Anda di halaman 1dari 38

3756/3 LAMPIRAN 2

Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2012 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : Wong Weng Tat : 950707-12-5229 :

1|

ELEMEN 1.0 : PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN

1.1 Pengenalan Perniagaan

Nama Saya Ialah Wong Weng Tat.PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI adalah sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan menjual alatan sukan berjenama JUARA. Kedai perniagaan beroperasi di 520,Jalan 1/1,Taman Prima 0600 Changlun,Kedah. Perniagaan baru memulakan perniagaan mulai 1 Ogos 2011 dengan menggunakan wang simpanan di bank RM80 000 dan sebuah kenderaan peribadi bernilai RM55,000 sebagai modal. Dalam masa yang sama, pemilik telah menggaji dua orang pekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji bulanan RM1,200 seorang setiap bulan. Saya memilih perniagaan menjual alatan sukan kerana saya amat berminat dengan aktiviti sukan. Saya juga merasakan yang perniagaan alatan sukan ini masih tiada lagi di kawasan saya. Kebanyakkan pelanggan mencari alatan sukan di luar kawasan dan jauh. Oleh itu, saya memilih perniagaan ini kerana saya yakin yang perniagaan ini akan mendapat sambutan yang baik di kawasan saya ini. Kelebihan menjalankan perniagaan ialah PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI satu-satunya perniagaan yang ada di kawasan saya. Kedua harga yang diberikan oleh perniagaan saya amat berpatutan untuk semua pihak sama ada sekolah, kolej, universiti dan pihak-pihak lain. Ketiga, urus niaga adalah secara tunai atau pun kredit. Risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI ialah persaingan dengan barangan luar iaitu barangan bukan tempatan yang dijual di kedai lain atau pasaraya berhampiran. Selain itu, aktiviti jualan kedai turut mengikut masa-masa tertentu adakalanya ramai pelanggan dan adakalanya tidak ramai kerana barang niaga perniagaan adalah bukannya barangan harian tetapi berkala untuk mendapatkannya jika perlu.

2|

1.2 Profil Perniagaan

i ii iii

Nama perniagaan Nama Pemilik Lokasi / Alamat

PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI Wong Weng Tat


520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah

iv Jenis perniagaan v vi Tempoh perakaunan Tempoh rekod

MILIKAN TUNGGAL SEBULAN 01 OGOS 2011 31 OGOS 2011 RM135 000 2 ORANG MEMULAKAN PERNIAGAAN CBPK Bank,Changlun,06010 107077342798

vii Modal perniagaan viii Jumlah pekerja ix Status perniagaan x xi Nama dan alamat bank perniagaan Nombor akaun bank

3|

SENARAI KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN URUS NIAGA


Bil 1. Tarikh 01/08/11 Urus Niaga Memulakan perniagaan dengan modal RM135,000 terdiri daripada wang simpanan peribadi di bank RM80,000 dan kenderaan peribadi RM55,000 untuk kegunaan perniagaan. 2. 02/08/11 Membeli barang niaga iaitu 100 unit Kasut Badminton @ RM130 seunit dan 100 unit Beg Sukan @ RM80 seunit berjumlah RM21,000 secara kredit dengan Annissa Enterprise. 3. 02/08/11 Angkutan masuk dikenakan sebanyak RM200 atas belian barangniaga daripada Annissa Enterprise dengan cek. 4. 04/08/11 Membeli 80 unit Baju Sukan@ RM58 seunit berjumlah RM4,640 secara tunai dengan Pemborong Ah Leong. 5. 05/08/11 Memulangkan 5 unit Kasut Badminton dan 2 unit Beg Sukan berjumlah RM810 kepada Annissa Enterprise kerana rosak. 6. 06/08/11 Menjual 15 unit Kasut Badminton @ RM288 seunit dan 15 unit Beg Sukan @ RM176 seunit berjumlah RM6,960 secara tunai kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun 7. 10/08/11 Menjual 50 unit Beg Sukan @ RM176 seunit, 30 unit Kasut Badminton @ RM288 seunit dan 10 unit Baju Sukan @ RM88 berjumlah RM18,320 secara kredit kepada Rambutan Enterprise. 8. 13/08/11 Membayar sebahagian hutang sebanyak RM8,000 kepada Annissa Enterprise. Pembayaran (Pemiutang) Resit Rasmi Jualan Bersih (Jualan Kredit) Invois Kos Jualan (angkutan masuk) Kos Jualan (Belian tunai) Kos Jualan (Pulangan Belian) Jualan Bersih (Jualan Tunai) Bil Tunai Nota Kredit Bil Tunai Resit Rasmi Kos Jualan (Belian kredit) Invois Komponen Catatan Permulaan Dokumen Borang Wang Masuk dan Memo

4|

9.

15/08/11

Menjelaskan insurans perniagaan RM1,200 untuk tempoh setahun kepada Takaful Malaysia.

Pembayaran (Belanja) Perolehan Aset (Tunai) Jualan Bersih (Jualan tunai)

Keratan Cek

10.

17/08/11

Membeli sebuah komputer RM3,800 secara tunai di Kedai Komputer Mukriz untuk kegunaan perniagaan.

Bil Tunai

11.

18/08/11

Menjual 8 unit Kasut Badminton @ RM288 seunit, 10 unit Beg Sukan@ RM176 seunit dan 5 unit Baju Sukan @ RM88 seunit berjumlah RM4,504 secara tunai kepada Pusat Rekreasi Indah Permai, Kedah.

Bil Tunai

12.

19/08/11

Rambutan Enterprise menjelaskan sebahagian hutang sebanyak RM8,000 dengan cek.

Penerimaan (Penghutang) Catatan Kontra

Resit Rasmi

13.

19/08/11

Mengeluarkan RM500 wang di bank untuk kegunaan perniagaan.

Keratan Cek

14.

20/08/11

Membayar sebahagian hutang sebanyak RM5,000 kepada Annissa Enterprise.

Pembayaran (Pemiutang) Ambilan

Resit Rasmi

15.

23/08/11

Pemilik mengambil 2 unit Beg Sukan untuk kegunaan sendiri.

Memo

16.

24/08/11

Menjual 20 unit Beg Sukan @ RM176 seunit, 30 unit Kasut Badminton @ RM288 berjumlah RM12,160 secara kredit kepada Kolej Komuniti.

Jualan Bersih (Jualan kredit)

Invois

17.

25/08/11

Membeli 50 unit Kasut Badminton @ RM130 seunit dan 50 unit Beg Sukan @ RM80 seunit berjumlah RM10,500 secara kredit dengan Pembekal Alat Sukan Yusuf.

Kos Jualan (Belian kredit)

Invois

5|

18.

25/08/11

Menjelaskan upah atas belian barang niaga kepada Pembekal Alat Sukan Yusuf sebanyak RM180 dengan tunai.

Kos Jualan (Upah atas belian) Jualan Bersih (Pulangan Jualan) Pembayaran (Pemiutang)

Resit Rasmi

19.

26/08/11

Kolej Komuniti memulangkan 2 unit Beg Sukan @ RM176 seunit berjumlah RM352 kerana rosak.

Nota Kredit

20.

27/08/11

Membayar baki hutang sebanyak RM7,190 kepada Annissa Enterprise.

Resit Rasmi

21.

29/08/11

Rambutan Enterprise menjelaskan sebahagian hutang sebanyak RM9,000 dengan cek.

Penerimaan (Penghutang) Jualan Bersih (Jualan tunai)

Resit Rasmi

22.

30/08/11

Menjual 10 unit Kasut Badminton @ RM288 seunit dan 20 unit Beg Sukan @ RM176 seunit berjumlah RM6,400 secara tunai kepada Johan Badminton.

Bil Tunai

23.

30/08/11

Membayar sewa kedai kepada Encik Rahmat berjumlah RM800 sebulan dengan cek.

Pembayaran (Belanja) Pembayaran (Belanja)

Keratan Cek

24.

31/08/11

Membayar 2 orang gaji pekerja RM2,400 @ RM1,200 seorang.

Baucer Pembayaran Keratan Cek

25.

31/08/11

Menjelaskan bil elektrik RM380 kepada Tenaga Nasional Berhad dengan tunai.

Pembayaran (Belanja) Penerimaan (Hasil)

26.

31/08/11

Menerima sewa sebahagian kedai RM450 tunai daripada Puan Haryani.

Resit Rasmi

6|

2.2

Dokumen Perniagaan

SALINAN

CBPK BANK BERHAD WANG TUNAI MASUK Nama Perniagaan : PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI No Akaun : 107077342798 RM100 RM50 RM10 RM5 500 600 Tarikh : 1 Ogos 2011

Syiling -

JUMLAH 80000 00

Ringgit Malaysia : Lapan puluh ribu sahaja


UNTUK KEGUNAAN BANK Disemak oleh Diluluskan oleh .

Dokumen 1

No. 001 MEMO


PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI
520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah

Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : Cik Husna (Kerani Akaun) Tarikh : 1 Ogos 2011 Daripada : Pengurus _____________________________________________________________________________ Atoi ambil perhatian bahawa pemilik telah membawa masuk kenderaan sendiri RM55,000 untuk kegunaan perniagaan. Atoi Pengurus
Dokumen 2 7|

ASAL

No.

A0029

INVOIS
ANNISSA ENTERPRISE
Lot 123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar,Kedah

Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264 Tarikh : 2 Ogos 2011 Kepada, PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI
520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah

No. Rujukan JK4 JK2

Butir Kasut Badminton Beg Sukan

Kuantiti 100 100

Harga seunit (RM) 130.00 80.00 JUMLAH

Jumlah (RM) 13 000 8 000 21 000

(Ringgit Malaysia: Dua puluh satu ribu sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik. Atoi Penerima Nissa Pengurus

Dokumen 3

8|

ASAL

RESIT RASMI
No. 9001 ANNISSA ENTERPRISE
Lot 123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar ,Kedah

Tel : 04-91612621 Faks : 04-91612624 Tarikh : 2 Ogos 2011 Diterima daripada : Perniagaan Alatan Sukan ATOI____________ Ringgit Malaysia : Dua ratus sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan angkutan masuk

RM200.00
Tunai/No. Cek : CBPK 980001 Nissa Pengurus
Dokumen 4

Dokumen 5
ASAL

BIL TUNAI
PEMBORONG AH LEONG Lot FG/1, Presint 6/1/2, 06500 Jitra Tel : 04-98947800 Faks : 04-98947801 Kepada : PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI Butir Baju Sukan Kuantiti 80 unit

No. 5601

Tarikh : 04 Ogos 2011 Jumlah (RM) 4 640 4 640

Harga seunit (RM) 58.00 JUMLAH

(Ringgit Malaysia: Empat ribu enam ratus empat puluh sahaja) Tunai / Cek: CBPK 980002 Atoi Penerima Ah Leong Pengurus

9|

ASAL

NOTA KREDIT
ANNISSA ENTERPRISE
Lot 123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar,Kedah

No. NK001

Tel : 04-91612621 Faks : 04-91612624 Kepada, PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah Tarikh : 05 Ogos 2011 Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : Butir 5 unit Kasut Badminton dan 2 unit Beg Sukan dikembalikan kerana rosak. Jumlah (RM)

810.00 810.00

(Ringgit Malaysia: Lapan ratus sepuluh sahaja) Atoi --------------Penerima Nissa ------------Pengurus

Dokumen 6

10 |

SALINAN

No.

BT001

BIL TUNAI
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : SMK Changlun Butir Kasut Badminton Beg Sukan Kuantiti 15 unit 15 unit Tarikh : 06 Ogos 2011 Harga seunit (RM) 288.00 176.00 JUMLAH (Ringgit Malaysia: Enam ribu Sembilan ratus enam puluh sahaja) Tunai / Cek: SiaoB 245678 Kamal Penerima Atoi Pengurus Jumlah (RM) 4 320 2 640 6 960

Dokumen 7

11 |

SALINAN

No.

IN0001

INVOIS
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Tarikh : 10 Ogos 2011 Kepada, RAMBUTAN ENTERPRISE Lot 55,Jalan Atoi 06010 Changlun,Kedah No. Rujukan JK_4 JK_2 KPC Butir Kasut Badminton Beg Sukan Baju Sukan Kuantiti 30 50 10 Harga seunit (RM) 288.00 176.00 88.00 JUMLAH (Ringgit Malaysia: Lapan belas ribu tiga ratus dua puluh sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik. Durrani --------------(Penerima) Atoi -------------(Pengurus) Jumlah (RM) 8 640 8 800 880 18 320

Dokumen 8

12 |

ASAL

RESIT RASMI
No. 9007 ANNISSA ENTERPRISE
Lot 123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar ,Kedah

Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264 Tarikh : 13 Ogos 2011 Diterima daripada : Perniagaan Alatan Sukan ATOI____________ Ringgit Malaysia : Lapan ribu sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois A0029

RM8000.00
Tunai/No. cek : CBPK 980003 Nissa

-----------(Pengurus)

Dokumen 9

CBPK BANK BERHAD


No. 980004 Tarikh : 15 Ogos 2011 Penerima : Takaful Malaysia Kerana : Bayaran insurans perniagaan RINGGIT 74 120 74 120 1 200 72 920 SEN 00 00 00 00

Baki akhir Wang masuk Jumlah Cek ini Baki

Dokumen 10

13 |

ASAL

BIL TUNAI
KEDAI KOMPUTER MUKRIZ Lot 10, Jalan Usahawan 6, 06010 Changlun,Kedah Tel : 04-9941780 Faks : 04-9941781 Kepada : PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI Butir Komputer Kuantiti 1 unit

No. 9019

Tarikh : 17 Ogos 2011 Jumlah (RM) 3 800 3 800

Harga seunit (RM) 3 800.00 JUMLAH

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu lapan ratus sahaja) Tunai / Cek: CBPK 980005 Atoi Penerima Mukriz Pengurus

Dokumen 11

14 |

SALINAN

No.

BT002

BIL TUNAI
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : Pusat Rekreasi Indah Permai,Kedah Butir Kasut Badminton Beg Sukan Baju Sukan Kuantiti 8 unit 10 unit 5 unit Harga seunit (RM) 288.00 176.00 88.00 JUMLAH (Ringgit Malaysia: Empat ribu lima ratus empat sahaja) Tunai / Cek: lol 897456 Zamri Penerima Atoi Pengurus Tarikh : 18 Ogos 2011 Jumlah (RM) 2 304 1 760 440 4 504

Dokumen 12

15 |

SALINAN

RESIT RASMI
No. R0001 PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun ,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Tarikh : 19 Ogos 2011 Diterima daripada : Rambutan Enterprise ____________ Ringgit Malaysia : Lapan ribu sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois IN0001

RM8000.00
Tunai/No. cek : HLB 897650 Atoi Pengurus
Dokumen 13

CBPK BANK BERHAD


No. 980006 Tarikh : 19 Ogos 2011 Penerima : Perniagaan Alatan Sukan Atoi Kerana : Kegunaan perniagaan RINGGIT 81 624 81 624 500 81 124 SEN 00 00 00 00

Baki akhir Wang masuk Jumlah Cek ini Baki

Dokumen 14 16 |

ASAL

RESIT RASMI
No. 9017 ANNISSA ENTERPRISE
Lot 123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar ,Kedah

Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264 Tarikh : 20 Ogos 2011 Diterima daripada : Perniagaan Alatan Sukan ATOI____________ Ringgit Malaysia : Lima ribu sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois A0029

RM5000.00
Tunai/No. cek : CBPK 980007 Nissa

------------(Pengurus)
Dokumen 15

Dokumen 16

No. 002 MEMO


PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : Cik Husna (Kerani Akaun) Tarikh : 23 Ogos 2011 Daripada : Pengurus _____________________________________________________________________________ Atoi ambil perhatian bahawa pemilik telah mengambil 2 unit Beg Sukan bernilai RM160.00 untuk kegunaan anaknya. Atoi --------------(Pengurus)

17 |

SALINAN

No.

IN0002

INVOIS
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Tarikh : 24 Ogos 2011 Kepada, KOLEJ KOMUNITI Jalan Beringin 3,Taman Beringin 06010 Changlun,Kedah No. Rujukan Butir JK_4 JK_2 Kasut Badminton Beg Sukan

Kuantiti 30 20

Harga seunit (RM) 288.00 176.00 JUMLAH

Jumlah (RM) 8 640 3 520 12 160

(Ringgit Malaysia: Dua belas ribu seratus enam puluh sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik. Mariyam --------------(Penerima) Atoi -------------(Pengurus)

Dokumen 17

18 |

ASAL

INVOIS
PEMBEKAL ALAT SUKAN YUSUF No99,Tingkat 1,Bangunan Pang 06050 Jitra,Kedah Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264

No. 8723

Tarikh : 25 Ogos 2011 Kepada, PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah No. Rujukan Butir Kuantiti K4_J K2_J Kasut Badminton Beg Sukan 50 50

Harga seunit (RM) 130.00 80.00 JUMLAH

Jumlah (RM) 6 500 4 000 10 500

(Ringgit Malaysia: Sepuluh ribu lima ratus sahaja) Serahan: Angkutan dibayar K. & K. dik. Atoi --------------(Penerima) Yusuf -------------(Pengurus)

Dokumen 18

19 |

ASAL

RESIT RASMI
No. 8769 PEMBEKAL ALAT SUKAN YUSUF No99,Tingkat 1,Bangunan Pang 06050 Jitra ,Kedah Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264 Tarikh : 25 Ogos 2011 Diterima daripada : Perniagaan Alatan Sukan ATOI___ Ringgit Malaysia : Satu ratus lapan puluh sahaja______ Bayaran untuk : Membayar upah atas belian

RM180.00
Tunai / No. cek : Yusuf Pengurus
Dokumen 19

SALINAN

No.

NK0001

NOTA KREDIT
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada, KOLEJ KOMUNITI Jalan Beringin 3,Taman Beringin 06010 Changlun,Kedah Tarikh : 26 Ogos 2011 Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara yang berikut : Butir 2 unit Beg Sukan dikembalikan kerana rosak. (Ringgit Malaysia: Tiga ratus lima puluh dua sahaja) Mariyam Penerima Atoi Pengurus Jumlah (RM) 352.00

20 |

Dokumen 20
ASAL

RESIT RASMI
No. 9175 ANNISSA ENTERPRISE
Lot123C,Jalan Chun 05100 Alor Setar ,Kedah

Tel : 04-9161261 Faks : 04-9161264 Tarikh : 27 Ogos 2011 Diterima daripada : Perniagaan Alatan Sukan ATOI____________ Ringgit Malaysia : Tujuh ribu satu ratus sembilan puluh sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan ke semua baki hutang invois A0029

RM7190.00
Tunai/No. cek : CBPK 980008 Nissa Pengurus

Dokumen 21

SALINAN

RESIT RASMI
No. R0002 PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010,Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Tarikh : 29 Ogos 2011 Diterima daripada : Rambutan Enterprise ____________ Ringgit Malaysia : Sembilan ribu sahaja______ Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois IN0001

RM9000.00
Tunai/No. cek : HLB 897658 Atoi Pengurus

Dokumen 22

21 |

SALINAN

No.

BT003

BIL TUNAI
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : Johan Badminton Butir Kasut Badminton Beg Sukan Kuantiti 10 unit 20 unit Tarikh : 30 Ogos 2011 Harga seunit (RM) 288.00 176.00 Jumlah (RM) 2 880 3 520

JUMLAH (Ringgit Malaysia: Enam ribu empat ratus sahaja) Tunai / Cek: BMB 346217 Johan Penerima

6 400

Atoi Pengurus

Dokumen 23

22 |

CBPK BANK BERHAD


No. 980009 Tarikh : 30 Ogos 2011 Penerima : Encik Rahmat Kerana : Sewa kedai RINGGIT 84 334 84 334 800 83 534 SEN 00 00 00 00

Baki akhir Wang masuk Jumlah Cek ini Baki

Dokumen 24

No. 01/1

BAUCAR PEMBAYARAN
PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun,Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232311 Kepada : Pekerja Tarikh : 31 Ogos 2011 Butir Pembayaran gaji bulan Ogos 2011 Nama Pekerja Husna Hakim No Cek 980010 980011 Jumlah (RM) 1 200 1 200 2 400 Tanda Tangan Husna Hakim

JUMLAH (Ringgit Malaysia: Dua ribu empat ratus sahaja) Atoi Pengurus
Dokumen 25 23 |

CBPK BANK BERHAD


No. 980012 Tarikh : 31 Ogos 2011 Penerima : Tenaga Nasional Berhad Kerana : Bil elektrik RINGGIT 81 134 81 134 380 80 754 SEN 00 00 00 00

Baki akhir Wang masuk Jumlah Cek ini Baki

Dokumen 26

SALINAN

RESIT RASMI
No. R0003 PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI 520,Jalan 1/1,Taman Prima 06010 Changlun Kedah Tel : 04-9232322 Faks : 04-9232322 Tarikh : 31 Ogos 2011 Diterima daripada : Puan Haryani ____________ Ringgit Malaysia : Empat ratus lima puluh sahaja______ Bayaran untuk : Sewa sebahagian kedai

RM450.00
Tunai /No. cek : Atoi Pengurus
Dokumen 27

24 |

2.3

BUKU CATATAN PERTAMA DAN BUKU TUNAI JURNAL BELIAN

Tarikh 02/08/11 25/08/11 31/08/11

Butiran Annissa Enterprise Pembekal Alat Sukan Yusuf Akaun Belian

Folio

No. Invois A0029 8723

Dt

Jumlah (RM) 21,000 10,500 31,500

JURNAL JUALAN Tarikh 10/08/11 24/08/11 31/08/11 Butiran Rambutan Enterprise Kolej Komuniti Akaun Jualan Folio No. Invois IN0001 IN0002 Kt Jumlah (RM) 18,320 12,160 30,480

JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh 26/08/11 31/08/11 Butiran Kolej Komuniti Akaun Pulangan Jualan Folio No. Dokumen NK0001 Jumlah (RM) 352 352

Dt

JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh 05/08/11 31/08/11 Butiran Annissa Enterprise Akaun Pulangan Belian Folio No. Dokumen NK001 Jumlah (RM) 810 810

Kt

25 |

JURNAL AM Tarikh 01/08/11 Bank Modal 80,000 (Merekod memulakan perniagaan dengan wang simpanan RM80,000 dibankkan sebagai modal) 01/08/11 Kenderaan Modal (Merekod pemilik membawa masuk kenderaan sendiri untuk kegunaan perniagaan) 23/08/11 Ambilan Belian (Merekod pemilik mengambil 2 unit Bag Sukan untuk kegunaan anaknya) 160 160 55,000 55,000 Butiran Folio Debit (RM) 80,000 Kredit (RM) 80,000 80,000

26 |

Dt

BUKU TUNAI Butir Fol Disk RM Tunai RM Bank RM 80,000 6,960 4,504 8,000 K 500 02/08/11 Angkutan masuk 04/08/11 Belian 13/08/11 Annissa Enterprise 15/08/11 Insurans 17/08/11 9,000 19/08/11 6,400 20/08/11 450 25/08/11 27/08/11 30/08/11 31/08/11 31/08/11 950 114,864 Alatan Pejabat Tunai Annissa Enterprise Upah atas belian Annissa Enterprise Sewa dibayar Gaji Kadar Bayaran Baki h/b 770 180 K Tarikh Butir Fol Disk RM Tunai RM

Kt

Tarikh 01/08/11 Modal 06/08/11 Jualan

Bank RM 200 4,640 8,000 1,200 3,800 500 5,000 7,190 800 2,400 380 80,754

18/08/11 Jualan Rambutan 19/08/11 Enterprise 19/08/11 Bank Rambutan 29/08/11 Enterprise 30/08/11 Jualan 31/08/11 Sewa diterima

950 114,864

01/09/11

Baki b/b

770

80,754

27 |

2.4

LEJAR

LEJER AM Akaun Modal Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 135,000 135,000 01/09/11 Baki b/b Tarikh 01/08/11 Butiran Bank Kenderaan Fol Jumlah RM 80,000 55,000 135,000 135,000

Akaun Jualan Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 48,344 Tarikh 06/08/11 18/08/11 30/08/11 31/08/11 01/09/11 Butiran Bank Bank Bank Pelbagai Penghutang Baki b/b Fol Jumlah RM 6,960 4,504 6,400 30,480 48,344 48,344

48,344

Akaun Sewa Diterima Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 450 450 01/09/11 Baki b/b Tarikh 31/08/11 Tunai Butiran Fol Jumlah RM 450 450 450

Akaun Pulangan Belian Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 810 810 01/09/11 28 | Baki b/b Tarikh 31/08/11 Butiran Pelbagai Pemiutang Fol Jumlah RM 810 810 810

Akaun Pulangan Jualan Tarikh 31/08/11 01/09/11 Butiran Pelbagai Penghutang Baki b/b Fol Jumlah RM 352 352 352 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 352 352

Akaun Kenderaan Tarikh 01/08/11 01/09/11 Modal Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 55,000 55,000 55,000 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 55,000 55,000

Akaun Alatan Pejabat Tarikh 17/08/11 01/09/11 Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 3,800 3,800 3,800 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 3,800 3,800

Akaun Ambilan Tarikh 23/08/11 01/09/11 Belian Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 160 160 160 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 160 160

Akaun Sewa Dibayar Tarikh 30/08/11 01/09/11 29 | Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 800 800 800 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 800 800

Akaun Kadar Bayaran Tarikh 31/08/11 01/09/11 Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 380 380 380 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 380 380

Akaun Insurans Tarikh 15/08/11 01/09/11 Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 1,200 1,200 1,200 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 1,200 1,200

Akaun Gaji Tarikh 31/08/11 01/09/11 Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 2,400 2,400 2,400 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 2,400 2,400

Akaun Angkutan Masuk Tarikh 02/08/11 01/09/11 Bank Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 200 200 200 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 200 200

Akaun Upah Atas Belian Tarikh 25/08/11 01/09/11 30 | Tunai Baki b/b Butiran Fol Jumlah RM 180 180 180 Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 180 180

Akaun Belian Tarikh 04/08/11 31/08/11 01/09/11 Butiran Bank Pelbagai Pemiutang Baki b/b Fol Jumlah RM 4,640 31,500 36,140 35,980 Tarikh 23/08/11 31/08/11 Butiran Ambilan Baki Fol Jumlah RM 160 35,980 36,140

h/b

LEJER PENGHUTANG Rambutan ENTERPRISE Tarikh 10/08/11 Jualan Butiran Fol Jumlah RM 18,320 Tarikh 19/08/11 29/08/11 31/08/11 Butiran Bank Bank Baki h/b Fol Jumlah RM 8,000 9,000 1,320 18,320

18,320 01/09/11 Baki b/b 1,320

KOLEJ KOMUNITI Tarikh 24/08/11 Jualan Butiran Fol Jumlah RM 12,160 12,160 01/04/10 Baki b/b 11,808 Tarikh 26/08/11 31/08/11 Butiran Pulangan Jualan Baki Fol Jumlah RM 352 11,808 12,160

h/b

31 |

LEJER PEMIUTANG ANNISSA ENTERPRISE Tarikh 05/08/11 13/08/11 20/08/11 27/08/11 Butiran Pulangan Belian Bank Bank Bank Fol Jumlah RM 810 8,000 5,000 7,190 21,000 Tarikh 02/08/11 Belian Butiran Fol Jumlah RM 21,000

21,000

PEMBEKAL ALAT SUKAN YUSUF Tarikh 31/08/11 Baki Butiran Fol h/b Jumlah RM 10,500 10,500 01/09/11 Baki b/b Tarikh 25/08/11 Belian Butiran Fol Jumlah RM 10,500 10,500 10,500

32 |

2.5

IMBANGAN DUGA

Tunai Bank Modal Jualan Sewa Diterima Pulangan Belian Pulangan Jualan Kenderaan Alatan Pejabat Ambilan Sewa Dibayar Kadar Bayaran Insurans Gaji Angkutan masuk Upah atas belian Belian Rambutan Enterprise Kolej Komuniti Pembekal Alat Sukan Yusuf

PERNIAGAAN ALAT SUKAN ATOI Imbangan Duga pada 31 Ogos 2011 Debit Kredit RM RM 770 80,754 135,000
48,344

450 352 810 55,000 3,800 160 800 380 1,200 2,400 200 180 35,980 1,320 11,808 195,104 10,500 195,104

33 |

2.6

PENILAIAN STOK
Bil 1. 2. 3. Jenis Barang Niaga Kasut Badminton Beg Sukan Baju Sukan Jumlah Jumlah (RM) 6 760 2 480 3 770 13 010

JENIS : Kasut Badminton Masuk Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh Dokumen No. Dokumen A0029 NK001 BT001 IN0001 BT002 IN002 8723 BT003 Kuantiti 100 50 Harga Seunit (RM) 130 130 Amaun (RM) 13,000 6,500 10 Kuantiti 5 15 30 8 30 Keluar Harga Seunit (RM) 130 130 130 130 130 130 130 Amaun (RM) 650 1,950 3,900 1,040 3,900 1,300 Kuantiti 100 95 80 50 42 12 62 52 Baki Harga Seunit (RM) 130 130 130 130 130 130 130 130 Amaun (RM) 13,000 12,350 10,400 6,500 5,460 1,560 8,060 6,760

02/08/11 05/08/11 06/08/11 10/08/11 18/08/11 24/08/11 25/08/11 30/08/11

Invois Nota Kredit Bil Tunai Invois Bil Tunai Invois Invois Bil Tunai

150

130

19,500

98

130

12,838

52

130

6,760

34 |

JENIS : Beg Sukan Masuk Bil Tarikh Dokumen No. Dokumen A0029 NK001 BT001 IN0001 BT002 002 IN002 8723 BT003 Kuantiti 100 50 Harga Seunit (RM) 80 80 Amaun (RM) 8,000 4,000 Kuantiti 2 15 50 10 2 20 20 Keluar Harga Seunit (RM) 80 80 80 80 80 80 80 Amaun (RM) 160 1,200 4,000 800 160 1,600 1,600 Kuantiti 100 98 83 33 23 21 1 51 31 Baki Harga Seunit (RM) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Amaun (RM) 8,000 7,840 6,640 2,640 1,840 1,680 80 4,080 2,480

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02/08/11 05/08/11 06/08/11 10/08/11 18/08/11 23/08/11 24/08/11 25/08/11 30/08/11

Invois Nota Kredit Bil Tunai Invois Bil Tunai Memo Invois Invois Bil Tunai

150
JENIS : Baju Sukan

80

12,000

119

80

9,520

31

80

2,480

Masuk Bil Tarikh Dokumen No. Dokumen 5601 IN0001 BT002 Kuantiti 80 Harga Seunit (RM) 58 Amaun (RM) 4,640 Kuantiti 10 5

Keluar Harga Seunit (RM) 58 58 Amaun (RM) 580 290 Kuantiti 80 70 65

Baki Harga Seunit (RM) 58 58 58 Amaun (RM) 4,640 4,060 3,770

1 2 3

04/08/11 10/08/11 18/08/11

Bil Tunai Invois Bil Tunai

80

58

4,640

15

58

870

65

58

3,770

35 |

2.7

PENYATA PENDAPATAN PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 OGOS 2011 RM RM Jualan 48,344 tolak Pulangan Jualan 352 47,992 TOLAK KOS JUALAN Belian 35,980 tolak Pulangan Belian 810 Belian Bersih 35,170 Angkutan masuk 200 Upah atas belian 180 35,550 tolak Stok Akhir 13,010 22,540 KOS JUALAN UNTUNG KASAR 25,452 TAMBAH HASIL Sewa Diterima 450 25,902 TOLAK BELANJA Sewa Dibayar 800 Kadar Bayaran 380 Insurans 1,200 Gaji 2,400 4,780 UNTUNG BERSIH 21,122

36 |

2.8

KUNCI KIRA-KIRA PERNIAGAAN ALATAN SUKAN ATOI KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 OGOS 2011 RM RM ASET BUKAN SEMASA Alatan Pejabat Kenderaan ASET SEMASA Stok akhir Penghutang Bank Tunai TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Modal awal tambah Untung Bersih tolak Ambilan Modal akhir

RM 3,800 55,000 58,800

13,010 13,128 80,754 770 107,662 10,500 97,162 155,962 135,000 21,122 156,122 160 155,962

37 |

ELEMEN 3.0 : KEMAHIRAN MENGANALISIS

3.1

RUMUSAN APLIKASI KONSEP, PRINSIP DAN ANDAIAN PERAKAUNAN

Sepanjang saya melaksanakan dan menyediakan kerja kursus Prinsip Perakaunan ini , saya mendapati beberapa konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang telah saya gunakan. Antaranya ialah :-

a) Wang sebagai ukuran Dalam merekod semua urus niaga dan semasa menjalankan urus niaga, perniagaan menggunakan nilai wang Ringgit Malaysia.

b) Kos Sejarah Bagi merekod nilai aset bukan semasa perniagaan iaitu alatan pejabat dan kenderaan, perniagaan telah menggunakan kos sejarah iaitu menggunakan nilai amaun yang sama semasa belian dilaksanakan.

c) Entiti Berasingan Perniagaan mematuhi prinsip entity berasingan yang mana pemilik dan perniagaan adalah satu entity yang berlainan. Perniagaan telah merekodkan ambilan yang diambil untuk kegunaan sendiri sebagai ambilan yang akan mengurangkan nilai modal perniagaan.

d) Prinsip Catatan Bergu Prinsip catatan bergu digunapakai dalam ke semua lejar yang dibuat berdasarkan kepada urus niaga urus niaga yang dilaksanakan. Bermaksud bagi setiap urus niaga, catatan akan dipindahkan kepada dua bahagian iaitu debit dan kredit.

38 |