Anda di halaman 1dari 5

NAMA : NAZIRATUL ASYIKIN MOHD SAM ID :D20091035116 AT 16

PENGURUSAN PEMBELAJARAN (SOSIOLOGI PENDIDIKAN) Sosiologi Kajian sistematik dan saintifik tentang interaksi manusia dalam masyarakat dari pelbagai sudut Masyarakat: kumpulan manusia saling berhubung yang membentuk jalinan yang melahirkan pelbagai fenomena sosial Sistematik dan saintifik: penting dalam pendidikan kerana bidang pendidikan mempunyai ciri-ciri sains Sosiologi melibatkan manusia oleh itu skop kajian adalah sangat meluas Tisher,Whitten&Hunter(1983) mengatakan sosiologi adalah pengkajian saintifik tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Fokus utama sosiologi adalah kelompok manusia dan bukan individu. Ia terletak di antara sains fizikal dan kemanusiaan (sains sosial) Pendidikan dikelilingi dengan unsur kemanusiaan dan pendidik harus tahu peranan mereka dalam dunia sosial Imaginasi sosiologi penting dalam mengenal pasti peranan pendidik dalam masyarakat. Pendidik perlu berupaya melihat kehidupan dirinya dan kehidupan orang lain sebagai berada pada struktur sosial tertentu Perspektif Teori Sosiologi Pendidikan Teori fungsionalisme Mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang menyumbang kepada penerusan dan perkembangan masyarakat Masyarakat dianggap seperti tubuh yang mempunyai bahagian dengan fungsi tersendiri [ada tujuan dan keperluan tertentu]

Struktur sosial akan menentukan kelancaran keharmonian dan perjalanan masyarakat Teori konflik Karl Marx Konflik bukan keganasan tetapi perjuangan antara kelompok masyarakat seperti parti, persaingan dalam institusi keagamaan dan sebagainya Menganalisis konflik-konflik dalam masyarakat Banyak konflik dalam struktur masyarakat Adakah struktur-strukur masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan agama membawa kesejahteraan kepada manusia atau sebaliknya Siapa untung bila ada konflik? Bagaimana mahu kekal berkuasa? Mengkritik kapitalisme sokong sosialisme

George Simmel konflik fenomena semulajadi Konflik boleh percepatkan proses kesetiaan dan keharmonian dalam keompok sosial. Konflik kelas kerana keadaan politik, ekonomi dan sosial Teori interaksionisme simbolik Max Weber Setiap individu menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan dan pandangan masingmasing dalam masyarakat Manusia berinteraksi mengikut bahasa, lambang (bendera, lencana), alat (kereta, pakaian) atau sebagainya. Mengkaji makna simbolik atau makna yang tersirat secara subjektif Melihat bagaimana makna yang simbolik digunakan dalam interaksi manusia Kepentingan memahami simbolik mengikut konteks penggunaannya Makna yang simbolik berguna semasa interaksi di mana makna-makna berkenaan menyebabkan hubungan bertambah mesra Makna adalah sesuatu yang dirundingkan Manusia membentuk hubungan melalui simbol dan

proses menginterprestasikan simbol sangat kompleks Interaksi sosial amat penting dalam menghubungkan manusia dengan dunia luar Manusia berkeupayaan membuat modifikasi dan alterasi antaranya kerana kebolehan mereka berinteraksi dengan diri sendiri Kebolehan ini membolehkan mereka memanjangkan kemungkinan kesan tindakan, membuat penilaian kebaikan dan keburukan dan akhirnya menentukan tindakan atau aksi yang sesuai Jalinan interaksi dan aksi akan membentuk KAJIAN MASYARAKAT Beberapa manusia/individu Kumpulan kecil Kumpulan besar Komuniti Masyarakat IBNU KHALDUN (1332-1406) kumpulan masyarakat

Mengkaji perubahan dan fenomena sosial Mengkaji perkaitan antara institusi sosial Membezakan antara masyarakat primitif dan moden Menghubungkan pemikiran sosiologi dengan sejarah

Penyelidikan masyarakat secara saintifik dan empirikal Auguste comte (1798-1857) Mengasaskan ilmu sosiologi (barat) Memperkanalkan hieraki sains dengan sosiologi kedudukan teratas (ratu) Sosiologi ilmu sains paling kompleks berbanding dengan sains lain Penyelidikan dilakukan secara saintifik dan sistematik Membahagikan masyarakat kepada statik dan dinamik

Perkembangan atau perubahan masyarakat berlaku secara evolusi Menekankan perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat moden Karl marx (1818-1883) Menganalisis hubungan masyarakat dengan sistem kapitalis dan mencipta teori melalui penelitian terhadap proses perubahan sejarah sosial Perubahan sosial adalah pengaruh ekonomi Mengkritik kapitalisme Pengasas teori konflik Emile durkheim (1858-1917) Mengkaji manusia seperti mengkaji benda (fungsionalisme) Perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat Moraliti dalam masyarakat moden Anomie menyebabkan masyarakat moden memerlukan moral Max weber (1864-1920) Strafikasi disebabkan oleh multidimensi: berasaskan ekonomi, status dan kuasa Agama penting sebagai agen perubahan Rasionalisasi dalam masyarakat moden Perubahan sosial adalah akibat daripada idea dan nilai (selain faktor ekonomi) Kajian sosial: manusia perlu ambil kira tentang peri laku (tidak sama seperti mengkaji sains fizikal)

George herbert mead (1863-1931) Konsep simbol dan bahasa Interaksionisme simbolik: simbol yang mempunyai makna Konsep: kendiri, masyarakat dan minda Simbol: perkataan, objek, perlakuan, bahasa Kendiri: definisi siapakah kita/untuk mengenali diri sendiri

Pemikiran: penghayatan dalam kendiri individu terhadap isyarat TOKOH LAIN

HERBERT SPENCER: perkembangan masyarakat berlaku secara evolusi PIERRE BOURDIEU: habitus, modal budaya, penganiayaan simbolik C WRIGHT MILLS: imaginasi sosiologi BASIL BERNSTEIN: kod sosial/bahasa

DAVID HARGREAVES: konsep guru dan interaksi