Anda di halaman 1dari 2

Panduan Penyediaan Folio RBT 3109 BAHAGIAN A : DOKUMENTASI Isi kandungan Pengenalan Bahan dan keperluan Bajet, Anggaran

ran Kos Perbelanjaan, Rekod Penjagaan Harian Program Pembiakan, Rekod Induk dan Anak Bibliografi (sekurang-kurangnya 10 dari pelbagai sumber) Lampiran TUMPUAN Gambar sebenar perkembangan haiwan kesayangan dan ikan hiasan beserta penerangan jelas Gambar-gambar, contoh haiwan kesayangan dan ikan hiasan dari pelbagai sumber disertakan penerangan yang jelas dan lengkap. Menyediakan bukti proses kerja amali serta penerangannya dengan jelas- gambar perkembangan projek, rekod kerja. Maklumat-maklumat berkaitan dengan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Kandungan maklumat tugasan yang lengkap

BAHAGIAN B : PERANCANGAN AMALI 1. Perancangan penyediaan akuarium Menyusun jadual kerja Memilih dan menyenaraikan sekurangnya 3 jenis ikan hiasan bersesuaian dengan akuarium Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh ikan hiasan Memilih dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 aksesori yang betul dan sesuai dengan kehidupan ikan Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 langkah keselamatan (diri, peralatan, ikan, peralatan). 2. Perancangan penjagaan harian hamster Menyusun jadual kerja Menyenaraikan dan membahagi tugas dengan sempurna Memilih hamster yang menepati kehendak kursus-senaraikan gambar dan jenis hamster yang digunakan Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh hamster (sangkar dll)

Menyenaraikan sekurang-kuangnya 4 langkah keselamatan (diri, peralatan, hamster dan persekitaran)

BAHAGIAN C : 1. Penyediaan Akuarium Mempunyai pelan layout setting akuarium yang sempurna dan lengkap (label. Pertunjuk, nama) Mempunyai langkah-langkah kerja dengan jelas, lengkap, tersusun mengikut urutan. Amali berdasarkan pelan layout dan langkah kerja. + gambar semasa ujian amali beserta penerangan. === Rujuk rubrik 2. Penjagaan Harian Hamster Langkah kerja yang kjelas Amali berdasarkan langkah kerja. + gambar semasa ujian amali beserta penerangan. === Rujuk rubrik BAHAGIAN D Komitmen Kolaborasi

Perlaksanaan :Font , Arial 12, spacing 1.5 Tarikah hantar : 1 hari selepas/sama hari dengan tarikh ujian amali bergantung kepada kedaan semasa. Muka depan Logo IPGkp 5 PISMP RBT 1 RBT 3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan kesayangan dan Ikan Hiasan Nama No Kp Pensyarah Tarikh hantar

Anda mungkin juga menyukai