Anda di halaman 1dari 9

Spot kanak-kanak berkeperluan khas Struktur 1 a)masalah pendengaran b)kaedah mengajar masalah pendengaran ...

a)kecatatan mental berdasarkan skor IQ b)kanak-kanak pintar cerdas (positif dan negatif) a)disleksia-kemahiran motor b)kategori disleksia a)cerebral palsy b)punca cerebral palsy

Esei 1

a)klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas b)masalah penglihatan/masalah mental(ciri2,faktor penyebab) a)kanak-kanak autism(petanda/ciri2) b)pandangan kanak-kanak autism terhadap objek(kordinasi mata dan tangan)

3 pembelajaran pnp matematik terhadap kanak-kanak disleksia.. Bahagian struktur 1.a jelaskan secara terperinci peranan setiap badan NGO tersebut untuk golongan kurang upaya i ii iii iv 1.b peranan ibu bapa dalam membantu kanak-kanak kurang upaya I Ii 2. murid Y mempunyai keupayaan mental yang rendah - perlu pengubahsuaian tingkah laku a. murid Y diklasifikasikan sebagai b. para pendidik percaya bahawa kanak-kanak kurang upaya perlu diklasifikasikan bertujuan menyediakan program pendidikan mereka. Bagaimanakah melalui klasifikasi demikian boleh membantu kanak-kanak berkeperluan khas. I Ii Iii Iv 3. kanak-kanak pintar cerdas sering kali menonjol dalam beberapa aspek, khususnya dari segi pencapaian akademik. a.) nyatakan 4 ciri kanak-kanak prasekolah yang pintar cerdas dalam aspek bahasa komunikasi.

I Ii Iii Iv b.) cadangkan 3 aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak pintar cerdas semasa proses p&p i ii iii 4. a) terangkan 2 faktor yang menyebabkan berlakunya masalah pertuturan dalam kalangan kanak-kanak pendidikan khas. b) sebagai guru prasekolah berikan 3 cadangan bagaimana anda boleh membantu kanak2 yang gagap di dalam kelas. Esei 1. Dalam melaksanakan kurikulum pend.khas, guru2 boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, semasa aktiviti, susunan aktiviti, matapelajaran dan bahan bantu mengajar bg mencapai tujuan dan matlamat pend.khas a. Huraikan maksud pengubahsuaian dalam konteks kanak-kanak prasekolah bekeperluan khas (5m) b. Bincangkan bagaimanakah pengubahsuaian tersebut dilaksanakan terhadap pembelajaran kanak2 pend.khas mengikut kategori. Nyatakan contoh yg sesuai (15m) 2. Anda telah ditempatkan mengajar dikelas kanak-kanak prasekolah bekeperluan khas yang masih mempunyai masalah dalam tulisan dan bacaan. Sebagai seorang guru anda ingin membantu mereka dalam kedua-dua aspek tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, rancangkan aktiviti yg dapat anda jalankan bagi membantu murid anda dalam bacaan dan tulisan.jelaskan aktiviti tersebut beserta contoh,lakaran atau gambar rajah yg sesuai. 3. a) kelas 2 cempaka mempunyai 6 0rg knak2 masalah pembelajaran. Kategori kanak0kanak tersebut ialah slow learner, autism, dan masalah pertuturan. Bagi setiap masalah pembelajaran tersebut huraikan beserta contoh 5 cara untuk guru mengendalikan aktiviti nyanyian ( xpn cth aktiviti)dalam bilik darjah. (10m) b) jelaskan 5 ciri bahan bantu mengajar untuk masalah pembelajaran matematik yg sesuai bagi kanak-kanak masalah pembelajaran. 10m

POT PRA IPBM PRA 3110PRA 3110Struktur 1a) Perkara-perkara yang diambil kira dalam tinjauan kebolehbinaan sesebuah pusatKesesuaian tapak dan lokasi- Kumpulan sasaran- Kewangan- Sumber manusia- PrasaranaPeraturan dan perundangan- Peralatan dan perabot 1b) 4 kepentingan penyediaan RPH di PRA - Elak dari terkeluar sukatan- Guru focus tentang apa yang hendak di ajar- Guru buat persediaan awal mengikut perancangan- Ada rutin yamg dapat diikuti oleh murid dan guru- P&P menyeluruh dan berpusatkan murid- Kearah pendidikan yang sama di semua di dalam negeri 2a) 5 jenis zat makanan- Karbohidrat- Protein- Vitamin- Lemak- Serat 2b) Punca keracunanMakanan ada toksikTercemarBahan kimiaTarikh luputCara penyediaan yang salahTidak jaga kebersihanTukang masak tidak sihat

3a) Sumber KewanganSumbangan daripda ibu bapaPerkapitaSwastaOrang perseoranganPertubuhan bukan kerajaan (NGO)Badan kebajikan 3b) Bagaimana pihak pra guna sumber kewanganBeli makanan untuk muridBeli peralatan pembelajaranGaji kakitanganBahan-bahan untuk aktiviti 4a) Cara menangani masalah keselamatan kebakaranMemanggil bomba untuk membuat demostrasiLatihan kebakaranBuat carta aliran panduan menyelamatkan diri 4b) Tindakan yang boleh diambil oleh guru untuk menjauhkan bahan beracun dari kanakkanakSimpan ubat di dalam bekas asalUbat yang tidak diguna mesti dilupuskanElak simpan racun di dalam botol minuman @ guna bekas racun yang kosong untuk masak @simpan makananJangan letak bahan beracun berdekatan atau bersama makanan ESEI1) Kriteria seseorang pengusaha dengan memberi contoh-contoh yang sesuai 2a) 5 faktor tingkah laku LINPersekitaranGuru gagal pelbagaikan teknik P&PKurang dapat perhatian keluargaPenekanan/ banyak makan gula-gulaMedia elektronik 2b) 5 teknik bimbingan yang boleh digunakan untuk membantu LINMemodelkan tingkahlaku yang positifTalk it Over (cakap bersama)Model resolutionMengajar kanak-kanak minta maafMelakukan sesauatu yang lain (mengalih perhatian kanak-kanak kepada aktiviti) 3) Bagaimana seseorang guru dapat menerapkan amalan penjagaan kesihatan yang baik dalam kalangan murid-muridnya melalui kurikulum prasekolahTunjang komunikasi (simulasi)Tunjang sc & teknologi (projek dan lawatan)Tunjang fizikal & estetika (pameran,gotong-royong)Tunjang kerohanian ( ceramah, bengkel)Tunjang kemanusiaan ( lakonan, nyanyian)Tunjang Ketrampilan diri ( melukis, membuat kola Bahagian struktur1.a jelaskan secara terperinci peranan setiap badan NGO tersebut untuk golongan kurang upaya i ii iii iv1.b peranan ibu bapa dalam membantu kanak-kanak kurang upaya I Ii 2. murid Y mempunyai keupayaan mental yang rendah - perlu pengubahsuaian tingkah laku a. murid Y diklasifikasikan sebagai b. para pendidik percaya bahawa kanak-kanak kurang upaya perlu diklasifikasikan bertujuan menyediakan program pendidikan mereka. Bagaimanakah melalui klasifikasi demikian boleh membantu kanak-kanak berkeperluan khas. I Ii Iii Iv3. kanak-kanak pintar cerdas sering kali menonjol dalam beberapa aspek, khususnya dari segi pencapaian akademik.a.) nyatakan 4 ciri kanak-kanak prasekolah yang pintar cerdas dalam aspek bahasa komunikasi. I Ii Iii Ivb.) cadangkan 3 aktiviti yang sesuai untuk kanakkanak pintar cerdas semasa proses p&p i ii iii4. a) terangkan 2 faktor yang menyebabkan berlakunya masalah pertuturan dalam kalangan kanak-kanak pendidikan khas. b) sebagai guru prasekolah berikan 3 cadangan bagaimana anda boleh membantu kanak2 yang gagap di dalam kelas. Esei1. Dalam melaksanakan kurikulum pend.khas, guru2 boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, semasa aktiviti, susunan aktiviti, matapelajaran dan bahan bantu mengajar bg mencapai tujuan dan matlamat pend.khasa. Huraikan maksud pengubahsuaian dalam konteks kanak-kanak prasekolah bekeperluan khas (5m)b. Bincangkan bagaimanakah pengubahsuaian tersebut dilaksanakan terhadap pembelajaran kanak2 pend.khas mengikut kategori. Nyatakan contoh yg sesuai (15m)2. Anda telah ditempatkan mengajar dikelas kanak-kanak prasekolah bekeperluan khas yang masih mempunyai masalah dalam tulisan dan bacaan. Sebagai seorang guru anda ingin membantu mereka dalam keduadua aspek tersebut.Berdasarkan pernyataan di atas, rancangkan aktiviti yg dapat anda jalankan bagi membantu murid anda dalam bacaan dan tulisan.jelaskan aktiviti tersebut beserta contoh,lakaran atau gambar rajah yg sesuai. 3. a) kelas 2 cempaka mempunyai 6 0rg knak2 masalah pembelajaran. Kategori kanak0kanak tersebut ialah slow learner, autism, dan masalah pertuturan. Bagi setiap masalah pembelajaran

tersebut huraikan beserta contoh 5 cara untuk guru mengendalikan aktiviti nyanyian ( xpn cth aktiviti)dalam bilik darjah. (10m)b) jelaskan 5 ciri bahan bantu mengajar untuk masalah pembelajaran matematik yg sesuai bagi kanak-kanak masalah pembelajaran. 10m Lain. Spot kanak-kanak berkeperluan khasStruktur1 a)masalah pendengaran b)kaedah mengajar masalah pendengaran2 a)kecatatan mental berdasarkan skor IQ b)kanak-kanak pintar cerdas (positif dan negatif)3 a)disleksia-kemahiran motor b)kategori disleksia4 a)cerebral palsy b)punca cerebral palsy Esei1 a)klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas b)masalah penglihatan/masalah mental(ciri2,faktor penyebab)2 a)kanak-kanak autism(petanda/ciri2) b)pandangan kanak-kanak autism terhadap objek(kordinasi mata dan tangan)3 pembelajaran pnp matematik terhadap kanak-kanak disleksia..

Spot kanak-kanak berkeperluan khas Struktur 1 a)masalah pendengaran KATEGORI BERMASALAH PENDENGARAN Definisi (aspek fisiologi)

Seseorang yg pekak (deaf) mengalami kehilangan pendengaran sebanyak

90 dB @ lebih

Seseorang yg separa pekak (hard of hearing) mengalami kehilangan

pendengaran yg kurang dpd 90 dB Definisi (Pendidikan)

Seseorang yg pekak tidak berupaya memproses maklumat linguistik dgn

@ tanpa bantuan alat pendengaran

Seseorang yg separa pekak mempunyai pendengaran sisa yg mencukupi

untuk memproses maklumat linguistik dgn @ tanpa bantuan alat pendengaran JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN a. Prelingual Deafness - Masalah pendengaran yg wujud semasa bayi dilahirkan @ wujud sebelumkanak2 itu belajar bercakap. b. Postlingual deafness - Masalah pendengaran wujud selepas belajar bercakap/menguasai bahasa c. Sensorineural deafness - Disebabkan kecederaan pada bahagian dalam telinga atau pada sarafke otak d. Conductive deafness

- Disebabakan kecederaan pada bahagian luar atau tengah telinga e. Congenitally deaf - hilang pendengaran sejak lahir f. Adventitiously deaf - hilang pendengaran selepas dilahir PUNCA-PUNCA MASALAH PENDENGARAN

jangkitan telinga kronik, fakor keturunan, kecacatan kongenital, sakit kuning yang teruk semasa bayi, penggunaan dadah ototoksik, kecederaaan kapala, jangkitan virus atau bakteria, pendedahan kapda bunyi bising secara berpanjangan, proses penuaan dan tumor.

IMPLIKASI MASALAH PENDENGARAN


Sukar menumpu perhatian Lebih sedar tentang pergerakan daripada bunyi Perhatian yang keterlaluan pada guru (membaca bibir) Sering meminta untuk soalan diulangi Sering mengelirukan perkataan2 yang hampir sama bunyi Sukar mengikuti arahan lisan Sukar membunyi/menyebut perkataan Enggan melibatkan diri dalam aktiviti lisan

b)kaedah mengajar masalah pendengaran 2 a)kecatatan mental berdasarkan skor IQ Tahap kerencatan mental | Ukuran Kecerdasan Mental (IQ) Ringan 50-70 Sederhana 35-49 Teruk 20-34 Sangat Teruk Bawah b)kanak-kanak pintar cerdas (positif dan negatif) POSITIF

Ingatan yang kuat Tahap pemikiran tinggi

Berminat kepada sesuatu yang kompleks dan mencabar minda Memproses maklumat dengan cepat Berprestasi tinggi dalam pencapaian Memahami dan mempelajari sesuatu yang kompleks dengan mudah Berkebolehan dalam penyelesaikan masalah. NEGATIF

Sentiasa mengkritik kesalahan diri sendiri Cenderung untuk memperbesarkan kesalahan diri mereka sendiri: saya tidak bagus dalam semua benda Sentiasa merendah-rendahkan orang lain Takut untuk mencuba sesuatu perkara baru Tidak suka berkongsi tanggungjawab dengan orang lain untuk mengelakkan hasil yang tidak sempurna: saya lebih suka buat ini sendiri Merasa sangat rendah diri dengan orang lain

3 a)disleksia-kemahiran motor -Contoh aktiviti kemahiran motor untuk kanak-kanak disleksia


Kemahiran mencucuk manik Kemahiran mengimbang tubuh menyalin bentuk berdasarkan contoh yang diberi

-Masalah kemahiran motor yang dihadapi - Kemahiran menulis yang lemah dan suka menterbalikkan perkataan, huruf dan nombor - Menggunakan jari untuk mengira dan membaca - Tulisan cermin atau terbalik (p/s: tlg cari lagi maklumat...agak keliru dgn soalan :) b)kategori disleksia

Disleksia visual (penglihatan) Disleksia auditori (pendengaran) Disleksia visual-auditori a)cerebral palsy

Definisi Kanak-kanak Palsi Serebral CP adalah kecacatan anggota disebabkan oleh cacat hubungan saraf di antara bahagian otak dengan bahagian badan CP adalah berkeadaan kekal, tidak progresif, yakni keadaan kecacatan otak itu tidak akan menjadi serius atau tenat

**JENIS CP**

Palsi Serebral Spastik Palsi Serebral Athetoid Palsi Serebral Ataxia

Pasli Serebral Gabungan

b)punca cerebral palsy (dlm kandungan)

Jangkitan kuman seperti rubella, toxoplasmosis, chicken pox, cytomegalovirus (CMV) dan AIDS boleh menjejaskan pembentukan otak janin dalam tempoh empat bulan pertama kehamilan. Pendedahan kepada bahan-bahan toksik seperti minuman keras, tabiat merokok dan penyalahgunaan dadah. Kekurangan zat pemakanan. Faktor genetik. Masalah terlebih kromosom Trisomi 13 dan Trisomi 18 boleh mengakibatkan muka, jantung, otak, kaki dan tangan janin mengalami kecacatan. Ibu-ibu yang menghidap penyakit-penyakit yang serius seperti diabetes, jantung, buah pinggang, tiroid dan epilepsi. sem 5

pengurusan prasekolah

Spot pp
Set 1 Struktur 1-Perancangan aktiviti a)tinjauan kebolehbinaan pusat prasekolah ... b)kepentingan penyediaan RPH 2-Makanan seimbang a)jenis zat makanan dalam makanan seimbang b)punca keracunan makanan 3-Kewangan a)sumber punca kewangan yang boleh diperolehi b)cara menggunakan sumber kewangan 4 a)cara guru prasekolah menangani masalah kebakaran b)tindakan yang boleh diambil oleh guru prasekolah untuk

mengelak keracunan

atau menjauhi bahan beracun.


Esei 1) 2) 3)

Kriteria pengusaha prasekolah (konsep,keselamatan) Situasi tingkahlaku kanak-kanak (bagaimana guru atasi) Kesihatan-bagaimana terapkan amalan penjagaan kesihatan di kalangan

kanak-kanak
Set 2 Struktur 1-portfolio

a)apakah rekod2 yang terkandung dlm portfolio b)kelebihan dan kekurangan penilaian menggunakan portfolio 2-a)program nutrisi-kriteria sajian b)aplikasi(situasi)masalah murid yang pilih makanan 3-Kewangan a)perancangan perbelanjaan kewangan b)kawalan perbelanjaan kewangan 4 a)keselamatan/kemalangan b)langkah-langkah pencegahan Esei 1) a)ruang di prasekolah b)lakarkan pelan lantai 2) a)pemakanan-piramid makanan b)murid sihat 3) aplikasi tingkahlaku kanak-kanak a)bezakan tingkah laku b)strategi mengatasi masalah tingkahlaku kanak-kanak Set 3 Struktur 1-a)rutin harian guru prasekolah b)amalan refleksi 2-a)pemakanan-piramid b)fungsi zat makanan 3-Kewangan a)proses pembelian b)rekod inventori/pembelian 4 keselamatan a)persekitaran yang selamat b)cara mewujudkan persekitaran yang selamat Esei 1) a)penubuhan pusat PAKK-perancangan b)susun atur 2) pemakanan a)menu b)pencemaran makanan 3) tingkahlaku kanak-kanak a)masalah tingkah laku-teknik pengurusan b)pelaksanaan pengurusan tingkahlaku(ikut urutan)