Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : Kemahiran Hidup


TARIKH : 2 April 2008
MASA : 8.00-8.30 pagi
TAHUN :4
BIL. MURID : 10 orang

TAJUK : Ekosistem
SUB TAJUK : Mengkaji hidupan di persekitaran sekolah.
OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran, murid dapat :
( i ) Menyenaraikan 5 jenis haiwan dan 5
jenis
tumbuhan.
( ii ) Mengkaji interaksi yang berlaku di
antara
haiwan dan tumbuhan yang hidup di
dalam sebuah kolam.
PENGALAMAN
SEDIA ADA : Murid telah mengenal dan mengetahui
haiwan dan tumbuhan melalui sumber-
sumber
lain seperti televisyen, surat khabar,
majalah
dan internet.

LANGKAH PENGAJARAN : Aktiviti 1


1) Murid membuat pemerhatian di stesen
kolam ikan di sekolah.

____________________________________________________________________ 1
_
2) Mencatat jenis-jenis haiwan dan tumbuhan
yang terdapat di situ.
3) Guru memberi tugasan kepada murid
berdasarkan pemerhatian yang dibuat di
stesen tadi.

Aktiviti 2

1) Murid membentangkan apakah hubungan


yang wujud di dalam sebuah ekosistem
kolam ikan yang dikaji.
2) Guru mengulas dan menambah maklumat
serta memberi panduan dalam membuat
tugasan.

Gambar 1 : Stesen Kolam ikan

____________________________________________________________________ 2
_
NILAI MURNI ALAM SEKITAR : ( 1 ) Prinsip rendah diri
( 4 ) Prinsip kehidupan seimbang
( 13 ) Prinsip perlindungan dan
pemulihan ekosistem.
NILAI MURNI PENGAJARAN : i ) kerjasama dan bertolak ansur
ii ) semangat mencintai alam sekitar

____________________________________________________________________ 3
_