Anda di halaman 1dari 79

Dalam menyingkap tabir alaf baharu dan dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bertolak bagai

ketil dibelut ekor ini, hampir saban hari kita dimomokkan dengan berita tentang kejadian kes jenayah di negara tercinta kita ini. Contohnya, kes ragut, bunuh, rogol, penyeludupan dan sebagainya tidak pernah lekang daripada menghiasi dada-dada akhbar. Kemelut ini semakin meningkat dari setahun ke setahun. Senario ini amat menyedihkan memandangkan negara kita ini kini sedang memacu arus kemodenan dan menghamparkan landasan keimanan. Yang kita riasaukan, golongan penjenayah ini akan terus lena dibuai mimpi-mimpi enak. Ada yang dalam kalangan mereka masih tidak berhala tuju dalam kehidupan mereka. Oleh itu, haruslah kita menyelami, apakah faktor-faktor berlakunya kejadian-kejadian jenayah ini dan jalan penyelesaian yang mesti dipraktikkan? Kita harus menerima lumrah kehidupan. Keruh air di muara pasti bermula dari hulunya. Khazanah kata warisan bangsa ini membawa takrif setiap permasalahan yang berlaku pasti mempunyai punca-puncanya. Memang tidak dapat kita nafikan bahawa, peranan rakan-rakan amat penting dan signifikan. Setahu kita, kes-kes jenayah biasanya dilakukan oleh sekumpulan penjenayah dan jarang-jarang sekali oleh individu atau orang perseorangan. Golongan ini terlalu mempercayai kata-kata rakan mereka. Mereka telah berkongsi pengalaman, meluahkan isi-isi hati kepada rakan-rakan mereka yang sepatutnya menjadi peranan ibu bapa. Mereka menganggap rakan-rakan mereka sebagai pengaruh yang terbaik kerana persahabatan mereka rapat bagai isi dengan kuku. Namun, anggapan ini adalah tidak benar. Ada antara mereka berpegang pada falsafah siapalah kita tanpa rakan sebagai prinsip kehidupan. Maka, jika golongan ini diajak atau disuruh oleh rakan-rakan bagi melakukan kes-kes jenayah seperti merogol, meragut dan sebagainya, mereka akan terus mengikut telunjuk umpama kerbau dicucuk hidung tanpa berfikir panjang. Jikalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Golongan penjenayah ini masih menghanyutkan diri dan jauh daripada jangkauan kemuliaan dan keimanan akibat pegangan agama mereka yang goyah. Iman golongan ini yang senipis kulit bawang telah menyebabkan mereka kehilangan tujuan kehidupan. Mereka tidak tahu membezakan yang mana intan dan yang mana kaca. Oleh itu, mereka akan melakukan pelbagai kesalahan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Mereka membiarkan unsur negatif menerajui fikiran mereka dan terus melakukan perkara yang tidak berperikemanusiaan. Akibat pegangan agama yang goyah, mereka tidak sedar bahawa kes-kes jenayah yang diperlakukan oleh mereka telah banyak mengancam dan merunsingkan minda segenap lapisan masyarakat. Pernahkah terlintas di dalam sanubari mereka bahawa kesalahan mereka sangat kejam dan dibenci? Tidak, kerana mereka tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai prinsip kehidupkan mereka! Tuntasnya, faktor ini amat berpengaruh dalam permasalahan ini dan harus dibanteras hingga ke akar umbi. Pepatah Melayu berkata kerja baik harus disegerakan. Kerajaan harus menjalankan pelbagai usaha bagi menyelesaikan dan membanteras masalah ini sehingga ke akar tunjang. Kerajaan harus giat menganjurkan pelbagai kempen kesedaran tentang kes jenayah. Ceramah-ceramah motivasi juga harus banyak diadakan demi membentuk ahli masyarakat supaya tidak terpesong akibat dipengaruhi unsur-unsur negatif. Pihak berkuasa juga mestilah memperkenalkan akta-akta atau undang-undang serta hukuman yang akan dikenakan kepada penjenayah. Dengan ini, barulah mereka akan takut dan hormat kepada undangundang dan banyak membuat pertimbangan sebelum melakukan kes jenayah. Selain itu, orang kata Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Oleh hal yang demikian, kita selaku rakyat jelata harus sentiasa menyahut seruan kerajaan dengan banyak melibatkan diri dalam kempen ataupun ceramah yang berkaitan dengan kejadian jenayah ini dengan aktif. Kita juga boleh menyeru rakan-rakan atau saudara-mara kita supaya dapat menyumbang kepada projek kerajaan yang memerlukan kerjasama kita. Kita janganlah bersikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dan seharusnya membanting tulang empat kerat dalam projek ini. Dengan adanya sahutan daripada rakyat, usaha kerajaan pasti akan berjaya dan berkesan. Selain itu, akar umbi permasalahan ini mesti dicari gali dan diselami secara teliti. Dengan ini, sistem perundangan harus diberi nafas baharu. Undang-undang harus dikuatkuasakan dan hukuman-hukuman atas si pesalah juga mesti diberatkan. Hukuman mati mandatori mesti diperketat agar penjenayah yang tidak berperikemanusiaan mendapat balasan yang sepatutnya. Berbuat baik dibalas ganjaran, berbuat jahat bibalas hukuman. Dengan ini, si pesalah tidak berani melakukan kes jenayah dan seterusnya mengurangkan peratusan kes jenayah di nusa tercinta ini. Berpaksikan pernyataan di atas, si pesalah haruslah ingat bahawa, barangkali mereka boleh lari daripada hukuman dunia, tetapi tetap tersungkur di pintu neraka. Akhirnya, peranan ibu bapalah yang terpenting dalam usaha pembanterasan kes jenyah ini. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ibu bapa harus memberi bimbingan positif kepada anak-anak mereka sejak kecil. Anak-anak diibaratkan kain putih yang harua dicorakkan oleh ibu bapa. Oleh itu, ibu bapalah yang berperanan mencorakkan kain putih ini sama ada mewarnakannya atau menghitamkannya. Ibu bapa mestilah menunjukkan suri teladan yang cukup baik di samping membimbing anak-anak mereka bagai menatang minyak yang penuh. Anak-anak yang bakal menjadi tiang negara dan berdarah muda mestilah diberi ajaran agama yang akan memimpin mereka ke landasan keadilan dan kemuliaan. Wahai anakku, sudah terang lagikan bersuluh, peranan ibu bapa dalam membentuk jiwa anak-anak bangsa adalah terpenting dan paling efektif! Natijahnya, andai kata kita menyingkap lembaran sejarah Malaysia, setiap permasalahan yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan penggemblengan kudrat antara pelbagai pihak. Begitu juga dengan usaha menyelesaikan masalah kes jenayah yang lama mengacaubilaukan minda segenap lapisan masyarakat kita. Usaha-usaha ini haruslah dijalankan dengan drastik bagai menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Pendekatanpendekatan ini haruslah banyak dipraktikkan dan bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam atau melepaskan batuk di tangga. Pendek kata, selaku anakanak Malaysia, marilah kita bersama-sama membulatkan tenaga dan azam kita supaya menangani masalah kes jenayah ini!

Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik, namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak ber-usaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar, strategi dan tindakan untuk menanganinya. Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar, ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal, sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. Di samping itu, kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia. Selain usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada, faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan berfikir dua kali sebelum melakukannya. Faktor yang tidak kurang pentingnya, yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan

nyawa, bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. Oleh hal yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. Dengan cara ini, diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. Selain itu, komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi.

eranan rakan sebaya dalam pembentukan keperibadian seseorang remaja tidak boleh memandang rendah. Kajian-kajian yang telah dijalankan terbukti bahawa ada kalanya pengaruh rakan sebaya terhadap remaja mengatasi pengaruh ibu bapa. Pengaruh ini memperoleh kekuatan penambah apabila ibu bapa gagal memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Dalam keadaan seperti ini, seseorang remaja akan mula menggantung pada rakan-rakan sebaya untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Malah, mereka akan mula mengikut segala telunjuk rakan-rakan sebaya tersebut dalam usaha memenangkan hati rakan-rakan. [ 6 markah ] Jawaban (i) pembentukan -> membentuk (ii) memandang -> dipandang (iii) terbukti -> membuktikan (iv) penambah -> bertambah (v) menggantung -> bergantung (vi) memenangkan -> memenangi Latihan 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian, senaraikan kata-kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Pengerusi majlis memberitahu para hadirin bahawa perbincangan mereka pada hari itu akan menjurus kepada masalah setinggan di sekitar pekan tersebut. Beliau meminta mereka memikirkan bagaimana masalah tersebut boleh diselesaikan. Beliau menyatakan rasa dukacita beliau kerana masalah tersebut masih berterusan walhal pelbagai tindakan telahpun diambil. Oleh itu, beliau menyeru kepada semua yang hadir agar memberikan kerjasama untuk membanteras masalah itu. [ 6 markah ] Jawaban (i) pengerusi majlis (ii) dukacita (iii) kerjasama Latihan 3 Isi tempat kosong di bawah ini dengan kata majmuk yang sesuai dan salin petikan tersebut semula. Undang-undang mewajibkan setiap (1) Malaysia mempunyai kad pengenalan yang sah. Sudah menjadi (2) ibu bapa untuk memastikan anak-anak yang menjangkau usia dua belas tahun mendapat kad pengenalan. Kad pengenalan merupakan satu dokumen yang amat penting. Mereka yang kehilangan dokumen ini perlu membuat laporan di (3) terdekat dan memohon dokumen yang baru. Memandangkan dokumen ini amat penting untuk segala urusan memperoleh dokumen-dokumen lain seperti pasport perjalanan (4) , maka ada sindiket yang mencuri dokumen ini. Sindiket ini dikatakan beroperasi di (5) Kuala Lumpur. Yang menyedihkan ialah ada laporan yang mengatakan terdapat beberapa orang (6) kerajaan yang turut terlibat dalam sindiket ini. Jawaban (i) warganegara (ii) tanggungjawab (iii) balai polis (iv) antarabangsa (v) ibu negara (vi) kakitangan [ 6 markah ] Latihan 4 Petikan di bawah ini mempunyai beberapa kata majmuk tanpa imbuhan. Catatkan kata-kata tersebut dan berikan imbuhan yang tepat. Sikap sesetengah kakitangan kerajaan yang salah guna kedudukan mereka amat membimbangkan masyarakat dan pihak kerajaan. Mereka sering campur aduk tugasan rasmi dengan pelbagai pegangan dan ideologi politik mereka. Kerajaan mengharapkan mereka dapat satu padu rakyat negara ini tetapi sebaliknya ada antara mereka yang pecah belah perpaduan rakyat. Ada juga dalam kalangan mereka yang putar belit tujuan sesetengah dasar kerajaan demi kepentingan ideologi mereka. Selepas itu mereka jugalah yang bersuara lantang mengatakan kerajaan anak tiri kakitangan kerajaan dan mengutamakan pihak swasta. [ 6 markah ] Jawaban (i) salah guna -> menyalahgunakan (ii) campur aduk -> mencampuradukkan (iii) satu padu -> menyatupadukan (iv) pecah belah -> memecahbelahkan

(v) putar belit -> memutarbelitkan (vi) anak tiri -> menganaktirikan Latihan 5 Petikan di bawah ini mempunyai beberapa kata yang seharusnya digandakan. Catatkan kata-kata tersebut dan berikan gandaan yang sesuai. Mak Limah berlari anak menuju ke rumah Tok Penghulu. Ketika itu Tok Penghulu sedang duduk di anjung sambil menghisap paip. Beliau terkejut melihat Mak Limah yang bergegas memasuki pekarangan rumahnya. Wanita itu nyaris terlanggar pasu bunga yang terletak di tepi pintu rumahnya. Nafasnya termengah. Apabila dia mula bercakap suaranya putus. Menurut Mak Limah, suaminya yang sering sakit itu sudah tidak sedarkan dirinya. [ 6 markah ] Jawaban (i) berlari -> berlari-lari (ii) duduk -> duduk-duduk (iii) nyaris -> nyaris-nyaris (iv) termengah -> termengah-mengah (v) putus -> terputus-putus (vi) sakit -> sakit-sakit Latihan 6 Isi tempat kosong di bawah ini dengan kata ganda yang sesuai. Anda boleh memberikan imbuhan sekiranya perlu. Anak-anak yang sedang (mandi) di sungai itu lari (lintang) apabila mendengar bunyi ngauman itu. Mereka bukannya tidak tahu siapa yang menghuni belantara di kawasan (bukit) itu. Malah Samad yang (gemuk) itupun mampu mengheret tubuhnya pantas meninggalkan tempat itu. Cuma Ramli sahaja yang masih (cari) cermin matanya. Keadaan yang begitu ceria bertukar menjadi (huru) dalam sekelip mata. [ 6 markah ] Jawaban (i) mandi -> bermandi-manda (ii) lintang -> pintang-pukang (iii) bukit -> nukit-bukau (iv) gemuk -> gemuk-gedempol (v) cari -> tercari-cari (vi) huru -> huru-hara Latihan 7 Petikan di bawah ini mempunyai beberapa kata ganda tanpa imbuhan. Catatkan kata-kata tersebut dan berikan imbuhan yang tepat. Selama ini mereka hidup kasih-kasih antara satu sama lain. Sifat bantu-bantu dalam kalangan mereka sering dicemburui penduduk desa lain. Mereka juga tidak pernah menipu atau mencuri. Mereka sedar bahawa pandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Hidup mereka berkisar di sekitar bendang dan dusun mereka. Boleh-bolehnya mereka cuba berdikari dalam meneruskan kehidupan tanpa menyusahkan sesiapa. Mereka juga tidak ada-ada cerita tentang orang lain. Pendek kata, mereka berpegang pada pepata, berbuat baik pada-pada, buat jahat jangan sekali-kali. [ 6 markah ] Jawaban (i) kasih-kasih -> kasih -mengasihi (ii) bantu-bantu -> bantu-membantu (iii) pandai-pandai -> sepandai-pandai (iv) boleh-bolehnya -> seboleh-bolehnya (v) ada-ada -> mengada-adakan (vi) pada-pada -> berpada-pada Latihan 8 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Bandar yang mempunyai banyak bangunan sejarah itu sering dikunjungi pelancong. (ii) Pelajar yang tidak minat membaca pasti akan tertinggal dalam banyak lapangan. (iii) Hal yang diberitahu oleh bapa itu bukanlah sebuah perkara yang mengejutkan saya. [ 6 markah ] Jawaban (i) Bandar yang banyak mempunyai bangunan bersejarah itu sering dikunjungi pelancong. (ii) Pelajar yang tidak berminat membaca pasti akan ketinggalandalam banyak lapangan. (iii) Hal yang diberitahukan oleh bapa itu bukanlah satu perkara yang mengejutkan saya.

Hari Pertama Aku di Sekolah Tahun 2010

Loceng jam kecilku yang berwarna biru tiba-tiba menjerit sehingga memecahkan keheningan dinihari. Selepas melepaskan dengusan panjang, aku melihat ke luar tingkap dan mendapati hari masih gelap. Seolah-olah aku baru memejamkan mata beberapa minit yang lalu. Aku terpaksa memunggah badanku yang "sihat" ini bangun menuju ke bilik air sebelum bondaku mengetuk pintu menjerit-jerit pada siang hari. Suaranya yang laksana halilintar membelah bumi sudah cukup untuk membangunkan jiran tetanggaku. Selepas membersihkan diri, aku memakai pakaian seragam sekolah baharu yang dibeli oleh ibu. Tahun ini, ada sedikit perubahan. Aku sudah bergelar pelajar sekolah menengah. Uniform biru tua yang masih kusimpan kiranya bakal menjadi kenangan dan memori di dalam sanubariku. Tiada lagi sambutan hari kanakkanak, tiada lagi peluang untuk menikmati nasi lemak mak cik yang menjaja di kantin. Aku harus bersiap sedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi kakak dan abang seniorku di sekolah. Selepas bersarapan pagi tanpa berselera, aku terus memakai kasut lalu menaiki kereta bondaku. Aku tahu, beliau banyak berkorban demi kami. Wanita yang bergelar ibu tunggal ini tabah menyekolahkan kami empat beradik. Kagumku pada bondaku yang kuanggap srikandi zaman globalisasi. Ibuku memilih sekolah persendirian walaupun terpaksa membayar yuran yang tinggi kerana alma mater itu terletak berdekatan dengan kantornya. Sebagai puteri bongsu, aku menerima segala-galanya yang diatur oleh permaisuri di rumahku itu. Setibanya di sekolah, aku disuruh berbaris di luar kelas lalu kami dibawa ke dewan sekolah untuk menghadiri perhimpunan pertama. Aku tidak berasa kaget kerana ditemani beberapa orang kawan lama yang kamceng denganku sejak aku di bangku sekolah rendah lagi. Dalam ucap tama, pengetua kami, Puan Lim Tuan Fung tegas mengingatkan kami tentang pentingnya mematuhi peraturan sekolah. Beliau berharap kami akan menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam bidang akademik dan kokurikulum. Selepas perhimpunan, pelajaran pun bermula. Aku agak terkesima apabila mendapati kami merupakan kumpulan pertama yang akan mempelajari komponen sastera (KOMSAS) baharu untuk subjek Bahasa Malaysia. Guru kelasku, Encik Sean Lee Shi Ming memang kelakar orangnya kerana setiap ayat yang keluar dari mulutnya pasti berunsur seloroh. Kukira, begitulah hari pertama sebelum azab kerja rumah diberikan kepadaku. 4 jam kemudian...... Jam menunjukkan waktu tengah hari, pelajar menuju ke kantin sekolah bagai pelarian perang yang kebuluran termasuk diriku. Selepas menikmati nasi lemak, aku terus kembali ke kelas untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya. Aku harus menanti jam 3:50 petang untuk pulang ke rumah. Pada jam 2 petang, aku dan rakan sekelas telah mengadakan majlis suai kenal. Majlis ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahim antara pelajar yang baru mengenali antara satu sama yang lain. Di luar tingkap, kulihat cuaca mendung dan awan kelabu mula menziarahi langit biru. Walau bagaimanapun, aktiviti di dalam kelas ini tetap diteruskan. Kami dikehendaki memilih ahli jawatankuasa dan menentukan pelajar yang membersihkan kelas dan membina jadual membersihkan kelas. Perut kelas yang berisi 30 orang pelajar ini bagai dewan philhamonik orkestra yang memuatkan beratus-ratus penonton. Kebisingan ini menyebabkan Encik Sean terpaksa masuk ke dalam kelas lalu menyimpulkan keputusan pemilihan ahli jawatankuasa. Syukur, loceng tamat sekolah akhirnya berbunyi! Aku dan teman-taman baharu berjalan beriringan menuju ke pintu utama sekolah untuk menunggu ibu bapa masing-masing. Aku pula terpaksa menunggu lebih lama kerana ibuku hanya akan tiba jam 4:30 petang. Aku mengambil kesempatan ini untuk membaca Antologi Kasut Kelopak Jantung. Isinya cukup mengasyikkan kerana komponen sastera seperti prosa tradisional dan drama terlalu asing bagi diriku. Kereta Proton Perdana berwarna perak milik ibuku tiba di depanku sedangkan aku asyik menghabiskan cerpen "Kasut Kelopak Jantung". Bagus jalan ceritanya.... isinya agak menyentuh perasaanku sebagai anak bongsu yang dijaga oleh ibu tunggal. Aku berjanji pada diriku akan menghabiskan pembacaanku itu sebaik-baik sahaja kuletakkan punggungku di dalam kereta ibuku. Demikianlah hari pertamaku di sekolah tahun 2010 ini.

Dalam setiap ayat di bawah ada satu kesalahan, kenal pasti kesalahan tersebut dengan menggariskannya lalu menulis cadangan jawaban yang sesuai untuk menggantikannya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Ada-ada saja yang tak kena kepada hati Puan Lina. Guru sekolah kami rajin mengajar tetapi semua pelajar-pelajar di dalam kelas kami tidak. Kursus yang dijalankan secara insentif itu mendapat sokongan daripada semua pihak. Guru itu sudah memecat jawatannya minggu lepas. Sebagai akibat penurunan mata wang Yen Jepun, pendudukan ekonomi di beberapa negara lain turut terjejas. Encik Looi tidak dapat menghadiri ke majlis itu kerana isterinya sakit. Encik Azli dirawat di hospital kerana diserang kesakitan jantung. Para pelajar itu gembira kerana berpeluang menemui dengan Perdana Menteri. Walaupun Maznah kurang upaya, saya terpikat dengan budi bahasanya yang baik. Sesetengah ibu bapa terlalu termanjakan anak-anak mereka. Semua pihak harus serious menangani kegiatan jenayah di sekolah. Puan Chia gayat apabila diberitahu bahawa anaknya kemalangan. Pemandu itu ditahan polis kerana memandu secara merbahaya. Petani itu mendirikan gerai di tepi jalan untuk menjual hasil pertaniannya. Hamizah mengundang banyak kawan-kawannya ke majlis kesyukuran itu. Kelab Kembara menganjuri perkhemahan di Air Terjun Lata. Ibu dan ayah sayalah yang dorong saya hingga mencapai kejayaan ini. Para hadirin bertepok tangan setelah beliau selesai berucap. Puan Doshan tidak pernah menyebelahi sesiapa pun dalam pertelingkahan kedua-dua orang anaknya itu. Kamariah menangis tersedak-sedak apabila menerima berita kematian itu. KERTAS 1 SPM 1103/1 Sepanjang 2 tahun mengajar murid-murid saya dalam kelas SPM 2009, tajuk-tajuk karangan di bawah telah kita kuasai. Saya berharap soalan SPM sebenar akan menyentuh perkara di bawah ini. 1. Pendidikan - Kebaikan pendidikan maya - Kekangan yang dihadapi untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan serantau 2. Pengangkutan awam - Langkah-langkah memperbaik sistem pengangkutan awam - Kepentingan sistem pengangkutan awam kepada rakyat 3. Skim Cepat Kaya /Aktiviti menabung - Pengaruh Skim Cepat Kaya kepada rakyat - Cara-cara mengatasi kes penipuan melalui internet dan media massa - Kepentingan menabung dalam kalangan pelajar demi menghadapi kegawatan ekonomi 4. Bidang pelancongan - Langkah-langkah yang wajar diambil untuk memperkasa sektor pelancongan - Kebaikan sektor pelancongan kepada rakyat dan negara 5. Bangunan bersejarah - Kepentingan memulihara bangunan bersejarah - Fungsi bangunan bersejarah dalam usaha melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik 6. Perpaduan nasional - Peranan sekolah memperkukuh peraduan kaum - Kepentingan mengekalkan perpaduan kaum di negara kita 7. Rasuah / antirasuah - Punca gejala rasuah - Langkah-langkah mengurangkan gejala rasuah 8. Permainan Tradisional / warisan budaya - Kepentingan memulihara permainan tradisional - Langkah pemuliharaan permainan tradisional sehingga menjadikannya permainan bertaraf dunia. 9. Pemanasan Global / cuaca tidak menentu - Langkah-langkah mengatasi pemasanasan global - Punca pemanasan global dan kesannya 10. Produk Malaysia - Kebaikan membeli barangan buatan Malaysia - Cara-cara meningkatkan keyakinan rakyat terhadap barangan buatan Malaysia 11. Telefon Bimbit / teknologi kemanusiaan - Kebaikan dan keburukan penggunaan telefon bimbit - peranan telefon bimbit dalam kehidupan pelajar

45.
46. 47.

48.
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

12. Kafe Siber / perniagaan berasaskan ICT - Kafe siber menjadi sarang gejala sosial dalam kalangan pelajar, bincangkan - Peranan kafe siber dalam usaha memperkembangkan potensi ICT 13. Bahasa - Kepentingan memulihara bahasa kebangsaan - Kebaikan dan keburukan menggunakan dwibahasa dalam mata pelajaran Sains dan Matematik 14. Masalah sosial - gengsterisme / buli -vandalisme / penularan budaya Barat 15. Kegawatan Ekonomi - Peranan rakyat menghadapi kegawatan ekonomi - Langkah berjimat cermat dan kepentingannya 16. Kenaikan harga - Peranan rakyat mengatasi kenaikan harga - Langkah-langkah mengatasi masalah kenaikan harga 17. Amalan Membaca -kebaikan menjadikan buku sebagai teman - punca bahan bacaan picican menjadi pilihan pembaca remaja 18. Pengalaman/program yang pernah disertai - Lawatan sambil belajar - pengalaman mendaki gunung 19. Kemalangan Jalan Raya - Punca kemalangan yang disebabkan oleh pemandu - Langkah mengurangkan kemalangan di kawasan sekolah 20. Kokurikulum-kebaikan - Sebab-sebab kegiatan beruniform tidak diminati - Peranan kegiatan kokurikulum membentuk peribadi murid yang mulia 21. Semangat patriotik - Pentingnya penghayatan bulan kemerdekaan - Langkah-langkah menjadikan remaja berjiwa patriotisme

95.
96. 97.

98.
22. Bahan Sastera (KOMSAS) 99. - Peranan puisi tradisional dalam mendidik remaja 100. - Kebaikan membaca antologi komponen sastera

101.
102. 103. 104. 105. 106. 107.

23. Ulasan novel/cerpen / filem - Ulasan novel / filem yang pernah dibaca / ditonton - Menulis cerpen bertemakan _____ 24. Peranan Guru dan ibu bapa - Peranan guru dalam membentuk remaja sebagai pemimpin - Peranan ibu bapa mengurangkan gejala merokok dalam kalangan remaja.

Kerana Tersilap Langkah, Maruah Tergadai


Walaupun cuma bisikan, tetapi bisikan antara saudara maraku seolah-olah memecah gegendang telingaku. Kekesalanku ini sudah tiada maknanya kerana nasi sudah menjadi bubur. Perkara ini berlaku kira-kira 2 tahun yang lalu ketika aku masih di zaman persekolahan yang penuh dengan memori indah. Oleh sebab keluargaku mempunyai kedudukan dan nama, isu disiplin ini sangat dititikberatkan. Sejak kecil lagi ,aku dijaga di bawah pengawasan yang ketat kerana mengikut bapa, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Kedua-dua ibu bapa aku mencorakkan kehidupanku dengan penuh tatasusila. Kendatipun begitu, mereka masih mencurahkan kasih sayang yang melimpah ruah ke atas saya, dalam kata lain, saya diasuh seperti menatang minyak yang penuh. Segala dalam kehidupanku boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan kami sekeluarga juga hidup dengan bahagia. Malang tidak berbau, kebahagian ini tidak berkekalan dan aku menjadi akar umbi keluargaku mendapat aib dan menjadi porak peranda.Atas limpah rahmat Tuhan, ibu bapaku dinaikkan pangkat dan mereka menjadi sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga tiada masa untuk meluangkan sesaat pun denganku. Kebetulan pula pada ketika aku aku menuntut di sekolah menengah, aku menghadapi tekanan yang tinggi membara kerana persaingan yang hebat antara rakan seperjuanganku yang umpama cendekiawan. Stres yang saya telan seolah-olah menusuk hatiku seribu kali. Pernah sekali aku cuba meluahkan perasaan ini kepada ibu bapaku, tetapi jawapan mereka pendek sahaja, yakni, Kami sibuk. Pada saat ini, aku benar-benar merasai perubahan kedua-dua ibu bapaku. Dalam mata mereka cuma ada duitke? Tidakkah aku penting bagi mereka? Segalah perintah mereka telah saya turuti selama ini. Adakah saya cuma boneka hidup mereka. Persolan-persoalan ini asyik bermain di fikiranku. Sejak hari itu, aku bukan lagi Henry yang ceria dan aktif, sebaliknya menjadi seorang yang pendiam dan mengasingkan diri daripada masyarakat sehingga guru dan pelajar di sekolah memapar seribu tanda tanya tentang perubahanku yang drastik. Ada peribahasa yang berbunyi,diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat, tetapi dalam situasiku lain pula, memang aku mrnjadi seorang yang pendiam tetepi keputusan saya bukan sahaja tidak meningkat, malah merosot. Guru kelas saya, Pn. Zakiah pernah mempamerkan keprihatinannya terhadapku dengan bertanya tentang masalah yang saya hadapi. Abet cikgu yang mulia ini menyentuh hati saya kerana beliau merupakan satu- satunya insan di alma mater ini yang masih sanggup mengambil berat dan mendekati saya setelah keputusan akademik saya jatuh secara mendadak. Aku ingin sekali meluahkan segala perasaanku kepada beliau tetapi entah mengapa bibirku seolaholah dipaku bersama. Rentetan senario, Pn Zakiah pun mencadangkan saya berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah. Walaupun hatiku tahu benar guru kaunseling tidak dapat menyelamatkan aku daripada neraka ini, tetapi aku masi mampu mengukir senyuman di mukaku. Semenjak itu, entah bila aku mula menyertai pelajar yang bermasalah disiplin. Lama-kelamaan, aku pun mengikut jejak langkah mereka, bak kata mutiara, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Pada awalannya, aku cuma terlibat dalam kesalahan yang kecil seperti menyimpan kuku panjang, tidak pinkan rambut dan lewat ke sekolah dan itu pun jarang-jarang berlaku. Penalti tetap diberi tetapi tidak dalam kuantiti yang banyak. Walakin begitu, setelah suatu jangka masa yang sederhana panjang, melanggar peraturan sekolah sudah menjadi tabiat. Penyakit ini semakin menjadi-jadi sehingga aku sanggup menjebakkan diriku ini ke dalam lembah hina walaupun sedar impak negatif yang bakal menimpaku. Seolah-olah ada aura negatif yang menghumban aku ke dalam lautan dosa dan aku seperti tidak berdaya melawan aura tersebut. Aku telah menubuhkan geng sendiri dan walaupun aku bukan seorang yang lemah lembut tidak pernah sekaliku membayangkan diriku sendiri menjadi ketua kongsi gelap. Pada peringkat awal, aku bersama ahli geng aku hanya memeras ugut pelajar yang lemah tetapi api keberanian saya semakin membara sehinggaku tegah membelasah pelajar. Di manakah belas kasihan saya pada ketika itu? Adakah hati perut saya sudah dimakan anjing kerana dalam mata saya hanya dapat melihat kebencian. Tidak kusangka bahawa aku keruntuhan nilai moral sehingga menjadi sebuah raksasa yang tiada berperikemanusiaan. Walaupun ada niat untuk insaf dan melakukan anjakan paradigma kerana ada peribahasa yang berbunyi,sesal di pangkal jalan, balik ke hujung jalan tetapi seperti ada aura negatif yang menarikku kembali ke alam syaitan. Henry! Henry! Seolah-olah ada suara yang memanggilku dan suara tersebut bertambah kuat. Kelopak mataku membuka perlahan-lahan. Rupa-rupanya aku tertidur di dalam kelas lagi. Henry! Ini sudah kali ke-24 kamu tidur semasa waktu saya. Adakah ajaran saya membosankan kamu? tanya Cikgu Upik Asma, guru moralku. Jawapan aku pendek sahaja, yakni ya. Air mukanya yang lembut tiba-tiba berubah menjadi bengis dan dahsyat. Kamu jangan kurang ajar,ya! marah Cikgu Upik. Entah mengapa aku berasa air mukanya lucu, lalu ketawa terbahak-bahak. Rakan-rakan kaget melihat reaksiku, dan menyuruh aku supaya berhenti tetapi ini membuatku ketawa lebih kuat. Cikgu Upik hanya merenung ke dalam mataku tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, aku pun berhenti ketawa dan menatap wajah cikgu yang serius. Untuk lima minit tersebut, masa seolah-olah berhenti dan keadaan menjadi senyap. Segalanya seperti berhenti pada saat itu. Tiba-tiba, Kring! Kring! Bunyi loceng memecahkan kesunyian di dalam kelas. Ok kelas, semua boleh bersurai. ujar Cikgu Upik. Beliau perlahan-lahan mengalihkan pandangannya daripada aku tetapi melihat ekspresi mukanya yang benar-benar kecewa terhadapku dan perasaan itu seolah-olah menusuk ke jiwaku kerana dia merupakan salah seorang guru kesayanganku tetapi aku seperti tidak dapat mengawal mindaku dan seperti mulutku mempunyai minda sendiri.Haiz, sudah terlanjur kata, sesal juga tiada gunanya, maklumlah sudah terhantuk, baru terngadah,keluh hatiku yang kecil ini. Hebatlah, engkau! Berani melawan cikgu macam tu,ujar seorang rakan aku ketika aku bertembung dengannya semasa sesi rehat. Aku hanya tersenyum. Selepas waktu persekolahan, seperti biasa aku akan bertemu dengan geng-geng aku. Pada kebiasaaannya, kami akan lepak di kompleks beli belah atau mengunjungi siber kafe, tetapi hari tersebut, salah seorang rakan saya mencadangkan kami membuat sesuatu yang seronok seperti merokok. Tanpa berfikir panjang, aku pun bersetuju dengan cadangannya. Menurutnya, kita akan kelihatan cool tatkala merokok. Nescaya, pada petang itu, kami pun pergi membeli sekotak rokok berjenama Salem. Kata tauke, jenama ini ada kelas. Mungkin kerana penampilan kami yang matang, tauke tersebut tidak sedar bahawa kami di bawah umur. Kami kemudian berkumpul semula di tempat yang biasa kami lepak. Betulkan cakap gua, bro! Bestkan merokok! Nampak cool lagi! ujar seorang rakanku memecahkan kesunyian. Aku mengangguk dalam kesetujuan. Namun begitu, hatiku berbicara jika abet saya yang negatif ini tersebar, di mana abah nak letakkan mukanya, maklumlah, abah ini egoistic. Persoalan-persoalan yang timbul tidakku peduli lagi, yang penting kita enjoy. Lagipun, sampai sekarang, abah harus sudah masak dengan perangai burukku dan ini bukan kali pertamaku terbabit dalam perkara negatif. Pada saat itu, tidak timbul sedikit pun rasa bersalah. Pada hari keesokkannya, bunyi ayam berkok kok membangunkan saya. Rupa-rupanya sudah siang Aku kurang ingat apa yang berlaku semalam. Apa yang masih segar dalam ingatanku ialah kami berborak dengan gembira dan oh ya, kami macam ada minum arak juga tetapi apa yang pasti ialah aku terlantar di pondok yang kami selalu berjumpa pada keesokkan hari, maknanya aku tidak balik semalaman. Ibu pasti kuathir, hai, terpaksalahku mendengar leterannya lagi! Rakan-rakan aku yang lain juga kelihatan terlantar berdekatan dengan saya. Nampaknya, mereka juga tidak pulang ke rumah semalaman. Tidakkah ibu bapa mereka risau?bisik hati kecilku. Lantaklah, dia orang punya pasal. Aku bingkas bangun daripada lantai yang sejuk umpama ais. Tanpa mempedulikan rakan-rakanku, aku terus berangkat ke sekolah. Aku ditahan setibanya di sekolah. Kononnya aku lewat ke sekolah. Haiz, datang lewat lagi, keluh pengawas yang bertugas. Rasanya dia bercakap tentang aku. Kendatipun begitu, perkara ini sudah tidak asing lagi kerana satu sekolah sudah mengetahui perangai liarku. Ibu bapaku juga sering dipanggil untuk berjumpa dengan pengetua. Aku ibarat malu-malu kucing kerana walaupun prestasi disiplinku teruk sehingga tidak boleh diselamatkan lagi dan mencemar nama baik keluargaku, tetapi aku masih tidak berubah. Maruah aku seolah-olah pergi jauh meninggalkanku kerana walaupun tindakan negatifku sering menjadi buah mulut ramai, aku masih tetap melakukannya. Kemudian, aku pun balik ke kelas. Jika aku yang dulu pasti balik ke kelas seperti budak yang baik tetapi aku sedar menjadi orang yang holistik memang bosan, aku ingin cuba sesuatu yang lebih agresif demi memuaskan nafsu saya. Sepert biasa, aku akan meraya-rayau

di perkarangan sekolah dan mengacau pelajar-pelajar yang lemah. Hari yang sama juga aku bertembung dengan lawan yang hebat. Orang terbabit merupakan pelajar sekolahku yang lebih tua daripadaku setahun. Peluh mulai membasahi pipiku bukan keranaku gentar tetapi kerana cahaya matahari yang terik memancar tepat ke arahku. Aku berjalan dengan segak ke arah lawanku . Mata kami bertemu. Tiba-tiba dia bahunya melanggarku. Aku menjeling ke arah dia dan menggenggam buku limaku dengan kuat. Jelingan aku seperti memberitahu dia supaya awas kerana permainan ini baru bermula. Selepas sesi persekolahan, aku dan geng-geng aku sudah bersedia menjemput kedatangan musuh saya. Ekspresi muka kami memaparkan kemarahan kami dan budak sial itu akan kami ajar teruk-teruk. Kira-kira lima belas minit kemudian, si bedebah itu muncul seorang diri. Ini peluang emasku!bisik hati kecilku. Aku sudah bersiap sedia dengan sebatang kayu aku. Aku terus berlari ke arahnya dahulu sebelum rakan-rakanku yang lain mula beraksi lalu memukulnya dengan kayu tersebut, rakan-rakanku tergamam melihat aksi aku. Guru-guru segera datang untuk mengawal keadaan. Setelah keadaan sudah dileraikan, ibu bapa aku dipanggil untuk berjumpa dengan guru besar. Walaupun berjumpa dengan pengetua sudah menjadi satu norma, tetapi naluri memberitahuku perjumpaan kali ini sangat serius. Semasa perjumpaan tersebut, keadaan menjadi sangat tegang. Ibu bapaku bertengkar untuk kali pertama dan pertengkaran terjadi di pejabat sekolah. Mereka saling menunding jari disebabkan oleh afal aku. Maruah dan reputasi sekolah dan ibu bapaku serta maruah diriku sendiri dihancur dalam tanganku sendiri. Orang kata, berita yang buruk cepat tersebar tetapi perkara perkara baik lambat tersebar. Kata-kata tersebut memang tepat sekali kerana tidak sampai sehari pun, berita ini tersebar luas di persekitaran kawasan saya. Nasib memihakku kerana kecederaan pelajar tersebut cumalah cedera ringan, nescaya, aku tidak didakwa. Sejak hari itu, orang ramai mengubah tanggapan mereka terhadap aku. Mereka sangka aku cuma nakal dan ingin bermain-main tetapi bukanlah seperti sampai sanggup memukul orang kerana tindakan ini tidak ada bezanya dengan ahli kongsi gelap di luar. Aku sendiri juga terkejut yang aku berani sehingga tergamak memukul orang, aku semakin gagal mengawal emosiku sehingga mencetuskan kemelut ini. Aku cuma berdaya membiarkan arus negatif menghanyutkan diriku. Kini, aku digelar syaitan. Ramai yang telah memulaukanku kerana gentar sekiranya mereka akan menjadi mangsa seterusnya. Aku ingat aku masih memiliki kawan-kawan gengku, tetapi tidak sangka mereka cuma kawan semasa suka, bukan kawan semasa duka. Ternyata, aku tersilap pilih kawan. Kemurungan ini mendorong aku bercampur dengan kumpulan yang lebih ganas, tamsilannya ahli kongsi gelap yang sebenar dan bukan yang sahaja setakat bermain-main seperti yang di sekolahku. Golongan ini terdiri daripada mereka yang berumur sekitar dua puluhan sehingga tiga puluhan. Mereka melakukan kegiatan haram demi mencari rezeki kerana mengikut hemat mereka, pekerjaan halal tidak menguntungkan. Betul juga kata mereka, ibu bapaku bersusah payah dan mengambil jangka masa yang panjang, baru dapat pencapaian pada hari ini. Ironinya, kegiatan haram tidak perlu prestasi akademik yang baik mahupun usaha yang gigih untuk mengaut keuntungan yang banyak dan hanya mengambil masa yang singkat untuk menjadi kaya seperti skim cepat kaya. Pada dua belas Jun, aku diberi tugasan pertama, yakni menhantar stok ke jeti dan aku diberitahu supaya segera beredar sejurus sahaja menerima wang. Perasaanku bercampur baur, ada peraan takut, gentar, cemas tetapi dalam hatiku yang kecil ini juga terselit perasaaan teruja kerana ini merupakan misi pertamaku. Aku lakukan seperti yang disuruh. Kemudian, kegiatan tersebut menjadi kegiatan seharianku. Bos aku juga sangat berpuas hati dengan prestasiku. Aku sepatutnya gembira tetapi entah mengapa aku tidak sedikit pun gembira. Walaupun aku dapat mengaut keuntungan yang banyak, teapi aku terpaksa hidup dalam kegelapan. Nampaknya, aku tidak dapat melihat sinaran cahaya matahari lagi. Kini, sudah tidak boleh berpatah balik lagi kerana tidak mungkin ahli kongsi gelap itu akan melepaskanku. Ini sudah menjadi takdirku kerana menyelingeh nasihat orang yang lebih makan garam. Sekarang baruku sedar, sesal dahulu berpendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Aku kini terpaksa menjalani kehidupan yang tidak halal tetapi nasib menyebelahiku, kerana aku masih belum ditangkap. Bertapa naifnya fikiranku ini kerana peribahasa melayu tidak pernah berbohong. Sesungguhnya sepandai-pandai tupai melompat , akhirnya jatuh ke tanah juga. Pada suatu petang, aku termenung sambil mengimbas kembali saat riang bersama keluargaku tetapi kini hanyalah tinggal memori. Angin yang lembut memberus pipiku. Tiba-tiba, aku rasa ada yang menepuk bahuku. Bang, bos suruh angkat stok ke jeti! pinta salah seorang anak buahku mengejutku daripada lamunan. Aku terus berangkat daripada tempat dudukku lalu bergegas ke destinasiku. Sebaik sahaja aku sampai di lokasi tersebut, naluri memberitahuku bahawa keadaan seperti ada yang tidak kena dan seperti ada yang sedang memerhati setiap pergerakanku. Mungkin kerana aku yang terlalu sensitif sahaja. Tanpa menhirau perasaan ini, aku terus mememerhati sekelilingku untuk mencari orang yang patut aku temui. Sudah setengah jam aku menunggu tetapi orang tersebut tidak muncul-muncul lagi. Perasaan gelisah semakin menguasaiku. Tiba-tiba, ada yang menepuk bahuku. Aku tersentak lalu menoleh ke belakang. Rupa-rupanya orang yang menepuk bahuku ialah seorang anak buahku yang agak taat kepadaku. Cepat kabur dari sini! gesanya. Pada mulanya, aku tidak faham maksudnya tetapi lama-kelamaan apabila aku melihat beberapa orang polis sedang menuju ke arahku, barulah aku sedar bahawa semua ini adalah sebuah perangkap. Pihak polis sudah mensyaki kegiatan kami dan mereka sedang menyiasat kami. Barulah aku sedar bahawa aku dijadikan kambing korban agar pihak polis menyangka aku merupakan dalang. Rupa-rupanya mereka sudah merancang awal-awal lagi dan tugasan ini ada udang di sebalik batu. Aku hanya mampu tercegat di situ dan nenahan sebak dalam dadaku. Aku tidak sangka orang yang aku anggap seperti ahli keluargaku sendiri tergamak mengkhianatiku. Dalam beberapa saat ini, aku sedar bahawa hanya ahli keluarga sendiri akan memberi layanan yang paling ikhlas dan tulus. Tidak lama kemudian, beberapa anggota polis datang mengepong kami. Kami berdua telah ditahan. Aku dan anak buahku dipenjara selama satu tahun setengah. Oleh sebab usia kami yang masih muda dan kesanggupan kami untuk bekerjasama dengan polis bagi membanteras operasi haram ini, hukuman kami diringankan. Kami pun mendedahkan sarang persemembunyian mereka, tetapi malang tidak berbau, mereka semua sudah lenyap daripada kawasan tersebut. Nampaknya, perancangan mereka memang teliti dan mereka memang berniat untuk menganiayaiku. Namun begitu, keadilan dan kebenaran tetap wujud. Dengan imformasi lain yang kami dedahkan,tidak lama kemudian, anggota polis berjaya menangkap korporat-korporat yang lain. Sepanjang aku berada di penjara, aku telah banyak berfikir dan aku bernekad untuk mengubah mentalitiku. Walaupun begitu, selepas aku bebas daripada penjara, aku tetap dipandang hina dan dianggap sebagai sampah masyarakat kerana membawa rekod buruk sebagai bekas banduan tetapi ini semua sudah dalam jangkaanku. Namun begitu aku tidak akan berputus asa sebaliknya berusaha meyakinkan orang lain bahawa aku benar-benar sudah berubah dan cuba mengubah tangapan mereka terhadap aku kerana aku sudah bertaubat.

Pada alaf baharu ini, sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. Namun, kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Sebenarnya, industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jika industri desa ini dimajukan, maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan. Selain itu, indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Di samping itu, konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di bandar. Oleh itu, industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Sebaik-baiknya, industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Dalam usaha memajukan industri desa, para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran, seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Selain itu,kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan, maka suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana tepuk sebelah tangan tidak berbunyi. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Dengan ini, hasil-hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. Konklusinya, industri desa sememangnya dapat memberi nafas baru kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Oleh itu, pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Malaysia Boleh!

Sebagaimana kita sedia maklum, anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa, kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Sejak kecil, kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Malangnya, masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini, kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. Sejak kempen antidera diperluas, ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Daripada perspektif orang tua-tua, setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Namun, saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat, anakanak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Selain ketegasan dan pendisiplinan, pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Dengan pendidikan yang diterima, akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Dengan peraturan sekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat, nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam

mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. Masalahnya kini, ibu bapa bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas, yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Dengan saluran yang betul dan tepat, anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar, pakar motivasi yang terbilang, anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. Di samping itu, ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh sebab bagaimana acuan, begitulah kuihnya; ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Tamsilannya, ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Kesimpulannya, pencorakan disiplin anak-anak dari rumah, yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. Oleh hal yang demikian, saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020.

Dalam meniti kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik dan individualistik marcapada ini, kita seyogianya memahami maksud amalan bergotong royong. Amalan ini merupakan budaya yang dipraktikkan sejak generasi dulu dan amalan ini dianggap tak basah dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya atau amalan bangsa agar sentiasa releven dan diingati oleh masyarakat Malaysia, terutamanya generasi alaf baharu ini. Yang berlaku sekarang, budaya yang diingini hanyalah keseronokan dan keselesaan yang tidak mahu dipertanggungjawabkan. Fenomena ini melunturkan semangat memupuk amalan bergotong-royong. Tepuk dada, tanya selera; berapa ramaikah yang tidak mengenali maksud gotong-royong dan melaksanakannya? Berapakah peratus daripada golongan muda generasi kini yang telah bergotong-royong untuk membersihkan sesuatu tempat? Oleh hal yang demikian,kita mestilah mengenali faedah bergotong-royong dan menjalankan kegiatan bergotong-royong ini. Amalan bergotong-royong dapat memperindah tempat tinggal. Kebersihan tempat tinggal merupakan keperluan asas untuk hidup dengan selesa. Dengan amalan kemasyarakatan ini, tempat tinggal kita tidak akan menjadi sekadar indah khabar daripada rupa. Sebagai insan biasa, kita tentu mahu akan kecantikan tempat tinggal kita dipuji oleh orang lain. Dengan menjalankan amalan bergotongroyong kita dapat memperindah sendiri kawasan tempat tinggal dan memahami jiran dengan lebih mendalam. Fenomena ini persis peribahasa tak kenal maka tak cinta. Apabila kawasan tempat tinggal kita sentiasa bersih dan indah, rakan-rakan sendiri akan menyukai kawasan tempat tinggal kita secara langsung dan akan sentiasa menziarahi kita. Sebagai seorang penghuni bumi, kita boleh mengaktifkan diri dalam amalan bergotong-royong dapat menghijaukan bumi. Bak kata peribahasa, sambil menyelam minum air. Dengan mengaktifkan diri dalam amalan bergotongroyong, kita dapat lebih memahami kepentingan kegiatan bergotong-royong dan akan mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Benarlah kata peribahasa, bersatu kita teguh bercerai kita roboh . Kita harus mengapresiasi amalan ini sebelum kewujudannya tidak diketahui lagi. Janganlah kita lupa bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Selain itu, amalan bergotong-royong seyogianya menjadi satu daripada aktiviti kehidupan yang penting sebagai langkah membersihkan tempat tinggal daripada menjadi vektor penyakit. Dengan berbuat begitu, kita dapat mencegah dan menjauhi penyakit. Kata Tun Dr. Mahathir, mencegah lebih baik daripada mengubati. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa kegiatan ini amat berfaedah dan mesti diamalkan sejak kecil kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan menjadikan amalan ini sebagai aktiviti penting dalam kehidupan, kita dapat banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan daripada amalan tersebut. Kita juga dapat mengetahui betapa senangnya untuk menyelesaikan sesuatu kerja dengan tenaga kerja yang ramai jikalai kita mengaktifkan diri dalam kegiatan bergotong-royong. Oleh hal yang demikian, amalan ini harus diingati dari satu generasi kepada satu generasi. Amalan ini juga boleh dipraktikkan untuk mengekalkan kesihatan dan keadaan yang selesa di kawasan tempat tinggal . Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata! Kegiatan bergotong-royong memainkan peranan yang amat penting sebagai agen perpaduan . Hal ini dikatakan demikian kerana kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perpaduan Negara yang mendapati jurang pemisah antara kaum semakin lebar dari setahun ke setahun keranarambut sama hitam, hati lain-lain. Dengan menjalankan kegiatan bergotong-royong kita dapat menghapuskan sikap masyarakat yangseperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Apabila seseorang yang berlainan kaum berinteraksi dengan seseorang yang berlainan kaum, kita dapat mengenali kebudayaan kaum-kaum masing- masing kerana masuk ke kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau menguak. Melaui kegiatan bergotong-royong, kita akan lebih dapat mempercayai masyarakat sekeliling dan menghormati sesama diri. Dengan ini, kita akan hidup saling membantu bagai aur dengan tebing . Melalui kegiatan yang afdal ini , kita dapat memupuk nilai murni dalam sanubari kita. Hal ini dikatakan demikian kerana Tun Dr.Mahathir, mantan Perdana Menteri ke-4 pernah menegaskan bahawa dengan melibatkan diri dalam kegiatan bergotong-royong, kita berupaya menerap pelbagai nilai murni dalam diri. Fenomena ini sama seperti sambil menyelam ,minum air. Jelas beliau semasa merasmikan kempen bergotong-royong pada peringkat nasional, awal tahun 2003. Nilai murni yang diterapkan akan mentransformasikan kita sebagai orang yang lebih disukai dan diterima oleh masyarakat. Amalan ini juga mampu memasyarakatkan rakyat Malaysia oleh sebabbulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Aktiviti bergotong-royong sememangnya dapat menghidupkan semangat kejiranan. Dengan berbuat demikian, kita dapat mengenali jiran secara mendalam. Selepas terlaksananya aktiviti ini , kita akan terpanggil untuk membuka hati kita lalu menegur jiran kita. Pembahagian tugas akan dapat dijalankan semasa aktiviti bergotong-royong dijalankan dan semua orang akan merasai semangat bersatu padu . Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan secara bergotongroyong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara, dan sebagainya. Melalui cara ini, kita dapat menjalin dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jiran ialah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, iaitu

di sebelah, di hadapan, dan juga di belakang rumah kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang pertama akan membantu apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Tak percaya? Janganlah lupa bahawa pepatah Melayu ada mengatakan bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". Intihanya , amalan bergotong-royong membawa faedah yang banyak . Dengan mengamalkan semangat ini, bumi akan menjadi sebuah tempat yang lebih indah dengan secara tidak langsung. Bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Amalan ini tidak akan dilupai. Sebagai penutup wacana, amalan gotong-royong merupakan tanggungjawab yang penting bagi setiap orang untuk mewujudkan kualiti kehidupan yang optimum. Marilah kita belajar amalan yang baik dan amalkannya dalam kehidupan harian. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.

Sejak akhir-akhir ini, tajuk-tajuk berita seperti di atas sering dipaparkan dalam media massa sama ada media cetak atau media elektronik. Fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiranmasyarakat. Peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun, terutamanya pada musim perayaan. Senarioyang menggemparkan ini tidak boleh dibiar berterusan dan mesti ditangani dengan secepat mungkin. Apakah usaha-usaha yang patutdiimplementasikan bagi menyelesaikan masalah yang merunsingkan dan mengacau-bilaukan minda masyarakat ini? Kemalangan jalan raya tidak harus dipandang enteng, Mesti dibanteras ke akar umbi, Kudrat semua pihak mesti digembleng, Azam janganlah berbelah bagi. Pada pendapat saya, kerajaan memainkan peranan penting dalam usaha penyelesaian ini. Kerajaan mesti menguatkuasakan undang-undang. Hukuman berat mesti dikenakan terhadap sesiapa yang berani melanggar peraturan di jalan raya. Bak kata peribahasa, "setinggi-tinggi terbangnya bangau, akhirnya pasti jatuh ke tanah". Tamsilnya, saya mencadangkan agar pesalah laku trafik haruslah didenda sekurang-kurangnya RM500 atau dipenjarakan selama enam bulan. Dengan ini, pengguna jalan raya tidak akan berani memperlekeh amaran kerajaan lagi. Selain itu, kerajaan mesti memperketat tahap kelulusan ujian yang dijalankan untuk menguji pemandu kenderaan. Oleh sebab itu, usaha kerajaan mestilah berlandaskan peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Lesen-lesen tidak harus diberikan kepada para pemandu dengan mudah. Rentetan itu, kerajaan mesti sentiasamembiayai ongkos untuk mengadakan pelbagai kempen kesedaran. Kempen-kempen ini haruslah diadakan dengan objektif menyedarkan para pengguna jalan raya tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. Inisiatif ini mampu membantu meminimumkan kemalangan di jalan raya yang terus berlaku. Seterusnya, polis trafik mestlah menjalankan tugas dengan dedikasi. Mereka mesti menjalankan tugas masing-masing dan memberkas golongan yang melanggar undang-undang di jalan raya. Saman mesti sentiasa dikeluarkan untuk memberi amaran kepada si pelanggar peraturan jalan raya. Kelengkapan polis trafik mestilah sempurna. Di samping itu, polis trafik yang amanah amat diperlukan. Mereka tidak harus menerima rasuah sebaliknya mesti bersikap adil dan saksama. Sikap berdiri di atas pagar mestilah dipraktikkan oleh anggota polis trafik. Implikasinya, polis-polis trafik juga turut memainkan peranan yang agak penting. Lain daripada itu, segenap lapisan masyarakat mesti melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jika didapati ada pengguna jalan raya telah melanggar undang-undang seperti mengadakan perlumbaan haram dan sebagainya, kita mesti segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Dengan bekerjasama bagai aur dengan tebingantara polis dan masyarakat, kemalangan dapat dikurangkan. Kata orang tua-tua, malang tidak berbau. Pengguna jalan raya sendiri mesti memahami maksud bidalan ini. Pengguna jalan raya mesti sentiasa memerhatikan papan-papan tanda di tepi jalan. Papan tanda yang disediakan oleh kerajaan bertujuan memastikan keselamatan para pengguna di jalan raya. Keselamatan para pengguna jalan raya pasti dapat dijamin jika arahan telah dipatuhi. Akhir sekali, pemandu kenderaan mesti sentiasa memusatkan perhatian semasa memandu. Mereka tidak harus memandu sambil membuat perkara lain seperti menggunakan telefon, bergosip dengan orang lain dan sebagainya. Kesimpulannya, kemalangan yang di jalan raya berlaku tidak diimpikan oleh setiap orang. Bak kata pepatah, pandu cermat jiwa selamat. Penggunapengguna jalan raya mestilahmengimplementasikan kewajipan masing-masing. Dengan ini, barulah keselamatan setiap pengguna dapat dijamin. Usaha-usaha kolektif yang telah saya cadangkan mestilah dilaksanakan dengan segera. Ingat, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih! Beribu-ribu ekor ikan terapung-apung di permukaan sungai sungai di Pahang telah teruk dicemar. Begitulah tajuk-tajuk berita yang acap kali menghiasi dan menguasai dada akhbar-akhbar tempatan. Berita dan paparan media umpama ini bukan sahaja menghiasi dan menguasai dada akhbar-akhbar tempatan, isu ini juga sering menjadi liputan media massaantarabangsa dan persidangan utama dunia. Pencemaran yang berlaku sepanjang dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat pelosok dunia. Oleh itu, isu pancemaran sungai sudah menjadi berita basi. Kerajaan pernah mengadakan kempen-kempen seperti Cintailah Sungai Kita tetapi mendapat sambutan yang dingin daripada segenap lapisan masyarakat. Walaupun isu ini hangat diperkatakan dan meningkatnya kes ibarat cendawan tumbuh selepas hujan, pernahkah terlintas dalam benak anda apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran sungai? Mengikut penjelasan yang terdapat dalam Kamus Dewan Edisi keempat, pencemaran sungai dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengotorkan sungai yang jernih sehingga keruh dengan pelbagai bentuk cara. Fenomena yang terjadi ini pasti ada sebab-sebab yang munasabahnya kerana kalau angin tidak bertiup, masakan pokok bergoyong? Tahukah anda faktor-faktor yang menyumbang kepada pencemaran sungai? Segalanya bakal terhurai tirai bicara dibuka.

Faktor perdana yang menyumbang kepada pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap oleh masyarakat. Hal ini ghalibnyadilakukan oleh masyarakat

yang tinggal berhampiran dengan sungai. Mereka membuang apa-apa sahaja sampah sarap yang mereka ada ke dalam sungai. Fenomena ini boleh dikatakan telah menjadi satu lumrah dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman globalisasi ini, masyarakat telah menganggap sungai sebagai sebuah tong sampah yang besar.Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Sungai Malaysia pada tahun 2007, alasan yang diberikan oleh masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai ialah tong sampah yang sedia ada berada jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka malas untuk membuang sampah sarap tersebut ke dalam tong sampah yang sedia ada kerana perlu memakan masa yang banyak dan meletihkan mereka. Oleh sebab itu, mereka mengambil jalan mudahdengan membuangkan sampah sarap tersebut ke dalam sungai yang jernih itu dan mengakibatkan sungai itu menjadi keruh. Sampah sarap yang terapung-apung di permukaan sungai itu mempunyai bahan kimia yang akan menyumbang kepada pencemaran sungai.

Selain itu, punca yang seterusnya ialah pembuangan sisa toksik daripada kilang-kilang ke dalam sungai. Sisa toksik dari kilang-kilang tersebut akan mencemarkan sungai dengan menurunkan pH air sungai tersebut. pH air sungai yang rendah amat berbahaya kepada manusia dan kehidupan akuatik. Hal ini dikatakan demikian kerana jikalau seseorang meminum air sungai yang pH rendah, kesihatan seseorang itu mungkin terjejas dan yang memburukkan keadaan lagi ialah mendatangkan kematian yang tidak diingini sama sekali. Kualiti kehidupan akuatik seperti ikan akan menurun kerana keadaan sungai yang tercemar tidaklah sesuai untuk ikan-ikan tersebut. Statistik yang sahih lagi tepat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Air Malaysia pada tahun 2008 jelas menunjukkan kebanyakan kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai ialah kilang-kilang besar. Ketika ditanya tentang sebab mereka mengalirkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai, alasan yang diberi ialah mereka tidak ada pilihan lain selain mengairkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai tanpa memikirkan impaknya. Sikap sebegini yang mementingkan dirisendiri ibagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing perlu dikikis demi kepentingan bersama.

Faktor yang seterusnya ialah tumpahan minyak oleh kapal-kapal. Hal sebegini telah lama berlaku di dalam negara kita. Mengapakah hal ini akan berlaku? Sebabnya ialah tong yang mengisi minyak bagi kapal tersebut telah bocor ataupun pecah. Minyak yang jisimnya kurang daripada air akan terapung di permukaan air. Masalah ini akanmenjejaskan tumbesaran bagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam sungai. Hal ini dikatakan demikian kerana minyak tersebut akan menghalang sinaran matahari daripada sampai ke tumbuh-tumbuhan tersebut. Hal ini secara langsungnya akan menjejaskan proses tumbesaran tumbuhan tersebut kerana tumbuhan itu tidak dapat menjalankan proses pemhasilan makanan. Di negara lain seperti Jerman dan Australia, masalah tumpahan minyak ini tidak pernah berlaku dalam negara tersebut kerana mereka mempunyai kapal yang serba canggih dan tong minyak yang baik sekali.

Apakah kepentingan sungai dalam kehidupan seharian kita? Tidak dapat dinafikan bahawa sungai memang mempunyai kepentingan tertentu dalam kehidupan seharian kita. Kepentingan utamanya ialah sungai memainkan peranannya sebagai medium pengangkutan dan penghubungan. Berbalik kepada sejarah dahulu, pembukaan Terusan Suez telah memendekkan jarak perjalanan antara Timur dan Barat. Hal ini akan menjimatkan masa dan memudahkan perhubungan. Kawasan yang tidak dapat dihubungkan dengan jalan raya dapat dihubungkan dengan menggunakan jalan air. Keadaan ini akan memajukan sistem pengangkutan di negara kita dengan mempunyai pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Hal ini dapat meyakinkan rakyat negara kita agar visi kudsi Wawasan 2020 dapat direalisasikan dan menjadi bumi Malaysiaduduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara gergasi yang lain di persada dunia.

Seterusnya, sungai amat penting kerana membekalkan sumber air dan protein kepada manusia. Air yang diminum oleh penduduk bumi kebanyakannya datang dari air sungai. Jikalau air sungai telah tercemar, air sungai tersebut perlu dibersihkan melalui proses yang merumitkan dan memakan kos seperti yang berlaku di negara Jerman. Sungai amatlah penting sebagai habitat hidupan akuatik seperti ikan, ketam, dan udang. Tanpa air sungai, manalah datangnya ikan, ketam dan udang yang kita makan pada hari ini? Ikan, ketam dan udang membekalkan sumber protein yang mencukupi kepada manusia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, sumber protein yang terdapat dalam ikan, ketam dan udang adalah amat tinggi. Persis kata jauhari sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Peribahasa ini mengingatkan manusia supaya tidak mencemarkan air sungai yang merupakan habitat hidupan akuatik dan merupakan anugerah istimewa daripada Tuhan yang akan membahagiakan kita pada hari esok agar kita tidak menyesal pada hari kemudiannya.

Secara kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk mengatasi kemelut pencemaran air yang dapat diibaratkan seperti duri dalam daging kepada masyarakat dan negara. Janganlah kita membiarkan masalah ini terus bernanah di dalam negara kita. Sebagai khalifah Allah yang dikurniakan akal fikiran dan bergelar insan kamil, kita bertanggungjawab untuk menjaga sungai yang merupakan anugerah Tuhan yang amat bernilai ini. Kita haruslah menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan sungai agar tidak terjadi fenomena sudah terhantuk baru tengadah. Marilah kita bersama-sama merealisasikan hasrat dan visi kudsi wawasan 2020. Cintailah Sungai Kita.

Arus globalisasi telah menyebabkan pelbagai budaya warisan rakyat Malaysia semakin terhakis. Anda sebagai rakyat yang cinta akan negara, sarankan sumbangan anda untuk mengekalkan budaya warisan rakyat Malaysia.[ 100 markah ] Peribahasa Melayu jelas menyatakan bahawa tak basah dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya bangsa perlu dipertahankan agar sentiasa releven dan diingati oleh masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda-mudi. Yang berlaku sekarang, kemasukan budaya asing sudah mula menjajahi minda warisan yang dianggap pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Budaya punk dan gortik umpamanya menerapkan unsur bawah tanah, yakni alam kematian dan keseronokan yangbertunjangkan keghairahan melalui penggunaan pil khayal dan dadah. Fenomena ini melunturkan semangat menghargai warisan bangsa. Tepuk dada, tanya selera; berapa ramaikah yang mengenali dan menghargai pakaian tradisional? Golongan yang muda masih bermain permainan tradisional mahupun suka akan makanan tradisional? Oleh hal yang demikian, remaja seperti saya memainkan peranan penting untuk mengembalikan zaman kegemilangan untuk warisan rakyat Malaysia supaya tinggalan nenek moyang kita sentiasa subur dalam sanubari kita. Sebagai rakyat yang berjiwa patriotisme, darah kita mengalir deras warisan daripada nenek moyang kita. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia tidak mungkin melupakan asal usulnya kecuali berpegang pada sikap kacang lupakan kulitnya. Sebagai remaja, saya akan mengaktifkan diri dalam persatuan atau kelab permainan tradisional. Dengan menyertai aktiviti dalam kelab tersebut, saya dapat memahami permainan tradisional yang terdapat di Malaysia. Bak kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Dengan menghadiri perjumpaan dan belajar bermain permainan seperti congkak dan gasing, kita dapat mengetahui

betapa halusnya dan tingginya tahap pemikiran nenek moyang kita yang mewariskan permainan ini kepada kita. Oleh hal yang demikian, warisan bangsa ini dapat diturunkan dari satu generasi kepada satu generasi. Jikalau warisan acara merejam lembing dan wushu dapat diketengahkan ke arena sukan dunia, bagaimanakah pula dengan wau dan gasing? Saya berpendapat bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Kita harus menghargai warisan rakyat Malaysia sebelum warisan inidiapresiasi oleh orang asing. Selain itu, anak remaja seperti saya yang umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang perlulah mengingati warisan nenek moyang seperti pantang larang sekali gus mempraktikkannya. Hal ini dikatakan demikian kerana kita akan memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman daripada amalan tersebut. Di samping itu, kita dapat mengetahui kebaikan yang diperoleh daripada amalan pantang larang tersebut. Antara pantang larang yang penting ialah anak gadis tidak digalakkan duduk di anjung rumah dan bernyanyi di dapur. Selain itu, kita diajar tidak memakai kasut di dalam rumah dan bercakap sewaktu menikmati hidangan. Jika dilihat dari sudut lain, pantang larang ini sebenarnya mendisiplinkan diri kita selain dapat menglakkan anak gadis daripada terjerumus dalam kebejatan sosial. Oleh sebab itu, warisan rakyat Malaysia yang juga amalan nenek moyang harus dijadikan tunjang kehidupan agar kita berjati diri teguh untuk menangkis segala godaan anasir yang jahat yang mampu menggadaikan maruah diri dan keluarga. Oleh itu, janganlah kita menconteng arang di muka ibu bapa kita. Warisan rakyat Malaysia memang luas. Antara warisan yang perlu dipertahankan ialah busana. Pakaian tradisional kita melambangkan ketinggian nilai hidup serta kehalusan hasil tangan masyarakat dahulu kala. Golongan pelajar seperti saya sewajarkan memainkan peranan yang penting dengan mengetengahkan pakaian tradisional. Pemakaian busana klasik ini bukan sahaja menutup aurat, malah dapat menonjolkan keistimewaan Malaysia kepada jagatraya. Remaja seperti saya wajarlah memakai pakaian tradisional untuk menghadiri majlis rasmi atau majlis tidak rasmi seperti jamuan. Pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya bukan sahaja menampilkan kecantikan diri seseorang gadis malah kemanisan gadis yang memelihara adab pemakaian dan adab berjalan apabila berpakaian tradisional. Mahukah kita melihat dengan bangganya busana tradisional kita dipakai oleh model terkenal dunia lalu berjalan di pentas fesyen dunia. Kita harus mengorak langkah untuk merealisasikannya kerana genggam bara api, biar sampai jadi arang. Apabila kita melangkah masuk ke dapur rumah, nescaya makanan yang disediakan oleh ibu bapa kita adalah untuk melangsungkan kehidupan. Makanan merupakan keperluan hidup manusia yang terpenting selain tempat tinggal. Oleh hal yang demikian, masyarakat yang terdahulu banyak membuat kajian dan analisis tentang makanan. Golongan yang lebih banyak makan garam ini telah mencipta makanan tradisisional yang berwarna warni untuk terus dapat dinikmati oleh muda-mudi zaman globalisasi ini. Oleh hal yang demikian, kita sepatutnya menunjukkan penghargaan kepada golongan tua dengan mempelajari cara penyediaann makanan tradisional. Jika kita membuat anjakan paradigma ini, nenek atau datuk kita pasti sejuk hati melihat kejayaan kita menyediakan makanan kegemaran mereka seperti petai, jering, kuih-muih dan sebagainya. Makanan tradisional yang bebas daripada bahan kimia bukan sahaja lebih sihat, malah dapat memperkukuh silaturahim dan ukhuwah antara golongan tua dengan yang muda. Peribahasa Bagaimana acuan, begitulah kuihnya juga jelas menunjukkan kebijaksaan golongan veteran menyamakan sikap ibu bapa kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, golongan muda seperti saya sepatutnya memberikan teladan kepada adik-adik kita supaya mengenali dan mengamalkan warisan rakyat Malaysia. Pada masa lapang, kita bolehlah membawa adik kita bermain wau, congkak, mahupun menyertai pertandingan membuat wau. Aktiviti seperti ini mampu mencambahkan minat anak-anak muda untuk terusberkecimpung dalam bidang tugas yang diperturunkan oleh nenek moyang kita. Janganlah kita berasa malu untuk menerima warisan yang sebenarnya milik kita bersama. Walaupun pemikiran orang terdahulu sanggup mempertahankan prinsip biar mati anak, jangan mati adat; golongan zaman ini boleh memperbaik keadaan dengan menghargai dan menjadikannya sebagai kayu pengukur tahap pemerimaan kita terhadap nenek moyang kita dan betapa kita menghormati dan menyanjungi mereka. Tiada kusut yang tidak boleh dileraikan, tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Oleh hal yang demikian, arus globalisasi yang mengalir deras dalam kehidupan kita tidak wajar menghakiskan jati diri kita yang sebenar. Hakisan warisan rakyat Malaysia yang semakin serius haruslah diselamatkan daripada terus melunturkan sinar dan kekilatan warisan kita. Warisan kita tanggungjawab kita. Nenek moyang kita yang menciptanya, kita yang harus mengekalkannya. Jika kita hanya berpeluk tubuh dan menunggu warisan ini tenggelam dalam arus perdana ini, ke mana akan kita gapai kehidupan sebenar? Apakah erti sebenar kehidupan ini jika kita hanya mampu merosakkan yang baik dan membinasakan yang murni? Ayuh rakyatku, marilah kita sama-sama menggembleng tenaga demi memastikan warisan kita terus berdiri teguh di belakang kita sebagai warisan yang tidak boleh dijual beli oleh bangsa lain. Slogan Satu Malaysia harus dijadikan pegangan demi kehidupan yang lebih bersatu dan padu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh!

Zaman beralih, musim bertukar, selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak rakyat, Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma, kerajaan telah berusaha menyediakan prasarana yang mencukupi untuk memastikan sistem pengangkutan awam berjalan lancar. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren Ringan (LRT), Keretapi Tanah Melayu (KTM) dan monorel. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong pengangkutan awam, siapakah lagi menyokong? Lantaran itu, langkah-langkah yang proaktif dan drastik hendaklah diimplementasi untuk menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam. Menurut satu kajian yang dibuat dalam kalangan rakyat, banyak rakyat mengatakan bahawa kepelbagaian sistem tiket untuk menggunakan rangkaian perkhidmatan awam yang berlainan telah mengurangkan minat mereka untuk bergerak dari tempat asal ke tempat destinasi dengan penukaran rangkaian perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan haruslah melaksanakan sistem tiket bersepadu yang dapat menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan haruslah menubuhkan sebuah Lembaga Pengangkutan Awam (PTA) untuk menguruskan pengangkutan di negara kita. Pertubuhan tersebut dapat mempercepat proses perlaksanaan sistem tiket bersepadu yang masih dalam peringkat kajian. Selain itu, kerajaan juga harus mengambil contoh negara barat seperti Melbourne, di negara Melborune penumpang hanya perlu membeli satu tiket untuk menaiki kereta api dan bas. Seperti kata peribahasa serampang dua mata, pendekataan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang tetapi juga dapat memudahkan rakyat untuk mengatur pejalanan laluan. Jikalau sistem tiket bersepadu direalisasikan, jumlah penumpang pastilah dapat mencapai sasaran yang telah diramalkan oleh pengendali. Langkah seterusnya yang dapat menarik perhatian rakyat untuk menaiki pengangkutan awam ialah meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Bilangan kereta api atau bas awam haruslah dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, KTM negara kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di Jepun yang menggunakan kuasa elektrik seprti shinkansen (bullet train). Dengan menggunakan lokomotif kuasa elektrik, kekerapan KTM di negara kita pasti dapat meningkatkan. Kekerapan pengangkutan awam adalah salah satu unsur untuk menarik perhatian penumpang terutamanya mereka yang memandu kereta atau menunggang motosikal. Dengan kekerapan pengangkutan yang tinggi, penumpang tidak akan membazirkan masa untuk menunggu komuter. Hal ini dapat mengurangkan masa perjalanan keseluruhan. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan, kekurangan dalam kekerapan pengangkutan awam akan merumitkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan mereka kurang keyakinan terhadap pengakutan awam. Lantaran itu, cara ini haruslah dilaksanakan untuk mendapat balik keyakinan rakyat terhadap pengangkutan awam.

Langkah memasang televisyen dalam bas awam yang dijalankan oleh kerajaan mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana langkah ini dapat menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para penumpang berpeluang untuk menonton siaran televisyen ketika berada dalam perjalanan mereka. Prakasa ini haruslah diperluaskan dalam pengangkutan awam seperti Komuter dan LRT untuk menarik lebih banyak penumpang untuk menaiki pengangkutan awam. Selain menghiburkan para penumpang ketika dalam perjalanan, siaran televisyen juga mampu menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan menyiarkan rancangan cinta akan negara, rancangan mengimbas kembali detik-detik sejarah negara dan sebagainya. Selain rancangan sebegini, program lain seperti berita, laporan cuaca, perkembangan sukan, maklumat kewangan juga harus disiarkan supaya rakyat dapat mendapat informasi yang terbaharu dan meningkatkan pengetahuan dalam perjalanan mereka. Hal ini pasti dapat meningkatkan bilangan penumpang pengangkutan awam kerana langkah ini telah memenuhi tabiat rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dengan banyaran yang minimum. Manisfestasinya, langkah memasang televisyen memang dapat menarik perhatian para penumpang. Seperti peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya, pendidikan sejak kecil juga merupakan salah satu langkah untuk menggalakkan rakyat tempatan menaiki pengangkutan awam. Sekolah dicadangkan supaya memberi pelajaran tentang kebaikan-kebaikan menggunakan perkhidmatan awam dan keselamatan menggunakan pengangkutan awam supaya dapat menanam konsep yang mendalam kepada fikiran pelajar supaya menaiki perkhidmatan awam lebih baik daripada menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan sahaja diberi kepada pelajar yang kecil, tetapi juga harus diberi kepada mereka yang dewasa untuk mengubah imej buruk yang mendalam di dalam hati mereka. Melalui pendidikan, kita dapat menghasilkan golongan yang bergantung pada perkhidmatan kereta api sebagai pengangkutan utama mereka.Hal ini dapat meningkatkan bilangan penumpang yang menaiki pengangkutan awam. Walaupun mereka memiliki kendera sendiri, tetapi mereka tetap akan menggunakan perkhidmatan awam seperti kereta api sebagai pengangkutan utama mereka jika konsep kebaikan pengangkutan awam ditanam mendalam kepada mereka. Sebenarnya, pengangkutan awam banyak membawa kemaslahatan seperti mengurangkan jarak perjalanan, menghematkan masa, mempercepat operasi penghantaran barangan ke sesuatu destinasi dan sebagainya kepada kita. Akhir kata, pemodenan system perhubungan darat merupakan inovasi yang penting ke arah mewujudkan mobilisasi sumber tenaga manuasia pada tahap yang paling optimum. Lantaran itu, kita harus menyokong usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan penumpang menaiki pengangkutan awam.

Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah

Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Banyak kilang perindustrian, pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektarhektar. Antara isu yang hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya, Jakarta. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. Sebenarnya, terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita.

Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Monumen, mengikut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50 tahun, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British, Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. Di samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah, kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakansesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos atau lagenda. Sebagai contohnya, zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago, Gereja Christ, Bangunan Stadhuys dan Gereja St.Paul. Selain itu, Kota Cornwallis, Masjid Kling, Gereja St.George di Georgetown, Pulau Pinang dapat mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-18. Tegasnya, usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan.

Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara, namun jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta mengambil pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku, maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Sebagai contohnya, Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan kepemimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. Oleh itu, bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.

Bukan itu sahaja, dari sudut pelancongan pula, bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat ke negara kita. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas. Oleh itu, bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai. Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium, galeri seni lukis dan pusat pelancongan. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah seperti di England, Perancis, Itali, dan Belanda. Bandar-bandar bersejarah seperti York, Bath, Oxford, dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan

dapat menjadi sumber pendapatan negara. Di samping itu, pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara.

Di samping itu, bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Sebagai contohnya, dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Begitu juga halnya dengan kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan Raja Laut pada tahun 1897. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor, iaitu Encik Steve Harper. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa, yakni tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri.

Secara tuntas, bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah, generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau pemusnahan bangunan bersejarah. Sesungguhnya, pihak kerajaan pula perlulah mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Oleh hal yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang.

1 para guru-guru para guru / guru-guru 2 satu setengah jam satu jam setengan 3 tiap pelajar setiap pelajar / tiap-tiap pelajar 4 daripada sekolah dari sekolah 5 sejak dari semalam sejak semalam / dari semalam 6 demi untuk ibu bapa untuk ibu bapa / demi ibu bapa 7 beberapa penjahat beberapa orang penjahat 8 koleksi lagu-lagu koleksi lagu / lagu-lagu 9 sesetengah daripada kek yang dipotong setengah daripada kek yang dipotong / sebahagian daripada kek yang dipotong 10 video cakera padat cakera padat video 11 kain batik sutera kain sutera batik 12 ahli jawatan kuasa ahli jawatankuasa 13 membuang sampah-sarap membuang sampah sarap 14 bergantung kepada guru bergantung pada guru

15 beralaskan dengan bantal beralas dengan bantal / beralaskan bantal 16 persahabatan di antara Rushi dengan Rani persahabatan antara Rushi dengan Rani 17 semangat berkerjasama semangat bekerjasama 18 rakyat yang bersatu-padu rakyat yang bersatu padu 19 saling hormat-menghormati saling menghormati / hormat-menghormati 20 deretan kedai-kedai deretan kedai / kedai-kedai 21 kawasan pendalaman kawasan pedalaman 22 kawasan pengairan di Selat Melaka kawasan perairan di Selat Melaka 23 melawat ke negeri Sembilan melawat ke Negeri Sembilan 24 menghadiri ke majlis menghadiri majlis / hadir ke majlis / menghadirkan diri ke majlis 25 menghadiahkan ibu sebentuk cincin menghadiahi ibu sebentuk cincin / menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu 26 memasak nasi menanak nasi 27 mengunakan ilmu dan pengetahuan menggunakan ilmu dan pengetahuan 28 menggelakkan diri daripada gejala sosial mengelakkan diri daripada gejala sosial 29 kebanyakkan fail di pejabat kebanyakan fail di pejabat 30 pertunjukkan amal pertunjukan amal 31 negara yang aman-damai negara yang aman damai 32 gugusan pulau-pulau pulau-pulau / gugusan pulau 33 pemainan tradisional permainan tradisional 34 masalah yang serious masalah yang serius 35 golongan cendikiawan golongan cendekiawan 36 memberi banyak faedah memberikan faedah yang banyak / banyak memberikan faedah 37 golongan pelajar-pelajar golongan pelajar / pelajar-pelajar 38 wajar dilakukan oleh kita wajar kita lakukan 39 penyalah gunaan dadah penyalahgunaan dadah

40 menjadi orang yang baik menjadi insan yang baik / menjadi manusia yang baik 41 jangan sesekali kita membuat jahat jangan sekali-kali kita berbuat jahat / jangan sekali-kali kita membuat kejahatan 42 Kadang kala, ibu saya garang. kadangkala, ibu saya nampak garang 43 Barang kali, lelaki itu sesat jalan. barangkali, lelaki itu sesat jalan 44 Walaubagaimanapun walau bagaimanapun 45 sejak akhir ini sejak akhir-akhir ini 46 Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan. Oleh itu, masalah ini mestilah diselesaikan 47 Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin Bapa menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu / Bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin 48 barisan hakim-hakim barisan hakim / hakim-hakim 49 telah mereka sediakan telah disediakan oleh mereka 50 pintu konkrit gerbang pintu gerbang konkrit 51 mini kalkulator kalkulator mini 52 Pasaraya Jusco Pasar Raya Jusco 53 Persatuan Ibu Bapa Dan guru Persatuan Ibu Bapa dan Guru 54 Melaka Bandaraya Bersejarah Melaka Bandar Raya Bersejarah 55 Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan. Kesimpulannya, masalah ini mesti diselesaikan. 56 Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa. Oleh hal yang demikian, guru pendidik bangsa. 57 rambut kerinting rambut keriting 58 membeli olih-olih membeli oleh-oleh 59 pemadam besar getah pemadam getah besar 60 karangan contoh cemerlang contoh karangan cemerlang 61 sampel merah darah sampel darah merah 62 diluar jangkaan semua di luar jangkaan semua 63 sekawan gajah-gajah sekawan gajah / gajah-gajah 64 sembilan orang adik beradik sembilan orang adik-beradik

65 ilmu mempertahankan diri ilmu pertahanan diri / ilmu yang dapat mempertahankan diri 66 lima setengah tahun lima tahun setengah 67 segerombolan perompak-perompak segerombolan perompak 68 membina jatidiri bangsa yang utuh membina jati diri bangsa yang utuh 69 sudah terhantuk baru terngadah sudah terhantuk baru tengadah 70 sesetengah remaja-remaja sesetengah remaja / setengah-setengah remaja 71 setiap-tiap warga sekolah setiap warga sekolah / tiap-tiap warga sekolah 72 sebuah sungai yang panjang sebatang sungai yang panjang 73 beberapa buah kelas-kelas beberapa buah kelas 74 di dalam mesyuarat agung dalam mesyuarat agung 75 pada masa kini Kini / pada masa ini 76 membeli baju baru membeli baju baharu 77 sekelompok murid-murid sekelompok murid / murid-murid 78 membeli alatulis membeli alat tulis 79 melukis gambarajah melukis gambar rajah 80 mewujudkan usahasama antara peniaga mewujudkan usaha sama antara peniaga 81 dimana ada kemahuan, disitu ada jalan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan 82 dihantar oleh kita kita hantar 83 Kesalahan itu telah adik lakukan. kesalahan itu telah dilakukan oleh adik 84 sekaligus sekali gus 85 sekumpulan ahli-ahli sains sekumpulan ahli sains / sekumpulan saintis 86 kemeja T baju kemeja-T 87 semangat anti penjajah semangat antipenjajah 88 berjiwa cintakan negara berjiwa cinta akan negara 89 kerosakkan kereta di lebuh raya kerosakan kereta di lebuh raya

90 mengamalkan urusiaga yang halal mengamalkan urus niaga yang halal 91 mengadakan pilihanraya umum mengadakan pilihan raya umum 92 senarai nama-nama senarai nama 93 setia-setiausaha menteri kabinet setiausaha-setiausaha menteri kabinet 94 urusetia program motivasi urus setia program motivasi 95 penyanyi professional penyanyi profesional 96 stesen keretapi stesen kereta api 97 berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur berkunjung ke Bandar Raya Kuala Lumpur 98 memilih ahli jawatan kuasa memilih ahli jawatankuasa 99 segerombolan tentera negara segerombolan pengganas / seangkatan tentera negara 100 pengaruh media masa pengaruh media massa

Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para peniaga, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin, Zaman beralih, musim bertukar, selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya, Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma, kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir, sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Kerajaan telah melancarkan kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia sejak awal tahun 1988, tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia, siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dan hadirat yang budiman, Dewasa ini, Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan, malah di negara kita, kadar inflasi semakin meningkat. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya, pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. Hal ini berlaku demikian kerana melalui langkah ini, kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. Jika keadaan ini dapat kita elakkan, sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga, Proton Waja, dan Proton Perdana. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import?

Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri , faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti, manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. Lantaran itu, mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. Oleh itu, kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, Sejak akhir-akhir ini, negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. Justifikasinya, kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. Persis pepatah Melayu berbunyi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Selain dapat berbelanja secara berhemah, sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dengan membeli barangan tempatan, kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. Selain itu, kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. Akhir kalam, amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan, negara kita akan runtuh. Oleh itu, saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen Belilan Barangan Buatan Malaysia ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 Perpaduan teras kejayaan. Malaysia Boleh! Sekian, terima kasih.

Sejak beberapa hari yang lalu, saya sebagai seorang guru telah menyaksikan dua orang pelajar kesayangan saya sudah tidak bertegur sapa sesama mereka. Saya tidak mengetahui apa-apa yang berlaku antara mereka berdua. Kata orang tua-tua, "pokok takkan bergoyang kalau tiada angin". Walau bagaimanapun, saya yang agak terkejut dengan keadaan ini bermonolog dalaman dan bertanya kepada beberapa orang pelajar lain untuk "merisik" maklumat. Namun begitu, saya masih belum mengetahui perkara yang sebenar. Saya berharap mereka berdua akan berbaik-baik semula dengan mengamalkan prinsip buang yang keruh, ambil yang jernih. Setiap persahabatan yang terjalin memang murni dan indah. Memori persahabatan ini seharusnya kita kekalkan untuk mengumpul memori-memori indah dalam kehidupan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kita akan berasa kesal dan menyesal apabila suatu hari nanti jika tidak berpeluang bebuat begitu lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh hal yang demikian, kawan-kawan yang rapat dengan mereka berdua ini bolehlah meng-e-melkan punca sebenar atau berkongsi idea dengan saya cara-cara untuk menjernihkan keadaan yang saya lihat agak keruh kerana mereka langsung tidak bertegur sapa walaupun berjumpa antara satu dengan yang lain di hadapan saya. Tuntasnya, kawan ialah lawan jika menyalahgunakan erti penghayatannya.

Istilah pemeliharaan membawa maksud kerja-kerja baik pulih bangunan, monumen dan tapak tanah bersejarah dengan menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian seperti pencegahan, pengekalan, pengukuhan, pengembalian semula, pemulihan, pengeluaran semula, pembinaan semula dan lain-lain lagi. Perkataan pemuliharaan pula mengikut Oxford Fajar (2004:79) membawa maksud kerja memulihara dalam bentuk yang sedia ada. Burden (2004:62) pula mendefinisikan maksud perkataan ini sebagai pengurusan bangunan, monumen dan tapak untuk mengelak pereputan, kemusnahan, penyalahgunaan atau diabaikan Insan yang mempunyai semangat berbangga sebagai rakyat Malaysia dapat dibentuk melalui kajian bangunan bersejarah seperti yang saya kaji kerana melalui kajian ini, kita dapat menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan mempelajari dan meneruskan pemeliharaan dan pemulihan warisan bangsa ini. Dengan meneruskan dan memperkenalkan bangunan ini kepada generasi depan, bermakna mereka juga menyemai perasaan patriotik. Senario ini sekali gus menunjukkan bahawa kita menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. Dalam erti kata lain, melalui prinsip penjagaan bangunan ini, kita dapat menunjukkan bahawa kita bangga dengan sejarah bangsa. Melalui pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga, kita dapat menyemai semangat bersatu padu dan berharmoni antara masyarakat majmuk. Dalam melaksanakan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah seperti ini juga mengkehendaki kita bekerjasama dan tolong-menolong antara ahli masyarakat. Semangat muhibah atau semangat bermuafakat yang dibentuk seterusnya akan melahirkan semangat patriotik antara anggota masyarakat. Dalam melaksanakan proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga, masyarakat Malaysia mestilah menunjukkan semangat disiplin yang tinggi Aktiviti seperti seperti ini juga memerlukan kita mempamerkan sikap bertindak wajar serta mematuhi undang-undang pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah Jika keadaan ini disemai berterusan, nescaya akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai disiplin yang tinggi terhadap peraturan negara. Proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga mempamerkan sikap rajin dan gigih . Kita juga mesti menunjukkan sikap berdikari bagi menjayakan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah yang biasanya dilakukan secara kerjasama berpasukan. Dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah kita juga perlu menunjukkan sikap tabah menghadapi cabaran bagi melengkapkan proses tersebut. Sikap rajin, tabah dan berdikari ini akan menjadikan warga negara menyemai sikap-sikap ini bagi memajukan negara.

1. sampah benda-benda yg dibuang, kotoran (daun-daun kering, kertas-kertas kotor, dll), sarap; ~ sarap bermacam-macam sampah; 2. sesuatu (benda atau orang) yg tidak berharga atau berguna; ~ dunia = ~ masyarakat orang yg hina; Selain itu, perkataan "sarap" pula bermakna: 1. sarap

sampah (daun-daun kering, debu, dll): dia mengibas-ngibas ~ ke tepi dinding dgn kain; sampah ~ berbagai-bagai sampah; Oleh hal yang demikian, perkataan yang mempunyai makna yang sama tidak memerlukan tanda "sempang" atau "-". Lihat beberapa contoh perkataan yang tidak mempunyai tanda "-" kerana bukan kata ganda.

(i) bukit bakau (betul) *bukan "*bukit-bakau" kerana bakau dan bukit sama makna

(ii) bukit bukau (betul) *bukan "*bukit-bukau" kerana bukit dan bukau sama makna

(iii) bersatu padu (betul) *bukan "*bersatu-padu" kerana bersatu dan padu sama makna

(iv) kasih sayang (betul) *bukan "*kasih-sayang" kerana kasih dan sayang sama makna

(v) bersangkut paut (betul) *bukan "*bersangkup-paut" kerana sangkut dan paut mempunyai makna yang sama

(vi) sanak saudara (betul) *bukan "*sanak-saudara" kerana sanak dan saudara sama makna

1. displin ...... sepatutnya ditulis......disiplin 2. Tsunami ...... sepatutnya ditulis...... tsunami 3. menanangi ...... sepatutnya ditulis...... menangani 4. menggelakan ...... sepatutnya ditulis...... mengelakkan 5. berbillion-billion ...... sepatutnya ditulis...... berbilion-bilion 6. dasyat ...... sepatutnya ditulis...... dahsyat 7. kerosakkan ...... sepatutnya ditulis...... kerosakan 8. pertempatan ...... sepatutnya ditulis...... petempatan 9. sampah-sarap ...... sepatutnya ditulis...... sampah sarap 10. mengembirakan ...... sepatutnya ditulis...... menggembirakan 11. menyerdari profession ...sepatutnya ditulis...menyedari profesion 12. perkerjaaan ...... sepatutnya ditulis...... pekerjaan 13. efisyen...... sepatutnya ditulis...... efisien 14. mengalakkan ...... sepatutnya ditulis...... menggalakkan 15. seringkali...... sepatutnya ditulis...... sering kali 16. acapkali...... sepatutnya ditulis...... acap kali 17. berjogging ...... sepatutnya ditulis...... berjoging 18. apartment ...... sepatutnya ditulis...... apartmen 19. treauma ...... sepatutnya ditulis...... trauma 20. kementrian ...... sepatutnya ditulis...... kementerian 21. negative ...... sepatutnya ditulis...... negatif 22. memperdulikan ...... sepatutnya ditulis.....mempedulikan 23.mempedayakan ...... sepatutnya ditulis...... memperdayakan 24. kesimpulanya ...... sepatutnya ditulis...... kesimpulannya 25. prodaktiviti ...... sepatutnya ditulis...... produktiviti 26. mengganggap ...... sepatutnya ditulis...... menganggap 27. pengganguran ...... sepatutnya ditulis...... pengangguran 28. walaubagaimanapun ...sepatutnya ditulis...walau bagaimanapun 29. bersopan-santun ...... sepatutnya ditulis...... bersopan santun 30. lalu-lintas ...... sepatutnya ditulis...... lalu lintas 31. pra-kemerdekaan ...... sepatutnya ditulis...... prakemerdekaan 32. anti kerajaan antikerajaan 33. terhantuk baru terngadah ...... sepatutnya ditulis...... tengadah 34. kasih-sayang ...... sepatutnya ditulis...... kasih sayang 35. mengembleng ...... sepatutnya ditulis...... menggembleng 36. anti-merokok ...... sepatutnya ditulis...... antimerokok 37. keseronokkan ...... sepatutnya ditulis...... keseronokan 38. kes rompakkan ...... sepatutnya ditulis...... kes rompakan 39. pengawai polis ...... sepatutnya ditulis...... pegawai polis 40. saki baki ...... sepatutnya ditulis...... saki-baki 41. sanak-saudara ...... sepatutnya ditulis...... sanak saudara

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 65.

yatim-piatu ...... sepatutnya ditulis...... yatim piatu pekara...... sepatutnya ditulis......perkara pengakutan ...... sepatutnya ditulis...... pengangkutan menangguh di air keruh ...... sepatutnya ditulis...... menangguk air keruh rumah-tangga ...... sepatutnya ditulis...... rumah tangga kecermerlangan ...... sepatutnya ditulis...... kecemerlangan jalanraya ...... sepatutnya ditulis...... jalan raya lebuhraya ...... sepatutnya ditulis...... lebuh raya pasaraya ...... sepatutnya ditulis...... pasar raya bandaraya ...... sepatutnya ditulis...... bandar raya dimana ...... sepatutnya ditulis...... di mana bekeluarga ...... sepatutnya ditulis...... berkeluarga fail beserta pen ...... sepatutnya ditulis......fail berserta pen gambarajah ...... sepatutnya ditulis...... gambar rajah menyalah gunakan ...... sepatutnya ditulis......menyalahgunakan penguatkuasa...... sepatutnya ditulis...... penguat kuasa khursus ...... sepatutnya ditulis...... kursus ketidak stabilan ...... sepatutnya ditulis...... ketidakstabilan setia usaha ...... sepatutnya ditulis...... setiausaha urusetia majlis ...... sepatutnya ditulis...... urus setia majlis mengulangkaji pelajaran mengulang kaji pelajaran motorbot ...... sepatutnya ditulis...... motobot bidang akedemik ...... sepatutnya ditulis...... bidang akademik

1. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Malaysia dan negara-negara serantau sedang mengalami kegawatan ekonomi yang agak membimbangkan. Ekoran itu, peribahasa ini memang sesuai untuk menggambarkan keperluan rakyat semasa. Sebagai konsumer, kita haruslah sedar bahawa setiap perbelanjaan yang kita buat mestilah dengan rasional dan tidak melampau kerana kita haruslah berjimat cermat sebelum "poket" kita kering.

2. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna Anak-anak muda sekarang memang tidak berfikiran matang sebelum membuat sebarang keputusan dalam soal pergaulanl Hal ini dikatakan demikian kerana baru-baru ini, kita digemparkan dengan kejadian anak-anak gadis yang membuang janin bayi selepas melahirkannya. Bayi itu tidak berdosa, yang berdosa ialah mereka yang tidak berfikiran matang sebelum membuat keputusan. Nescaya, mereka akan menyesal atas perbuatan ini namun segala-galanya sudah terlambat.

3. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain Anak-anak murid zaman sekarang lazimnya suka membuat persiapan pada saat-saat akhir peperiksaan menjelang. Daripada perspektif berbeza, mereka lupa bahawa persediaan dan berusaha sejak awal tahun merupakan formula kejayaan dalam pelajaran. Oleh sebab itu, pakar motivasi seyogianya menasihati pelajar agar membuat dan ulang kaji setiap hari agar topik-topik yang kita ulang kaji menjadi lebih banyak sekali gus meyakinkan kita apabila melangkah ke dewan peperiksaan. Oleh hal yang demikian, setiap langkah menuju ke dewan peperiksaan haruslah berbekalkan kesungguhan dan keyakinan, bukan ketakutan.

4. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Datuk Lee Chong Wei, wira badminton negara yang diuar-uarkan menjuarai kejohanan Terbuka Swiss baru-baru ini telah membawa sinar kepada skuab kebangsaan. Hal ini dikatakan demikian kerana seminggu sebelum itu, beliau terpaksa tunduk kepada "Mr Cool" dari negara tembok besar China, yakni Lin Dan. Lin Dan yang semangnya menang dengan bergaya pada pertandingan badminton All England terpaksa pula tunduk kepada pemain nombor satu negara kita. Saya percaya, Datuk Lee Chong Wei yang sentiasa bercita-cita berdiri megah di puncak tertinggi ranking dunia akhirnya berjaya apabila menjinakkan "Harimau Cina" yang maco dan gagah!

5. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sejak akhir-akhir ini, kita digemparkan dengan kejadian yang amat menakutkan wanita dari seluruh negara, yakni kes rogol bersiri. Perogol bersiri yang juga seorang pemandu teksi sentiasa menjadikan pelanggannya sebagai mangsa. Walau bagaimanapun, kebijaksaaan seorang gadis Cina dari Taman Kosas, Cheras telah membantu pihak polis dengan memerangkap perogol bersiri yang licik itu. Akhirnya, perogol itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara dengan hukuman 25 tahun berserta 20 sebatan. Oleh sebab itu, kejahatan yang selicik-licik manapun, pasti akan kecundang dan DITANGKAP JUGA.

1.

Anafora -Pengulangan kata pada awal baris Terbang kenanga terbang pohon Terbang burung sering dipohon 2. Responsi -Pengulangan kata pada tengah-tengah baris Sayang indah pergi Johor Dia yang kupinta pergi datang 3. Epifora -Pengulangan kata pada akhir baris Sayang Salmah hatinya pedih Teruja sakitnya hati pedih 4. Repitasi / Repitisi -Pengulangan kata pada baris yang sama Pergilah sayang pergi jauh Hati ini hati yang dilukai 5. Simplok -Pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama Sayang seribu kali sayang Hanya aku yang kau kenali 6. Sinkof / Sinkope -Penggunaan singkatan kata Ku, mu, mau, tak, nak, mak 7. Metafora -Perbandingan secara tidak langsung atau kiasan atau perbandingan yang mempunyai dua kata yang berisi konkrit dan abstrak. Bukit-bukit harapan *Bukit ( unsur konkrit) *harapan ( unsur abstrak) Hatinya mengalir sungai duka *sungai (unsur konkrit) *duka (unsur abstrak) 8. Simile -Perbandingan atau kiasan secara langsung yang bersendi laksana, seperti, bak, umpama, bagaikan dan sebagainya Seperti kolek terdampar di pasir Bagai buih kecil di air 9. Personifikasi -Penggunaan unsur kemanusiaan terhadap unsur bukan manusia Kebosanan menggigit pangkal rasa *kebosanan bukan manusia, kebosanan tidak boleh menggigit. 10. Hiperbola -Penggunaan unsur yang melampau Cinta kepadanya cinta jutaan bunga-bungaan *manusia tak mungkin dapat cinta akan berjuta-juta bunga Sekarang Kumpulkan tenaga raksasa *manusia tak mungkin dapat mengumpulkan tenaga seperti raksasa Seribu tahun kembali juga *manusia tak mungkin berjumpa selepas seribu tahun 11. Hybrid-Penyatuan dua kata menjadi satu kata Bertanggungjawab *Tanggung + jawab Ketidakpastian *Tidak + pasti 12. Inversi- Pembalikan kata Aduhai adinda berpesan adik *Sepatutnya ditulis Aduhai adinda adik berpesan 13. Paradoks -Penggunaan unsur positif dan negatif dalam satu baris puisi Menangis dalam kegembiraan *Menangis unsur negatif

*Kegembiraan unsur positif 14. Asonansi -Pengulangan bunyi vokal Aduhai malang Pak Kaduk *pengulangan huruf vokal "a" 15. Aliterasi- Pengulangan bunyi konsonan Ayamnya menang kampung tergadai *Pengulangan huruf konsonan "m" 16. Imejan -Penggunaan unsur alam Sungai, laut, bukit, tasik

Nada dalam sajak


Melankolik -sedih Patriotisme -Cinta akan negara Sinis -Mengejek / menyindir Romantis/Romantik -Kegembiraan / kebahagiaan Protes -Membangkang Ironi -Keadaan yang menunjukkan penentangan Ode / Oda -Memuji atau menyanjung

Rima akhir
Sajak -Bebas Syair -a,a,a,a Pantun -a,b,a,b

Bentuk dalam sajak


Distikhon -----Dua baris setiap rangkap Terzina -----Tiga baris setiap rangkap Kuatren -----Empat baris setiap rangkap Kuantren -----Lima baris setiap rangkap Sestet -----Enam baris setiap rangkap Septet -----Tujuh baris setiap rangkap Oktaf -----Lapan baris setiap rangkap Soneta -----Empat belas baris setiap rangkap KESALAHAN..........................-->PEMBETULAN

2.

3. i) *Kebanyakkan........................... kebanyakan 4. ii) *berkerjasama............................bekerjasama 5. iii) *kadang-kala..............................kadangkala 6. iv) *penyalah gunaan......................penyalahgunaan 7. v) * Disamping itu............................Di samping itu 8. vi) *kerosakkan...............................kerosakan 9. vii) *anti-merokok...........................antimerokok 10. viii) *serious...................................... serius 11. ix) *terguris........................................tergores 12. x) *seringkali .....................................sering kali 13. xi) *biadap.........................................biadab 14. xii) *television....................................televisyen 15. xiii) *penguatkuasa............................penguat kuasa 16. xiv) *dairi ............................................diari 17. xv) *barang kali...................................barangkali 18. xvi) *mengulangkaji.............................mengulang kaji 19. xvii) *menyosalsiasat...........................menyoal siasat 20. xviii) *bersatu-padu............................bersatu padu 21. xix) *ibu-bapa......................................ibu bapa 22. xx) *pasca kemerdekaan...................pascakemerdekaan
MENGULANGKAJI-MENGULANG KAJI

Soalan: Punca kes buli meningkat di sekolah. Pada pendapat saya, kes buli berlaku di sekolah dan semakin hari semakin leluasa keran kelonggaranan kawalan disiplin di sekolah. Hal ini berlaku demikian kerana peranan pengawas sebagai "polis sekolah" sudah basi dan ketinggalan zaman. Lebih-lebih lagi apabila mereka dikatakan menjalankan tugas secara melepaskan batuk di tangga. Oleh hal yang demikian, pelajar terus bermaharajalela di kawasan sekolah sekali gus menyebabkan kes buli mencatatkan peningkatan bak cendawan tumbuh selepas hujan.

SOALAN: Langkah mengatasi kes buli di sekolah. Oleh sebab kes buli yang sudah menjadi buah mulut masyarakat yang meniti dari bibir ke bibir, sudah sampai masanya pihak sekolah menjalankan peranan untuk membanterasnya. Hal ini berlaku demikian kerana pihak sekolah harus memegang prinsip genggam bara api, biar sampai jadi abu. Kawalan disiplin yang ketat memang sukar dilaksanakan tetapi tidak mustahil. Oleh sebab itu, badan pengawas dan guru disiplin harus diberi kuasa autoriti untuk menangkap pelajar yang disyaki membuli pelajar yang lain. Jika kerjasama yang utuh antara pihak pentadbir sekolah dengan badan pengawas diimplementasikan, nescaya kita dapat mengurangkan gejala sosial sehingga akar umbinya. Oleh hal yang demikian, usaha ini mestilah dijalankan dengan berpaksikan prinsip di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. i) bagai aur dengan tebing berlawanan dengan peribahasa bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. ii) usaha tangga kejayaan berlawanan dengan peribahasa malas bergarit, perut perit iii) alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lenganberlawanan dengan peribahasa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih iv) bersatu kita teguh, bercerai kita roboh berlawanan dengan maksud jong pecah yu kenyang v) sediakan payung sebelum hujan berlawanan dengan peribahasanasi sudah menjadi bubur angkah mengurangkan kasar kemalangan. (a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang lalu lintas (b) Sekolah - Pendidikan tentang keselamatan lalu lintas disalurkan sejak kecil (c) Pemandu - Memeriksa keadaan kenderaan secara berjadual atau berkala (d) Media massa - Menjalankan kempen keselamatan di jalan raya (e) Pihak Swasta - memperbaik keadaan lebuh raya dan menaik taraf jalan. Langkah Mengurangkan Gejala Sosial (a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang juvana (b) Sekolah - Pendidikan moral dan agama disalurkan sejak kecil (c) Media massa - Menjalankan kempen bertema antigejala sosial (d) Ibu bapa - Memberi perhatian dan kasih sayang (e) Diri sendri - berdisiplin dan mempelihara kekukuhan jati diri. si penting dan contoh pewacanaan indah dan berkesan (a) Kerajaan - Penguatkuasaan undang-undang juvana

Petikan isi contoh 1: Dalam kerancakan penduduk jagatraya menari bersama bayang-bayang pemodenan, kerajaan diumpamakan jantung sesebuah negara. Kerajaan mestilah mengorak langkah proaktif untuk menguatkuasaan undang-undang juvana. Hal ini berlaku demikian kerana remaja yang umur baru setahun jagung dan darah baru setampuk pinang akan mudah tergelincir daripada landasan keimanan. Yang paling menyedihkan kerajaan ialah mereka alpa dan cuai dibawa arus

globalisasi. Oleh hal yang demikian, penguatkuasaan undang-undang tersebut haruslah diikuti pelaksanaan yang efektif. Selain itu, inisiatif kerajaan menggubal rang undang-undang juvana juga dikatakan dapat memberi kesedaran kepada remaja bahawa mereka akan dikenakan tindakan undang-undang jika terlibat dalam jenayah dan gejala sosial yang berat. Saya percaya, mereka akan insaf dan kembali ke jalan hidup yang sebenar.

Dalam petikan isi penting di atas, perkataan "kerancakan" dan "menari" adalah berkaitan antara satu sama yang lain. Daripada perspektif yang berbeza, frasa tersebut (rujuk perkataan yang berwarna ungu) bermakna sibuk dalam menjalani kehidupan pada zaman moden. Frasa "alpa dan cuai dibawa arus globalisasi" bermakna terlalu ghairah sehingga lupa bahawa mereka semakin lemas dalam peredaran zaman moden berteknologi tinggi ini. Baiklah, lihat satu lagi isi contoh di bawah:

Petikan isi contoh 2: (b) Sekolah - Pendidikan moral dan agama disalurkan sejak kecil Mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir pernah menegaskan bahawa sekolah merupakan kilang yang menghasilkan produk modal insan untuk menghadapi pasaran kerja yang mencabar. Oleh sebab itu, guru berperanan penting memastikan produk tersebut benar-benar berkualiti dan dapat memenuhi permintaan dalam kitaran ekonomi yang tidak begitu berpusing ligat. Walau bagaimanapun, guru sekolah seyogianya menjadi mentor dan sentiasa memberi motivasi kepada pelajar untuk mencerminkan diri dan mengenal jati diri yang sebenar. Sebenarnya, sikap nakal dan kebobrokan pelajar yang semakin keruh boleh dijernihkan lagi dengan perhatian dan kawalan disiplin yang ketat di sekolah. Dengan pelakasanaan Program Sekolah Selamat dan Program Mentor Menti di sekolah, saya yakin anak-anak murid dapat menyelami perasaan dan hati murni yang sentiasa mendambakan mutiara kejayaan daripada pelajar, bukannya catatan imej buruk sekolah dengan gejala sosial. Dalam Isi di atas, pengaplikasian konsep ekonomi dan akuatik telah saya gunakan. Buktinya, "kilang", "produk", "pasaran kerja", dan "permintaan" (konsep ekonomi) Penggunaan "keruh", "jernih", "menyelami", dan "mutiara" (konsep air dan laut)

Bagaimanakah dengan isi penting di bawah? Ada sesiapa yang berani dan bijak "bermain" dengan kata-kata dan meng-e-melkan isi contoh anda kepada saya? Kalau ada, saya akan memasukkan dalam entri blog ini untuk dikongsi bersama pelajar-pelajar lain.

(c) Media massa - Menjalankan kempen bertema antigejala sosial (d) Ibu bapa - Memberi perhatian dan kasih sayang (e) Diri sendri - berdisiplin dan mempelihara kekukuhan jati diri.

Sebagai penutup bicara, saya ingin menegaskan bahawa pengalaman menulis karangan memerlukan kesabaran dan ketelitian memilih kata-kata. Dengan prinsip sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain, saya bercaya anda dapat melakukannya. Ayuh terima cabaran saya! kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, para, setengah-setengah, sesetengah, dan sebagainya kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, satu per tiga, lima per tujuh, dan sebagainya kata bilangan pisahan setiap, masing-masing dan tiap-tiap kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, beribu-ribu, ribuan, beratus-ratus, ratusan, berjuta-juta, jutaan, dan sebagainya kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya KESALAHAN UMUM PELAJAR

1. Beberapa pelajar (salah) Pembetulan: Beberapa orang pelajar (kata bilangan beberapa MESTI diikuti penjodoh bilangan) 2. Lima setengah jam (salah) Pembetulan: Lima jam setengah (kata bilangan pecahan mestilah di letakkan di hujung kata bilangan tentu) 3. Setiap orang pelajar (salah) Pembetulan: Setiap pelajar (pelajar sudah menunjukkan "orang", maka TIDAK perlu penjodoh bilangan "orang" lagi. 4. Beribu hadiah, berjuta bintang, (salah) Pembetulan: Beribu-ribu hadiah, berjuta-juta bintang, beratus-ratus buah kereta (beribu bermaksud "mempunyai ibu", berjuta bermaksud "ada juta") 5. Kedua ibu bapa (salah) Pembetulan: Kedua-dua ibu bapa (kedua bermaksud "tempat kedua" dan kedua-dua bermaksud "dua orang yang terlibat") 6. Setiap-tiap pelajar, tiap pelajar (salah) Pembetulan: Setiap pelajar, tiap-tiap pelajar (Dalam BM, hanya ada "setiap" dan "tiap-tiap") Latih Nahu Nyatakan sama ada frasa di bawah betul (B) atau salah (S), kemudian berikan jawaban yang betul untuk menggantikan jawaban yang salah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kedua-dua orang menteri ( ) Satu suku jam ( ) Dua ringgit setengah ( ) Setengah pelajar ( ) Separuh daripada murid di dalam kelas ( ) tiap peserta pertandingan ( ) beribu-ribu buah komputer ( ) Setengah-setengah remaja ( ) Seluruh buah kampung ( ) tempat keempat belas di dalam kelas (

kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, para, setengah-setengah, sesetengah, dan sebagainya kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, satu per tiga, lima per tujuh, dan sebagainya kata bilangan pisahan setiap, masing-masing dan tiap-tiap kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, beribu-ribu, ribuan, beratus-ratus, ratusan, berjuta-juta, jutaan, dan sebagainya kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya KESALAHAN UMUM PELAJAR 1. Beberapa pelajar (salah) Pembetulan: Beberapa orang pelajar (kata bilangan beberapa MESTI diikuti penjodoh bilangan) 2. Lima setengah jam (salah) Pembetulan: Lima jam setengah (kata bilangan pecahan mestilah di letakkan di hujung kata bilangan tentu) 3. Setiap orang pelajar (salah) Pembetulan: Setiap pelajar (pelajar sudah menunjukkan "orang", maka TIDAK perlu penjodoh bilangan "orang" lagi.

4. Beribu hadiah, berjuta bintang, (salah) Pembetulan: Beribu-ribu hadiah, berjuta-juta bintang, beratus-ratus buah kereta (beribu bermaksud "mempunyai ibu", berjuta bermaksud "ada juta") 5. Kedua ibu bapa (salah) Pembetulan: Kedua-dua ibu bapa (kedua bermaksud "tempat kedua" dan kedua-dua bermaksud "dua orang yang terlibat") 6. Setiap-tiap pelajar, tiap pelajar (salah) Pembetulan: Setiap pelajar, tiap-tiap pelajar (Dalam BM, hanya ada "setiap" dan "tiap-tiap") Latih Nahu Nyatakan sama ada frasa di bawah betul (B) atau salah (S), kemudian berikan jawaban yang betul untuk menggantikan jawaban yang salah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kedua-dua orang menteri ( ) Satu suku jam ( ) Dua ringgit setengah ( ) Setengah pelajar ( ) Separuh daripada murid di dalam kelas ( ) tiap peserta pertandingan ( ) beribu-ribu buah komputer ( ) Setengah-setengah remaja ( ) Seluruh buah kampung ( ) tempat keempat belas di dalam kelas ( Pengerusi Forum : Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guru-guru dan rakan sekelas. Pada pagi ini kita bersyukur kerana berpeluang membincangkan satu lagi masalah sosial yang saya kira semakin kronik jika tiada usaha langkah yang drastik diambil untuk menanganinya. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel, iaitu di sebelah kiri saya ialah saudara B dan dibelah kanan pula ialah saudara C. Tajuk forum pada pagi ini ialah "masalah rasuah di Negara malaysia". Seterusnya saya mempersilakan ahli panel pertama kita, iaitu saudara B memberi definisi rasuah dan ciri-cirinya.

12. Saudara B : Assalamualaikum dan terima kasih saudara pengerusi. Berdasarkan laman web suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pemberian dan penerimaan wang atau barangan tertentu dengan niat untuk mengelakkan tindakan diambil atau mendapat keistimewaan. Amalan rasuah ini melibatkan semua lapisan masyarakat sama ada dalam sektor awam ataupun swasta. Antara jenis sokongan pula adalah dalam bentuk material seperti wang, kereta, dan rumah, dan bentuk hiburan seperti wanita, melancong ke luar negeri dan sebahagainya. 13. Saudara C : Menurut Perdana menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan amalan rasuah sebagai barah dan jika dibiarkan akan menyebabkan sesebuah kerajaan runtuh dan sekali gus menjatuhkan imej Negara di mata antarabangsa. Pengerusi : Kita sudah jelas mengenai isu rasuah. Sekarang apakah pendapat ahli panel kita mengenai punca rasuah? 14. Saudara B : Saudara pengerusi. Izinkan saya mencelah sedikit. Punca utama ialah pengaruh rakan. Apabila melihat rakan sekerja menerima rasuah dan menikmati pelbagai kemewahan hidup tanpa dikenakan sebarang tindakan, seseorang itu akan terpengaruh untuk menerima rasuah. Tekanan di tempat kerja ini mampu mengganggu perasaan, apatah lagi jika pegawai atasan juga turut terlibat. Tanpa berfikir panjang, seseorang itu akan mudah terpengaruh dan turut mengamalkan rasuah kerana ingin cepat menikmati kemewahan hidup di dunia yang fana ini. 15. Pengerusi : Mungkin saudara C ingin menambah pendapat mengenai punca rasuah? 16. Saudara C : Pengerusi, saya bersetuju dengan pendapat saudara B. Selain itu , Undang-undang di Negara kita pula lemah menyebabkan ramai orang tidak takut atas hukuman yang dikenakan. Contohnya, tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. Di samping itu, Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana golongan penerima duit kopi ini sedar bahawa mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diterima oleh mereka itu setelah keluar dari penjara. 17. Pengerusi : Terima kasih saudara C, saya berharap kita semua boleh berganding bahu untuk mencegah rasuah dan jangan menbiarkannya berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Lagipun, masalah ini semakin serius. Apakah pandangan saudara B berhubung dengan langkah-langkah mengatasinya? 18. Saudara B : Kerajaan perlu memgubah sikap kakitangan awam dan swata agar lebih amanah dan bertanggungjawab. Slogan Bersih, Cekap dan Amanah yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu dihayati oleh semua kakitangan awam dan swasta. Perkhidmatan kaunter telah pun diperkenalkan di kesemua pejabat kerajaan untuk mengelakkan sebarang amalan memberi dan menerima "wang kopi". Kerenah birokrasi juga hendaklah dikurangkan ataupun dihapuskan bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Hal ini pernah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berucap di Parlimen baru-baru ini.

19. Pengerusi : Terima kasih saudara B. Nampaknya, saudara C ada sesuatu yang hendak diucapkan. Silakan. 20. Saudara C: Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang agar masyarakat sedar betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan Negara. Dendaan yang lebih berat dan hukuman penjara diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 yang baru diluluskan di Parlimen baru-baru ini mampu menakutkan gologan berkenaan. Pihak mahkamah juga disarankan agar mengenakan hukuman maksimum. Kuasa yang lebih untuk bertindak terhadap orang ramai yang enggan bekerjasama den pihak SPRM juga boleh mengubah sikap orang rami yang selama ini enggan bekerjasama. Pemberi maklumat juga perlu diberi ganjaran yang lumayan. Mereka juga harus mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa. 21. Pengerusi : Terima kasih saudara C, dan saya kira kita sudah berada pada penghujung forum. Sebagai rumusannya, saya kira masalah rasuah di Negara kita merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani segera. Oleh itu, saya menyeru agar semua pihak dapat menbantu kerajaan menangani masalah ini. Di samping itu, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli-ahli panel. Namun, apakan daya masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.

Kepentingan Sektor Pertanian Karangan Contoh Pelajar Sektor pertanian pernah menjadi tunjang kekuatan ekonomi negara pada suatu ketika dahulu. Hasil getah, kelapa sawit, padi dan seumpamanya juga pernah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat di negara ini. Namun, kemajuan arus pembangunan negara yang lebih menjurus kepada sektor perindustrian telah menenggelamkan bidang pertanian sedikit demi sedikit terutamanya dalam dekad terakhir abad kedua puluh. Walau bagaimanapun, keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu pada permulaan awal alaf baharu ini, mengembalikan semula kepentingan bidang pertanian di negara kita. Peralihan pucuk pimpinan negara pada akhir tahun 2003 mungkin dapat dilihat sebagai permulaan terhadap kebangkitan semula sektor pertanian di negara ini dari zaman suramnya kira-kira dua dekad yang lalu. Kesungguhan kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam memajukan bidang pertanian dapat dilihat melalui peruntukan pembangunan yang sangat banyak untuk memajukan bidang ini kita saksikan dalam belanjawan tahun 2005. Langkah ini amat tepat memandangkan negara kita mengimport bahan makanan yang terlalui banyak seperti gula, beras, buah-buahan dan sebagainya sedangkan kita mampu menghasilkan sendiri bahan makanan tersebut. Oleh itu, tumpuan terhadap bidang pertanian mampu mengurangkan pengaliran wang ke luar negara dan sekali gus mengelakkan defisit pada imbangan perdagangan luar negara. Selain dapat mengukuhkan imbangan perdagangan negara, penumpuan terhadap sektor pertanian berupaya mengelakkan pergantungan negara pada bekalan bahan makanan dari luar negara.Hai ini berlaku demikian kerana kadar pertumbuhan pesat penduduk di negara ini yang sudah pasti akan memerlukan jumlah makanan yang lebih besar. Kebanyakan bahan makanan asas seperti beras, gula dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. Jika kekurangan buruh dijadikan alasan,kita boleh menggunakan buruh-buruh asing yang bekerja di sektor perkilangan, perkhidmatan dan sebagainya untuk bekerja di sektor pertanian. Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat menggunakan khidmat buruh yang murah bahkan dapat mengelakkan buruh-buruh asing ini daripada merampas peluang pekerjaan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tempatan. Pada hemat saya, keadaan dunia yang kucar-kacir akibat peperangan yang sering tercetus mewajarkan kita menumpukan perhatian untuk membangunkan sektor pertanian secara lebih serius. Dalam masa yang sama, negara kita Malaysia mempunyai tanah-tanih yang subur, bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan, bermakna kita telah mensia-siakan anugerah Allah ke atas bumi kita. Dari satu sudut yang lain pula, kita telah melihat kegagalan banyak syarikat yang berasaskan industri dan perkilangan di negara ini untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Sebaliknya, jika kita menumpukan pengeluaran negara kita dalam menghasilkan produk pertanian, persaingannya di peringkat antarabangsa tidak sehebat persaingan dalam sektor perindustrian terutamanya sektor yang berasaskan teknologi maklumat. Kata orang tua-tua, ukur baju di badan sendiri. Satu lagi alasan yang mewajarkan negara kita memberi tumpuan semula kepada sektor pertanian ialah bahan-bahan mineral yang ada di negara kita sudah semakin berkurangan. Petroleum dan gas asli dijangka akan habis menjelang tahun 2050 jika telaga yang baharu tidak ditemukan. Bijih timah dan bijih besi pula sudah tinggal sisa-sisanya sahaja sedangkan bahan-bahan ini amat penting untuk menggerakkan sektor perindustrian dan pembinaan. Sementelahan, kerajaan kita mempunyai pelbagai agensi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan sektor pertanian seperti Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan agensi yang lain yang telah membuktikan keberkesanan peranan mereka. Malah sektor perikanan di negara kita khususnya perikanan laut dalam juga berpotensi untuk dimajukan sebagai sumber ekonomi yang baharu. Kesimpulannya, saya berpendapat bahawa sektor pertanian mempunyai asas yang kukuh dan potensi yang baik serta prospek yang cerah untuk dimajukan. Kita harus menggunakan segala kepakaran yang ada untuk memajukan bidang ini demi kestabilan ekonomi negara. Rakyat Malaysia pertu berfikiran terbuka dan positif terhadap potensi sektor ini. Kita juga wajar menjadikan kejayaan negara-negara maju khususnya Jepun yang telah berjaya menguasai sektor perindustrian tetapi dalam masa yang sama terus membangunkan bidang pertanian untuk kesejahteraan hidup rakyatnya. Bak kata peribahasa Melayu, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan.

ekeliruan tentang 1k dan 2k amat mudah untuk diselesaikan. Ingat, hanya kata kerja sahaja yang berhak mendapat apitan "me-N ...kan"dan "di...kan" seperti jadual di bawah: Guru-guru bolehlah membina jadual seperti di bawah dan menyuruh para pelajar mencari kata akar yang berakhir dengan konsonan "k" supaya dapat melatih mereke untuk mengenal pasti penggunaan 1k dan 2k.

i) Hal ini berlaku demikian kerana.... (ii) Perkara ini terjadi demikian kerana... (iii) Hal ini dikatakan demikian kerana...

FAEDAH MENABUNG SEJAK KECIL Dalam meniti kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistikdan individualistik, kita seyogianya memahami kemaslahatan wang. Cendekiawan memfasiqkan bahawa dengan wang, kita dapat melakukan segala-galanya tetapi wang tidak dapat membeli segala-galanya. Oleh hal yang demikian, menabung memang sinonim dengan wang dan masa depan. Orang yang mengabaikan amalan ini diumpamakan orang yang menagak cabaran pada hari muka.Realitinya, peribahasa Melayu ada menjelaskan bahawa sediakan payung sebelum hujan. Dalam marcapada, menabungkan wang dikatakan dapat mendisiplinkan diri kita. kesabaran dan kesanggupan berkorban demi masa depan menjadi titik tolak seseorang menabung. Apabila menabung, prinsip sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wang tabungan ini dapat mengekang diri kita daripada lalai dalam merancang masa hadapan. Disiplin diri yang terbentuk dalam amalan menabung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.Ringkasnya, menabung merupakan rencah untuk mengawal diri daripada memboros. Walakin begitu, amalan yang dituntut agama ini dapat memupuk pemikiran yang mengapresiasi kesusahan mencari wang. Ibu bapa yang bekerja siang dan malam bagai lebah mengumpulkan madu demi membiayai kos kehidupan yang meningkat harus kita sedari. Baki wang saku yang diberi mestilah dimasukkan ke dalam tabung. Apabila kita memerlukannya pada kala kecemasan, pertolongan orang lain tidak diperlukan. Oleh sebab itu, nilai berdikari dapat ditanam di samping mengetahui setiap sen merupakan hasil titik peluh dan keringat yang bermakna. Ibu bapa memainkan peranan sebagai mencorakkan amalan ini kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak bagaikan kain putih, ibu bapalah yang harus mencorakkan dan mewarnakan kehidupan mereka dengan amalan murni seperti menabung. Dengan berbuat demikian, anak-anak dapat diajar tentang perancangan masa hadapan. Mereka akanmenyedari hakikat kepentingan berjimat cermat. Anak-anak yang pandai berjimat-jimat nescaya dapat berusaha dengan lebih giat untuk menjamin masa hadapan kerana asal ditugal, adalah benih. Wang tabungan yang dikumpulkan acap kali dibawa ke bank untuk disimpan. Di samping menabung, kita juga berpeluang untuk mempelajari perkembangan dunia perbankan. Hal ini secara tidak langsung menjadikan kita warga yang sentitif akan perkembangan ekonomi semasa. Daripada perspektif ekonomi, kita dapat memainkan peranan sebagai penjana virus yang dapat membebaskan negara daripada serangan wabak kemelesetan ekonomi. Tegasnya, simpanan tidak seberapa yang kita laburkan dalam simpanan bank dapat digunakan oleh pihak bank untuk pelaburan mega lain sekali gus menstabilkan ekonomi negara. Walhasil, sebagai anak bangsa yang bakal dibentuk menjadi modal insan kepada nusa tercinta, kita sewajarnya menjadikan amalan menabung sebagai rutin kehidupan. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis merupakan kata-kata mutiara yang mesti kita hayati. Dengan menabung, kualiti kehidupan yang lebih baik dapat kita nikmati. Wang yang ditabung boleh menjadi modal melanjutkan pelajaran demi memberi pulangan kehidupan yang lebih baik kepada ayahanda dan bonda tercinta. Pulangan yang lumayan daripada amalan menabung dapat dirasai bukan sahaja untuk diri justerukepada seantero jagatraya.

Sekolah atau alma mater merupakan tempat kita belajar. Oleh sebab itu, tempat kita menimba ilmu ini mestilah berada dalam keadaan yang selamat dan selesa. Hal ini penting agar sekolah dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikukum. Sebenarnya, terdapat pelbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat. Cara-cara berikut mestila kita ketahui demi menjadikan sekolah sebagai tempat anak-anak belajar yang selamat dan selesa. Pihak sekolah mestilah menyediakan alat kawalan kebakaran di tempat-tempat yang strategik di kawasan sekolah. Langkah ini amat penting supaya kebakaran dapat dielakkan daripada merebak ke bangunan yang lain. Walau bagaimanapun, kebanyakan sekolah di Malaysia mengalami nasib yang sama, yakni alat kawalan kebakaran seperti pili bomba dan alat kawalan kebakaran berbentuk semburan tidak dapat berfungsi dengan normal kerana rosak atau hilang. Sebenarnya, alat kawalan kebakaran yang rosak dan yang telah dicuri mestilah digantikan yang baharu. Pihak sekolah juga haruslah mendidik murid cara-cara menggunakan alat tersebut pada waktu kecemasan. Dengan ini, sekolah akan menjadi tempat belajar yang selamat. Selain itu, pihak pentadbir sekolah juga haruslah melukis pelan kecemasan yang dapat digunakan pada saat-saat sekolah ditimpa kecemasan. Hal ini demikian kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh sebab itu, pelan tangga kecemasan dan pelan larian ke padang mestilah ditampal di tempat-tempat yang mudah dilihat. Dari semasa ke semasa, latihan kebakaran haruslah dijalankan juga. Hal ini dapat memastikan pelajar bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Cara ini pasti dapat mengurangkan kemalangan dan kecederaan dalam kalangan wara sekolah. Di samping itu, keselamatan pelajar di pintu sekolah juga mestilah dijaga dengan rapi. Setiap pintu sekolah mestilah dijaga oleh beberapa orang pengawal keselamatan. Pondok sekuriti mestilah dibina untuk memastikan para pelajar dapat melaporkan sebarang kejadian yang tidak diingini kepada pihak yang bertugas. Dengan ini, kejadian seperti kes culik dan kes ragut dapat diatasi sekali gus menjamin keselamatan anak-anak yang mahu memasuki pintu sekolah mahupun semasa balik ke rumah. Ibu bapa juga pasti berasa puas hati dengan tahap keselamatan sekolah. Tahap kebimbangan ibu bapa dan keyakinan ibu bapa yang tinggi ini dapat meningkatkan imej sekolah secara tidak langsung. Sementara itu, keselamatan di jalan-jalan berdekatan dengan kawasan sekolah juga harus ditingkatkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Perhatian harus diberikan oleh pihak kerajaan tempatan dengan menyediakan lampu isyarat di jalan-jalan yang menjadi lintasan pelajar. Penyediaan lintasan zebra juga merupakan langkah penting supaya murid-murid dapat melintas jalan ke sekolah dengan selamat. Kawalan trafik oleh pihak pengawal keselamatan sekolah juga amat penting selain memasang papan tanda isyarat Kurangkan Kelajuan, Kawasan Sekolah. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada para pemandu supaya mengurangkan kelajuan di kawasan sekolah. Apabila langkah di atas dapat diambil, murid-murid akan berasa selamat dan kes kemalangan di kawasan sekolah dapat dikurangkan. Kesimpulannya, Keselamatan pelajar menjadi tanggungjawab semua pihak. Semua pihak yang terlibat haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menjamin keselamatan anak-anak ke sekolah dan sepanjang berada di sekolah. Para pelajar mestilah dididik mematuhi segala arahan dan peraturan di sekolah. Lebih-lebih lagi, ibu bapa haruslah memastilah anak-anak selamat masuk ke sekolah sebelum beredar ke pejabat. Kempen Sekolah Selamat haruslah diuaruarkan supaya keselamatan anak-anak dapat dijamin. Saya berharap sekolah akan menjadi tempat belajar yang selamat dan kondusif.

oalan: Punca Fenomena Jerebu Fenomena cuaca berjerebu merupakan duri dalam daging kepada pihak kerajaan dan rakyat. Fenomena ini seolah-olah tertaktub dalam takwim ramalan cuaca negara kerana acap kali melanda negara. Realitinya, keadaan negara yang berjerebu ini amat membahayakan kesihatan rakyat. Punca utama fenomena jerebu melanda negara ialah pembebasan asap daripada kenderaan. Hal ini demikian kerana bilangan kenderaan yang semakin meningkat bak cendawan tumbuh selepas hujan. Kenderaan seperti lori, trelar, bas dan banyak lagi mengeluarkan asap karbon monoksida sehingga mencemarkan udara. Selain itu, masyarakat yang melakukan pembakaran secara terbuka juga menyebabkan keadaan jerebu terjadi-jadi. Oleh sebab sampah sarap dibakar sesuka hati, sikap masyarakat dikatakan bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Natijahnya, kanak-kanak diserang sesak nafas dan penyakit asma. Pembakaran asap kotor dari kilang juga dikenal pasti sebagai punca fenomena jerebu berlaku. Situasi ini bertambah buruk terutamanya di kawasan perindustrian kerana pihak pengilang memasang corong asap yang terlalu rendah sehingga menyalurkan asap beracun ke udara. Hujan asid dan penyakit kulit pasti menyerang kita. Sementara itu, keadaan cuaca di kawasan hutan hujan tropika memang terlalu panas sehingga boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan terbakar sendiri akibat suhu meningkat sehingga menyebabkan jerebu berlaku. Hal ini demikian kerana fenomena pemanasan global. Oleh itu, sudah sampai masanya kita menyelamatkan bumi. Selain faktor cuaca, kegiatan penebangan hutan yang berlaku dengan leluasa juga menyebabkan keadaan cuaca berjerebu. Pembalak di kawasan hutan membuka hutan dengan jalan mudah ini. Mereka bersikap tidak bertangungjawab sehingga menyebabkan negara-negara jika terpaksa menerima padahnya. Di samping itu, pembebasan debu daripada letupan gunung berapi juga menyebabkan keadaan cuaca berjerebu. Gunung-gunung yang masih aktif di negara Indonesia tamsilnya mengeluarkan asap tebal sebagai fenomena gunung berapi akan meletus. Hal ini menyebabkan jarak penglihatan terbatas dan penerbangan tergendala. Kesimpulannya, semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam soal penjagaan alam sekitar. Kualiti udara yang bersih amat penting untuk menjamin kesihatan penduduk di rantau ini. Oleh itu, kita harus memikirkan setiap perbuatan yang melibatkan pembakaran supaya dapat mengelakkan fenomena jerebu.

Pada Pukul 14:02 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

2 0 0 9

J A N U A R I

Demam Hari Persekolahan Bermula


Seawal dinihari lagi, deruman enjin kenderaan mula membanjiri jalan-jalan raya di negara kita, semalam sekolah mula dibuka untuk sesi akademik 2009. Yan paling menggementarkan ialah ibu bapa sanggup mengambil cuti tahunan untuk menyelesaikan masalah dan membawa anak-anak ke sekolah untuk membayar yuran dan sebagainya. Pengorbanan ibu bapa zaman ini masih sama seperti zaman persekolahan saya walaupun ibu bapa saya TIDAK pernah ke sekolah saya sejak sekolah rendah lagi. Saya sentiasa iri hati dengan kawan-kawan lain yang dipimpin tangan oleh ibu bapa mereka. Apalagi yang sama-sama menikmati makanan di kantin sekolah, terutamanya semasa sekolah rendah. Oleh sebab bapa saya bekerja di luar negara manakala ibu saya tidak pandai bercakap dalam mana-mana bahasa tempatan kita pada kala itu. Namun begitu, kakak dan abang serta mak cik sayalah yang menjadi "ibu bapa" kepada saya sejak kecil. Jasa mereka akan saya kenang buat selama-lamanya. Hari persekolahan pertama juga merupakan pembukaan lembaran buku pengajaran dan pemelajaran yang ulung kali sejak kalendar 2009 membuka tirainya. Guru-guru sekolah mula sibuk merancang jadual pengajaran dan ada pula yang meminta jadual tersebut daripada saya. Saya berpendapat bahawa guru-guru tersebut seyogianya melaksanakan tanggungjawab mereka dengan dedikasi. Saya sedia menyemak jadual mereka jika ada yang mahu meng-e-melkannya kepada saya. Semalam, saya menggunakan material daripada salah sebuah buku ulang kaji Bahasa Melayu yang saya percaya berjualan laris dalam pasaran sejak tahun lalu. Dalam karangan jenis syarahannya, ada kesalahan ejaan, tapi tak banyak. Oleh itu, saya berpendapat kesalahan itu bukan kesalahan penulis buku, tapi kesalahan mengedit. Tahun lalu, bulan Mac, saya pernah berhubung e-mel dengan Cikgu Ghalib berhubungan dengan kesalahan tersebut. Beliau mungkin salah faham akan tindakan saya. Cikgu Ghalib, "bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan"? Secara ikhlas, saya ingin meminta maaf kepada Cikgu Ghalib atas kesilapan dan salah faham yang wujud antara kami sejak tahun lalu. Bak kata peribahasa, "buang yang keruh, ambil yang jernih". Semoga saya dan Cikgu Ghalib akan sama-sama membantu para pelajar meningkatkan penguasaan bahasa dan komponen sastera mereka. Saya meminta maaf secara umum bukan untuk meminta populariti, tetapi berharap agar tiada konflik antara guru yang aktif menulis blog. Saya percaya dan yakin akan kewibawaan Cikgu Ghalib sebagai guru cemerlang dalam subjek BM. Beliau yang merupakan Munsyi Dewan untuk DBP juga merupakan "role model" dalam memartabatkan bahasa Melayu dan menjadikan tatabahasa melayu lebih kukuh dan utuh dalam arus pembangunan yang mementingkan bahasa Inggeris. Saya percaya, DBP dan Munsyi Dewan akan menggembleng tenaga untuk memperkasakan bahasa kita kerana "hilang bahasa, lenyaplah bangsa"!

Sinopsis Keseluruhan Novel Bukit Kepong


Novel Bukit Kepong mengisahkan peristiwa benar yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Inggeris telah dating semula ke Tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah dan terpaksa berdepan dengan ancaman Pati Komunis Malaya (PKM) yang berleluasa melakukan keganasa dan ugutan. Rakyat diugut dengan seribu ancaman untuk membantu perjuangan komunis. Banyak harta benda musnah dan rakyat yang tidak berdosa menjadi korban. Inggeris bertindak mengharamkan PKM dan pada tahun 1948, Inggeris mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Kesan pengisytiharan darurat bukan sahaja menyekat pergerakan anggota komunis, tetapi juga turut menjejaskan kehidupan rakyat. Perintah berkurung dan kawalan ketat di jalan-jalan raya telah menyulitkan pergerakan anggota komunis untuk mendapat bekalan makanan dan ubat-ubatan. Kejayaan Parti Komunis China telah mendorong PKM melancarkan gerakan perang gerila terhadap Inggeris. Gerakan PKM ini telah mengancam negara dan rakyat. Ramai rakyat terutama kaum Cina yang dianggap menjadi tali barut Inggeris dan enggan bekerjasama dengan PKM diseksa dan dibunuh dengan kejam. Inggeris mula berasa bahang kekejaman komunis apabila banyak ladang milik Inggeris menjadi sasaran serangan anggota komunis. Keamanan negara yang tergugat menggamit semangat patriotik di kalangan pemuda Melayu. Seruan Inggeris supaya pemuda Melayu memasuki pasukan polis mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda Melayu. Othman pemuda dari Kulim, Kedah telah berjaya mengikuti latihan polis selama enam bulan di Kuala Lumpur. Setelah tamat latihan, Othman bertugas di Pagoh, Muar, Johor. Dia membawa Limah, isteri yang baru dikahwininya atas dasar pilihan keluarga, tinggal di rumah kelamin di Rumah Pasung Pagoh. Seperti daerah-daerah lain di Johor, Muar juga merupakan kawasan hitam yang menjadi sasaran keganasan komunis. Pagoh juga tidak terkecuali daripada perintah berkurung; memudahkan pihak keselamatan mengesan pergerakan komunis. Keadaan keselamatan di Pagoh juga tergugat dengan ancaman pengganas komunis. Penduduk Pagoh menjadi gempar apabila pengganas komunis yang diketuai oleh Lektuan telah membakar bas penumpang yang dalam perjalanan dari Muar ke Pagoh pada suatu petang. Pengganas komunis telah memaksa semua penumpang menyerahkan wang, harta benda, termasuklah barang-barang kemas penumpang-penumpang wanita. Pengganas komunis juga memaksa semua penumpang termasuk wanita menanggalkan pakaian mereka. Antara mangsa yang terlibat dalam kejadian ini ialah beberapa orang isteri anggota polis Pagoh yang dalam perjalanan balik dari Muar. Semua mangsa berjaya diselamatkan oleh anggota polis Pagoh dengan bantuan ketua Kampung Raja. Sejak kejadian itu, tahap keselamatan kompleks rumah pasung dan pangkalan sekatan jalan raya di daerah Pagoh telah diperketatkan. Beberapa cubaan menyeludup barang makanan dan ubat-ubatan oleh tali barut pengganas komunis telah berjaya dibanteras. Mukim Bukit Kepong yang terletak di hulu Muar yang masih dianggap sebagai kawasan selamat telah mula menerima bahang gangguan kegiatan komunis. Menyedari keadaan mukimnya yang mula terancam, Penghulu Ali selaku ketua kampung telah berusaha berjumpa Pegawai Daerah Muar untuk mendapatkan khidmat anggota polis di Bukit Kepong. Enam anggota polis ditempatkan di sebuah rumah yang dijadikan rumah pasung sementara di Bukit Kepong, sebagai langkah berjaga-jaga. Tetapi, memandangkan keadaan di Bukit Kepong yang masih aman, khidmat anggota polis ini ditamatkan enam bulan kemudian. Kesempatan ini telah diambil oleh PKM untuk menyebarkan dakyah dan pengaruh mereka untuk mendapatkan sokongan penduduk kampung. Keamanan penduduk Bukit Kepong mula terancam, terutama orang-orang Cina yang menjadi sasaran utama komunis. Keadaan ini dilaporkan oleh Penghulu Ali kepada Pegawai Daerah Muar; kerajaan telah bersetuju menempatkan semula sepasukan polis di Bukit Kepong. Komunis terus berusaha mempengaruhi penduduk Bukit Kepong dengan menghantar komunis Melayu yang bernama Madera untuk memujuk orang-orang Melayu supaya memberi sokongan kepada perjuangan komunis. Penghulu Ali berusaha memberi penerangan kepada penduduk kampung akan dakyah jahat komunis dan kekejaman yang telah dilakukan oleh komunis di tempat-tempat lain. Peristiwa pembunuhan dua pengganas komunis oleh tiga orang penduduk kampung yang terserempak dengan mereka, telah menjadikan keselamatan Bukit Kepong semakin terancam. Penghulu Ali telah berjaya mendapat kebenaran menubuhkan Unit Pengawal Keselamatan Kampung untuk membantu pihak polis berkawal di tempat-tempat strategic dalam mukim Bukit Kepong. Pada Disember 1949, Rumah Pasung Bukit Kepong telah dinaikkan status, amggotanya ditambah sebanyak 16 orang dengan diketuai oleh Sarjan Jamil Mohd Shah untuk menghadapi ancaman komunis yang semakin mengganas. Peristiwa pembunuhan ibu, isteri dan anak Saibun ialah misi membalas dendam komunis di atas kematian dua anggotanya. Peristiwa ini sekali lagi menggemparkan penduduk mukim Bukit Kepong dan pasukan polis telah melancarkan gerakan kawalan

yang lebih ketat. Pergerakan komunis semakin sukar akibat daripada tekanan darurat, peningkatan gerakan pasukan keselamatan dan catuan makanan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Walaupun begitu, mereka terus mengganas dan menyerang penduduk kampung dan lading-ladang getah. Lamfong, ketua kompeni keempat rejimen ketiga PKM cawangan Muar bermaharajarela menyerang kampung dan pekan. Mereka membunuh dan merampas makanan serta ubat-ubatan. Mereka juga menyerang ladang-ladang getah kepunyaan syarikat Inggeris dan tauke Cina yang dianggap menjadi mata telinga kerajaan Inggeris, serta enggan membantu perjuangan komunis; dibunuh dengan kejam. Peristiwa serangan pos polis di pekan Simpang, pembakaran rumah kongsi di Ladang Getah Palaniapa dan pembunuhan tauke ladang getah di Batu 17, menunjukkan pengganas komunis yang dipimpinoleh Lamfong, Lektuan, dan Madera iaitu ketua pengganas komunis Melayu semakin mengganas di daerah Muar. Sehubungan itu, sekatan jalan raya dan kawalan keselamatan anggota polis dipertingkatkan lagi. Rancangan Chanfei yang bergabung dengan Lamfong untuk menyerang Balai Polis Labis berjaya dikesan oleh perisik polis. Dalam satu operasi sulit, anggota polis yang diketuai oleh Inspektor Chin dan dibantu oleh beberapa pegawai kanan polis Kluang dan Johor Bahru bersama-sama dua platun pasukan jungle squad telah berjaya mematahkan rancangan komunis untuk menyerang Balai Polis Labis. Dalam serangan itu pihak polis telah berjaya membunuh 23 pengganas, menawan 17 komunis yang cedera dan merampas senjata pihak komunis. Berikutan kejadian di Labis, kedudukan Rumah Pasung Bukit Kepong dan Lenga diperkuatkan bagi menghadapi kemungkinan serangan pengganas komunis yang akan membalas dendam kekalahan mereka di Labis. Lans Koperal Jidin Omar, Othman,Yusuf Rono, EPC Ahmad Khalid, dan EPC Mohd. Top Lazim yang bertugas di Pagoh telah diarah bertukar ke Bukit Kepong. Memandangkan keadaan keselamatan yang tidak selamat, mereka tidak dibenarkan membawa keluarga bersama-sama ke Bukit Kepong. Othman terpaksa menghantar isterinya pulang ke kampung. Selepas perisitwa di Labis, pihak komunis telah merancang untuk membalas dendam dengan menjadikan Rumah Pasung Bukit Kepong sebagai sasaran. Mereka membuat perancangan teliti untuk memastikan kompleks polis Bukit Kepong dapat ditawan dengan mudah. Gerakan mereka menyerang polis ini sengaja dirancang semasa kesibukan kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina iaitu pada 23 Februari 1950. Pada 21 Februari 1950, pihak komunis memulakan derakan menawan Balai Polis Bukit Kepong dengan menghantar anggota-anggota perisik untuk meninjau kedudukan dan kekuatan polis di Rumah Pasung Bukit Kepong. Pada hari yang sama Rumah Pasung Bukit Kepong menerima lawatan OCPD Pagoh , Inspektor J.J Raj Jr. yang membawa bekalan senjata dan peluru untuk memperkuatkan pertahanan Rumah Pasung Bukit Kepong. Kawalan keselamatan di Bukit Kepong diperkuatkan dengan bantuan Pasukan Polis Bantuan (AP) dan pasukan pengawal kampung. Pihak pengganas komunis seramai 200 orang mula mengatur serangan ke atas kompleks polis Bukit Kepong. Mereka berkumpul dan berkhemah di hutan Lenga berhampiran dengan Bukit Kepong. Di sini mereka mengatur misi memerangkap ketua balai, Sarjan Jamil Mohd. Shah supaya masuk perangkap mereka dengan menghantar dua orang anggota yang menyamar sebagai orang kampung yang dalam kecemasan. Mereka merancang akan membunuh Sarjan Jamil dan memaksa semua anggota polis menyerah kalah. Tetapi rancangan ini tidak berjaya. Kemudian, mereka mula mengatur serangan dari semua arah dan mengepung kompleks polis Bukit Kepong. Dalam kesamaran awal pagi, anggota polis yang membuat kawalan telah melihat baying lembaga tubuh musuh. Dengan arahan Lektuan iaitu ketua pengganas, pihak komunis telah memuntahkan ledakan peluru ke arah Rumah Pasung Bukit Kepong. Ledakan pertama daripada pihak komunis pada awal subuh 23 Februari 1950 telah mengejutkan seluruh anggota polis. Balasan tembakan awal AP Osman Yahya, EPC Jaafar Arshad, AP Mahmood Saat, Jaafar Hassan, dan Lans Koperal Jidin Omar mengejutkan seluruh anggota polis daripada tidur masing-masing. Dalam serangan awal ini, AP Osman Yahya telah menjadi mangsa pertama peluru pengganas komunis. Seluruh penduduk Bukit Kepong gempar apabila menyedari Rumah Pasung Bukit Kepong diserang komunis. Semua anggota polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil bin Mohd. Shah berjuang dengan berani mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong, walaupun mereka telah dikepung dari segenap penjuru. Mereka tidak boleh berharap kepada bantuan penduduk kampung kerana pihak komunis telah menyekat pergerakan penduduk kampung yang cuba membantu pihak polis. Serangan komunis yang semakin hebat telah mengorbankan sebahagian besar anggota polis dan ahli keluarga polis yang berlindung di rumah kelamin. Anggota polis yang hidup masih tetap gagah dan bersemangat kental mempertahankan maruah negara dan bangsa. Komunis mula menawan berek kelamin, isteri-isteri dan anak-anak polis ditawan sebagai senjata untuk memaksa anggota polis yang masih berjuang mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong supaya menyerahkan diri. Keengganan pihak polis menyerah diri telah menyebabkan komunis menghebatkan serangan dengan melemparkan bom tangan ke arah kubu pertahanan polis. Jangkaan pihak komunis dapat menawan kompleks polis dengan mudah ternyata meleset. Pihak polis telah menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi sehingga ke titisan darah yang terakhir untuk mempertahankan tanah air tercinta daripada ancaman musuh negara. Bunyi tembakan dari arah Rumah Pasung Bukit Kepong mengejutkan pengawal-pengawal kampung yang sedang bertugas di kubu-kubu keselamatan pos pertahanan masing-masing. Pada mulanya mereka menyangka bunyi letupan itu ialah bunyi mercun sempena Tahun Baru Cina. Penghulu Ali mengumpul semua AP dan mengatur pasukan penyiasat ke kompleks polis Bukit Kepong. Tetapi cubaan mereka telah dijangka oleh pihak pengganas yang telah membuat sekatan di semua arah yang memungkinkan bantuan sampai ke kompleks polis. Mereka bukan sahaja menyerang pasukan AP yang dipimpin oleh Penghulu Ali, malah telah menangkap beberapa keluarga orang kampung yang tinggal berdekatan dengan kompleks polis sebagai tawanan. Dua jam pasukan komunis mengepung dan menggempur pertahanan anggota polis, tetapi mereka masih gagal menawan kompleks polis Bukit Kepong. Semua anggota polis yang masih hidup masih gagal bertahan mempertahankan kompleks polis. Ketika anggota polis Bukit Kepong berjuang mempertahankan kompleks polis, Sarjan Ali Bugis, OCS polis Lenga mengarahkan anggota semboyan menghantar berita serangan ke atas Rumah Pasung Bukit Kepong kepada OCPD Pagoh dan OSPC Muar. Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor juga sudah dimaklumkan. Sepasukan bantuan dihantar ke Bukit Kepong dari Lenga dengan meredah jalan hutan menuju ke Bukit Kepong untuk memberi bantuan. Berek kelamin sudah ditawan. Anggota polis yang masih ada tetap bertahan. Ramai yang telah terkorban, termasuk Sarjan Jamil Mohd. Shah. Isteri-isteri dan anak-anak polis yang masih hidup ditawan oleh komunis. Berek kelamin dibakar bersama-sama mayat-mayat polis, isteri-isteri dan anak-anak polis yang telah terbunuh. Dalam keadaan genting, setelah melihat ramai rakan seperjuangan gugur, Othman berjaya menyelamatkan diri dengan terjun ke dalam Sungai Muar. Seluruh kompleks polis sudah hangus terbakar. Jam 8.20 pagi, semua anggota komunis beredar meninggalkan kawasan kompleks polis. Kesempatan ini digunakan oleh isteri-isteri dan anak-anak polis untuk mencari keluarga masing-masing. Pasukan bantuan yang diketuai oleh Penghulu Ali yang berjaya masuk ke kompleks polis memberi bantuan kepada mangsa serangan komunis dan memadamkan api yang masih marak. Suasana pilu menyelubungi seluruh kompleks polis. Orang-orang kampung tidak kira bangsa turut memberi bantuan pakaian dan makanan. Sebuah pondok didirikan untuk menempatkan anggota polis yang cedera dan terkorban. Kehadiran OCPD dan rombongan, telah mempercepatkan proses menyelamat dan memadamkan kebakaran. Mereka mencari anggota polis yang mungkin tertimbus dan terbakar. Othman diberi rawatan kecemasan. Dengan bantuan Othman semua mangsa yang terbunuh dan mayat-mayat yang rentung dapat dikenal pasti. Pada pukul 3.00 petang, semua anggota polis yang cedera dan keluarga polis yang terselamat dibawa ke Pagoh menaiki bot polis marin. Mereka seterusnya meneruskan perjalanan ke Hospital Muar untuk menerima rawatan. Kerja-kerja pembersihan di Bukit Kepong diteruskan. Pasukan keselamatan yang tiba telah melakukan operasi menjejak dan mengesan pengganas komunis secara besar-besaran di persekitaran Bukit Kepong, Labis, Pagoh, Yong Peng, dan Batu Pahat. Pada 24 Februari 1950, semua anggota polis, AP dan keluarga polis yang terkorban dikebumikan di satu kawasan yang dijadikan sebagai makam pahlawan. Upacara pengebumian yang penuh dengan kepiluan ini turut dihadiri oleh Dato Onn Jaafar, pegawai tinggi polis, anggota polis, dan penduduk Bukit Kepong. Di Muar, anggota polis yang cedera dan dirawat, telah dikunjungi oleh ramai orang kenamaan dan pegawai kanan kerajaan Muar. Berita utama Radio Malaya memuatkan berita Rumah Pasung Bukit Kepong diserang komunis dan disiarkan ke seluruh negara. Setelah empat minggu dirawat di Hospital Muar, Othman dibenarkan pulang bercuti selama sebulan. Kepulangan Othman disambut dengan rasa terkejut oleh seluruh keluarga kerana sebulan

yang lalu mereka diberitahu yang Othman telah terkorban dalam serangan komunis di Bukit Kepong. Kecederaannya masih belum sembuh. Perasaan Othman bertambah kecewa apabila mendapati isteri tercinta, Limah telah menjadi tidak siuman, akibat menerima berita yang tidak benar tentang kematian Othman. Tamat cuti, Othman kembali bertugas di Muar. Hatinya berat meninggalkan isteri yang masih belum pulih. Malah keadaan Limah semakin teruk. Di Muar, Othman meluahkan semua masalah yang dihadapinya kepada pihak atasan. Memahami tekanan fizikal dan perasaan Othman, pihak atasan telah membenarkan pertukaran Othman ke Alor Setar. Di Alor Setar, Othman telah ditugaskan di Rumah Pasung Kota Sarang Semut. Kecederaan yang dialaminya masih menyeksa hidupnya. Dia sentiasa berulang-alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Selepas tiga minggu bertugas di Kota Sarang Semut, Othman mengambil keputusan meletak jawatan. Keadaan kesihatannya tidak memungkinkan dia untuk terus kekal dalam tugas yang amat diminatinya. Othman akhirnya akur dengan nasihat doktor supaya kakinya dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun cacat, Othman masih menyumbangkan tenaganya melatih pasukan sukarelawan kampung.

Simpulan Bahasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Abang angkat Lelaki yang lebih tua daripada seseorang yang tidak mempunyai pertalian keluarga tetapi dianggap sebagai abang sendiri Abang ipar Abang kepada isteri atau suami seseorang Abang kandung Abang seibu dan sebapa Abu jahal Orang yang suka menghalangi usaha yang baik Abu nawas Orang yang bijak melepaskan diri Ada angin Mempunyai perasaan yang tertentu mengikut keadaan Ada bakat Mempunyai kebolehan dalam sesuatu bidang Ada bukti Ada tanda atau keterangan tentang sesuatu hal atau peristiwa Ada hajat Mempunyai keinginan atau maksud Ada hati Mempunyai keinginan lebih daripada keupayaan Ada jalan Ada cara untuk melakukan sesuatu Air muka Wajah atau rupa seseorang Ajak-ajak ayam Tidak sungguh-sungguh mempelawa Akad nikah Perjanjian dalam perkahwinan Akal kancil Orang yang cerdik dan pandai menipu Alas cakap Kata pendahuluan sebelum perundingan atau perbincangan dijalankan Alas dulang Wang hadiah yang ditinggalkan dalam dulang Alas meja Kain penutup meja Alas perut Makan sedikit untuk menghilangkan rasa lapar Ambil angin Bersiar-siar Ambil berat Memberikan perhatian Ambil hati Membuat sesuatu untuk menggembirakan orang lain Ambil masa Tidak tergopoh-gopoh; memakan masa Anak angkat Anak orang lain yang dianggap / dijadikan seperti anak sendiri Anak bapa Anak lelaki kesayangan sesebuah keluarga Anak beranak Sekeluarga Anak buah Orang yang di bawah jagaan seorang ketua

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Anak buangan Orang yang tersingkir daripada sesebuah keluarga Anak cucu Keturunan; zuriat Anak dara Gadis yang belum berkahwin Anak dayung Orang yang mendayung perahu Anak emas Anak kesayangan Anak haram Anak luar nikah Anak kembar Anak yang dilahirkan bersama-sama daripada satu kandungan Anak sulung Anak yang tertua atau pertama Angin-angin Khabar yang belum tentu benar salahnya Angin berkisar Berpaling tadah Angin buritan Angin yang mengikut arah perahu Angin gila Kelakuan yang tidak tentu arah Angin lalu Khabar yang tidak tentu benar atau salahnya Angin ribut Taufan Angkat alis Menunjukkan rasa atau tanda hairan Angkat bahu Menyatakan tidak tahu Angkat diri Sombong Angkat suara Meninggikan suara Angkat sumpah Bersumpah Asam garam Pengalaman hidup Atas angin Negara-negara di Timur Tengah dan Eropah Atas pagar Tidak menyebelahi mana-mana pihak Ayam tambatan Orang harapan dalam sesuatu pertandingan atau perlawanan Bahasa daerah Bahasa yang digunakan di daerah tertentu sahaja Bahasa kesat Bahasa atau tutur kata yang kasar, kotor, dan menyakitkan hati Bahasa ibunda Bahasa sendiri Bahasa dalam Bahasa yang digunakan oleh raja-raja Bangkai bernyawa Orang yang tidak berguna langsung Banyak akal Banyak helah Banyak lemak Kelakuan yang mengada-ngada Banyak mulut Suka bercakap banyak Bapa ayam Lelaki yang berkahwin banyak tetapi tidak menghiraukan anak-anaknya Barang berkat Barang yang halal Barang kemas Barang-barang berharga yang dipakai oleh kaum wanita, seperti cincin emas, loket berlian, dan sebagainya Batu api Orang yang menghasut dua pihak yang lain sehingga bergaduh

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Batu loncatan Sesuatu yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan Bau-bau bacang Tali persaudaraan yang jauh Bawa berunding Diajak bermuafakat Bawa bermenung Memikirkan masak-masak Bawa bersemuka Bawa bertemu muka; berunding Bawa hati Perasaan kecewa Bawa kaki Berjalan tanpa hala tujuan Bawa ke tengah Bawa ke muka pengadilan Bawah angin Negara-negara yang terletak di sebelah timur Bawah umur Belum dewasa Bekas tangan Hasil buatan sendiri; pukulan Bengkak perut Sakit hati Berani mati Tidak takut mati Berat kepala Sukar menerima pelajaran Berat lidah Pendiam Berat mata Mengantuk Berat sebelah Tidak adil Berat tulang Malas bekerja Berbulan madu Bersiar-siar ke tempat lain setelah berkahwin Berganti tikar Mengahwini kakak atau adik isterinya setelah isterinya meninggal dunia Beri muka Memberikan kebebasan atau memanjakan seseorang Bermain kayu tiga Melakukan perbuatan yang jahat Bertegang leher Bertengkar Besar hati Gembira Besar kepala Degil Bidan terjun Orang yang disuruh membuat sesuatu secara mendadak Bintang hati Kekasih Bodoh alang Bodoh sedikit Bodoh sepat Kelihatan bodoh tetapi sebenarnya cerdik Bongkok sabut Bongkok orang tua Buah fikiran Pendapat Buah mulut Perkara yang menjadi percakapan orang ramai Buat duit Melakukan sesuatu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan Buaya darat Lelaki yang suka menukar teman wanitanya Buka mata Ambil tahu atau sedar

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Buruk makan Gelojoh atau pelahap Buta huruf Tidak tahu menulis dan membaca Cacing kepanasan Gelisah Cahaya mata Anak Gaji buta Gaji yang diterima tanpa bekerja Cakap angin Percakapan yang belum tentu betul salahnya Cakar ayam Tulisan yang buruk Cakap besar Mengatakan tahu atau pandai, tetapi sebenarnya tidak pandai Campur aduk Bercampur dengan tidak menentu lagi Campur tangan Turut serta dalam urusan orang lain Cangkul angin Perbuatan yang sia-sia Cantik molek Elok rupa paras Cari akal Mencari jalan Cari fasal Sengaja mencari sebab untuk bergaduh Cari nama Berikhtiar atau membuat jasa supaya nama menjadi masyhur Cencaru makan petang Permainan yang semakin baik pada akhir pertandingan Cepat tangan Orang yang cekap mencari Cinta monyet Cinta anak-anak kecil Curi hati Melakukan daya penarik untuk memikat hati orang supaya mendatangkan kasih Curi tulang Mengelak daripada bekerja semasa waktu kerja Dakap bantal Kecewa atau putus harapan Daki dunia Harta benda seperti wang, emas, permata, dan lain-lain. Dalam tangan Sudah tentu dapat Dapat bahagian Menerima pukulan atau denda Dapat terpijak Mendapat sesuatu dengan mudah Darah ikan Buah yang baru separuh masak; warna yang merah Darah daging Anak kandung Darah muda Semangat atau perasaan orang muda Datang hati Sampai hati atau tergamak Daya penarik Mempunyai sesuatu kebolehan atau kuasa yang boleh memikat hati seseorang Delima merkah Bibir yang merah Demam puyuh Berpura-pura demam Dendam kesumat Kebencian yang amat sangat Diam ubi Diam orang berakal kerana berfikir Diam penggali Diam orang yang bodoh

133. Dingin kepala Berfikiran tenang dan sihat 134. Dua sejoli Sepasang (kekasih atau suami isteri) 135. Duit kopi Bayaran tidak rasmi sebagai sagu hati 136. Durian runtuh Keuntungan besar yang diperoleh tanpa bersusah payah 137. Garam hidup Pengalaman hidup 138. Gatal mulut Suka mencela orang 139. Gatal tangan Suka melakukan kerja yang bukan-bukan 140. Gelap mata Hilang pertimbangan fikiran; pitam 141. Geli hati Rasa hendak ketawa 142. Gelora hati Perasaan hati 143. Genap bulan Sudah cukup masa (melahirkan anak) 144. Genggam bara Membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh 145. Gerak hati Rasa yang lahir dari dalam hati 146. Gerhana matahari Dalam kesusahan 147. Gila babi Sejenis penyakit sawan 148. Gila bahasa Kurang waras fikiran 149. Gila bayang Mencintai seseorang tetapi tidak mendapat balasan 150. Gila harta Mementingkan atau mengejar harta dunia 151. Gila pangkat Orang yang selalu mengejar pangkat 152. Golok kayu Orang yang bodoh tetapi berlagak seperti orang yang pandai 153. Gulung tikar Berhenti membuat sesuatu pekerjaan kerana kerugian 154. Habis akal Tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi 155. Halwa telinga Sesuatu yang menyedapkan pendengaran 156. Hampa tangan Tidak membawa atau mendapat apa-apa 157. Hancur hati Sedih 158. Hanyut diri Sesat langkah 159. Harga diri Kehormatan diri; maruah 160. Harga pokok Harga asal sesuatu barang 161. Harga mati Harga yang tetap dan tidak boleh ditawar lagi 162. Hati batu Tidak menaruh belas kasihan 163. Hati emas Baik hati 164. Hati tikus Penakut 165. Hentam keromo Memukul atau mengkritik tanpa usul periksa 166. Hidung belang Lelaki yang suka mengganggu perempuan 167. Hidung tinggi Sombong atau bongkak

168. Hilang akal Tidak tahu apa yang harus dibuat lagi; agak kurang waras 169. Hisap darah Mengambil keuntungan yang berlebihan 170. Hisap jari Menunjukkan kekecewaan 171. Hitam manis Orang yang berkulit agak gelap tetapi cantik dipandang 172. Hujan panas Hujan tetapi matahari kelihatan bersinar 173. Ibu angkat Wanita yang dianggap seperti ibu sendiri oleh orang lain 174. Ibu ayam Perempuan yang memperdagangkan pelacur 175. Ibu kandung Ibu sendiri 176. Ibu pertiwi Tanah tempat tumpah darah 177. Idah gelap Pemberian tanda cinta tanpa bercadang untuk berkahwin 178. Ikat perut Menahan lapar kerana hendak berjimat 179. Ikut telunjuk Mengikut segala perintah orang 180. Iri hati Cemburu 181. Isi rumah Keluarga atau penghuni sesebuah rumah 182. Jadi umang-umang Suka memakai pakaian orang lain 183. Jaga mulut Berhati-hati dalam percakapan 184. Jalan buntu Tidak mendapat sebarang kata sepakat atau penyelesaian 185. Janda berhias Perempuan yang kematian suami dan belum disentuh oleh suaminya 186. Jantung hati Orang yang amat dicintai 187. Jatuh hati Jatuh cinta 188. Jauh hati Tersinggung atau merajuk 189. Jejak-jejak bara Hampir tercecah ke tanah 190. Jinak-jinak merpati Perempuan yang pada lahirnya mudah dipikat tetapi sebenarnya tidak semudah yang disangkakan 191. Jiwa besar Mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia 192. Kaki ayam Tidak memakai kasut 193. Kaki bola Orang yang sangat suka bermain atau menonton perlawanan bola sepak 194. Kaki borak Orang yang sangat suka berbual 195. Kaki judi Orang yang suka berjudi 196. Kaki botol Peminum arak 197. Kacang hantu Orang yang jahat 198. Kaki lima Kawasan laluan di hadapan kedai 199. Kecil hati Tersinggung 200. Kepala angin Orang yang mudah berubah perangainya 201. Kepala batu Tidak mahu mendengar nasihat 202. Kera sumbang Orang yang selalu mengasingkan diri daripada orang lain

203. Kerang busuk Tersengih-sengih dengan tidak menentu 204. Keras kepala Tidak mahu mengalah; degil 205. Kerja tangan Hasil kerja yang dibuat dengan tangan 206. Kering darah Terperanjat 207. Ketam batu Kedekut 208. Khabar angin Berita yang belum tentu sah kebenarannya 209. Kucing kurap Orang yang sangat hina dalam masyarakat 210. Kuku besi Memerintah dengan zalim 211. Kutu embun Orang yang suka berfoya-foya hingga larut malam 212. Lancang mulut Mudah mengeluarkan perkataan yang boleh menyakiti hati orang lain 213. Langkah bendul Adik perempuan berkahwin dahulu daripada kakaknya 214. Langkah kanan Untung 215. Langkah kiri Malang 216. Langkah seribu Cabut lari 217. Lari anak Berlari dengan langkah yang pendek; berlari perlahan 218. Lebai malang Orang yang selalu malang 219. Lemah semangat Orang yang mudah terperanjat 220. Lepas tangan Tidak masuk campur dalam sesuatu hal 221. Lidah biawak Percakapan yang selalu berubah-ubah 222. Lidah beracun Kata-kata yang menyakitkan hati 223. Lintah darat Orang yang sering mahu akan keuntungan yang tinggi 224. Lipas kudung Membuat kerja dengan cepat 225. Loyar buruk Orang yang membangkang sebab mencari kemenangan 226. Lupa daratan Lupa diri atau lupa akan asal usul 227. Mabuk cendawan Jatuh cinta 228. Mahkota hati Kekasih 229. Makan angin Pergi bercuti 230. Makan gaji Bekerja untuk mendapatkan upah 231. Makan hati Bersedih kerana perbuatan orang lain 232. Makan suap Menerima rasuah 233. Malu-malu kucing Pura-pura malu 234. Mandi darah Berlumuran darah 235. Mandi kerbau Mandi dengan tidak bergosok dan bersabun 236. Masin lidah Terbukti benar atau berlaku apa-apa yang diucapkan oleh seseorang 237. Masuk jawi Bersunat atau berkhatan

238. Mata duitan Terlalu tamak akan wang 239. Mata keranjang Lelaki yang suka melihat perempuan cantik 240. Mati celik Mati sebelum tercapai hajat atau cita-cita 241. Mati katak Kematian yang sia-sia 242. Mengadu untung Mencari rezeki 243. Menjolok mata Perbuatan yang keterlaluan 244. Muka dua Orang yang menyebelahi kedua-dua belah pihak 245. Muka tebal Tidak tahu malu 246. Mulut manis Lemah lembut tutur kata 247. Mulut murai Orang yang becok 248. Nafsu makan Keinginan untuk makan (kemaruk) 249. Naik angin Meradang 250. Naik kepala Mengada-ngada 251. Naik pelamin Berkahwin 252. Naik saksi Menjadi saksi 253. Nipis telinga Lekas marah 254. Nyawa-nyawa ikan Hampir mati 255. Orang atas Orang yang berpangkat besar 256. Orang bawah Orang yang berpangkat rendah; orang biasa 257. Otak cair Orang yang pantas berfikir dan bijak 258. Orang gaji Orang yang diberi upah kerana bekerja di rumah 259. Orang harapan Orang yang dipercayai 260. Orang rumah Isteri 261. Otak udang Bodoh 262. Panas hati Marah dalam hati 263. Panjang akal Cerdik 264. Panjang tangan Suka mencuri 265. Panjang umur Hidup sangat lama 266. Pasang badan Berhias diri 267. Pasang telinga Mendengar dengan teliti 268. Pasar gelap Menjual barang-barang tanpa mengikut undang-undang 269. Patah hati Kecewa 270. Patung bernyawa Hidup tanpa cita-cita 271. Payung mahkota Raja yang memerintah 272. Pecah tembelang Terbuka rahsia

273. Pekak badak Betul-betul pekak; pura-pura tidak dengar 274. Perang dingin Perang yang belum menggunakan senjata 275. Perang mulut Bergaduh dengan menggunakan kata-kata yang kasar 276. Pilih kasih Berat sebelah 277. Pisau cukur Perempuan yang suka menghabiskan wang lelaki 278. Puteri lilin Gadis yang tidak tahan panas 279. Putih hati Jujur 280. Putih tulang Lebih baik mati 281. Rabun ayam Kurang jelas atau kurang terang penglihatannya 282. Raja sehari Pengantin baharu 283. Rambang mata Sukar untuk memilih kerana semuanya cantik 284. Retak tangan Nasib badan 285. Ringan mulut Peramah; suka bercakap-cakap 286. Ringan tangan Suka mencuri; suka menolong 287. Ringan tulang Rajin bekerja 288. Rosak nama Hilang kehormatan 289. Sakit hati Berasa marah atau tersinggung kerana dihina atau ditipu 290. Sampai hati Tergamak atau tidak menaruh belas kasihan 291. Sejuk hati Tenang 292. Senapang bambu Orang yang nampaknya berbahaya tetapi sebenarnya tidak 293. Senyum kambing Senyum mengejek 294. Serkap jarang Menuduh tanpa usul periksa 295. Setengah masak Belum sempurna 296. Tabir besi Negara-negara blok Rusia 297. Tahi judi Orang yang suka berjudi 298. Tajam akal Pintar 299. Tajam mulut Suka mengeluarkan kata-kata yang pedas 300. Talak tiga Penceraian yang tidak boleh dirujuk lagi 301. Tanda mata Hadiah sebagai ingatan 302. Tangan terbuka Murah hati atau suka menolong 303. Tangkai jering Orang yang sangat kedekut 304. Tangkap basah Ditangkap semasa lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di tempat yang sunyi dan terlindung 305. Telinga kuali Orang yang tahan hati walaupun dihina dan dicerca 306. Telinga lintah Tajam pendengaran 307. Terang hati Mudah mengerti

308. Terbit keringat Malu atau segan; bekerja bertungkus lumus 309. Tiang kampung Orang yang tertua di sesebuah kampung 310. Tidur ayam Tidur yang tidak nyenyak 311. Tin kosong Orang yang tidak berpelajaran tetapi bercakap besar 312. Tipis harapan Harapan yang sedikit untuk memperoleh sesuatu 313. Tua keladi Orang tua yang berkelakuan seperti orang muda 314. Tulang belakang Orang yang menjadi tunjang kekuatan atau harapan 315. Ubat basah Berita yang tidak dipercayai orang 316. Ukur jalan Orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain berjalan-jalan sahaja tanpa tujuan 317. Undi sulit Mengundi dengan tidak diketahui oleh orang lain 318. Untung batu Nasib malang 319. Urut dada Menahan perasaan 320. Wang buta Wang upah yang diberi kepada orang yang sudah bersara 321. Wang hangus Wang yang diberi oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk perbelanjaan kahwin 322. Wang sogok Wang suap atau rasuah 323. Yatim piatu Orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu 324. Zaman atom Zaman yang penuh dengan kemajuan 325. Zaman batu Zaman dahulu kala

326.

KATA-KATA MUTIARA DALAM KARANGAN

Penggunaan kata-kata mutiara sememangnya dapat memberi satu nafas baharu kepada karangan pelajar sekali gus memberi"impression" yang positif kepada pemeriksa kertas. Perhatikanlah beberapa contoh kata mutiara di bawah ini sebagai pedoman. Tun Dr. Mahathir Mohamad Ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai-nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya Tun Dr. Mahathir Mohamad ...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya. Menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. Keris Mas Kesalahan aturan bahasa sehingga mengikut aturan bahasa Inggeris bukanlah stail yang menunjukkan ketegasan fikiran, melainkan betapa tidak teraturnya fikiran itu dinyatakan atau betapa keinggerisannya kita berfikir. William A.Ward "Guru yang sederhana memberitahu. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang hebat menunjukkan cara. Guru yang agung menjadi inspirasi." Karl Menninger "Siapakah guru itu adalah lebih penting daripada apa-apa yang diajarkannya." Tun Abdul Razak "Kita juga telah berjaya memberikan satu keperibadian yang sama kepada negara dengan menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal di negara ini dan usaha-usaha masih lagi dicari bagi menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaan dengan erti kata yang sebenarnya." Abdullah Ibnu Abbas "Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir" Munsyi Abdullah Jika orang Melayu hendak menjadi bangsa yang besar, orang Melayu mesti mempelajari dan memelihara secermat-cermatnya bahasa Melayu, di samping menerima serta menambah pengetahuan baharu.

SN S. Othman Kelantan Peradaban dan tamadun sesuatu bangsa dibina dengan bahasanya sendiri, baik dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk kreatif kerana bahasa menjadi jiwa sesuatu bangsa. Keindahan estetika sebagai emosi kepada jiwa itu ialah karya kreatif. Arena Wati Kita boleh ramah, tapi pantang berkasar. Kita boleh marah, tapi ketawalah, dan jangan kehilangan senyum. Kita pasrah miskin, tapi jauhkan diri dari keinginan mengemis. Orang yang kehilangan wang, cuma rugi benda. Tetapi orang yang kehilangan amanah dia rugi harga diri. Noordin Hassan Pasang telinga baik-baik. Jangan dengar saja apa orang kata, fikirkan mengapa orang kata begitu. Kalau orang ketawa, dengar betul-betul jenis ketawanya. Ketawa berisikah atau ketawa jenis apa. Arena Wati Menegur dengan bahasa sukma dan bertanya dengan bahasa hati nurani. Muhammad Salleh Tiada akan besar bangsa yang tiada kasihkan bahasanya, tiada kebenaran pada manusia yang tidak dapat melihat kenyataan. Muhammad Salleh Tiada akan besar bangsa yang tiada kasihkan bahasanya. Abdullah Hussain KEMERDEKAAN yang sudah dicapai itu seperti sebuah gelas kosong lalu tiap-tiap golongan itu mahu mengisi gelas itu dengan minuman yang disukainya. Keris Mas KEMERDEKAAN hanya suatu jambatan. Yang kita tuju di seberang jambatan itu ialah kehidupan kebangsaan yang mulia, makmur dan aman damai. Muhammad Salleh Derita yang dijeritkan tanpa suara ialah bahasa ternyaring bangsa kita. Muhammad Salleh Bangsa itu diperibadikan bahasanya. awaban Cadangan (i) Baju sutera itu (FN) untuk ibu (FS) Jawaban = FN + FS (ii) Kuda putih itu (FN) berlari pantas (FK) Jawaban = FN + FK (iii) Sekolah baharu itu (FN) sungguh cantik lanskapnya (FA) Jawaban = FN + FA (iv) Tun Abdul Razak (FN) Bapa Pembangunan Malaysia (FN) Jawaban = FN + FN (v) Penduduk kampung (FN )akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. (FK) Jawaban = FN + FK (vi) Encik Ramli (FN) guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni (FN) Jawaban = FN + FN

1. Langkah = cara-cara / pendekatan / formula / strategi / rencam / usaha 2. Punca = sebab-sebab 3. Kesan = implikasi / natijah / akibat 4. Kepentingan = kemaslahatan 5. Kebaikan = manfaat / faedah 6. Keburukan = perkara negatif / kejahatan 7. Tujuan = objektif / agenda utama BAHAGIAN ISI TERSURAT

1. Jangan salin bulat-bulat daripada petikan sebagai mengelak daripada markah bahasa anda dipotong 5 markah daripada 10 markah. 2. Seelok-eloknya tukar satu atau dua perkataan ataupun membina ayat sendiri dengan isi yang ada dalam petikan. 3. Mulakan isi tersurat dengan "Antara ... ialah" seperti contoh soalan di bawah: Contoh soalan: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Isi Tersirat: Antara perkara negatif yang dilakukan oleh warga asing ialah ...... (Anda mesti menggunakan arahan soalan yang asal dan jangan tulis "antara perkara-perkara" kerana anda hanya ada SATU isi dalam satu ayat) 4. Penggunaan penanda wacana seperti selain itu, lebih-lebih lagi, di samping itu, seterusnya, boleh digunakan jika perlu. Jangan bimbang, penanda wacana dikira SATU perkataan kerana kata-kata ini membawa SATU makna. 5. Jangan masukkan contoh dalam isi penting kerana membuang masa dan tidak dikira sebagai isi penting kecuali contoh tersebut BENAR-BENAR diperlukan untuk mengukuhkan isi tersebut. BAHAGIAN ISI TERSIRAT 1. Jangan salin mana-mana isi penting daripada petikan kerana bahagian ini perlu anda jawab dengan kata-kata sendiri. Perhatikan contoh soalan di bawah: Contoh soalan: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jawaban isi tersirat: Cara untuk menangani masalah tersebut ialah mendisiplinkan para pembantu rumah sebelum mereka masuk bekerja di Malaysia. Selain itu, pihak agensi pekerjaan warga asing perlulah menyediakan kursus yang sesuai kepada warga asing supaya mereka mematuhi segala peraturan sepanjang bekerja di Malaysia. BAHAGIAN KESIMPULAN 1. Anda bolehlah menggunakan formula ( C + H ) [ C= cadangan, + = kata hubung seperti agar, supaya, demi, H= harapan] Contoh jawaban: Kesimpulannya, semua agen pembawa pekerja asing mestilahmemastikan pekerja yang dibawa oleh mereka bersih daripada rekod jenayah (cadangan) supaya (+) kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. (harapan)

Dalam mengharungi arus globalisasi pada masa ini, sistem pengangkutan awam di nusa kita makin hari makin maju dan giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. Sehubungan dengan itu, penubuhan syarikat pengangkutan awam di negara kita kian banyak, bak cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam disediakan oleh pihak kerajaan yang berjiwa rakyat untuk penduduk di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya masalah kesesakan lalu lintas seperti teksi, bas, Monorel Kuala Lumpur, Sistem Aliran Ringan (LRT), Komuter dan sebagainya. Walaupun pelbagai jenis pengangkutan disediakan, malangnya, senario kesesakan lalu lintas di nusa kita masih tidak pernah mencapai titik noktah selama ini. Fenomena ini berubah menjadi lebih kronik dan membimbangkan semua pihak terutamanya pada waktu puncak. Masalah ini haruslah dititikberatkan oleh semua pihak dan bersama-samalah kita berganding bahu menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Hal yang tidak dapat dinafikan ialah kesesakan dan pengangkutan awam adalah simbiosis. Nescaya, beberapa punca yang menyebabkan kesesakan lalu lintas tetap berlaku saban waktu dalam perjalanan walakin pengangkutan awam disediakan. Jadual perjalanan yang tidak sistematik merupakan punca utama menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Haruslah kita menerima hakikat bahawa jadual perjalanan yang tidak sistematik disebabkan kelemahan pihak pengurusan jadual perjalanan. Hal ini demikian kerana pihak berkenaan tidak memahami keadaan sebenar secara mendalam, mereka menyediakan jadual berdasarkan waktu mereka. Sebagai contohnya, waktu pemandu akan berehat bermula pada pukul satu tengah hari hingga pada pukul dua petang. Waktu rehat mereka merupakan waktu rehat warga kantor dan waktu pelajar pulang dari sekolah. Natijahnya, pelajar yang menaiki bas untuk balik ke rumah atau yang ingin menghadiri kelas tambahan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bas. Secara ringkasnya, kesesakan lalu lintas berlaku kerana kesibukan ibu bapa membawa anak-anak mereka balik ke rumah atau menghadiri kelas tuisyen. Memang yang tidak dapat dinafikan, tambang yang mahal juga menjadi salah satu faktor kesesakan lalu lintas berlaku. Hal ini demikian kerana kenaikan harga minyak yang disebabkan peningkatan permintaan dalam pasaran dunia dan kejatuhan nilai Dolar Amerika telah menjejaskan taraf hidup dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan bahawa minyak petrol akan dinaikkan lagi jika kerajaan tidak mampu menanggung subsidi harga petrol. Jumlah kenaikan harga minyak sebanyak beberapa kali ini telah meningkatkan beban hidup masyarakat. Penataran ini menyebabkan penumpang terpaksa menanggung lagi kos kehidupan yang lebih tinggi. Selain itu, beban ibu bapa juga akan dipertingkatkan kerana sesetengah pelajar menaiki bas ke sekolah atau menghadiri kelas tuisyen. Oleh sebab terpaksa menanggung kos tambang yang tinggi, masyarakat sanggup berkereta sendiri supaya dapat mengurangkan kos perbelanjaan bulanan. Natijahnya, kesesakan lalu lintas terus berlaku.

Tambahan pula, bilangan bas dan teksi yang tidak cukup juga merupakan satu sebab yang sukar dinafikan. Tidaklah menghairankan jika peruntukan belanjawan kerajaan dikatakan kurang untuk kemudahan awam kerana kerajaan lebih mengutamakan pembangunan fizikal negara berbanding dengan meningkatkan kebajikan masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh hanya beberapa bas syarikat yang ditubuhkan seperti Transnasional, Metro, Intrakota dan sebagainya. Dengan itu, bas awam tidak menjadi pilihan utama penumpang dari suatu destinasi ke suatu destinasi yang berdekatan atau sebaliknya. Fenomena ini berlaku kerana golongan muda pada zaman ini tidak mahu membazir masa dengan setakat untuk menunggu ketibaan bas ke suatu tempat Mereka berpendapat bahawa masa itu emas. Oleh hal yang, mereka rela memandu sendiri. Impaknya, masalah kesesakan lalu lintas terus membengkak dalam arus pembangunan negara. Satu lagi punca berlakunya kesesakan lalu lintas ialah perkhidmatan yang kurang berkualiti dan kurang efisien. Pengangkutan awam tidak menjadi pilihan utama generasi kini merupakan perkara yang lumrah. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pemandu teksi dan bas yang biadab terhadap penumpang. Di samping itu, kebanyakan bas berada dalam keadaan yang kotor, panas, busuk, dan kurang selesa. Misalnya, pemandu bas tidak menghormati penumpang dengan memarahi mereka mahupun warga tua hanya kerana mereka membawa makanan ke dalam bas, tertekan loceng di destinasi yang salah dan sebagainya.

Oleh hal yang demikian, pengguna berasa tidak puas hati terhadap pemandu bas. Hal ini juga menyebabkan pengguna tidak yakin akan perkhidmatan pengangkutan awam. Justifikasinya, pengguna terpaksa memiliki kenderaan sendiri. Impak daripada hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas kian hari kian serius. Pembinaan stesen di lokasi yang tidak strategik juga satu punca yang sukar dinafikan. Hal ini disebabkan kawasan pembinaan stesen Komuter amat jauh dari pusat bandar utama seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Damansara, Ampang, Cheras dan sebagainya. Pembinaan stesen Komuter di kawasan yang jauh malam di dalam hutan menyebabkan pengguna berasa sukar untuk mendapatkan tempat meletak kenderaan di stesen Komuter. Senario ini membuktikan bahawa pengangkutan awam yang disediakan tidak memberi kemudahan secara langsung kepada pengguna. Pengguna terpaksa menukar stesen dari satu stesen ke suatu stesen, Namun begitu, pengguna juga sukar mendapat pengangkutan perantara dari stesen Komuter ke destinasi yang hendak dituju. Untuk menjimatkan masa dan wang untuk bertukar stesen dari satu stesen, pengguna lebih rela menggunakan kenderaan sendiri. Habis, kesesakan lalu lintas di nusa kita terus berlaku dan tidak pernah diselesaikan. Secara tuntas, walaupun negara kita canggih dalam bidang sains dan teknologi, pelbagai jenis pengangkutan awam giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, senario kesesakan lalu lintas tidak dapat berjaya dibendung selama ini khasnya di bandar-bandar utama pada waktu bekerja. Hal ini telah membebankan rakyat dari pelbagai segi seperti masa dibazirkan pada waktu kesesakan, kelewatan menguruskan urusan yang penting. Daripada membiarkan masalah ini kronik, pelbagai langkah yang efisien dan praktikal harus diambil dengan serta merta. Oleh itu, kerajaan haruslah sensitif terhadap isu-isu kesesakan dan mengambil tindakan dengan bijak menggunakan peruntukan supaya lalu lintas dilancarkan semula.

Pada Pukul 11:35 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 1 Komen

2 0 0 8

N O V E M B E R

Karangan Ramalam SPM 5 - Industri Desa


Industri desa sememangnya tidak boleh dipinggirkan kerana mempunyai potensi yang begitu besar dan penghasilannya juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk dan negara ini. Ulaskan pernyataan tersebut dan jelaskan cara-cara memajukan industri desa. [ 100 markah ] Pada alaf baharu ini, sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. Namun, kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Sebenarnya, industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jika industri desa ini dimajukan, maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula, di situ ada semut. Selain itu, indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Di samping itu, konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di bandar. Oleh itu, industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Sebaik-baiknya, industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Dalam usaha memajukan industri desa, para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran, seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Selain itu,kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan, maka suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya

akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Dengan ini, hasil-hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. Konklusinya, industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Oleh itu, pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Malaysia Boleh! Karangan ini diubah suai dan diperbaik. Karangan asal dihantar oleh Lee Ying (pei_ying18@hotmail.com)

Pada Pukul 12:24 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

2 0 0 8

N O V E M B E R

Ramalam Karangan SPM 4 - Karangan Topik keibubapaan


KARANGAN JENIS RENCANA Peranan Ibu Bapa Dalam Mengurangkan Gejala Sosial Oleh: Loh Suk Hwa Dalam meniti arus kemodenan ini, pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Sejak akhir-akhir ini, berita mengenai golongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang menerusi dada akhbar. Isu ini menjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadi buah mulut orang ramai. Antara penyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalisme, buli dan ponteng. Keutuhan institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi ini diibaratkan seperti cerucuk di dalam sesebuah bangunan yang kukuh. Malah, institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga kempen Rumahku Syurgaku diadakan secara besarbesaran. Program ini menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlulah menyahut cabaran bagi menghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. Sebenarnya, golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak sebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. Mereka tidak sedar bahawa nilai kebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Contohnya, pada hujung minggu, ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah bersama-sama anak-anak mereka. Ibu bapa bolehlah membawa remaja makan angin di destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. Hadis ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan seperti kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Sememangnya, ibu bapa perlu mampu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka kerana anak-anak mereka amat memerlukan kasih sayang ayah dan ibu. Golongan remaja perlulah dibekalkan dengan didikan agama dan moral yang sempurna. Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remaja kerana didikan agama dan moral dapat menjamin keimanan remaja agar dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah laku mereka. Tanggapan sesetengah ibu bapa bahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripada menyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali. Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang sempurna. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi keranamelentur buluh biarlah dari rebungnya. Didikan agama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai benteng pertahanan diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apa tindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga. Bukan itu sahaja, pihak ibu bapa perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak mereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Dari semasa ke semasa, ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah menghadirkan diri dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. Dengan ini, pihak sekolah, guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remaja yang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Ibu bapa perlu memastikan bahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak mereka tidaklah bagai mencurahkan air ke daun keladi. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Masalah remaja perlu dikesan sebelum terlambat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ibu bapa memainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkan kepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi harta benda dan wang ringgit. Bukan itu sahaja, ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa sememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segala perlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Malah, segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anak-anak mereka berkemungkinan besar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahan yang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amalan yang kurang sihat. Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Dengan ini, golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. Kesimpulannya, gejala sosial yang menjadi duri dalam daging perlu dihapuskan sehingga akar umbinya kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ibu bapa perlulah mengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remaja tidak akan ditulari sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negara pada masa hadapan. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegriti dan

berwawasan. Secara tidak langsung, impian negara untuk melahirkan golongan yang berminda kelas pertama akan dapat direalisasikan. Marilah kita sama-sama mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah sosial yang mampu meranapkan harapan bangsa dan negara. Diubah suai daripada hasil karangan pelajar nama: Suk Hwa e-mel:(totally_forever5@hotmail.com)

Pada Pukul 17:30 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 2 Komen

2 0 0 8

N O V E M B E R

Ramalam Karangan SPM 3 - Karangan Topik Pertanian


Tajuk: Kegiatan Pertanian Di Malaysia Malaysia merupakan sebuah negara pertanian sejak dulu lagi. Negara kita merupakan pengeluar utama pelbagai jenis hasil pertanian seperti kelapa sawit, getah, beras dan sebagainya. Sektor pertanian di Malaysia menduduki tangga ketiga sebagai penyumbang kepada pendapatan dan kemajuan ekonomi negara. Walaupun sektor ini telah diabaikan suatu ketika dahulu, namun kegawatan ekonomi yang melanda negara kita pada tahun 1997 telah menyedarkan kerajaan bahawa sektor pertanian masih penting dan merupakan sektor penyelamat negara kita. Melalui sektor pertanian, negara kita mampu mengharungi kegawatan ekonomi tanpa sebarang bantuan daripada International Monetary Fountation (IMF). Sebagaimana yang kita tahu, kelapa sawit merupakan tanaman yang paling menguntungkan negara kita. Oleh itu, kebanyakan tanah di Malaysia digunakan untuk menanam kelapa sawit. Ladang kelapa sawit boleh dilihat di merata-rata tempat di seluruh Malaysia kerana penanaman kelapa sawit giat dijalankan dan sektor ini telah membuka banyak peluang kerja kepada masyarakat kawasan pedalaman kerana ada gula ada semut. Kelapa sawit juga merupakan eksport utama Malaysia ke negara-negara asing seperti Amerika Syarikat dan Kanada. Hal ini demikian kerana kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan pelbagai barangan yang berguna. Malah, daun-daun dan sabut kelapa sawit boleh dijadikan baja yang boleh digunakan dalam sektor pertanian dan digunakan secara meluas oleh para petani dan pekebun. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kelapa sawit banyak memanfaatkan kita dan merupakan salah satu punca pendapatan negara kita yang terpenting. Penanaman getah di Malaysia juga wujud sejak berdekad-dekad yang lalu, iaitu semasa negara kita dijajah oleh pihak British. Pihak British telah memperkenalkan pelbagai kaedah untuk meningkatkan pengeluaran getah, Kini, getah merupakan salah satu tanaman yang diusahakan secara meluas di seluruh Malaysia. Pokok getah mengeluarkan susu getah dan getah keping yang dikatakan amat berguna dalam sektor pembuatan tayar, kasut and sarung tangan getah. Sehubungan dengan itu, para penoreh getah juga diberikan gaji yang tinggi kerana getah merupakan bahan yang tidak ternilai harganya dalam zaman modenisasi ini. Penoreh getah pada zaman ini juga diiktiraf sebagai individu yang mampu menjana ekonomi negara dan tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat. Pengeksportan bahan mentah seperti kelapa sawit dan getah ke negara-negara asing telah meningkatkan status negara kita di arena antarabangsa dan kita sudah berupaya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Walaupun kerajaan telah mencurahkan banyak usaha dalam sektor pertanian negara dan kesan positifnya amat ketara, namun banyak pihak yang berpendapat bahawa industri ini masih berpotensi untuk dimajukan lagi. Oleh hal yang demikian, langkah-langkah yang lebih efektif dan proaktif harus diambil untuk memajukan lagi sektor pertanian di negara kita.Teknologi baharu dan kaedah pertanian moden bolehlah diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani hari ini masih menggunakan kaedah pertanian tradisional tradisional yang dianggap tidak berkesan lagi. Oleh itu, kaedah dan teknologi pertanian yang moden dari luar negara, seperti New Zealand dan Australia harus dibawa masuk. Contohnya, penggunaan kaedah tabur terus dari Australia telah meningkatkan hasil pengeluaran padi sebanyak dua kali ganda. Selain itu, sistem pengairan yang moden harus dibina agar sektor pertanian dapat berkembang pesat. Misalnya,Rancangan Perairan Muda di Kedah telah membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun.Tuntasnya, kaedah pertanian moden bukan sahaja dapat menjimatkan masa, malahan meningkatkan produktiviti sektor pertanian lagi. Di samping itu, kajian dan pembangunan (R&D) harus dijalankan sejajar dengan penggunaan kaedah pertanian moden untuk meningkatkan hasil dalam industri pertanian negara kita. Antara agensi yang memainkan peranan yang penting dalam usaha ini termasuklah MARDI dan PORIM. Penyelidikan haruslah dijalankan dari semasa ke semasa untuk menghasilkan benih yang cepat matang dan lebih bermutu. Tamsilnya, Institut Penyelidikan Minyak Kelapa sawit Malaysia (PORIM) telah berjaya menghasilkan benih kelapa sawit yang bermutu, iaitu Tenera yang dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak. Oleh itu, kita berharap agar PORIM dapat menghasilkan benih yang lebih bermutu untuk meningkatkan produktiviti kelapa sawit di Malaysia. Kita juga boleh saling bertukar pendapat dengan negara-negara luar dalam usaha memperbanyak hasil pertanian di negara kita. Malaysia haruslah pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan institut penyelidikan pertanian luar negara sebagai rujukan supaya industri pertanian kita dapat berkembang maju di persada dunia. Intihanya, negara kita berpotensi besar dalam sektor pertanian dan aktiviti pertanian perlu diketengahkan supaya setaraf dengan sektor perindustrian negara. Sektor pertanian sememangnya banyakn mendatangkan kebaikan kepada masyarakat mahupun negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas harus bekerjasama bagai aur dengan tebing dan menggembleng tenaga untuk memajukan sektor pertanian di negara kita kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.Dengan ini Malaysia berupaya menjadi sebuah negara yang cemerlang,gemilang dan terbilang! Satu hari nanti, Malaysia akan menjadi nadi pertanian global yang disegani dan disanjungi tinggi oleh setiap negara di seantero dunia. Malaysia Boleh! Karangan ini diubah suai dan diperbaik. Karangan asal dihantar oleh Lee Ying (pei_ying18@hotmail.com)

Pada Pukul 10:56 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 2 Komen

2 0 0 8

O K T O B E R

2 4

Ramalam Karangan SPM 2 - Karangan Bergambar (Bahagian A)

Kepentingan Mempertahankan Permainan Tradisional Sebagaimana kita sedia maklum, setiap negara di muka bumi bertuah ini memiliki permainan tradisional yang tersendiri. Jika ditinjau dari sudut sejarah, permainan tradisional dimainkan pada kala lapang sejak dahulu kala. Oleh hal yang demikian, permainan tradisional seperti congkak, guli, wau, gasing dan tingting memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa lapang para penduduk zaman nenek moyang. Kini, permainan tradisional semakin dipandang enteng, justeru rakyat kita mula memboikot permainan ini tanpa menyedari kepentingannya. Sebenarnya, rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional. Anjakan paradigma mestilah kita ambil agar permainan ini tidak hilang ditelan zaman. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Janganlah kita merindui permainan tradisional selepas permainan ini pupus ditelan zaman. Oleh itu, langkah mempopularkannya seperti kempen Jom Main Permainan Tradisional dan pertandingan bermain permainan tradisonal merupakan rencah maslahat untuk mempertahankannya. Langkah tersebut penting supaya ahli masyarakat mendapat pendedahan dan mempelajari permainan tradisional sepanjang kempen dan pertandingan dijalankan kerana tak kenal, maka tak cinta. Dengan langkah proaktif tersebut, kita dapat memastikan permainan tradisional mampu menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Realitinya, permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini. Oleh sebab rakyat negara ini berbilang kaum, permainan tradisional merupakan salah satu cara rakyat tanpa mengira kaum mengisi masa lapang. Tanpa melihat warna kulit mahupun agama, permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Kini, kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. Yang di luar jangkaan, pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa sambil menyelam, minum air. Hal ini sekali gusmenjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Daripada persepsi cendekiawan, permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tardisional. Sebagai contoh, permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji guli ke dalam rumah dan kampung pada papan congkak. Yang indahnya, kita dapat memupuk dan menyemai nilai-nilai murni dalan kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negaradaripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Natijahnya, kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Akhirulkalam, permainan tradisional mestilah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Saya berharap, satu hari nanti, permainan rakyat ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di nusa ini. Warisan bangsa ini sebenarnya mestilah kita kekalkan demi kesejahteraan negara. Secara tidak langsung, permainan tradisional dapat mengharumkan nama negara dan menaikkan imej Malaysia di persada dunia. Kesimpulannya, saya berharap permainan tradisional di Malaysia akan terus popular dalam carta kehidupan rakyat dan terus diminati sebagai hobi yang berfaedah. Ayuh kita main congkak!

Pada Pukul 17:22 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 4 Komen

2 0 0 8

O K T O B E R

2 3

Ramalam Karangan SPM 1


Remaja kini suka merokok di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Huraikan faktor-faktor gejala ini terus berlaku. [ 100 markah ] Remaja merupakan golongan yang berusia antara 13 hingga 21 tahun. Dalam usia yang muda dan mencabar ini, mereka mengalami perubahan dari segi fizikal dan mental. Perubahan demi perubahan ini menyebabkan ada dalam kalangan remaja yang terpengaruh untukberjinak-jinak dengan tabiat merokok. Oleh hal yang demikian, kadar perokok remaja semakin merebak bak cendawan tumbuh selepas hujan. Realitinya, remaja pada masa ini semakin berani merokok di mana-mana sahaja tanpa segan silu. Saya berpendapat bahawa banyak faktor yang menyebabkan gejala merokok terus merebak dalam kalangan remaja. Mengikut kajian yang dijalankan, kelemahan penguatkuasaan undang-undang merupakan faktor utama yang menjadi pemangkin gejala merokok dalam kalangan remaja. Hal ini berlaku kerana pihak berwajib dikatakan tidak serius melaksanakan undang-undang yang digubal. Oleh sebab pihak berkuasa bersikap melepaskan batuk di tangga, remaja menjadi tidak takut waima tidak gentar untuk melakukan kesalahan seperti merokok di tempat-tempat awam. Lamakelamaan, fenomena merokok dalam kalangan remaja bagai bisul menjadi nanah yang sukar diubati lagi. Selain kelemahan penguatkuasaan, pengaruh media massa yang bebas menyiarkan iklan juga merupakan penyumbang kepada masalah merokok dalam kalangan remaja. Remaja yang umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang sudah pasti mudah terpengaruh dengan ledakan iklan daripada media massa. Kajian juga mendapati remaja dan golongan muda-mudi merupakan penonton tertinggi siaran media. Oleh sebab itu, iklan rokok dan poster konsert yang ditaja oleh pihak pekilang rokok mudah meresap dalam jiwa remaja yang mendahagakan keseronokan. Remaja memang mudah mempelajari apa-apa sahaja tontonan mereka. Oleh hal yang demikian, kebanyakan remaja memberanikan diri membeli dan memegang rokok kerana pengaruh media massa. Di samping itu, kawan merupakan insan yang paling istimewa dan memainkan peranan yang penting dalam pergaulan remaja. Walau bagaimanapun, ada antara remaja yang cuba merokok selepas dicabar atau diajak oleh kawan-kawan. Hal ini tidak mustahil kerana hubungan antara kawan yang rapat bagai isi dengan kuku sedikit sebanyak merangsang kepercayaan remaja terhadap kata-kata kawan mereka. Oleh sebab menjadi pak turut kawan, majoriti mereka sama-sama ponteng sekolah, sama-sama membeli rokok lalu merasai asap rokok tanpa menyedari kebahayaan rokok. Selepas terjebak dan ketagihan rokok, remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada tabiat buruk ini lagi. Ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan tidak prihatin akan perubahan sikap anak-anak juga merupakan faktor remaja merokok. Hal ini demikian kerana ibu bapa pada zaman berteknologi ini terlalu sibuk mengejar kebendaan dan kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab keibubapaan mereka. Sikap ibu bapa ini bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Mereka sanggup mengabaikan kasih sayang dengan memberi wang kepada anak-anak mereka sebagai gantian kasih sayang. Anak-anak yang belum berfikiran matang pula menyalahgunakan wang tersebut tanpa kawalan ibu bapa. Hal ini menyebabkan remaja dapat membeli rokok dengan mudah kerana harganya masih murah. Secara tuntas, saya berpendapat bahawa gejala merokok sebenarnyadapat diatasi sehingga akar umbi. Namun begitu, semua pihak haruslah bersikap bagai aur dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak. Remaja haruslah bangun daripada kesalahan yang dibuat oleh mereka keranasesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh hal yang demikian, penjagaan kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. Jika kita berkesedaran dan berfikiran matang, nescaya dapat meningkatkan tahap kesihatan diri dengan menjauhi tabiat merokok. Saya berharap pihak berkenaan, terutamanya kerajaan dapat mempergiat kempen antimerokok agar remaja dapat menjauhi gejala merokok yang mampu membawa maut dalam jangka masa panjang. 500+ patah perkataan. Definisi Keracunan merjuk kepada gangguan sistem fizikal badan manusia disebabkan samada terhidu, tersentuh atau termakan bahan kimia beracun daripada makmal, bengkel atau berpunca daripada makanan yang dimakan yang tidak bersih atau mengandungi racun. Polisi Bebas daripada insiden keracunan. Objektif 1. Mencegah daripada berlaku keracunan , dan mengambil tindakan betul jika berlaku keracunan di sekolah. 2. Sedar bahaya kimia berracun dan berhati-hati setiapkali berada di makmal atau bengkel. 3. Tahu tindakan yang perlu dibuat jika berlaku keracunan. Tanggungjawab Pelajar 1. Melaporkan serta-merta kepada guru jika insiden keracunan berlaku. 2. Menyimpan sampel/contoh kimia atau makanan yang dipercayai punca keracunan. 3. Membaca dan mematuhi peraturan bilik makmal, stor atau bengkel, kantin dan dewan makan. 4. Membantu menyelematkan pelajar yang mengalami keracunan. 5. Jaga kebersihan diri. 6. Makan makanan yang dimasak dan bersih. 7. Patuhi arahan doktor. 8. Jangan masuk ke bilik makmal, stor, atau bengkel tanpa arahan atau kehadiran guru. Tanggungjawab guru 1. Senantiasa mengingatkan pelajar tentang bahaya keracunan. 2. Jangan benarkan pelajar masuk ke makmal, bengkel atau stor tanpa kehadiran guru terlebih dahulu. 3. Menyediakan peraturan penggunaansetiap bilik makmal, bengkel, stor, atau dewan makan. 4. Melaporkan kepada pihak pengurusan sekolah jika berlaku insiden keracunan. 5. Menyiasat punca kejadian keracunan. 6. Mengambil sampel kimia atau makanan yang dipercayai punca keracunan.

7. Memberi rawatan awalan kepada mangsa jika perlu. 8. Menghantar pelajar menadapatkan rawatan di hospital jika perlu. Langkah Pencegahan 1. Setiap Makmal, bengkel stor, kantin, dan dewan makan ada peraturan keselamatan keracunan dan dipaparkan untuk makluman umum/pengguna. 2. Taklimat tentang bahaya keracunan oleh pegawai Perubatan dari hospital daerah Tambunan atau guru kesihatan. 3. Label bilik yang mengandungi kimia berbahaya dengan perkataan beramaran Bahaya Kimia Beracun-Jangan Menghidu, Memakan atau Menyentuh Bahan Kimia 4. Taklimat langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku keracunan. 5. Setiap bilik perlu pamerkan prosedur tindakan jika berlaku keracunan.

Kesalahan yang dikaitkan dengan masalah sosial: Mencuri, memeras ugut, penyeluk saku, merokok, mengambil dadah ringan seperti ganja ponteng sekolah, ponteng kelas,merogol, khalwat, hubungan sejenis, sumbang muhrim atau mahram, melepak, bergaduh, tidak menghormati orang yang lebih tua,mengunjungi pusat hiburan seperti disko, pengambilan pil khayal Punca 1. Ibu bapa mengabaikan tanggungjawab 2. keadaan keluarga porak-peranda 3. Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak dan memberikan kebebasan 4. Pengaruh rakan sebaya 5. Pengaruh media massa seperti filem lucah dan ganas 6. Masyarakat tidak prihatin dan memandang rendah masalah ini Kesan masalah sosial dalam kalangan remaja 1. Merugikan masa dan tenaga anak-anak 2. Ibu bapa dan ahli keluarga mendapat malu 3. Masyarakat memandang hina remaja tersebut 4. Akan ditertawakan oleh rakan-rakan 5. Masa depan hancur 6. Negara akan kekurangan bakal peneraju yang berwawasan Langkah-langkah mengatasi masalah sosial 1. Ibu bapa mengawal pergerakan anak-anak 2. Peka terhadap perubahan sikap anak-anak 3. Menyelesaikan masalah keluarga 4. Meluangkan masa berbincang dan bersama keluarga 5. Mewujudkan semula fungsi Rumahku Syurgaku 6. Memberi didikan agama dan moral kepada anak-anak. PEKERJA ASING Maklumat am pendatang asing datang dari negara jiran seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, India, China, dan banyak lagi - ada yang membawa penyakit berjangkit ke Malaysia setiap tahun, lebih 10,000 ribu pendatang haram ditangkap - meninggalkan anak-anak dan isteri di rumah Punca kedatangan mereka 1. Kemiskinan 2. Peluang pekerjaan di negara asal terhad 3. Ingin lari daripada kes jenayah yang dilakukan di negara asal 4. Negara asal tidak aman peperangan, bencana alam, rusuhan kaum 5. Majikan tempatan suka menggaji mereka - gaji rendah 6. Sanggup bekerja untuk jangka masa panjang dan kerja berat Kesan (Kebaikan) 1. Dapat menampung kekurangan pekerja di sektor perladangan, pertanian 2. Membantu mempercepat proses pembangunan negara 3. Meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran negara dalam pelbagai sektor 4. Meningkatkan percambahan idea antara pekerja asing dan tempatan demi kemajuan Kesan (Keburukan) 1. Menimbulkan keadaan sesak 2. Bertambahnya kadar jenayah 3. Menularkan kemasukan budaya yang tidak sihat dari negara asal mereka 4. Menyempitkan peluang pekerjaan rakyat tempatan 5. pengeluaran nilai mata wang ringgit (merugikan negara) Langkah Mengatasinya

1. 2. 3. 4.

Pengawasan kawasan sempadan harus diperketat Penghantaran pulang pendatang haram yang ditangkap Memperketat undang-undang Kerajaan harus membenarkan sektor tertentu sahaja yang boleh menggaji pekerja asing

RASUAH Punca 1. Keimanan yang tidak kuat untuk menolak rasuah 2. Ingin cepat menjadi kaya dengan senang dan mudah 3. Kesalahan menerima rasuah tidak diketahui oleh pegawai atasan 4. Tindakan mengesan rasuah sukar dan memakan masa yang panjang 5. Penerima dan pemberi rasuah mempunyai pelbagai taktik dalam menghulurkan rasuah 6. Orang ramai tidak mahu memberi kerjasama dalam membanterasnya 7. Tidak mahu membayar kadar saman yang terlalu tinggi Kesan 1. Wujud ketidakadilan dalam masyarakat 2. Profesion Keselamatan akan dipandang hina 3. Golongan miskin terus tertindas 4. Golongan yang membuat kesalahan terus dapat menyembunyikan kesalahan 5. Jenayah terus meningkat tetapi tidak dapat dibanteras 6. Masyarakat luar akan melabelkan Malaysia sebagai sarang rasuah Langkah-langkah Mengatasinya 1. Memberikan kesedaran kepada orang ramai 2. Menerapkan nilai-nilai murni dan menerangkan natijah rasuah sejak bangku sekolah lagi. 3. Melatih kakitangan kerajaan dan swasta agar lebih bersikap profesional 4. Mengambil tindakan tegas ke atas penerima dan pemberi rasuah 5. Memperkasa dan Mengubah suai fungsi Badan Pencegah Rasuah (BPR) agar lebih berfungsi dan digeruni 6. Mengikut cara Polis Diraja Hong Kong - Setiap saman yang dikeluarkan oleh pegawai polis akan menyebabkan mereka diberi komisen dan elaun. 7. Kempen memerangi amalan rasuah harus diperhebat di setiap pelosok negara.

TEKNOLOGI MAKLUMAT Kebaikannya 1. Membantu memajukan bidang perniagaan 2. Memudahkan perhubungan sesama pekerja atau pelanggan 3. memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan 4. Bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan internet 5. Memperoleh pelbagai maklumat 6. Memperluas pengetahuan pelbagai golongan masyarakat 7. Mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera 8. Mewujudkan persaingan yang sihat dalam arus globalisasi Keburukannya 1. Mengubah struktur dan budaya masyarakat 2. memberi peluang kepada pihak musuh untuk mencuri maklumat dari sesebuah negara 3. Mewujudkan sindrom ketagihan di kalangan pengguna internet 4. Masyarakat terdedah kepada unsur-unsur negatif 5. Meningkatkan masalah sosial 6. membuang masa golongan remaja yang menyalahgunakan internet dengan mewujudkan kegiatan lepak siber Langkah-langkah Mengatasinya 1. Menguatkuasakan undang-undang berkaitan jenayah siber 2. Masyarakat harus diseru agar tidak menyalahgunakan internet untuk tujuan negatif 3. Kerajaan harus berusaha membina aplikasi yang dapat menjaring dan menapis kemasukan unsur-unsur negatif dalam keadaan dasar langit terbuka. 4. Pelajar mesti dididik supaya tidak membuat sesuatu yang mengkhianati negara. 5. Pihak sekolah harus menyalurkan pendidikan dari segi kepentingan teknologi maklumat dalam pembelajaran daripada menanam pemikir4an negatif. 6. Ibu bapa harus berupaya mengetahui kebaikan dan keburukan teknologi dan berusaha dalam mendidik anak-anak mengetahui natijah penyalahgunaan internet. KAFE SIBER Kebaikannya 1. Mengembangkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan masyarakat 2. Memberi kemudahan kepada sesiapa yang tidak mempunyai kemudahan melayari internet di rumah 3. Membantu para pelajar mendapatkan maklumat 4. Menggalakkan perhubungan antara manusia 5. Mengembangkan peluang perniagaan 6. Menambah kadar celik komputer di kalangan rakyat Malaysia Kesan Penyalahgunaannya 1. Melihat dan menyebarkan gambar lucah

2. Menggunakan kata-kata lucah ketika berbual dalam ruangan sembang 3. Penggunaan identiti palsu dalam menjalinkan hubungan 4. Kafe siber menjadi sarang ponteng sekolah, melepak dan pengumpulan kegiatan gengsterisme 5. Kafe siber menjadi tempat bermadu kasih di kalangan remaja 6. Pemikiran pengguna kafe siber dicemari dengan unsur-unsur negatif 7. Kafe siber juga menjadi tempat pelajar belajar merokok, melayari dan berjudi dalam internet Langkah-langkah mengatasinya 1. Penubuhan kafe sber harus mendapat pemantauan pihak berkuasa 2. Peraturan ketat harus diperkenalkan kepada pengusaha kafe siber yang ingin menjalankan perniagaan tersebut. 3. Kafe siber harus dijadikan tempat larangan pelajar yang berpakaian uniform, merokok dan pelayaran laman web lucah. 4. Pusat siber tidak dibenarkan beroperasi sekurang-kurangnya 2 kilometer dari sekolah atau pusat tuisyen 5. Ibu bapa harus mengawal pergerakan dan aktiviti anak-anak mereka. 6. Pemantauan juga harus dilakukan oleh pihak sekolah dari semasa ke semasa. BENCANA ALAM ( Gempa bumi, Banjir kilat, hakisan tanah ) Punca Bencana alam 1. Kegiatan pembalakan tidak terkawal 2. Menerima tempias negara-negara jiran 3. Cengkaman tanah longgar 4. Pembangunan yang tidak sistematik 5. Sistem saliran diabaikan dalam pembangunan sesuatu tempat 6. Kurangnya kesedaran sivik di kalangan rakyat Kesan Banjir kilat, tanah runtuh atau hakisan tanah 1. Kematian meningkat 2. Penyakit berjangkit menular 3. Kerugian harta benda dan dokumen penting 4. Memberi kesan kepada bidang pembangunan dan ekonomi 5. Harta rumah di kawasan berhampiran akan jatuh mendadak 6. Jalan raya terpaksa ditutup dan kesesakan berlaku 7. Anak-anak tidak dapat menghadiri kelas 8. Penduduk tidak dapat pergi bekerja Cadangan untuk mengatasi masalah 1. Media massa perlulah segera menyebarkan maklumat tentang kemungkinan berlakunya bencana alam agar penduduk bersiap sedia. 2. Pihak bertanggungjawab harus mendidik penduduk tentang cara menyelamatkan diri 3. Kemudahan peralatan yang berteknologi tinggi perlu disediakan 4. Mengharamkan pembinaan bangunan-bangunan tinggi di lereng bukit 5. Bangunan yang tinggi wajar dibina di tempat yang berkedudukan lebih rendah dan berisiko menghadapi banjir 6. Sistem saliran, sungai, parit, dan longkang perlu diperdalam dan diperluas 7. Pembalakan dan penerokaan haruslah dilakukan dengan lebih terancang 8. Penambahan loji-loji bekalan air perlu untuk menampung kegunaan pada musim kemarau 9. Bekalan makanan mesti mencukupi di samping pakaian.

PENCEMARAN ALAM Punca pencemaran bunyi 1. Kilang 2. Kawasan Perindustrian 3. Tinggal berdekatan dengan jalan raya 4. Anak-anak bising Kesan 1. Hidup tidak selesa 2. Kesihatan terjejas 3. Hilang semangat 4. Cepat marah Cadangan untuk mengatasi masalah 1. Beli rumah di kawasan yang sunyi dan mendamaikan 2. Tenangkan fikiran 3. Membuat aduan kepada pihak berkuasa 4. Pindah rumah Punca pencemaran sungai 1. Pembuangan sisa-sisa toksik dari kilang 2. Penduduk membuang sampah ke dalam sungai sesuka hati 3. Tidak menghargai alam sekitar 4. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang Kesan 1. Hidupan akuatik terjejas 2. Air sungai tercemar

3. Sumber air terjejas 4. menyusahkan penduduk di pinggir sungai Cadangan untuk mengatasi masalah 1. Penguatkuasaan undang-undang 2. Meningkatkan kesedaran 3. Membuat aduan kepada pihak berkuasa 4. Kempen secara besar-besaran KEMALANGAN JALAN RAYA Punca 1. Kecuaian pemandu yang tidak berdisiplin 2. Minum minuman keras semasa memandu 3. Makan dan minum serta kurang memberikan tumpuan 4. Pengabaian servis kereta 5. Mendengar telefon bimbit sambil memandu 6. Keadaan jalan raya kurang sempurna dan berlubang-lubang 7. Lebuh raya yang terlalu lurus dan mengantuk pemandu 8. Papan tanda kurang jelas 9. Faktor geografi / cuaca seperti angin lintang dan tanah mendap 10. Perlumbaan haram atau tiada lesen memandu Kesan 1. Kadar kematian meningkat 2. Mangsa cedera parah / mengalami kecacatan 3. Mengakibatkan kerugian 4. Kesesakan jalan berlaku 5. Menyusahkan pengguna jalan raya yang lain 6. Melambatkan perjalanan ke sesuatu destinasi Langkah mengatasinya Mendapat rehat yang mencukupi sebelum memandu perjalanan yang jauh Memasang papan tanda yang jelas terutamanya di kawasan yang berisiko tinggi Meningkatkan kadar saman bagi pemandu yang melakukan pelbagai kesalahan Membina jalan yang tidak terlalu lurus Memperbanyak perhentian atau kawasan rehat dan tandas Merancang perjalanan Membina jejantas untuk pejalan kaki Mengawal had laju terutama di kawasan yang berselekoh dan berisiko tinggi Menaik taraf kualiti jalan raya Jangan makan, minum atau menggunakan telefon bimbit tanpa alat pendengar KESESAKAN LALU LINTAS Punca 1. Taraf hidup meningkat menyebabkan masyarakat mampu memiliki lebih daripada sebuah kenderaan 2. Jalan raya sempit 3. Penggunaan kenderaan yang terlalu kerap untuk pergi ke sesuatu tempat 4. Pengangkutan awam yang tidak selesa dan sistematik 5. Teksi lebih mahal 6. Tidak biasa berkongsi kenderaan 7. Menganggap penggunaan motosikal dan basikal memalukan Kesan 1. Masyarakat kota terperangkap berjam-jam lamanya di jalan raya 2. Pencemaran asap karbon monoksida 3. Kos hidup meningkat 4. Lambat tidak di tempat kerja 5. Membuang masa dan tenaga 6. Menyebabkan keletihan dan mempengaruhi kualiti kerja 7. Pembangunan akan dianggap tidak seimbang Langkah 1. Penggunaan kenderaan awam harus dipertingkatkan 2. Menyediakan kemudahan awam yang selesa, mudah dan murah tambangnya 3. mengawal kemasukan jumlah kenderaan di jalan yang sempit 4. memperlebar jalan 5. Kenderaan yang lama dan mudah rosak tidak harus masuk ke jalan yang sesak 6. Kawalan polis trafik pada waktu puncak kesibukan 7. Berkongsi kereta dengan orang yang dikenali atau rakan sepejabat 8. Menggunakan kenderaan ringan seperti motosikal, basikal untuk perjalanan yang dekat

BUDAYA MEMBACA Usaha meningkatkan minat membaca 1. Ibu bapa harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak 2. Menyediakan perpustakaan mini di rumah

3. 4. 5. 6.

Memperbanyak perpustakaan awam dengan dilengkapi buku-buku berkualiti Syarikat penerbitan tidak harus berhenti menerbitkan buku yang bermutu Cukai buku import harus dikurangkan agar dapat menggalakkan pembelian buku bacaan Kempen secara besar-besaran harus dilancarkan

MEMPROMOSI BUAH-BUAHAN TEMPATAN Usaha mempromosi 1. Kempen makan buah-buahan tempatan 2. Pihak pengusaha hotel harus memperkenalkan jus buah-buahan tempatan kepada pelanggan 3. Menurunkan harga buah-buahan tempatan 4. Menyiarkan dokumentari tentang khasiat buah-buahan tempatan 5. Menambah kawasan penanaman buah-buahan tempatan 6. Menggantikan minuman bergas dengan jus buah-buahan tempatan yang lebih berkhasiat 7. Ibu bapa harus menyahut seruan kerajaan *Ingat Dalam Penulisan Karangan Tidak boleh wujud perkataan berikut: 1. Ini kerana 2. Selain daripada itu 3. Oleh kerana 4. Sejak dari 5. Demi untuk 6. Hukum DM Banyak lori-lori 7. Walaupun.namun, 8. Singkatan kata 9. Kesalahan penggunaan dari dan daripada 10. Kesalahan imbuhan 1. Paling + kata adjektif Contoh: paling cantik / paling suci / paling tinggi 2. Ter + kata adjektif Contoh: tercantik / tertinggi / tersingkat 3. Amat + ( kata adjektif) + sekali Sangat + ( kata adjektif) + sekali Sungguh + ( kata adjektif) + sekali Contoh: amat pilu sekali /sangat gembira sekali / sungguh bangga sekali 4. Teramat +( kata adjektif) Tersangat + ( kata adjektif) Contoh: Tersangat indah / teramat sedih 5. Se ( kata adjektif yang digandakan) Contoh: a) Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. b) Setinggi-tinggi gunung, tinggi lagi impian saya. c) Sekeras-keras batu, tidak sekeras hatinya yang degil itu. d) Dialah sebaik-baik sahabat yang pernah kukenali. e) Secantik-cantik bunga segar, jika tidak disiram, layu juga akhirnya. Maksud tikus jatuh ke beras ialah mendapat keuntungan tanpa perlu bekerja keras. Maksud batu direbus masakan empuk ialah mengajar orang yang degil memang kerja yang sukar. Dalam bahasa Melayu, penggunaan frasa sendi nama "di" peringkat didapati leluasa. Lihatlah ayat-ayat yang di bawah ini: 1. Pemain badminton perseorangan negara kita telah berjaya mengalahkan pemain dari negara China di peringkat separuh akhir.

2.Kadar elaun khas yang kini di peringkat akhir perincian Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) itu bagaimanapun akan bergantung pada jarak serta kemudahan asas di sesuatu kawasan terbabit. Untuk menentukan penggunaan frasa sendi nama di peringkat dalam ayat (1) dan (2) di atas sama ada betul atau salah, marilah kita melihat penggunaan kata sendi nama di dan pada dalam ayat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman. Kata sendi nama pada pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat, dan digunakan dalam ungkapan ada+pada (manusia dan haiwan) dalam beberapa situasi tertentu. Dengan berdasarkan penggunaan kata sendi nama di dan pada seperti yang dinyatakan di atas, didapati bahawa penggunaan kata sendi di dan pada dalam frasa di peringkat dan pada peringkat tidak jelas. Persoalannya ialah adakah peringkat menunjukkan konsep tempat atau keterangan waktu dan tempat? Yang jelas ialahperingkat bukan menerangkan tempat. Oleh sebab itu, penggunaan frasa sendi nama "di peringkat" tidak tepat.

Peringkat bermaksud kedudukan mengikut tarafnya atau tingkatannya. Oleh hal yang demikian, frasa yang tepat ialah pada peringkat. Hal ini diperkukuh apabila penyusun Kamus Dewan Edisi Ketiga mengemukakan ayat contoh seperti yang berikut: 3, Rundingan mengenai pertahanan Asia Tenggara pada peringkatmenteri akan diadakan tidak lama lagi. menceritakan bahawa (betul) mencerita tentang (salah) "kan" dan "tentang" berbeza makna. menceritakan tentang (salah) "kan" sudah bermaksud "tentang" bercerita tentang (betul)

Pelantikan" bermakna perihal, perbuatan melantik. "Perlantikan" tidak wajud dalam bahasa Melayu mahupun Kamus Dewan. membetulkan" --> kata kerja aktif "dibetulkan" --> kata kerja pasif diri ketiga ( dia, mereka, Ali, Abu dan lain-lain) "betulkan" --> kata kerja pasif diri pertama dan kedua ( aku, kau, engkau, kita, kami, dan lain-lain) "betulkan" ialah bentuk kata kerja pasif seperti yang berikut: "Ukuran saiz baju ini perlu anda betulkan," kata ibu kepada tukang jahit. ( ayat pasif diri pertama dan kedua juga betul) "Baju ini perlu dibetulkan oleh Ali," kata ibu kepada saya. ( ayat pasif diri ketiga) "Keadaan di pasar sangat hiruk-pikuk" (betul)

"mengirimi" bermaksud berkirim kepada ( seseorang) "mengirimkan" bermakna berkirim sesuatu (benda) kepada seseorang. CONTOH AYAT: 1. Ali mengirimi ibunya wang setiap bulan. 2. Ali mengirimkan wang kepada ibunya setiap bulan. Soalan 7: 30 Sep 08, 20:22mp3: cikgu apa perbezaan antara menjalani dan menjalankan???mengapa pembedahan boleh guna menjalani???thx!! "menjalankan" bermaksud membuat (sesuatu) "menjalani" bermaksud melalui atau mengalami CONTOH AYAT: 1. Aminah menjalani pembedahan di Hospital Klang. 2. Dr. Aminah menjalankan pembedahan bilik bedah di Hospital Klang. Solaan 8: 30 Sep 08, 20:19mp3: ooo!!!ic!thx cikgu!!! erm...cikgu ,di antara pelajar - pelajar ,di antara pelajar,antara pelajar-pelajar,antara pelajar....yang mana satu betul???thx!!! di antara pelajar (salah) di antara pelajar-pelajar (salah)

antara pelajar (betul) antara pelajar-pelajar (salah) di antara saya dengan Ali (salah) Antara saya dengan Ali tiada hubungan persaudaraan (betul) antara ... dengan ( perbandingan) Saya duduk di antara Ali dan Zila ( betul) di antara ... dan ( di tengah-tengah) Soalan 9: 30 Sep 08, 17:34PARISXXX: APAKAH MAKSUD YAKNI? BAGAIMANAKAH UNTUK MENGGUNAKANNYA Yakni bermaksud "iaitu". Jacky seorang guru, yakni seseorang yang bekerja di seKOLAH Kebajikan warga tua sentiasa menjadi isu yang hangat diperbualkan oleh ahli masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat madani di negara kita tidak pernah diajar menjadi seperti kacang lupakan kulitnya. Oleh hal yang demikian, warga tua yang berkeluarga mahupun tidak berpunya apa-apa lagi menjadi permata hati pelbagai pihak termasuk kerajaan badan bukan kerajaan. Hari warga tua kala ini menjadi lebih bererti apabila pelbagai pihak dalam masyarakat hari ini sanggup memainkan peranan penting untuk membantu warga tua menjalani kehidupan haria yang lebih bermakna sementara menanti panggilan Ilahi.

Pihak kerajaan Malaysia sentiasa meletakkan warga tua di tahap yang tinggi acap kali belanjawan negara dibentangkan di Parlimen. Perdana Menteri, merangkap portfolio Menteri Kewangan telah membentangkan peruntukan yang "bahagia" sekali gus memberikan keceriaan kepada golongan tua. Elaun sara hidup warga emas telah dipertingkatkan seiring kenaikan harga barangan keperluan. Pengumuman ini membawa seribu harapan dan jutaan ukiran senyuman di bibir warga tua. Oleh sebab itu, warga tua dapat melangsungkan sisa-sisa hidup dengan lebih bermakna dan gembira.

Badan Bukan Kerajaan di Malaysia juga mempamerkan kesungguhan mereka untuk menghulurkan bantuan dan sokongan hidup kepada warga emas. Hal ini demikian kerana warga tua memerlukan perhatian daripada setiap pihak. Oleh hal yang demikian, badan kebajikan "Tzu Chi" umpamanya membuka lebih seratus buah klinik kebajikan dengan harapan warga tua dapat membuat pemeriksaan doktor secara percuma dan mendapat rawatan serta nasihat doktor yang bertauliah yang memegang pada prinsip "buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali". Hal ini dapat mengelakkan dan menurunkan tahap obesiti dan masalah kesihatan lain yang kian menyerang warga tua akibat pengabaian aspek kesihatan.

Ahli masyarakat sentiasa digalakkan supaya menghormati dan mentaati warga tua yang lebih berpengalaman dalam aspek kehidupan. Yang boleh kita lakukan ialah menggembirakan hati dan membahagiakan hidup mereka. Ibu bapa haruslah mengajar anak-anak supaya membantu datuk dan nenek mereka yang tidak bertenaga, terutamanya ke tandas atau sewaktu berjalan-jalan. Apabila luangan masa berkualiti dikongsi bersama warga tua, kebahagiaan hidup berkeluarga dapat dicapai sekali gus merealisasikan slogan "rumahku syurgaku jua". Dengan berbuat begitu, masyarakat yang penyayang dan prihatin dapat dilahirkan.

Akhirulkalam, setiap daripada kita berpeluang melalui hidup pada usia lanjut. Mahukah kita melihat warga tua hidup merempat di lorong-lorong kemiskinan? Oleh hal yang demikian, pendidikan mengapresiasi warga tua haruslah dimulakan sejak kecil keranamelentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan semangat ingin membantu dan meringankan beban kehidupan warga emas, setiap daripada kita mampu mengubah kehidupan mereka daripada duka menjadi suka. Sebagai penutup bicara, ingatlah bahawa hari ini hari mereka, esok hari kita.

Pada Pukul 13:42 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

2 0 0 8

S E P T E M B E R

2 5

Ramalan SPM Bahasa Melayu Karangan Bergambar 1

Soalan di atas ialah Bahagian A, kertas Percubaan negeri Kelantan SPM 2008. Saya berpendapat bahawa soalan mirip tema ini amat maslahat, yakni industri pelancongan di Malaysia akan disoal dalam SPM 2008. Perhatikan Karangan contohnya seperti di bawah. Karangan Contoh:

Sejak 1990-an lagi, Malaysia sudah pun berjaya menganjurkan kempen Tahun Melawat Malaysia. Kejayaan ini diteruskan sekali demi sekali sehingga kini. Tahun 2007 sekali lagi dikenali sebagai Tahun Melawat Malaysia dengan slogan "Malaysia Truly Asia" Keaslian Malaysia sebagai negara Asia yang termaktub dalam lagu tema kempen ini sekali gus membuka mata dan minda seantero dunia. Walau bagaimanapun, banyak pihak berpendapat bahawa langkah yang diambil untuk memajukan industri pelancongan sebelum ini belum sampai tahap berprestij dan kurang efektif. Oleh hal yang demikian, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai lengan.

Kempen dan usaha mempromosikan Malaysia di persada dunia merupakan rencah utama yang dapat meningkatkan imej negara Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama di rantau ini. Hal ini demikian kerana promosi dan kempen dapat mempercepat langkah kerajaan menguar-uarkan aktiviti Tahun melawat Malaysia ke seluruhpelosok jagatraya. Melalui media massa dan jerayawara (aktiviti "road show"), saya yakin Malaysia dapat menarik perhatianpendarmawisata dari segenap sudut dunia. Hal ini memang mirip dengan lirik lagu "Malaysia Asia Sebenar" yang dimainkan di corong-corong radio. Justifikasinya, saya yakin bahawa kempen Tahun Melawat Malaysia akan sukses.

Mengikut kajian yang dijalankan oleh pihak bertanggungjawab, sistem pengangkutan yang efisien di sesebuah negara memainkan peranan penting untuk menjana perkembangan industri pelancongan. Malaysia yang masih kekurangan dari segi kemudahan pengangkutan yang sistematik perlu ukur baju di badan sendiri sekali gus membuat anjakan paradigma dalam soal pengangkutan awam. Rungutan dan luahan ketidakpuasan hati pelancong mestilah diambil kira. Oleh sebab itu, kerajaan mestilah menyusun strategi pembangunan dengan menyediakan kemudahan pengangkutanbertaraf lima bintang sebagai pemangkin usaha menjadikan Malaysia sebagai destinasi persinggahan pelancong dari seluruh dunia yang mendambakan keunikan alam semula jadinya.

Malaysia sememangnya nusa bertuah kerana iklimnya yang panas dan lembap sepanjang tahun. Kehidupan flora dan fauna yang terpulihara menjadikan Malaysia kaya dengan destinasi ekopelancongan utama dunia. Penaiktarafan kawasan pelancongan di seluruh negara dengan chalet, hotel dan kemudahan penginapan lain dapat memberi bonus kepada Malaysia untuk menjadi destinasi pilihan pelancong. Aspek kebersihan di kawasan pelancongan janganlah dipandang enteng kerana industri pelancongan menyediakan pelbagai peluang perniagaan dan pekerjaan kepada penduduk tempatan. Oleh itu,hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Malaysia pasti boleh!

Kesimpulannya, Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam usaha memperkembangkan industri pelancongannya. Yang paling penting, rakyat dan kerajaan perlulah mengamalkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama pelancong. Saya berharap pihak berkenaan dapat mengambil langkah yang sesuai seperti dinyatakan di atas untuk merealisasikan aspirasi negara untuk mencapai pembangunan dalam

bidang pelancongan yang bertaraf dunia. Sebenarnya, genggam bara api, biarlah sampai jadi abu. Kita mestilah berusaha sehingga nama Malaysia tersohor di seluruh dunia. Dari, daripada, ke dan kepada ialah sebahagian daripada kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu (ATM). Manakala kata sendi nama daripada hadir di: 1. hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, 2. benda dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, 3. perbezaan atau perbandingan. Contoh penggunaan dari dan daripada adalah seperti yang berikut: a. Kereta itu bertembung dengan lori yang datang dari utara (bukan daripada utara). b. Guru baharu itu berasal dari Kota Kinabalu (bukan daripada Kota Kinabalu). c. Orang ramai telah mula berkumpul dari pagi lagi (bukan daripada pagi lagi). d. Jambangan bunga itu daripada peminatnya (bukan dari peminatnya). e. Perabot di rumahnya semuanya dibuat daripada kayu (bukan dari kayu). f. Dia lebih peramah daripada adiknya (bukan dari adiknya). Kata sendi ke dieja terpisah daripada nama atau frasa nama yang mengikutinya. Kata sendi ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju, dan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Kata sendi nama ke tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia atau binatang. Ingat, kata sendi "ke" hanya untuk disambut oleh kata arah, tempat seperti dalam contoh yang berikut: g. Buruan polis itu dilihat memandu ke arah utara. h. Ayah akan ke Kuching esok. i. Ayah memandu kereta dari Kuala Lumpur hingga ke Melaka. Manakala, kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, dan unsur mujarad, serta menyatakan pecahan dan perubahan keadaan, seperti dalam contoh berikut: j. Berita itu hanya sampai kepada pihak kami semalam. k. Sisa makanan itu diberikannya kepada kucing. l. Soalan peperiksaan itu terbahagi kepada dua bahagian. m. Sila serahkan borang permohonan kepada Bahagian Pengambilan.

Pada Pukul 13:30 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

"di dalam" dan " dalam" dan " di" yang mengelirukan pengguna bahasa
Kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Misalnya, "di sekolah", "di Ipoh" dan "di halaman". Kata sendi nama "di" tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman. Contohnya,

di masa (salah) pada masa (betul) di waktu (salah) pada waktu (betul) di zaman (salah) pada zaman (betul) di saat-saatt (salah) pada saat-saat (betul)

Kata sendi nama "dalam" dan "antara" pula hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contohnya:

Dalam hal ini, (bukan: Di dalam hal ini,); dalam bahasa kebangsaan (bukan di dalam bahasa kebangsaan); perjanjian antara kedua-dua pihak (bukan di antara kedua-dua pihak); persamaan antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi (bukan persamaan di antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi).

Contoh penggunaan frasa sendi nama di dalam yang betul adalah seperti contoh yang berikut:

Dilarang merokok di dalam pejabat; Majlis itu diadakan di dalam dewan. Contoh penggunaan frasa sendi nama 'di antara' pula, ialah: Jarak di antara rumahnya dengan sekolah kira-kira 500 meter.

1. sesal perasaan tidak senang kerana telah melakukan sesuatu yg tidak baik (dosa dan lain-lain), keinsafan telah bersalah: apabila ia melihat perbuatannya yang kasar itu, ia berasa ~; ~ dahulu pendapatan, ~ kemudian tiada berguna (peribahasa) sebelum mengerjakan atau melakukan sesuatu hendaklah difikirkan habis-habis; 2. sesal bersesal = ~ hati = menyesal;


3. sesal bersesalan, bersesal-sesalan salah-menyalahkan; ~ bagai Batak lari (peribahasa) tuduh-menuduh sesama sendiri;

4. sesal menyesal

1. berasa tidak senang kerana telah melakukan sesuatu kesalahan (kejahatan dan lain-lain), insaf telah bersalah: kalau rugi jangan ~ nanti; 2. berasa kecewa (akan), berasa tidak senang (akan): ia tidak ~ atas perbuatannya; 5. sesal menyesali 1. berasa sesal terhadap: tidak baik ibu berkata demikian sebagai ~ untung; 2. berasa tidak senang kepada, mempersalahkan: dia ~ jawatankuasa pengelola yang seakan-akan tidak tahu menjalankan tugasnya; 6. sesal sesal-menyesali bersesalan; 7. sesal menyesalkan 1. berasa sesal atau kecewa terhadap sesuatu, menyesali, menyalahkan: siapa yang hendak disalahkan, siapa yg harus disesalkan, manusia juga yang mengajar manusia jadi begini; 2. menyebabkan jadi menyesal: perbuatan yg sangat ~ dirinya;

8. sesal sesalan

1. perasaan sesal, (sesuatu) yang disesalkan: jikalau datang sesuatu hal di jalan, mati hidup tiadalah kami ketahui, jangan menjadi ~; air mukanya membayangkan rasa ~nya; 2. penentangan, celaan: keris inilah kelak akan menebus ~ patik hari ini; 9. sesal kesesalan perihal sesal, kekesalan: untuk membuktikan ~ saya itu, saya sudi bekerjasama dengan pemerintah; 10. sesal penyesalan perihal menyesal(i).

Di bawah ini pula makna bagi "kesal" mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. Sila beri perhatian. 1. kesal = ~ hati 1. berasa kecewa atau tidak senang hati (di atas sesuatu perkara, perbuatan, dll), berasa sebal, berasa jengkel: penduduk-penduduk di situ ~ kerana tidak ada hospital atau klinik di daerah itu; katanya ia tidak ~ tentang apa yg berlaku.

2. kesal mengesali berasa kesal (tidak senang) akan: menteri itu ~ sikap setengah-setengah parti pembangkang dlm hal ini; beliau ~ pergaulan bebas pemuda-pemudi;

3. kesal mengesalkan menyebabkan berasa kesal (kecewa, tidak senang hati), menimbulkan (membangkitkan) kesal: hal itu sangat ~ hati mereka berdua;

4. kesal kesalan rasa kesal: raut mukanya yg berkerut-kerut itu menunjukkan ~nya di atas segala-gala yg telah berlaku;

5. kesal kekesalan perihal (perasaan) kesal, kekecewaan, kesebalan, kejengkelan: mereka yg tidak berjaya kembali dgn penuh ~.

Perkataan "istirehat" sebenarnya TIDAK WUJUD dalam bahasa Melayu. Ejaan yang betul ialah "istirahat" yang bermakna: 1. istirahat (bahasa Arab) = beristirahat berhenti drpd melakukan sesuatu utk menghilangkan penat lelah, berehat, mengaso: waktu ~ telah datang; dia akan ~ selama enam bulan;


2. istirahat mengistirahatkan memberi (membiarkan) beristirahat; ~ diri melepaskan lelah;

3. istirahat ~ peristirahatan~ rumah (tempat dll) beristirahat, rumah rehat: akhirnya aku tiba di danau Balaton, tempat ~ yg indah; rehat. Kepentingan aktiviti kemasyarakatan 1. memupuk perpaduan bangsa P bersatu kita teguh, bercerai kita roboh 2. mengatasi masalah sosial sebelum terlambat P sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna 3. mengisi masa lapang dengan bijak P masa itu emas 4. berjasa kepada masyarakat dan negara P pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara 5. memupuk semangat kejiranan P jiran bersepakat membawa berkat Kebaikan mengulang kaji 1. menghabiskan sukatan pelajaran sebelum peperiksaan P sediakan payung sebelum hujan 2. mengatasi masalahdalam pelajaran P sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan 3. mengisi masa lapang dengan bijak P masa itu emas 4. lebih yakin menjawab soalan peperiksaan P cemerlang, gemilang, dan terbilang 5. meningkatkan ilmu dan pengetahuan P kata Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Punca kenaikan harga barang 1. harga petrol meningkat dan membebankan pekilang P berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul 2. kemelesetan ekonomi P naik seperti semut, turun seperti ribut 3. permintaan melebihi stok P ingat sebelum kena, jimat sebelum habis 4. kelemahan kawalan harga barang P harapkan pagar, pagar makan padi 5. peniaga mengambil kesempatan sewenang-wenangnya P menangguk di air keruh Kesan pencemaran sungai 1. flora dan fauna musnah P sudah terhantuk baru tengadah 2. sumber rezeki manusia hilang P kais pagi makan pagi, kais petang makan petang 3. pemandangan terjejas P indah khabar daripada rupa 4. manusia mendapat penyakit P mencegah lebih baik daripada mengubati 5. merugikan wang, masa dan tenaga kerajaan P sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

Langkah melahirkan modal insan 1. kerajaan akademik P tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung 2. Guru mendidik ilmu dan menyalurkan pengetahuan P guru kencing berdiri, murid kencing berlari 3. Ibu bapa perlu memberi didikan moral dan akhlak P melentur buluh biarlah dari rebungnya 4. Program pendidikan berunsur global P berdiri sama tinggi, duduk sama rendah 5. Menaik taraf kemudahan belajar P di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Langkah mengatasi jerebu 1. Kerajaan menguatkuasakan undang-undang P berani kerana benar, takut kerana salah 2. Pihak sekolah mendidik rakyat P melentur buluh biarlah dari rebungnya 3. Ibu bapa menjadi contoh P bagaimana acuan, begitulah kuihnya 4. Masyarakat bekerjasama dengan kerajaan P bagai aur dengan tebing 5. Diri sendiri mencintai alam sekitar P sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

Pada Pukul 15:24 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 3 Komen

2 0 0 8

O G O S

1 8

Ramalan Karangan UPSR 2008


Ramalan 1 - Karangan Jenis Pendapat Kepentingan Hutan Hutan merupakan anugerah daripada Tuhan. Anugerah ini memang tidak ternilai kepada hidupan sarwa alam. Oleh sebab itu, alam ini wajar dipelihara sebelum terlambat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Hutan dapat dijadikan kawasan tadahan air hujan. Dengan ini, kita dapat menggunakannya dalam pelbagai aspek kehidupan harian seperti memcuci, memasak dan lain-lain. Oleh sebab itu, hutan menjadi nadi kehidupan kepada penduduk bumi. Selain itu, hutan juga menjadi kawasan mainan fauna di muka bumi ini. Hutan yang berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna, hutan dapat menyelamatkan flora dan fauna. Hal ini demikian kerana kepupusan flora dan fauna berkait rapat dengan hutan. Sementara itu, hutan juga dapat memainkan peranan sebagai pengawal pemanasan global. Pemanasan global berlaku kerana pencemaran dan sikap manusia yang tidak cinta akan alam sekitar. Oleh hal yang demikian, tahap kepanasan di muka bumi ini dapat dikurangkan agar kita tidak berpanas. Hutan ialah tempat manusia mencari rezeki, terutamanya Orang Asli. Oleh itu, hasil hutan seperti herba dan ubat-ubatan dapat terus dicari dengan kewujudan hutan. Saya berharap amalan perubatan tradisional dapat diperkembangkan jika hutan dijaga dengan baik. Kesimpulannya, hutan wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap penduduk bumi. Hutan dapat memberi ketenangan jiwa kepada kita dengan hutan yang malar hijau. Oleh itu, kawasan hutan mestilah diperluas dan dipulihara demi masa depan semua. Ramalan 2 -Karangan Jenis Ucapan Ucapan Ketua Pengawas yang baru dilantik. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, guru-guru, dan rakan seperjuangan. Hari ini ialah pelantikan pengawas. Oleh itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada para pengawas yang dipilih oleh pihak sekolah. Warga sekolah yang saya muliakan, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah keana memberi peluang berucap kepada saya. Saya terharu dengan pelantikan sebagai ketua pengawas sekolah. Saya akan memikul tenggungjawab ini mulai hari ini.

Sebagai ketua pengawas, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baik mungkin. Setiap arahan pihak sekolah dan guru disiplin tidak akan saya pandang ringan. Hal ini penting demi meningkatkan tahap disiplin sekolah. Oleh hal yang demikian, saya memohon kerjasama daripada semua pihak dalam menjadikan sekolah kita lebih selamat dan ceria. Setiap pelajar dan guru diminta melaporkan ketidakberdisiplinan pelajar kepada pengawas. Hal ini penting agar pelaksanaan denda dapat dijalankan. Sebagai ketua pengawas dan pengawas yang baru dilantik, saya dan rakan-rakan pengawas masih belajar. Saya berharap pihak sekolah akan menegur kami jika melakukan kesalahan. Dengan ini, saya akan mengambil iktibar daripadanya untuk memperkasakan lembaga pengawas sekolah. Hadirin yang saya hormati, Saya berharap sekolah kita akan terus mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Dengan mendisiplinkan diri, kita dapat berjaya dalam setiap bidang yang diceburi. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun sebagai penghias bicara hari ini. Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan; Kami pengawas baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkan. Sekian, terima kasih. Ramalan 3 - Karangan Jenis Dialog Berbual-bual tentang tahap disiplin sekolah. Dalam perjalanan menuju kantin sekolah, saya terserempak dengan Aisyah. Kami telah membincangkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Ailiah: Aisyah, kamu tahu tak, disiplin memainkan peranan penting dalam kehidupan kita? Aisyah: Saya pasti tahulah. Akhlak dapat membentuk disiplin dalam kehidupan kita. Dengan itu, kita tidak akan melakukan kesalahan yangmenjejaskan imej diri, sekolah, dan keluarga. Aliah: Tapi, saya nampak disiplin pelajar sekolah kita semakin meruncing. Mereka melakukan banyak kesalahan tanpa memikirkan denda yang bakal diterima oleh mereka. Aisyah: Ya, mereka memang degil dan nakal. Semalam saya mendapat tahu daripada Cikgu Tan bahawa pelajar kelas 6 Citra tidak menghormati guru. Ada antara mereka yang ponteng sekolah dan membuli pelajar dari sekolah lain. Nampaknya, tahap disiplin sekolah sudah bisul jadi nanah. Aliah: Betul ke? Saya memang berasa kecewa dengan sikap mereka. Saya berpendapat pihak sekolah mesti tegas menyelesaikan masalah ini. Tindakan yang tegas mestilah dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan sekolah. Aisyah: Sebenarnya, saya berpendapat bahawa pelajar dan guru-guru harus bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam mengatasi masalah ini. Saya pasti, kerjasama dan komitmen dalam pelajaran akan menyebabkan masalah disiplin dapat diatasi. Aliah: Betullah kata kamu. Saya juga berpendapat bahawa apabila pelajar mementingkan pelajaran, masalah disiplin tidak akan menjadi serius. Peningkatan disiplin pelajar dapat meningkatkan imej sekolah. Aisyah: Ya, eh, itupun Shekinah. Kenapa dia menangis? Aliah: Jom kita tanya dia? Aisyah: Baiklah. Selepas tamat berbincang, mereka pun menuju ke arah Shekinah yang mengalirkan air mata.

Pada Pukul 13:16 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 1 Komen

2 0 0 8

O G O S

1 2

Pembentukan kata Majmuk


Bentuk Kata Majmuk Berdasarkan jenisnya, kata majmuk dipisahkan kepada tiga kelompok:

(i)terdiri daripada rangkaian kata bebas 1. 2. biru laut tengah hari

3. 4. 5. 6. 7. 8.

kuning langsat Perdana Menteri Duta Besar Naib Canselor Ketua Setiausaha Negara gambar rajah

(ii) berbentuk istilah khusus 1. 2. 3. 4. 5. model linear garis pusat pita suara kertas kerja batu kapur

(iii) mendukung maksud kiasan (simpulan bahasa) 1. 2. 3. 4. 5. kaki ayam buah hati bulan madu tumbuk rusuk makan angin

(iv) Bentuk yang telah mantap sebagai satu perkataan yang utuh dan dieja sebagai satu perkataan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya suruhanjaya ( tak ingat??? akan dimasukkan kemudian :P)

Terdapat sejumlah perkataan dalam golongan kata tertentu yang secara lazim dieja bercantum: Kata nama 1. 2. 3. 4. 5. peribadi peribahasa hulubalang dinihari perikemanusiaan

Kata adjektif 1. 2. sukacita dukacita

Kata sendi nama 1. 2. kepada daripada

Kata hubung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kata tanya 1.

apabila manakala padahal darihal barangkali kadangkala apakala walhal

bagaimana

Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. alat-alat tulis balai-balai raya suku-suku kata jirim-jirim organik Naib-Naib Canselor Ketua-Ketua Menteri

Satu kecualian: Kata yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur 1. 2. 3. 4. 5. pesuruhjaya-pesuruhjaya warganegara-warganegara tandatangan-tandatangan jawatankuasa-jawatankuasa setiausaha-setiausaha

Pengimbuhan kata majmuk (i) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakanawalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah 1. 2. 3. 4. 5. campur aduk --> bercampur aduk litar selari --> berlitar selari ambil alih --> mengambil alih temu bual --> ditemu bual daya serap --> daya serapan

(ii) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakanapitan, ejaannya menjadi bercantum 1. 2. 3. 4. 5. campur aduk --> mencampuradukkan daya serap --> kedayaserapan garis pusat --> menggarispusatkan satu padu --> menyatupadukanurus niaga --> diurusniagakan

Peringatan: Kata majmuk tidak menggunakan sempang (-), kecuali ketika penggandaan pada kata ganda.

Pada Pukul 12:32 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

2 0 0 8

O G O S

Karangan Bergambar Ralaman 4- Langkah yang patut diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi kadar kemalangan jalan raya
Dalam kesibukan negara mencapai status lima bintang dalam era pembangunan dan pembinaan negara, jaringan lebuh raya dan lingkaran jalan raya di nusa tercinta ini sentiasa dititikberatkan oleh pihak kerajaan. Malaysia dikatakan memiliki kualiti jalan raya yang paling baik di rantau ini sebaliknya mencatatkan kadar kemalangan yang paling tinggi. Malang tidak berbau, tetapi bau malang boleh dielakkan. Jika dipandang enteng, nyawa modal insan negara bagai telur di hujung tanduk. Saya berpendapat bahawa langkah-langkah drastik dan proaktif mestilah diambil oleh pihak berwajib untuk mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya yang banyak meragut nyawa.

Kerajaan mestilah membuat anjakan paradigma dalam sistem pelaksanaan undang-undang keselamatan di jalan raya. Penguatkuasaan undang-undang seyogianya diiringi ketegasan melaksanakannya. Pihak berkuasa seperti polis trafik tidak boleh bertolak ansur waima berkompromi dalam menegakkan undangundang. Penggubalan akta keselamatan mestilah diubahsuai mengikut keperluan semasa. Denda dalam lingkungan RM150 hingga RM300 tidak pernah meninggalkan bekas, terutamanya kepada golongan yang bermaharajalela di jalan raya. Oleh hal yang demikian, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Jikalau pihak kerajaan menaikkan kadar denda dan saman, langkah ini dapat memberi pedoman kepada pengguna jalan raya agar lebih bermoral dan beretika semasa memandu. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri umpamanya mestilah diberi kuasa dan mandat untuk melaksanakan tugas. Sesiapa yang terlibat dalam tragedi kemalangan di jalan raya mestilah ditarik lesen pemanduannya. Sementara itu, sistem merit yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mestilah dipautkan dengan sistem Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar kedua-dua agensi kerajaan ini berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk melaksanakan hukuman terhadap pesalah laku lalu lintas yang membelakangkan nyawa insan lain. Saya berharap pihak kerajaan akan memegang prinsip genggam bara api, biar jadi arang dalam usaha menjadikan laluan trafik di Malaysia bebas daripada kemalangan. Dengan langkah ini, imej negara di persada dunia dapat dipertingkatkan demi kemajuan pelbagai bidang yang diharap-harapkan. Jika dikaji dari sudut pemilikan lesen memandu, rakyat Malaysia amat bertuah kerana sistem yang diguna pakai di sini masih longgar dan mudah. Sejak beberapa dasawarsa, proses pemilikan lesen memandu bagai makan ais batu campur. Kelonggaran undang-undang yang dicemari gejala rasuah dan konsep lesen terbang menyebabkan pemandu melayangkan nyawa insan tidak berdoa sekali gus meranapkan harapan ibu bapa mangsa. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Saya berharap pihak berkenaan dapat membuat pengubahsuaian terhadap silibus ujian pemanduan. Dengan pendekatan yang positif ini, rakyat yang berjaya memiliki lesen memandu setelah melalui proses kompleks dan sukar pasti lebih menghargai lesen yang berjaya dimiliki oleh mereka. Oleh sebab itu, sudah sampai masanya pihak PJP mengambil langkah proaktif untuk sama-sama menjadikan pemandu Malaysia lebih berkualiti. Sebagai penutup wacana, kita harus sedar bahawa nyawa manusia tidak boleh dijual beli seperti di pasar raya. Oleh itu, pelaksanaan undang-undang yang bersesuaian dengan keperluan rakyat dan negara mestilah dilakukan dengan baik. Rakyat haruslah diinsafkan dengan prinsip biar lambat, asalkan selamat. Pemandu dan pengguna jalan raya sama-sama mendapat manfaat jika semua pihak bersepakat dalam ciri-ciri keselamatan di jalan raya. Rakyat merupakan penggerak kemajuan negara. Tanpa kemajuan, kita tidak dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Saya berijtihad bahawa keselamatan jalan raya ialah tanggungjawab semua pihak. Hal ini demikian kerana pandu cermat, jiwa selamat. Keselamatan di jalan raya dapat memastikan kita selamat berada di bumi bertuah ini untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna demi keluarga, bangsa, dan negara.

Pada Pukul 11:39 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 0 Komen

2 0 0 8

O G O S

Karangan jenis perbincangkan / pendapat "Tanggungjawab Ibu Bapa Dalam Pembentukan Disiplin Dalam Kalangan Anak-anak."
Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bincangkan. Sebagaimana kita sedia maklum, anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa, kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Sejak kecil, kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Malangnya, masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulu kala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini, kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. Sejak kempen antidera diperluas, ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Daripada perspektif orang tua-tua, setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Namun, saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat, anakanak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Selain ketegasan dan pendisiplinan, pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Dengan pendidikan yang diterima, akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Dengan peraturan sekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat, nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. Masalahnya kini, ibu bapabagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masingkerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas, yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Dengan saluran yang betul dan tepat, anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar, pakar motivasi yang terbilang, anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi.

Di samping itu, ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh sebab bagaimana acuan, begitulah kuihnya; ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Tamsilannya, ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Kesimpulannya, pencorakan disiplin anak-anak dari rumah, yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. Oleh hal yang demikian, saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020.

Pendahuluan - semakin dapat perhatian kerana banyak disiarkan dalam media massa. - memerlukan tindakan segera dan berkesan. - akan menjejaskan usaha melahirkan generasi terbilang Isi 1 sikap ibu bapa sendiri - terlalu mementingkan kerjaya. - terlalu mempercayai dan memberi kebebasan. - berlaku jurang komunikasi. Isi 2 kurangnya didikan agama / moral - remaja keliru dan sukar membezakan yang baik dan buruk. - mudah dipengaruhi dan terpengaruh. Isi 3 pengaruh rakan-rakan sebaya - antaranya kerana tersilap memilih kawan - lazimnya pengaruh rakan mengatasi sekiranya ibu bapa mengabaikannya. - akhirnya terjebak dengan gejala-gejala negatif Isi 4 pengaruh media massa - penayangan filem atau rancangan yang keterlaluan. - mereka terpengaruh kerana banyak masa dihabiskan untuk menonton. - mengikut aksi lakonan pelakon idola dan memuja pelakon dengan meneladani watak negatif dalam filem Isi 5 keadaan rumah yang bukan"syurga" - rumah yang kecil, bilangan ramai. - apatah lagi tidak ada kasih sayang. - beranggapan ibu bapa tidak menghiraukannya. Isi 6 sikap individu atau remaja itu sendiri - berasa bangga melakukan kesalahan. - menunjukkan kehebatan masing-masing. - memang datang daripada keluarga yang bermasalah

Penutup - perlu diatasi segera tanpa sering menyalahkan. - usaha pencegahan perlu diambil secara bersepadu. - jika tidak lahirlah generasi yang rendah moralnya.

1. Ada air adalah ikan rezeki terdapat di mana-mana sahaja. 2. Ada asap ada api persahabatan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras bagi orang yang mampu, segala kehendaknya mudah tercapai. 4. Ada rotan ada duri dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. 5. Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas perbuatan yang jahat akan mendapat balasan juga. 6. Air sama air bersatu, sampah ke tepi juga tiada guna mencampuri perselisihan orang yang bersaudara kerana kita akan disisihkan apabila mereka berbaik-baik semula. 7. Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba sesuatu usaha tidak akan menjadi sempurna dengan serta-merta. 8. Alah sabung, menang sorak sudah kalah tetapi masih bercakap besar. 9. Alang-alang berdakwat biar hitam / alang-alang berminyak biar licin / alang-alang mandi biar basah sesuatu kerja hendaklah diusahakan dengan sempurna, jangan separuh jalan. 10. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan kalau sudah terlanjur membuat sesuatu perbuatan jahat, biarlah sampai beroleh hasilnya. 11. Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di rumah mati kelaparan menguruskan hal orang lain sedangkan hal sendiri diabadikan. 12. Antan patah lesung hilang kemalangan yang datang bertimpa-timpa. 13. Ayam terlepas, tangan bau tahi melakukan perbuatan yang dilarang akhirnya mendapat malu 14. Baik berjagung-jagung sementara padi belum masak lebih wajar membuat pekerjaan yang kurang baik sementara menunggu pekerjaan yang lebih baik. 15. Banyak udang banyak garamnya, banyak orang banyak ragamnya kehendak, kegemaran, fikiran, dan lain-lain setiap orang adalah berbeza. 16. Bapa borek, anak rintik anak menurut baka bapanya. 17. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian biarlah bersusah payah dahulu asalkan mendapat kesenangan pada kemudian hari. 18. Berani kerana benar, takut kerana salah orang yang benar akan mempertahankan kebenarannya dan orang yang bersalah akan berasa takut. 19. Berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul betapa susah orang yang melihat penderitaan orang lain, lebih susah lagi orang yang mengalami penderitaan itu. 20. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing bermuafakat dalam melakukan sesuatu pekerjaan sama ada susah atau senang. 21. Bercakap siang pandang-pandang, bercakap malam dengar-dengar berhati-hati apabila menceritakan sesuatu hal. 22. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah sama taraf. 23. Berpatah arang berkerut rotan

tali persahabatan yang putus sama sekali. 24. Besar-besar istana raja, kecil-kecil pondok sendiri betapa senangnya di rumah besar kepunyaan orang lain, tidaklah sama dengan rumah sendiri biarpun kecil. 25. Besar tidak boleh disangka bapa, kecil tidak boleh disangka anak kepandaian atau kelebihan terdapat pada semua orang, tidak kira tua atau muda. 26. Biar mati anak, jangan mati adat adat resam tidak boleh dilanggar. 27. Biar putih tulang, jangan putih mata lebih baik mati daripada menanggung malu. 28. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali berbuat baik janganlah berlebih-lebihan tetapi jangan sekali-kali berbuat jahat. 29. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga pergaduhan sesama keluarga tidak berpanjangan, akhirnya berbaik-baik semula. 30. Di luar bagai madu, di dalam bagai hempedu tipu muslihat biasanya dilakukan dengan perkataan yang lemah lembut dan manis. 31. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan jika mempunyai cita-cita seseorang akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. 32. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kita hendaklah mematuhi peraturan tempat yang kita diami. 33. Diam-diam ubi berisi, diam-diam penggali berkarat diam orang yang berilmu itu berfikir sementara diam orang yang bodoh itu sia-sia sahaja. 34. Didengar ada, dipakai tidak nasihat yang sia-sia. 35. Enggang sama enggang, pipit-sama pipit bergaul dengan orang yang sama taraf. 36. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama jasa dan nama baik seseorang yang mati akan dikenang juga. 37. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah pergaduhan antara dua orang besar atau pemerintah, rakyat yang mendapat kesusahan. 38. Genggam bara api biar sampai jadi arang membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar sehingga mencapai kejayaan. 39. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari tingkah laku guru akan menjadi ikutan murid. 40. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga budi baik seseorang tidak akan dilupakan walaupun dia telah mati. 41. Harapkan pagar, pagar makan padi seseorang yang dipercayai untuk menjaga sesuatu, dia pula yang mengkhianati kita. 42. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah pembahagian yang sama rata. 43. Hati hendak semua jadi jika ada kemahuan, semua kerja akan jadi. 44. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih jika berkehendakkan sesuatu akan berusaha untuk mendapatkannya, tetapi jika tidak mahu membuat sesuatu pekerjaan, berbagai-bagai alasan boleh diberikan. 45. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah semasa hidup kita mestilah mengikuti adat resam, dan apabila sudah mati terserah pada hukum Tuhan. 46. Hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing

tolong-menolong dalam kehidupan 47. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri tidak kira betapa mewah negara orang, namun negara sendiri juga yang lebih baik. 48. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati budi baik seseorang tidak dapat dibalas dengan wang dan harus diingat seumur hidup. 49. Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu orang yang mengikut hawa nafsu akan musnah akhirnya. 50. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis sentiasa beringat dan berhati-hati supaya tidak terpedaya. 51. Ini hari orang, esok hari kita malang dan malapetaka itu tidak dapat ditentukan. 52. Itik diajarkan berenang membuat pekerjaan yang sia-sia. 53. Jauh bau bunga, dekat bau tahi sanak saudara yang jauh selalu dikenang tetapi apabila dekat selalu bertengkar. 54. Kain sehelai sepinggang habis hartanya kerana kebakaran atau kecurian. 55. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang pendapatan cukup untuk hidup sahaja (tidak bekerja tidak dapat wang untuk membeli makanan). 56. Kalah jadi abu, menang jadi arang tiada yang kalah atau menang dalam sama sahaja bagi kedua-dua pihak dalam sesuatu pergaduhan, kerana kedua-dua pihak menanggung kerugian. 57. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa kepandaian atau kebolehan bukan pada orang tua sahaja tetapi ada juga pada orang muda atau kanak-kanak. 58. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan sangat berbesar hati kerana nasihat atau bantuan orang lain. 59. Kuman di sebarang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak nampak kesalahan orang lain tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. 60. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum banyak lelaki dan perempuan di dunia ini, jika tidak berkenaan, pilihlah yang lain. 61. Lain bengkak lain bernanah orang lain yang melakukan kesalahan tetapi orang lain pula yang dituduh. 62. Lain dulang lain kaki, lain orang lain hati setiap orang mempunyai keinginan yang berbeza. 63. Lain lubuk lain ikannya (lain padang lain belalang) adat dan kebudayaan berbeza antara negara. 64. Lain orang yang makan nangka, lain orang yang kena getahnya orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang menanggung akibatnya. 65. Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan manusia mana yang tidak pernah melakukan kesalahan. 66. Lembu punya susu, sapi dapat nama orang lain yang bekerja, orang lain pula yang mendapat nama. 67. Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya terlepas daripada sesuatu kesusahan, kesusahan lain pula yang menimpa. 68. Luka sudah hilang, parutnya tinggal juga walaupun sudah berbaik-baik selepas berkelahi tetapi kejadian itu masih ada dalam ingatan. 69. Masak di luar mentah di dalam

kelihatan baik hati tetapi sebenarnya jahat. 70. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu menguak menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. 71. Masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri tidak mahu menerima nasihat yang diberikan. 72. Melepaskan anjing tersepit (Sesudah selepas ia menggigit) menolong orang yang tidak tahu mengenang budi akan merugikan kita sendiri. 73. Meludah ke langit menimpa muka sendiri juga membuat sesuatu yang tidak padan dengan diri sendiri seperti melawan orang yang lebih berkuasa, akhirnya kita sendiri yang susah. 74. Mengata dulang paku serpih, mengata orang aku yang lebih mencela orang tetapi diri sendiri lebih buruk daripada orang yang dicela. 75. Mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya tidak sesiapa pun dapat melarang seseorang daripada bercakap. 76. Niat hati nak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai tidak berdaya untuk mencapai cita-cita. 77. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa mengucapkan terima kasih dan menghargai pemberian dan pertolongan yang diterima. 78. Pelanduk melupakan jerat tetapi jerat tidak melupakan pelanduk orang mudah melupakan bahaya tetapi bahaya tetap mengancam. 79. Penyu bertelur beratus-ratus tiada orang tahu, ayam bertelur sebiji riuh sekampung orang yang berilmu merendah diri tetapi orang yang berpengetahuan cetek suka berlagak. 80. Pisau di tangan kanan, mentimun di tangan kiri orang yang miskin dan lemah dilakukan sesuka hati oleh orang yang kaya dan berkuasa. 81. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit sabar dan tekun mengerjakan sesuatu, akhirnya berjaya juga. 82. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain tekun dan sabar membuat sesuatu pekerjaan akhirnya berhasil juga. 83. Sekali jalan terkena, dua kali jalan tahu orang yang sudah kena tipu akan berhati-hati pada kali lain. 84. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga walau betapa pandai pun seseorang itu, ada kalanya tersilap atau kecundang juga. 85. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna sebelum melakukan sesuatu hendaklah difikirkan habis-habis dahulu agar tidak menyesal kemudian. 86. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan jika tidak dapat dicapai persetujuan dalam sesuatu mesyuarat, hendaklah diselidiki kembali soalan pokoknya. 87. Setinggi-tinggi terbang bangau, hinggap di belakang kerbau juga walau ke mana juga seseorang itu merantau, akhirnya balik ke tempat asalnya juga. 88. Siapa makan lada, dialah berasa pedas orang yang melakukan sesuatu yang kurang baik mudah terasa apabila orang mengatai dan menyindirnya. 89. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas adat yang tidak berubah-ubah; sesuatu yang tetap utuh dan tidak berubah-ubah. 90. Takut kerana salah, berani kerana benar orang yang bersalah berasa takut tetapi orang yang tidak bersalah berani mempertahankan diri. 91. Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang keuntungan yang datang daripada berbagai-bagai punca. 92. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran kerana mahu mengejar keuntungan yang besar, harta sedikit yang ada hilang pula.

perkataan "petinju" dan "peninju" sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. "Petinju" bermaksud ahli tinju atau orang yang terlibat dalam perlawanan tinju. "Peninju"pula bermaksud penumbuk atau gengaman tangan untuk meninju atau menumbuk. Selain itu, "peninju" bermaksud orang yang meninju atau orang yang menumbuk. Dalam hal ini, orang yang meninju tidak sama maknanya dengan orang yang bertinju. Orang yang bertinju ialah orang yang terlibat dalam pertandingan atau perlawanan tinju, manakala orang yang meninju ialah orang yang terlibat dalam pergaduhan atau menumbuk atau meninju seseorang. Ayat contoh: 1. Petinju negara yang akan menyertai sukan Olimpik 2008 ialah Azahar Othman. 2. Sebelum melepaskan tumbukannya, dia telah menghalakanpeninjunya ke muka tokoh politik tersebut. 3.Pihak polis sedang mengesan peninju yang diupah untuk mencederakan ahli perniagaan itu. Dalam hal ini, kita juga mestilah membezakan makna "peninju"dengan "penumbuk". Hal ini demikian kerana "penumbuk"mempunyai beberapa makna seperti: a. alat untuk menumbuk sesesuatu seperti padi. b. orang yang menumbuk sesuatu seperti padi. c. kepalan atau genggaman tangan untuk menumbuk

Oleh itu, kita tidak sepatutnya menyamakan makna "peninju" dan"penumbuk" sebagai orang yang menumbuk. Jadi, "peninju" ialahorang yang meninju atau menumbuk seseorang, manakala"penumbuk" ialah alat atau orang yang menumbuk sesuatu atau genggaman tangan untuk menumbuk.

Kesimpulannya, perkataan "petinju", "peninju" dan "penumbuk" berbeza. Dari segi ketepatan penggunaannya, "petinju" ialah orang yang bertinju, manakala "peninju" ialah penumbuk atau genggaman tangan. Perkataan "peninju" yang merujuk kepada orang yang meninju atau menumbuk seseorang jarang-jarang digunakan dalam kalangan masyarakat. Makna "penumbuk" pula memang jelas, iaitu alat atau orang yang menumbuk sesuatu seperti padi dan juga kepalan atau genggaman tangan untuk menumbuk.

emangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita semakin longgar. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan.

Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan, dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". Jadi, kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, langkah-langkah yang wajar hendaklah diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. Langkah primer yang harus diambil ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. Melalui aktiviti gotong-royong, jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara, dan sebagainya. Melalui cara ini, kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Selain itu, kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. Melalui acara rumah terbuka, jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Seterusnya, melalui majlis rumah terbuka ini, semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Sebagai contoh, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Krismas, Deepavali, dan sebagainya majlis-majlis rumah terbuka hendaklah dijadikan acara tahunan. Tegasnya, majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi. Di samping itu, kita juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Semasa aktiviti ini diadakan, semua ahli keluarga jiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti berkayak, memasukkan air ke dalam botol, terompah gajah, dan sebagainya. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan, kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa, malah anak-anak juga. Aktiviti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak, gelanggang bola tampar, taman rekreasi, atau padang sekolah yang berhampiran. Jadi, melalui aktiviti ini, hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.

Bukan itu sahaja, kita juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti persatuan atau pertubuhan. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli. Dewasa ini, banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan Rukun Tetangga, Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung, Pertubuhan Khairat Kematian, dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui Pertubuhan Rukun Tetangga, masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu, iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan.

Seterusnya, kita mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. Dalam hidup bermasyarakat, kita digalakkan menziarahi jiran kita. Melalui aktiviti ini, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Sebagai contoh, kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya, namun sebagai jiran, kita mestilah berpegang pada prinsip cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi, kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. Jadi, melalui lawatan kita itu, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita itu. Kesimpulannya, kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. Dalam era globalisasi ini, sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah Melayubagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masingmasing.Jika hal ini dibiarkan, semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Ada pepatah yang mengatakan bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, dengan meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. Jadi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera.

Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini, b) Pada zaman pascakemerdekaan ini, c) Dalam meniti arus kemodenan ini, d) Dewasa ini, e) Pada masa ini, f) Kini, g) Dasawarsa ini, h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada, i) Sejak sedekad yang lalu, j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, k) Kebelakangan ini, l) Belakangan ini, m) Sejak akhir-akhir ini, ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu, b) Di samping itu, c) Sementara itu, d) Lebih-lebih lagi, e) Dalam pada itu, f) Lain daripada itu, g) Pada waktu yang sama, h) Dalam pada itu, i) Seterusnya, iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya, b) Contohnya, c) Sebagai contoh, d) Tamsilnya, e) Sebagaimana yang kita sedia maklum, f) Antaranya adalah seperti v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu, d) Maka,

e) Oleh hal yang demikian, f) Oleh sebab itu, g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya, vi) Penanda menutup isi a) Kesannya, b) Natijahnya, c) Akibatnya, d) Akhirnya, e) Dengan itu, f) Dengan berbuat demikian, g) Dengan keadaan sedemikian, vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2) a) justeru b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya, b) Intihanya, c) Secara tuntas, d) Konklusinya, e) Sebagai penutup wacana, f) Sebagai penghias bicara akhir, g) Sebelum mengakhiri wacana ini, h) Secara keseluruhan, i) Secara total, ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun, b) Walakin begitu, c) Namun demikian, d) Daripada perspektif yang berbeza, e) Jika dilihat dari sudut lain, f) Dengan kata lain, g) Kontradiksinya, i) Di sebalik itu, j) Dalam pada itu, k) Dari sudut lain, x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa, ....... b) Bak kata peribahasa Melayu, ............ c) Bak kata orang tua-tua, ........... d) Bak kata mutiara, ......... e) Bak peribahasa, ............ f) Bak kata cendekiawan, ............. g) Persis kata peribahasa, ............ h) Persis kata peribahasa Melayu, ............. i) Persis kata orang tua-tua, ............ j) Persis kata mutiara, ............ k) Persis peribahasa, ............... l) Persis kata cendekiawan, ............. m) Hal ini sama dengan peribahasa .......... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni ....... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ........... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

1. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 2. Darah daging Maksud : Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri. 3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu. 4. meninggi diri Maksud : Sombong 5. bermuka dua Maksud : Tidak jujur. 6. baik hati Maksud : Bersikap baik dan penyayang (suka menolong). 7. tulang belakang Maksud : Punca kekuatan. 8. bara yang digenggam biar sampai jadi arang Maksud : Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan. 9. bagai kaca terhempas ke batu Maksud : Sangat sedih atau kecewa. 10. melentur buluh biarlah dari rebungnya Maksud : Mendidik anak biarlah semasa mereka kecil lagi. 11. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Maksud : Sama taraf berkenaan perkahwinan atau persahabatan. 12. seperti lembu dicucuk hidung Maksud : Orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang 13. yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu. 14. dayung sudah di tangan, perahu sudah di air Maksud : Tidak takut berdepan dengan pihak lawan kerana kedua-duanya sama handal. 15. terang hati Maksud : Lekas pandai. 16. rendah hati Maksud : Tidak sombong 17. murah hati Maksud : Pemurah. 18. tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Maksud : Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh. 19. Tangan kosong Maksud : Hampa. Senarai Peribahasa Tingkatan 5 1. lintah darat Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. 2. bagai aur dengan tebing Maksud : Saling tolong-menolong. 3. anak dagang Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri Maksud : Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi.

5. kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Maksud : Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan melibatkan diri 6. indah khabar daripada rupa Maksud : Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 7. hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Maksud : Pengagihan yang sama banyak. 8. bukit sama didaki, lurah sama dituruni Maksud : Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama. 9. kacang lupakan kulit Maksud : Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya setelah mendapat kesenangan. 10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Maksud : Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. 11. masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan 12. ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua Maksud : Orang yang semuafakat, sehidup semati, dan tidak berubah kesetiaannya. 13. memerah otak Maksud : Belajar bersungguh-sungguh. 14. kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Maksud : Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah 15. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Maksud : Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan di kemudian hari. 16. yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang Maksud : Sesuatu benda tidak akan datang tanpa usaha 17. sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit Maksud : Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. 18. bak cendawan tumbuh selepas hujan Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa. 19. bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. 20. yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran Maksud : Bernasib malang kerana setelah memperoleh maksud kedua, tetapi yang sudah di tangan hilang pula. 21. mencari jalan Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. 22. biar mati anak, jangan mati adat Maksud : Adat yang tidak boleh dilanggar. 23.sediakan payung sebelum hujan Maksud : Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. 24. berbesar hati Maksud : Gembira. 25. anak buah Maksud : a. Anak saudara. b. Pekerja di bawah jagaan kita. 26. tuan rumah Maksud : 27. yang lama dikelek, yang baharu didukung Maksud :

28. batu penghalang Maksud : Halangan 29 untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan Maksud : 30. bagai ikan pulang ke lubuk Maksud : a. Orang yang pulang ke tempat asal. b. Kehidupan yang senang.

Pada Pukul 00:39 Dimuatnaikkan oleh CIKGU TAN C L 2 Komen

2 0 0 8

J U L A I

Ramalan PMR - Karangan Panjang 1


Telefon bimbit sudah menjadi alat komunikasi yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun banyak memberi kebaikan, namun telefon bimbit tetap berbahaya kepada manusia. Bincangkan pernyataan tersebut. [ 40 markah ]

Menelusuri zaman yang moden ini, teknologi semakin maju. Manusia yang bijak macam kancil telah mencipta banyak barang. Antara barang yang dicipta oleh manusia ialah televisyen, kereta, telefon dan sebagainya. Salah satu barang yang dicipta oleh manusia ialah telefon bimbit. Telefon bimbit amat berfaedah kepada kita. Hal ini demikian kerana telefon bimbit membolehkan kita menghubungi antara satu sama lain walau mempunyai jarak yang juah. Lain daripada itu, telefon bimbit mempunyai sistem roaming. Fungsi sistem ini dapat membolehkan telefon bimbit dapat menghubungi seluruh dunia dan merealisasikan kata orang tua-tua, yakni yang jauh dirapatkan, yang dekat dieratkan. Di samping itu, telefon bimbit juga dapat mengurangkan fenomena pengangguran atau tiada pekerjaan. Hal ini demikian kerana profesion menjual telefon bimbit juga merupakan satu jenis perniagaan. Maka, di mana ada gula, di situ ada semut. Konklusinya, telefon bimbit juga akan meningkat kestabilan ekonomi negara . Walaupun membawa banyak kebaikan kepada kita, namun telefon bimbit juga membawa kesan buruk juga. Antara keburukan telefon bimbit ialah membazirkan wang ibu bapa. Hal ini demikian kerana pengguna telefon bimbit perlu menambah nilai setiap bulan. Akibatnya, ibu bapa harus berbelanja lebih untuk menambah nilai. Cendekiawan berpendapat bahawa, konsep ingat sebelum kena, jimat sebelum habis gagal diaplikasikan dalam kalangan pengguna telefon bimbit terutamanya remaja. Yang malang sekali, ada keburukan yang lebih memberi kesan jangka panjang, iaitu radioaktif telefon bimbit. Apabila sedang berkomunikasi melalui telefon bimbit dengan orang lain, telefon bimbit akan mula panas pada telinga kita. Hal ini mengakibatkan kesan radioaktif menghapuskan sel-sel badan kita sekali gus mengakibatkan barah otak. Oleh itu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Janganlah kita menyalahgunakan telefon bimbit sehingga memudaratkan kesihatan diri. Secara tuntas, semua orang sedar bahawa telefon bimbit membawa kelebihan dan keburukan kepada manusia. Walau bagaimanapun, semakin tinggi teknologi maklumat berkembang, semakin berisiko nyawa manusia di ambang kemajuan era globalisasi. Telefon bimbit sudah dianggap sebagai barangan yang dikategorikan sebagai keperluan yang berisiko. Dengan itu, tepuk dada, tanya selera. Kita haruslah menggunakannya dengan cara yang baik demi memanfaatkan kebaikannya. Oleh itu, telefon bimbit dianggap satu barang keperluan yang tidak boleh diabaikan. Perkataan "nasihat" bermaksud "ajaran, petunjuk yang baik, peringatan". Walau bagaimanapun, kata "menasihat" tidak wujud dalam bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana "nasihat" memerlukan dua atau lebih pihak. Sementara itu, "menasihati" bermaksud: 1. memberi nasihat (ajaran, tunjuk ajar dan lain-lain) kepada; 2. mengesyorkan kepada, menganjurkan kepada, mengusulkan kepada: Contoh ayat: 1. Saloma sentiasa menasihati anak-anaknya supaya tidak meninggalkan sembahyang. 2. Doktor Tan menasihatinya supaya berhenti menghisap rokok dan meminum minuman arak. Jika kita membaca ayat-ayat di atas dengan teliti, perkataan"menasihati" disambut oleh manusia sama ada nama orang atau kata nama waima kata ganti nama diri, yakni "anak-anak" dan "-nya". Seterusnya, "menasihatkan" bermaksud memberikan sesuatu sebagai nasihat atau sebagai tunjuk ajar. Contoh ayat: 1. Cikgu Tan menasihatkan agar pelajar tidak menggunakan virus bahasa dalam penulisan karangan. 2. Emak menasihatkan supaya saya tidak bergaul dengan orang yang tidak dikenali.

Jika kita membaca ayat-ayat di atas dengan teliti, perkataan"menasihatkan" disambut oleh kata hubung, yakni "agar" dan"supaya". Secara tuntas, kata "menasihati" perlu disambut oleh kata namamanakala "menasihatkan" sewajarnya disambut oleh kata hubung.

Video cakera padat ( salah ) Cakera padat video ( betul ) *Video yang mengandungi cakera padat adalah salah manakala cakera padat yang mengandungi video adalah betul.

Mini bas ( salah ) Bas mini ( betul ) *kecil bas adalah salah tetapi bas kecil adalah betul.

anti-penjajah ( salah ) antipenjajah ( betul ) pra bayar ( salah ) prabayar (betul) pro Melayu ( salah ) pro-Melayu ( betul ) anti rokok ( salah ) antirokok ( betul ) *imbuhan pinjaman seperti juru, pra, pasca, anti, pro, eka, dwi, maha, dan sebagainya tidak boleh disempangkan "-" apabila kata yang disambutnya bukan kata nama khas. Pertama kali bermakna "mula-mula sekali" manakala kali pertamabermakna "membuat perkara yang belum bernah dibuat sebelum ini". Oleh itu, perhatikan ayat di bawah: *1. Lavania tidak segan bertanya soalan walaupun pertama kalimemasuki kelas Cikgu Tan.

Ayat di atas bermaksud Lavania tidak segan bertanya soalan walaupun mula-mula sekali memasuki kelas Cikgu Tan. Oleh hal yang demikian, ayat di atas sudah lain maksudnya. Pembetulannya:

1. Lavania tidak segan bertanya soalan walaupun kali pertamamemasuki kelas Cikgu Tan.

Seterusnya, baca ayat di bawah pula:

*2. Dengan perasaan malu, Der Chuan memberitahu Jing Tian bahawa dia kali pertama menyimpan hati terhadapnya sejak tingkatan satu.

Ayat di atas salah kerana bermakna Der Chuan memberitahu Jing Tian bahawa dia mempunyai perasaan cinta yang paling awal dengan menyimpan perasaan terhadap Jing Tian.

Oleh hal yang demikian, pembetulannya adalah seperti berikut:

2. Dengan perasaan malu, Der Chuan memberitahu Jing Tian bahawa dia pertama kali menyimpan hati terhadapnya sejak tingkatan satu.

Ayat di atas bermaksud Der Chuan memberitahu Jing Tian bahawa diamempunyai perasaan cinta yang pertama dengan menyimpan perasaan terhadap Jing Tian sejak tingkatan satu.

Sekiranya kita merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, semakin banyak rakyat Malaysia yang merokok setiap tahun terutamanya lelaki. Malah, golongan wanita juga mula menunjukkan peningkatan yang mendadak. Pelajar sekolah juga tidak terkecuali. Sejak November 2004, didapati golongan belia terutamanya pelajar sekolah menengah menyumbang dua pulu peratus daripada statistik tersebut. Persoalannya, adakah mereka tidak mengetahui bahawa merokok membahayakan kesihatan setelah banyak kempen telah dilancarkan? Atau mereka memang sengaja menempah maut?

Banyak faktor yang menyebabkan fenomena ini berlaku. Antara faktor yang mendorong remaja sekarang merokok kerana pengaruh rakan sebaya. Rakan menunjukkan diri mereka yang sebenar. Sekiranya mereka memilih rakan yang salah, secara tidak langsung mereka juga terlibat dalam perkara yang tidak baik. Faktor kedua kerana ingin menunjukkan kematangan diri. Mereka berpendapat, apabila mereka merokok, maka mereka telah dewasa. Tanggapan ini salah sama sekali. Faktor ketiga ialah pengaruh bapa atau abang mereka. Pada hemat mereka, sekiranya bapa atau abang mereka boleh merokok, kenapa mereka tidak boleh? Tanggapan-tanggapan inilah yang perlu kita betulkan agar tidak banyak rakyat Malaysia yang akan merokok pada masa akan datang. Sebagaimana kita sedia maklum, terlalu banyak risiko kesihatan akan wujud sekiranya kita merokok. Di dalam sebatang rokok terdapat lebih kurang dua puluh lima bahan kimia yang telah diuji boleh menyebabkan kanser. Antaranya ialah karbon monoksida, nikotin, tembakau, dan tar. Antara penyakit yang mungkin dihidapi oleh perokok ialah pereputan alveolus dalam paru-paru, Parkinson, kanser paru-paru, kanser rahim, katarak mata dan kanser gusi. Setiap kekusutan boleh dileraikan, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Pelancaran Kempen Katakan Tak Nak kepada Rokok. Walakin begitu, bilangan perokok makin bertambah. Kalau pendekatan tersebut tidak berkesan, eloklah kiranya perokok dikenakan denda yang tinggi. Namun begitu, ada juga golongan kaya yang mampu membayar denda yang dikenakan.Atau kerajaan boleh mengharamkan sahaja rakyatnya daripada merokok. Sesiapa yang didapati merokok sama ada di tempat awam atau persendirian akan dikenakan hukuman yang berat. Walau bagaimanapun, cara yang telah dicadangkan memerlukan kecekalan hati dan ketabahan diri sendiri untuk menghindari rokok. Konklusinya,merokok secara terang, jelas dan nyatanya tidak membawa apa-apa kebaikan kepada manusia malah merosakkan serta mendatangkan bahaya kepada kita. Alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Sekiranya ingin membanteras gejala merokok, banteraslah hingga ke akar umbi. Nescaya, rakyat Malaysia dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Elaklah kita sama-sama melaungkan TAN NAK kepada rokok. Ingatlah bahawa setiap sedutan membawa maut!