Anda di halaman 1dari 43

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 1 : Pranombor Kemahiran 1.1: Mengenal warna Arahan :Warnakan gambar berikut dengan warna yang diberi. Contoh:

3.

Oren 1. 4.

Merah

Hijau 2. 5.

Biru

Kuning

Hitam

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 1.2 : Mengenal saiz Arahan :Bulatkan objek yang sama saiz. Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 1.3 : Mengenal bentuk Arahan :Warnakan gambar yang sama Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 2 : Kemahiran konsep nombor KEMAHIRAN 2.1 : Himpunan yang banyak Arahan : Tandakan( Contoh: ) pada himpunan yang lebih banyak.

1.

2.

3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 2.2 : Himpunan yang sedikit Arahan : Tandakan ( Contoh: ) pada himpunan yang sedikit.

1.

2.

3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 2.3 : Himpunan sama banyak Arahan : Tandakan ( Contoh : )pada himpunan yang sama banyak.

2.
.

3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3 : Mengenal angka 1 hingga 10 KEMAHIRAN 3.1 : Pananan angka dengan benda (1 hingga 5) Arahan :Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul Contoh:

1
1.

3 4 2 1 5

2. 3.

4. 5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3.1.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan (1 hingga 5) Arahan : Tulis nombor berdasarkan bilangan objek. Contoh:

1. 2. 3.

4.

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3.2.1 : Padanan angka dengan benda(6 hingga 10) Arahan Contoh: : Suaikan nombor dengan bilangan objek yang betul.

6 8 9 6 10 7

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3.2.2 : Tulis nombor berdasarkan bilangan benda. (6 hingga 10) Arahan Contoh: : Tulis nombor berdasarkan gambar.

1. 2.

3.

4.

5.

10

Ujian Diagnostik Matematik

KEMAHIRAN 3.3.1 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menaik Arahan Contoh: : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

1 3

3 5

1.

2. 3.

7 2 5 1 3

9 5

4.

5.

11

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3.3.2 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor menurun Arahan Contoh: : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

5
1.

4 7

3 5

1 3

2.

5
3.

4 6

2 4

4.

4
5.

6
12

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 3.3.3 : Melengkapkan tempat kosong dengan nombor di antara,sebelum dan selepas Arahan Contoh : : Lengkapkan dengan nombor yang sesuai.

7
1.

2.

3.

4.

8 4
13

5.

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 4 Kemahiran 4.1.1 Arahan Contoh : : Operasi tambah dalam lingkungan 10 : Penyatuan himpunan : Lukis dan tulis benda yang dihimpunkan.

+
4
1.

=
2 6

+
3
2.

=
2

+
4
3.

=
3

+
6
4.

=
3

+
5 5

14

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 4.1.2 Arahan Contoh : : Menulis ayat matematik. : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

+
2
1.

=
3 5

2.

+
3.

4.

15

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 4.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tambah. Arahan : Lengkapkan.

Contoh:

4 =9

1.

4 + 1 =

2.

2 + 2 =

3.

3 + 6 =

4.

7 + 3 =

5.

8 + 1 =

16

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 5 : Operasi tolak dalam lingkungan 10 Kemahiran 5.1.1 : Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. Arahan : Tulis ayat matematik berdasarkan gambar.

Contoh:

= 4

17

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 5.1.2 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10. Arahan : Lengkapkan.

Contoh :

1. 2. 3. 4. 5.

4 - 3 = 5 - 1 = 7 - 5 = 9 - 4 = 8 - 3 =

18

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 5.1.3 : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak dalam lingkungan 10,bentuk lazim. Arahan Contoh : : Lengkapkan.

3 - 2 1
3 1 ___________ ____________ 9 7 ___________ ____________ 9 8 ___________ ___________ 5 2 ___________ ____________ 8 3 ___________ ____________

19

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 6 Kemahiran 6.1 Arahan
Contoh :

: Mengenal Nombor 11 hingga 20 : Menulis nombor mengikut bilangan benda. : Tulis angka mengikut bilangan.

14
1. 2.

3.

4.

5.

20

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 6.2 Arahan Contoh : :Turutan nombor secara menaik.

: Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

17 16 15 13 14

20
1.

17

15

2.

11

21

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 6.3 :Turutan nombor secara menurun. Arahan Contoh : : Tulis nombor yang sesuai pada tempat kosong.

17

16

15

14

13

1.

20 17
2.

15

12

22

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 6.4 Arahan
Contoh :

: Menulis nombor hingga 20. : Tulis angka pada tempat kosong berdasarkan gambar.

12
1.

2.

3.

4.

5.

23

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 7 : Operasi Tambah dalam Lingkungan 18 Kemahiran 7.1 Arahan : Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat : Jumlahkan.

Contoh: 7 + 6 = 13

24

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 7.2 : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk lazim Arahan Contoh : : Selesaikan.
1.

8 + 5 ___________ 13 ___________
2. 3.

7 + 9 ____________ ____________ 8 + 4 ___________ ___________


5.

5 + 9 _____________ _____________
4.

3 + 9 ____________ ____________

6 + 5 ___________ ___________

25

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 8 : Operasi Tolak dalam Lingkungan 18 Kemahiran 8.1 Arahan Contoh : : Menulis ayat matematik berdasarkan gambar : Tulis ayat matematiknya.
1.

13 2.

8 3.

11

4.

8 5.

18

10

26

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 8.2 : Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat. Arahan : Lengkapkan ayat matematik berikut.

Contoh : 17 8 = 9

15

12

18

11

13

27

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 8.3 lazim Arahan Contoh: : Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk : Kira bakinya.
1.

17 9 ____________ 6 ____________
2. 3.

12 8 ____________ ____________ 18 7 ____________ ____________


5.

16 5 ____________ ____________
4.

13 6 ____________ ____________

11 3 ____________ ____________

28

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 9 : Nombor hingga 50 Kemahiran 9.1 Arahan Contoh : : Menama dan menentukan nilai nombor : Suaikan gambar dengan nombor yang betul.

49

35

47

24

36

29

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 9.2 : Menulis angka mengikut turutan menaik dan menurun Arahan Contoh: : Tulis angka di tempat yang sesuai.

30

31

32

33

34

26

28

30

41

44

50

46

35

37

24

23

30

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 9.3 : Menentukan nilai tempat. Arahan Contoh : : Tuliskan nombor mengikut nilai tempat.

14

pu

sa

25

9 _______ _____ 9 6
pu pu

9 _______ _____ 9 6 _______ ____________ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 6 _____
sa

37

sa

46

29

42

_______ _____ _______ 9 _____ 6 _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 9 6 _____ _______ _____ _______ 6 _____

pu

sa

pu

sa

pu

sa

31

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 9.4 Arahan Contoh: : Menulis nombor dalam bentuk panjang.

: Suaikan.

40 + 2

30 + 7

42 21

20 + 4 40 + 9 30 + 6

37

20 + 1

32

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 9.5 : Menulis perkataan nombor bagi angka. Arahan : Suaikan perkataan dengan angka yang betul.

Contoh:

8 43 28 54 32 17

lima puluh empat tiga puluh dua lapan tujuh belas empat puluh tiga dua puluh lapan

33

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 10 : Sifar Kemahiran 10.1 : Konsep Sifar Arahan Contoh : : Bulatkan nombor yang betul

30

03

10 40

1 04

01 4

2 05

20 5

02 50

01

10

34

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 10.2 : Tambah dan tolak melibatkan sifar dalam bentuk ayat dan bentuk lazim. Arahan Contoh : : Selesaikan.

3 + 0 _________ _________

6 0 _________ _________

35

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11 : Operasi tambah dalam lingkungan 50 Kemahiran 11.1 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan puluh dalam lingkungan 50. Arahan Contoh : : Hitungkan.

30 8 20 9 2 40

+ + + + + +

8 40 5 10 30 3

= = = = = =

38

36

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.2 : Menambah sebarang nombor satu digit dengan gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula. Arahan Contoh : : Jumlahkan.
1.

40 + 3 ____________ 43 ____________
2. 3.

8 + 20 ____________ ____________

30 + 9 ____________ ____________
4. 5.

7 + 20 ____________ ____________ 20 + 6 ____________ ____________

10 + 4 ____________ ____________

37

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.3 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula (lingkungan 50 ) secara ayat. Arahan Contoh : : Selesaikan.

27 34

+ +

2 5

= =

29

41

33

22

13

38

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.4 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Arahan Contoh: : Selesaikan.
1.

17 + 2 ____________ 19 ____________
2. 3.

22 + 6 ____________ ____________ 31 + 3 ____________ ____________


5.

7 + 11 ____________ ____________
4.

3 + 16 ____________ ____________

36 + 2 ____________ ____________

39

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.5 : Menambah sebarang nombor dua digit tanpa mengumpul semula (lingkungan 50) secara lazim. Arahan Contoh : : Jumlahkan.
1.

13 + 25 ____________ 38 ____________
2. 3.

23 + 25 ____________ ____________

26 + 12 ____________ ____________
4. 5.

15 + 24 ____________ ____________ 11 + 27 ____________ ____________

33 + 16 ____________ ____________

40

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN11.6 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan nombor gandaan sepuluh. Arahan Contoh : : Jumlahkan.
1.

13 + 20 ____________ 33 ____________
2. 3.

10 + 23 ____________ ____________ 25 + 20 ____________ ____________


5.

16 + 30 ____________ ____________
4.

30 + 15 ____________ ____________

27 + 10 ____________ ____________

41

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.7 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. Arahan Contoh : : Jumlahkan.
1.

36 + 8 ____________ 44 ____________
2. 3.

25 + 6 ____________ ____________ 29 + 2 ____________ ____________


5.

18 + 5 ____________ ____________
4.

38 + 8 ____________ ____________

41 + 9 ____________ ____________

42

Ujian Diagnostik Matematik


KEMAHIRAN 11.8 : Menambah sebarang nombor dua digit dengan dua digit dengan mengumpul semula. Arahan Contoh : : Selesaikan.
1.

23 + 19 ____________ 42 ____________
2. 3.

37 + 25 ____________ ____________ 28 + 13 ____________ ____________


5.

36 + 16 ____________ ____________
4.

17 + 28 ____________ ____________

18 + 17 ____________ ____________

43

Anda mungkin juga menyukai