi lembaran kerja dan di arah untuk tik (/) di dalam kotak ikon yang menunjukkan mud berkenaan.

Lembaran kerja murid (B3D1E1)

Arahan: Tik (/) dalam petak ikon yang menunjukkan mud lagu berkenaan. Mud :

Mud riang Mud takut

Mud sedih

Tajuk lagu

Tik (/) padda petak ikon

Anak Ayam

Mari Bergerak

Gergasi

Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 2 Nama:__________________ B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal. Arahan:- Tandakan (/) pada petak yang menunjukkan suara ramai (tebal) atau suara solo (nipis) berdasarkan muzik yang diperdengarkan. BBM lagu koir, lagu Anuar Zain Kelas:_____________

Aktiviti :-

1. Guru memperdengarkan lagu. 2. Murid menandakan pada petak yang menunjukkan suara ramai (tebal ) atau suara solo (nipis ).

1.

2.

3.

4.

Nama : Kelas : B3D1E4 Mengecam bunyi pic tinggi, tengah dan rendah.

Arahan: Guru memperdengarkan audio bunyi haiwan. a) Anjing - Tinggi

b) Ayam jantan - Tengah

c) Katak

- Rendah

Aktiviti: 1. Murid mengangkat kad ikon berdasarkan bunyi audio yang diperdengarkan guru. 2. Tandakan dan rendah.
Pic Tinggi Pic Tengah Pic Rendah X

pada gambar yang menunjukkan pic tinggi, tengah

1.

2.

Pic Tinggi

Pic Tengah

Pic Rendah

Pic Tinggi

Pic Tengah

Pic Rendah

3.

Nama : Kelas : B3D1E7: Mengenalpasti detik panjang dan detik pendek

Arahan: Murid memainkan perkusi yang menunjukkan detik panjang dan pendek

Aktiviti:

1. Murid menyanyikan lagu Bunyi Perkusi sambil menepuk detik 2. Murid mengenalpasti perkusi yang menghasilkan detik panjang dan detik pendek 3. Murid memainkan kerincing untuk detik panjang dan kastenet untuk detik pendek

Nama : Kelas : B3D2E5 : Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan.

Arahan : Murid menyanyi sambil menggerakkan kaki dari kiri ke kanan/kanan ke

kiri pada frasa lagu Ayam Didik dengan pernafasan yang betul. ( CD Lagu KSSR Tahun 2)

Pemerhatian: Murid menyanyikan lagu Ayam Didik frasa demi frasa sambil menggerakkan kaki dari kiri ke kanan/kanan ke kiri.

Nama : Kelas : B3D2E6 : Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic pertengahan.

Arahan: Guru memperdengarkan bunyi pic :

Tinggi (burung) Rendah (katak) Tengah (itik)

Pemerhatian : Murid menyanyikan pic yang diperdengarkan dengan bunyi pic yang betul.

Nama : Kelas :

Dinamik lembut dan kuat. B3D1E3 = Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut.

1. Arahan Penerangan dan pemahaman tentang dinamik, bunyi kuat dan bunyi lembut Tunjuk kad ikon dinamik; Berteriak (bunyi kuat) Bes dram (bunyi kuat) Harimau (bunyi kuat) Guruh/petir (bunyi kuat) berbisik (bunyi lembut) kerincing (bunyi lembut) kucing (bunyi lembut) air (bunyi lembut)

Murid menunjukkan kad ikon dan membunyikan jenis suara berpandukan gambar ikon dengan dinamik yang betul.

2. Aktiviti Mewarnakan gambar ikon mengikut dinamik yang betul

Nama : Kelas :

B3D2E3 = Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut.

1. Arahan Guru memainkan dan memperdengarkan lagu bertajuk Main Muzik, dan beri penerangan/pemahaman serta kaitan lagu dengan elemen muzik, dinamik lembut dan kuat.

2. Aktiviti Murid-murid menyanyikan lagu Main Muzik sambil bermain alat perkusi bes dram dan kastanet (bunyi kuat), kerincing dan loceng (bunyi lembut).