Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (Unit 1) Tarikh / Hari Kelas : 06-04-2011 / Hari Jumaat : 5C Masa : 8.30 9.

.00 (30minit) Bilangan Pelajar : 40 orang

Mata Pelajaran : Sains Tajuk Unit Objektif : Cahaya : 1 Bagaimana cahaya bergerak ? : Pada akhir pengajaran , murid dapat 1) Menyenaraikan sumber cahaya 2) Memahami bahawa cahaya bergerak lurus 3) Memberi contoh untuk menunjukkan cahaya bergerak lurus 4) Membuat kesimpulan tentang pergerakan cahaya Pengetahuan Sedia Ada : Murid talah mempelajari lampu suluh dan mentol boleh Menghasilkan cahaya . Konsep Bahan Nilai : Pergerakan cahaya : Kadbod , lilin , segulung kertas , bunga , beng : Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan , bekerjasama , menghargai masa , melibatkan diri secara aktif . Kemahiran : i) Murid memerhati fenomena melibatkan pergerakan cahaya ii) Murid membuat inferens cahaya bergerak dengan garis lurus dari pemerhatian fenomena harian . Langkah/ Isi Masa Set Induksi (3 minit) Pelajaran Untuk menyiasat lebih lanjut tentang sumber cahaya Nilai : a)Apakah nama gambar ini? b)Matahari memberi kita apa? c)Selain matahari , apa objek boleh memberi kita cahaya ? a) Matahari b) Cahaya c) Lampu, lilin , lampu picit Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan . Aktiviti Pengajaran Pembelanjaran Aktiviti Guru 1.Guru menunjukkan sekeping gambar diikuti mengemukakan soalan : Aktiviti Murid 1.Murid memerhatikan gambar dan menjawab soalan : Strategi/ Teknik : Penyoalan seluruh kelas menggunakan gambar . Catatan

Langkah1 (7 minit)

Menjalankan aktiviti untuk memastikan cahaya tidak boleh dibengkokkan

1.Guru memberitahu murid hari ini hendak mengkaji bagaimana cahaya bergerak ? 2.Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan untuk menjalankan aktiviti. 3.Guru membekalkan setiap kumpulan sekuntum bunga dan segulung kertas untuk menjalankan aktiviti seperti yang ditunjukkan di bawah .

1.Murid mendengar dengan teliti.

Strategi /Teknik: Membuat inferens

2.Sepuluh orang murid menjadi satu kumpulan.

Sikap dan nilai murni: bekerjasama

3.Setiap kumpulan mendapat sekuntum bunga dan segulung kertas .Murid pun menjalankan aktiviti seperti yang ditunjukkan .

menjalankan aktiviti

4.Selepas aktiviti ,guru bertanya murid:

4.Murid pun menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. a)Bunga

a)Apa yang dilihat melalui segulung kertas ? b)Apabila segulung kertas itu dibengkokkan masih nampak bungakah? c)Guru menyatakan cahaya dari objek (bunga) tidak dapat melalui segulung kertas yang dibengkokkan .

b)Tidak

c)Murid mendengar dengan teliti keterangan yang diberi oleh guru .

Langkah 2 (7 minit)

Menjalankan eksperimen untuk membuktikan cahaya lilin tidak dapat dilihat apabila kadbod B dialihkan sedikit iaitu cahaya tidak boleh dibelokkan

1.Guru membekalkan setiap kumpulan tiga keping kadbod yang berlubang di tengah ,lilin dan benang untuk menjalankan eksperimen. 2.Guru menyuruh murid melabelkan kadbod dan menyusun kadbod dalam satu barisan seperti yang ditunjukkan.

1.Tiap-tiap kumpulan menerima bahan- bahan yang dibekalkan oleh guru .

Kaedah : Menjawab berdasarkan pemerhatian

2.Murid melabelkan kadbod A,B dan C. Kadbod disusun dengan memasukkan benang melalui lubang pada kadbod.Selepas kadbod berada dalam keadaan lurus ,benang dialihkan .

Sikap dan nilai murni: Murid melibatkan diri secara aktif dan berhati-hati

3.Kemudian guru menyuruh muird meletakkan sebatang lilin bernyala di hujung kadbod .

3.Murid pun menyala lilin dengan berhatihati dan meletakkan di hujung kadbod.

4.Guru menyuruh murid melihat cahaya lilin di kadbod A.Lepas itu guru mengemukakan soalan.

4.Murid melihat cahaya lilin melalui lubang kadbod A dan menjawab saolan yang dikemukakan oleh guru . a) cahaya lilin

a)Apakah yang murid lihat di lubang kadbod A?

b)Kemudian kadbod B b)Murid buat ikut arahan guru dan ditarik ke tepi menjawab tidak sedikit, murid masih boleh melihat dapat boleh melihat cahaya lilin . cahaya lilin? c)Mengapa ? c)Pergerakan cahaya lilin dihalang oleh kadbod B. 3

5.Guru menyatakan cahaya tidak boleh dibelokkan . Langkah 3 (4 minit) Dalam kehidupan harian , sinaran cahaya lampu jalan bergerak lurus 1)Guru menunjukkan sekeping gambar seperti di bawah.

5.Murid bersetuju dengan pendapat. 1.Murid melihat gambar tersebut. Strategi/Teknik: Mencungkil idea

2)Guru bertanya murid a)Apakah terdapat dalam gambar? b)Adakah sinaran cahaya bengkangbengkok? c)Bagaimana sinaran lampu jalan? Langkah 4 (6 minit) Lembaran kerja sebagai pengukuhan 1)Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai latihan di dalam kelas .

2.Murid menjawab a)Lampu Jalan

b)Tidak

c)Lurus

1)Murid menyiapkan latihan yang diberikan guru .

Kaedah : Penyoalan keseluruhan kelas

2)Guru membantu murid menyiapkan latihan .

2)Murid membincangkan jawapan di dalam kelas .

Sikap dan nilai murni: Menghargai masa

3)Guru membuat 3)Murid kesimpulan sekali lagi mendengar iaitu cahaya dengan penuh bergerak mengikut perhatian . garisan lurus. Langkah 5 (3 minit) Cahaya bergerak mengikut 1)Dengan merujuk eksperimen dan gambar yang 4 1)Murid bincang mengikut kumpulan dan Strategi/Teknik: Perbincangan dalam

garisan lurus

ditunjukkan , guru mahu murid bincang dan cuba membuat kesimpulan .

membuat kesimpulan bahawa cahaya bergerak mengikut garisan lurus .

kumpulan dan membuat kesimpulan .