Anda di halaman 1dari 23

Mata Pelajaran Tingkatan Masa Tajuk/Topik

: : : :

Hasil Pembelajaran (Objektif)

Strategi Pengajaran

Kemahiran Generik Alat Berfikir (KBKK) :

Kecerdasan Pelbagai

Penerapan Nilai

Media Pengajaran

Pengetahuan Sedia Ada

Langkah/Masa (Adegan pengajaran)

Isi Pelajaran

Strategi Pengajaran & Pembelajaran Guru Pelajar

Media Pengajaran

Kemahiran Generik

Mata Pelajaran Tingkatan Masa Tajuk


Objektif (Hasil Pembelajaran)

: : : : :

Sains Tiga 80 Minit Pembiakan Tumbuhan Pada akhir pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh melakukan semua yang berikut dalam masa yang ditetapkan dan tanpa rujukan: Melabelkan bahagian-bahagian bunga dan fungsinya di atas rajah yang disediakan secara bertulis.

Membezakan bahagian-bahagian bunga jantan dan betina di atas rajah yang disediakan secara bertulis.

Mengenal pasti ovul dan debunga serta membezakan pada rajah yang disediakan secara bertulis.

Penerapan Nilai

i. ii. iii. iv. v. vi.

Menghargai tumbuhan Memelihara tumbuhan dengan baik Berhati-hati Bekerjasama Berdisiplin Ketabahan

vii. KPS : i. ii.


KBKK

Kejujuran Memerhati Mengeksperimen Mengumpul maklumat Membuat rumusan Bunga raya Bunga alamanda Gambar rajah (Bahagian-bahagian bunga) Transparensi (Pelbagaian bunga) Slaid (pelbagai jenis bunga)

i. ii.

Media Pengajaran :

i. ii. iii. iv. v.

Pengalaman Sedia : Ada

Pelajar telah biasa melihat pelbagai jenis bunga dan pengalaman ini digunakan untuk membuat pemerhatian yang lebih teliti.

Langkah/Masa Isi Kandungan


(Peristiwa Pengajaran)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

Media Pengajaran

Kemahiran Generik

Set Induksi (5 minit)


(Menarik perhatian)

Pengenalan kepada namanama bunga di Malaysia

1. Guru bertanyakan kepada 1. Pelajar memberi respons pelajar. secara lisan. i. Sebutkan nama-nama bunga yang ada di Malaysia yang anda tahu . ii. Apakah bunga yang menjadi kebanggaan negara kita? 2. Guru menunjukkan slaid (pelbagai bunga) dan meminta pelajar menamakan bunga-bunga yang ditunjukkan.

Slaid (pelbagai KPS: bunga) Memerhati KBKK: Menjana Idea Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal Naturalistik

Struktur bunga seperti petal, (40 minit) sepal, ovari, stigma, stil, (Menyampaikan anter , filamen objektif) dan fungsinya.
(Memberi bimbingan)

Langkah 1

1. Guru mengarahkan pelajar 1. Pelajar menjalankan menjalankan eksperimen 1 eksperimen dan membuat (Mengkaji struktur bunga) pemerhatian ke atas contoh bunga yang diberi. (Lampiran G 1) (Lampiran P 1) 2. Pelajar mejawab soalan soalan yang dikemukakan dalam eksperimen.

Lembaran eksperimen

KPS: Mengeksperimen

(Lampiran G 1) Melabel rajah Bunga raya Bunga semarak KBKK: api (jika ada) Mengenal pasti Ovari dan debunga bunga Membanding dan membeza raya Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal Interpersonal Naturalistik Kinestatik

Struktur bunga jantan dan betina dan fungsinya

(Menampilkan pencapaian)

Langkah 3 (20 minit)


(Menampilkan pencapaian)

Pembentangan 1. Guru meminta pelajar 1. Pelajar membuat dapatan daripada secara berkumpulan mebuat pembentangan secara eksperimen perbincangan dan bergilir-gilir. perbandingan antara kumpulan. 2. Guru meminta pelajar membentangkan dapatan daripada eksperimen.

Tranparensi Kertas perbincangan OHP

KBKK: Merumus Menyampai maklumat Membuat laporan Kecerdasan Pelbagai:

(Memberi maklum balas)

2. Pelajar membuat laporan

daripada hasil perbincangan 3. Guru berbincang bersama yang muktamad. pelajar untuk membuat keputusan yang muktamad ke atas dapatan eksperimen. Langkah 4 (15 minit)
(Menilai pencapaian)

Logikal Intrapersonal Interpersonal Kertas edaran (Lampiran P3) KBKK: Penilaian kendiri Kecerdasan Pelbagai: Logikal Intrapersonal

Sesi penilaian

1. Guru mengedarkan kertas 1. Pelajar menjawab soalan latihan pengukuhan dalam masa 10 minit. (Lampiran P3)

Refleksi 2. Guru membuat refleksi pengajarannya 2. Pelajar membuat refleksi kendiri

(Pengukuhan dan penilaian)

Bunga

1. 2. 3.

Sekuntum bunga yang lengkap terdiri daripada sepal, ranggi, stamen, dan pistil. Stamen ialah organ pembiakan jantan bagi bunga. Pada stamen terdapat anter yang mengeluarkan butir debunga, iaitu gamet jantan bunga. Pistil ialah organ pembiakan betina bagi bunga. Pada pistil terdapat ovari yang mengandungi ovul, iaitu gamet betina bunga.

Pendebungaan 1. 2. 3. Pendebungaan ialah proses pemindahan debunga dari anter ke stigma. Pendebungaan berlaku dengan dua cara, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Persenyawaan berlaku selepas pendebungaan. Butir debunga bercantum dengan ovul untuk membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi buah.

4. 5. 6.

Pendebungaan dibantu oleh agen pendebungaan seperti haiwan, angin, dan air. Pembiakan aseks pada tumbuhan berlaku melalui pembiakan vegetatif atau melalui spora. Tumbuhan berbunga melakukan pembiakan aseks melalui pembiakan vegetatif, iaitu sama ada melalui batang, daun, rizom, bebawang, umbisi, tuber, sulur dan daun. Tumbuhan tidak berbunga seperti cendawan dan paku pakis membiak melalui spora.

7.

ampiran G 1 - Tatacara Eksperimen 1 1. 2. 3. 4. Guru mengarahkan pelajar menjalankan eksperimen secara berkumpulan dengan 4 - 5 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan diberi sekuntum bunga raya dan beberapa jenis bunga yang lain sebagai perbandingan kepada bunga raya. Guru hendaklah membimbing sepanjang masa perjalanan eksperimen dan bertindak sebagai fasilitator. Pada akhir eksperimen, hasil dapatan hendaklah dibincangkan bersama pelajar bagi membuat rumusan dan menjawab soalan-soalan.

Eksperimen 1 Tajuk Tujuan : : Struktur Bunga - Struktur Bunga Jantan dan Betina Mengkaji struktur bunga

Radas/Bahan :

Bunga raya, pisau, kanta pembesar

Arahan : 1. 2. 3. 4. Anda diberi beberapa jenis bunga yang berlainan untuk membuat pemerhatian. Periksa setiap bunga dengan teliti dan buat perbandingan dengan bunga yang lain. Periksa bahagian-bahagian bunga kecil dengan kanta tangan. Tentukan bahagian-bahagian yang membina sekuntum bunga. Potong setiap bunga yang diberi secara membujur dengan bermula pada bahagian bawah ovari dan perhatikan kedudukan ovul serta bandingkan dengan bunga yang lain. Jawab soalan-soalan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Namakan bahagian-bahagian yang terdapat pada sekuntum bunga. Namakan struktur bunga yang berwarna-warni. Apakah struktur yang melindungi bunga semasa muda? Namakan bahagian jantan dan betina bunga. Namakan bahagian-bahagian setiap organ jantan dan betina. Senaraikan setiap bahagian yang anda kaji. Banding dan bezakan setiap bahagian jantan dan betina bunga dari segi struktur dan fungsi.

5.

Lampiran P 3 - Latihan Pengukuhan Arahan : Jawab semua soalan 1. Labelkan bahagian-bahagian bunga.

2. 3. 4.

Bahagian jantan sekuntum bunga ialah _____________ yang terdiri daripada _____________ dan _____________ . Bahagian betina sekuntum bunga ialah _____________ , _____________ dan _____________ . Jelaskan fungsi bahagian bunga berikut :

Bahagian Struktur Bunga

Fungsi

Filamen Anter Stigma Stil Ovari Ovul Petal Setal

LATIHAN - Model Soalan PMR 1 Antara struktur berikut yang manakah tidak terlibat dalam sistem pembiakan tumbuhan berbunga? A B C D Anter Ovari Stigma Petal

Antara berikut yang manakah bukan merupakan struktur organ betina sekuntum bunga? A B C D Anter Stil Stigma Ovari

Antara berikut yang manakah merupakan struktur organ jantan sekuntum bunga? A B C Filamen Stigma Ovari

Petal

Apakah fungsi stigma bunga? A B C D Mencantikkan sekuntum bunga Menerima sel pembiakan betina Menerima debunga daripada anter Menghasilkan salur debunga untuk laluan debunga ke ovari

Rajah 1 5 Rajah 1 menunjukkan keratan dua kuntum bunga yang berlainan jenis. Bahagian manakah pada pada bunga yang salah dilabelkan? A Stil

B C D

Anter Petal Stigma

Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan organ jantan sekuntum bunga. Antara berikut, yang manakah betul dilabelkan? P A B C D Filamen Anter Debunga Debunga Q Anter Debunga Filamen Anter R Debunga Filamen Anter Filamen

Rajah 3

Rajah 3 menunjukkan bahagian-bahagian yang terlibat dalam organ pembiakan betina. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi bahagian belabel P? A B C D Menerima debunga daripada anter Menyokong anter dalam kedudukan sesuai Menghubungkan stigma dengan ovari bunga Menghasilkan gamet betina atau sel pembiakan betina

Rajah 4

Rajah 4 menunjukkan sebahagian struktur bunga. Pada bahagian manakah sel pembiakan jantan bertemu dengan sel pembiakan betina? A B C D K L M N

Rajah 5

Rajah 5 menunjukkan ciri bunga yang bersifat dwiseks. Apakah struktur P dan Q? P A B C D Debunga Anter Petal Sepal Q Stigma Stigma Ovum Petal

10

Antara berikut, pokok apakah yang mempunyai bunga bersifat uniseks? A B C Bunga raya Bunga betik Bunga semarak api

Bunga keembung

11

Antara penyataan berikut, yang manakah betul tentang bunga? A B C D Bunga dwiseks hanya mempunyai salah satu organ jantina. Bunga uniseks hanya mempunyai salah satu organ jantina. Bunga dwiseks mempunyai kedua-dua organ jantan dan betina pada sekuntum bunga. Semua jenis bunga adalah dari jenis uniseks dan dwiseks dan tiada perbezaan yang nyata.

12

Apakah peranan bunga kepada tumbuhan? A B C D Untuk mencantikkan tumbuhan Untuk memberi makanan kepada haiwan Untuk melakukan proses pendebungaan Untuk menghasilkan biji benih bagi menghasilkan zuriat tumbuhan

13

Antara turutan berikut yang manakah betul berkenaan dengan perjalanan sel pembiakan jantan ke sel pembiakan betina? A B Ovul Salur debunga Stigma Anter Salur debunga Ovul Anter Stigma

C D

Anter Stigma Salur debunga Ovul Anter Salur debunga Stigma Ovul

Rajah 6

14

Rajah 6 menunjukkan satu proses pembentukan embrio tumbuhan. Antara berikut yang manakah benar tentang P, Q dan R ? P A B C D Gamet betina Gamet jantan Anter Ovul Q Gamet jantan Gamet betina Ovul Anter Proses R Persenyawaan Persenyawaan Pendebungaan Pendebungaan

15

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang bunga? A B Semua jenis bunga mempunyai stamen dan pistil. Semua jenis bunga mempunyai saiz debunga yang sama.

C D

Semua bunga mempunyai struktur stigma yang serupa. Sesetengah bunga mempunyai organ pembiakan betina sahaja.

Soalan 16 hingga soalan 20 berdasarkan ringkasan arahan di bawah ini. Ringkasan Arahan A I. II. III B I. II sahaja C II, III sahaja D I sahaja

16

Antara berikut, yang manakah merupakan bahagian jantan sekuntum bunga? I II III Anter Filamen Sepal

17

Antara berikut yang manakah merupakan bahagian betina sekuntum bunga? I II III Stil Stigma Ovari

18

Antara berikut yang manakah merupakan bukan bahagian jantan danbukan bahagian betina sekuntum bunga raya? I II III Petal Sepal Pistil

19

Semua bahagian bunga berikut mempunyai fungsi yang betul kecuali I II III Stil menyokong stigma pada kedudukan yang sesuai Stigma menghasilkan sel pembiakan betina bunga Anter memegang filamen pada kedududkan yang sesuai untuk melepaskan debunga.

20

Apakah fungsi nektar bagi sesetengah bunga? I II III Untuk menarik perhatian serangga Untuk memberi makanan kepada bunga itu sendiri Untuk memberikan bau harum kepada tumbuhan

Jawapan:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D A A C C D C D B B

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D D C B D B A B C D