Anda di halaman 1dari 4

Kecemasan seperti balai bomba dan ambulan, kerana perkhidmatan kedua jenis Bentukbentuk geometri tertentu biasanya digunakan

dalam teselasi, seperti. Jenisjenis Teselasi Teselasi Sekata Separuhsekata teselasi Bukansekata teselasi Ringkas teselasi Kompleks teselasi Teselasi Sekata Teselasi sekata merupakan sepenuhnya dari. 3 Responses to Bahan Literasi Nombor Teselasi Enter your email address to subscribe to this blog and receive.

Jenis Jenis Teselasi


. Penelusuran mengenai tentang maksud teselasi (nomer halaman:0) informasi tentang tentang maksud teselasi kami sajikan di sumberbacaancom dengan gratis kunjungi. Teselasi adalah konsep penting yang perlu dikembangkan di dalam geometri antara jenis jenis `regular polygon ialah : a) equilateral triangle.

Jenis Jenis Teselasi


. Jenis jenis teselasi teselasi posted on august 3, 2011 dear sahabat kemarenkemarin saya mengamati stats blog ini, salah satu kata dari hasil pencarian yang jenis jenis teselasi. Hasil pencarian tentang jenis jenis teselasi 0 selengkapnya mengenai jenis jenis teselasi di pusatpanduaninfo jenis jenis teselasi. Teselasi is a borrowed word from the english word "tessellation" according the mathforumorg, "the word "tessellate" is derived from the ionic version of the greek jenis jenis teselasi.

Tugasan 1 yang lengkap (teselasi) Document Transcript

1. PENGENALAN KEPADA GEOMETRI Geometri di dalam bahasa Greek bermaksud geo ialah bumi dan metribermaksud ukuran. Geometri adalah sebahagian daripada matematik yang mengambilberat persoalan mengenai saiz, bentuk dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang.Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Pada mulanya ia hanyalahsebahagian jasad dari pengetahuan praktikal yang mengambil berak jarak. Luas danisipadu tetapi pada abad ketiga S.M. Geometri telah diletakkan di dalam bentuk aksiomoleh Euclid membentuk Geometri Euclid, yang hasilnya menetapkan piawai untukbeberapa abad berikutnya. Bidang astronomi, khususnya memetakan bintangbintangdan planet-planet pada sfera cakerawala, bertindak sebagai sumber-sumber geometriterpenting dari semasa satu sentengah alaf berikutnya. Secara umumnya, geometrimerupakan salah satu daripada cabang matematik yang berhubung kait tentang ciri-ciriruang, termasuklah titik, garisan, lengkungan, satah dan permukaan ruang sertabentuk-bentuk pilogan.Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 1 2. DIFINISI TESELASI. Teselasi merupakan satu bentuk pola yang melitupi sesuatu permukaan yangsepenuhnya, dengan tiada celah di antara bentuk dan tanpa sebarang pertindihanbentuk yang berlaku. Selain itu ia juga membawa maksud suatu corak yang terhasildaripada proses penyusunan poligon sekata pada sesebuah satah permukaan tanpaberlakunya pertindihan secara berulang-ulang. JENIS-JENIS TESELASI.Terdapat tiga bentuk teselasi seperti jadual di bawah. Jenis teselasi Keterangan ContohTeselasi Terhasil daripada teselasi satusekata jenis poligan sekata yang kongruen. Hanya terdapat tiga jenis poligon sekata yang kongruen Teselasi sekata yang yang terdapat diteselasi iaitu berbentuk segi tiga sama segi tiga sama sisi, segi empat sisi sama dan heksagon.Teselasi Terhasil daripada teselasi duasepara sekata jenis atau lebih poligon sekata yang kongruen yang disusun secara cyclic order. Terdapat enam jenis corak teselasi separa sekata iaitu Teselasi separa sekata yang kombinasi oleh poligon-poligon terhasil daripada bentuk segi tiga sama sisi. Segi empat heksagon dan segi empat sama, heksagon, oktogon dan sama sisi. dodekagon.Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 2 3. Teselasi tidak Teselasi yang melibatkansekata poligon yang tidak sekata. Terdapat banyak jenis teselasi tidak sekata. Teselasi tidak sekata yang berbentuk bintang.Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 3 4. TUGASAN TAKSIRAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU PPG TUGASAN 1 Mereka bentuk teselasi dengan menggunakan perisian GSP, Pada kali ini, saya telah diberikan tugasan mereka bentuk teselasi denganmenggunakan sistem GSP. Berikut adalah langkah-langkah yang telah saya jalankanuntuk menghasilkan bentuk teselasi saya dengan menggunakan GSP. 1. Bukakan sistem The Geometers sketchpad. 2. Klik ikon File dan pilih New Sketch. 3. Lukiskan satu bulatan dengan klik pada ikon bulatan dan tarik sehingga saiz yang dikehendaki. ( klik pada ikon compass toll) 4. Buat salinan pada bulatan pertama untuk mendapat bulatan kedua yang sama saiz. Silangkan kedua-dua bulatan pada titik tengah bulatan.( klik pada gambar rajah bulatan kemuidan klik ikon edit, copy dan paste). 5. Bentukkan satu segitiga sama dengan menggabungkan tiga titik persilangan pada kedua-dua bulatan tersebut. ( klik kesemua titik dan klik ikon construct dan pilih segment)Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 4

5. 6. Sembunyikan kedua-dua bulatan supaya hanya segitiga sama yang kelihatan. (klik semua titik yang tidak diperlukan dan kedua-dua bulatan dan klik ikon display dan hide objects). Labelkan bucu-bucu dengan A, B dan C. (klik ikon text tool) B A C 7. Cari titik tengah untuk sisi AB dan labelkan sebagai M. (klik garis di antara A dan B, klik ikon construct dan pilih midpoint) B M A C 8. Buat titik-titik dari A ke M, kemudian sambungkan titik-titik ini dengan garis. (klik ikon point tool dan buat titik. Klik kesemua titik dan klik ikon construct dan pilih segment) B M C AHak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 5 6. 9. Putarkan bentuk baru ini sebanyak dengan menggunakan M sebagai pusat putaran. (klik semua titik dan garisan. Double klik titik M. Klik ikon transform B dan pilih rotate) M C A 10. Buat titik-titik dari B ke C dan sambungkan titik-titik menjadi garis. (klik ikon point tool dan buat titik. Klik kesemua titik dan klik ikon construct dan pilih segment). B M C A 11. Putarkan garisan-garisan B ke C sebanyak dengan menggunakan titik C sebagai pusat putaran. (klik semua titik dan garisan. Double klik titik C. Klik ikon transform dan pilih rotate) B M C AHak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 6 7. 12. Sembunyikan garisan segitiga ABC dan juga label-label A,B, C dan M.(klik segi tiga dan label. klik ikon display dan hide objects). 13. Klik pada kesemua titik pada gambar bentuk dan warnakan. (klik semua titik dan klik construct dan pilih pentagon interior) 14. Putarkan bentuk sebanyak supaya bentuk kedua terbentuk. (klik kesemua bentuk. Double klik titik dan klik ikon transform dan pilih rotate). Tukarkan warna pada bentuk kedua.(klik gambar bentuk kedua dan klik ikon display dan pilih color) pusat putaranHak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 7 8. 15. Ulangi putaran dengan menggunakan pusat putaran yang sama sehingga enam Bentuk terbentuk secara satu pusingan. Warnakan bentuk mengikut kesukaan. ( ulangi langkah 14) 16. Buat salinan pada bentuk yang dihasilkan dan tampalkannya ke fail Microsoft Word. 17. Buat salinan di Microsoft Word dan susunkannya supaya satu muka surat dipenuhi dengan bentuk ini. 18. Untuk memotong bentuk-bentuk di tepi supaya ia lurus, klik pada bentuk di tepi dan gunakan ikon Crop dalam Format. Potong bentuk mengikut kesesuaian. 19. Satu teselasi berbentuk ala-ala bayangan seekor anjing telah dihasilkan. (rujuk muka surat 9)Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 8 9. Hak cipta Ibrahim Bin Jamil (PPG Matematik 1) Page 9