Anda di halaman 1dari 19

SULIT

7301/1
BAHAGIAN A
Jawab semua soalan

Rajah 1
1.

Rajah 1 di atas menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan .


Pilih dan tandakan ( ) LIMA bahan yang digunakan untuk melakukan pembiakan
tumbuhan hiasan tersebut.
Biji benih

Racun kulat

Tanah loam

Bahan organic

Hormon pengakaran

Pasir sungai

Anak pokok

Bekas semaian
(Skor :

Anak pokok

/5)

1/19

SULIT

7301/1

Rajah 2
2.

Rajah 2 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks yang telah anda semai.
Pilih dan tandakan ( ) LIMA peralatan yang digunakan semasa melakukan pembiakan
tumbuhan hiasan secara aseks seperti rajah di atas.

(Skor :

/5)

2/19

SULIT
3.

7301/1

Pilih dan padankan lima alatan lukisan grafik dengan kegunaannya semasa anda melukis
pelan landskap.

Alatan Lukisan Grafik

Kegunaan

Melukis garisan berkeluk

Melukis bulatan bersaiz besar

Melukis bulatan berdasarkan


saiz tertentu

Melukis garisan lurus dan


selari

Melukis sudut 300, 450 dan


600

Mengukur ukuran di atas


pelan

(Skor :

/5)

3/19

SULIT

7301/1

Rajah 3

4.

Rajah 3 di atas menunjukkan bahan medium yang digunakan untuk penanaman.


Berdasarkan pengalaman anda, tuliskan langkah kerja menyediakan bahan medium untuk
tersebut di atas dalam ruang jawapan yang disediakan.
Ruang Jawapan
i.

...................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

...................................................................................................................................

iv.

...................................................................................................................................

v.

...................................................................................................................................
(Skor :

/5)

4/19

SULIT

7301/1

Rajah 4
5.

Rajah 4 di atas menunjukkan kerja melepa mortar untuk kerusi simen-ferro.


Tuliskan langkah-langkah menyediakan mortar tersebut di dalam ruang kosong yang
disediakan di bawah.
Menyediakan alatan yang sesuai.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Melepa bahan mortar pada kerangka.


(Skor :

/5)
5/19

SULIT

7301/1

Rajah 5

6.

Rajah 5 menunjukkan bekas untuk menyemai biji benih.


Susun langkah-langkah kerja penyediaan bekas tersebut dengan menulis A, B, C, D
dan E pada ruang jawapan yang disediakan.

Membuat lubang saliran.

Menutup lubang saliran.

Menyediakan alatan.

Membersih bekas.

Mengisi medium.

RUANG JAWAPAN
i

Ii

Iii

iv

(Skor :

/5)
6/19

SULIT

7301/1

Rajah 6
7.

Rajah 6 menunjukkan tanaman hiasan yang telah anda tanam disekolah anda.
Tandakan ( ) aktiviti penyenggaraan yang perlu dilakukan dan tandakan ( X ) aktiviti
penyenggaraan yang tidak perlu di ruangan yang disediakan.
AKTIVITI PENYELENGGARAAN

RUANG
JAWAPAN

Merumput
Membaja
Menanam
Menyiram
Mengawal cahaya
Memasu semula
(Skor :

/ 5)

7/19

SULIT

7301/1

Rajah 7
8.

Rajah 7 di atas menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks.


Tuliskan langkah kerja melakukan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks tersebut di
atas dalam ruang jawapan yang disediakan.

Ruang Jawapan

i.

...................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

...................................................................................................................................

iv.

...................................................................................................................................

v.

...................................................................................................................................
(Skor :

/5)

8/19

SULIT

7301/1

Rajah 8
9.

Anda pernah melakukan kerja penanaman seperti di Rajah 8 di atas.


Pilih dan tuliskan A, B, C, D dan E langkah kerja penanaman mengikut urutan yang
betul dalam ruang jawapan yang disediakan.

Memasukkan medium penanaman ke dalam pasu separuh penuh.

Mengeluarkan anak pokok daripada beg politena.

Menutup lubang saliran dengan serpihan pasu.

Menanam anak pokok ke dalam pasu.

Menyiram anak pokok sehingga medium cukup basah.

RUANG JAWAPAN
i

Ii

iii

iv

(Skor :

/5)

9/19

SULIT

7301/1

Rajah 9
10.

Rajah 9 menunjukkan projek simen ferro yang telah siap.


Berdasarkan penyataan di bawah, pilih dan tuliskan mana-mana lima langkah kerja
membuat kemasan pada projek simen ferro tersebut di atas dalam ruang jawapan yang
disediakan.

Mengecat cat alas pada struktur.

Menyediakan peralatan dan bahan yang sesuai.

Membina kerangka projek.

Membersihkan dan membuang permukaan tajam.

Mengecat kaki meja dengan warna yang sesuai.

Mengecat permukaan meja dengan warna yang sesuai.

Menyapu atau menyembur bahan pengilat.

Mengukur hamparan dawai.

Ruang Jawapan
i.

...................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

...................................................................................................................................

iv.

...................................................................................................................................

v.

...................................................................................................................................
(Skor :

/5)

BAHAGAIAN B
10/19

SULIT

7301/1

Jawab semua soalan


1.

Sebagai seorang pengusaha nurseri yang berjaya, anda telah didatangi oleh seorang
pelanggan yang ingin meminta khidmat nasihat anda mengenai pembiakan pokok Bunga
raya (Hibiscus rosa-sinensis) secara keratan batang di dalam beg politena.
a)

Nyatakan nisbah campuran bahan medium yang digunakan.

(Skor : 1)

b)

Terangkan langkah kerja :


i.
Menyediakan keratan batang
(Skor : 4)
ii.
Menyemai keratan batang ke dalam beg politena

(Skor : 5)

Ruang jawapan :
a) Nisbah campuran bahan medium.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :
b) (i)

/1)

Menyediakan keratan batang.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :
ii)

/4)

Menyemai keratan batang ke dalam beg politena.


11/19

SULIT

7301/1

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :

/5)

12/19

SULIT

7301/1

Rajah 10
2.

Rajah 10 menunjukkan pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) yang akan dipindahkan ke
dalam bekas cat daripada plastik yang hendak diubahsuai kepada bekas tanaman.
a) Lakarkan bekas tanaman tersebut yang telah diubahsuai.

(Skor : 3)

b) Terangkan langkah kerja:


i)
Mengubah suai bekas cat tersebut kepada bekas tanaman.
(Skor :3)
ii)
Menanam pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) dalam bekas plastik. (Skor :
4)
Ruang jawapan :
a) Lakaran bekas plastik.

(Skor :

/3)
13/19

SULIT

7301/1

c) (i)

Mengubah suai bekas cat tersebut kepada bekas tanaman.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Skor :
iii)

/3)

Menanam pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) dalam bekas plastik.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Skor :

/4)
14/19

SULIT
3.

7301/1

Jadual 1 menunjukkan kos bahan untuk menanam 100 pokok Bunga Tanjung (Mimusops
Elengi).
Bil

Bahan

Kuantiti

Harga/unit
(RM)

100 pokok

RM 25.00

2 lori

RM 270.00

RM 540.00
RM 200.00

Anak pokok

Tanah loam (2 tan)

Bahan organik

20 guni

RM 10.00

Bahan sungkupan (sabut


kelapa)

20 guni

RM 25.00

Baja amino (5 kg)

2 guni

Kayu pancang (10 kaki


panjang)

Tali pengikat

Jumlah
(RM)

RM

24.00

200 batang

RM 5.00

RM 1000.00

5 gulung

RM 2.50

RM

12.50

JUMLAH KOS BAHAN


Jadual 1
(a) Lengkapkan Jadual 1 dengan mengira kos bahan untuk menanam 100 pokok Bunga

Tanjung (Mimusops Elengi).

(Skor :4)

(b) Jika kos upah adalah sebanyak RM 3800.00 dan kos sampingan sebanyak RM

300.00, kirakan kos pengeluaran untuk menanam 100 pokok Bunga Tanjung
(Mimusops Elengi)
(Skor :4)

(c) Kos pengeluaran untuk menaman 1 pokok Bunga Tanjung (Mimusops Elengi )
tersebut.
(Skor :2 )

15/19

SULIT

7301/1
Ruang Jawapan

(b)

Kos pengeluaran untuk menanam 100 pokok Bunga Tanjung (Mimusops Elengi).

( Skor : 4 )
(C)

Kos pengeluaran menanam 1 unit pokok Bunga Tanjung (Mimusops Elengi).

( Skor :2 )
BAHAGAIAN C
16/19

SULIT

7301/1

Jawab semua soalan

LAMAN HERBA
BILIK 3

BILIK 2

LAMAN BUAHBUAHAN
BALKONI

TANDAS

DAPUR

RUANG TAMU

BILIK 1

LAMAN REHAT

GARAJ

LAMAN REHAT

LAMAN AKTIVITI KELUARGA


RUANG
MASUK

TEMBOK BATU
PAGAR ELEKTRIK

PELAN KONSEP

TANPA SKALA

CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DI


BANGLO WISMA

Rajah 11
1.

Rajah 11 menunjukkan Pelan Konsep sebuah banglo.


Lakarkan dan warnakan Pelan Induk Landskap berdasarkan Pelan Konsep yang diberi
menggunakan simbol yang sesuai bagi setiap elemen yang berikut :
(a) Palma
(b) Pokok teduhan
(c) Pokok renek
(d) Tumbuhan penutup bumi / rumput turf
(e) Elemen landskap kejur

(Skor : 10)

17/19

SULIT

7301/1

Rujuk Fail : Pelan Kosong di Folder ini.............

2.

Sebagai seorang kontraktor landskap, anda diberikan kontrak menanam rumput turf di
laman yang berkeluasan 100 meter persegi dalam tempoh sebulan. Sediakan jadual
kerja bagi melaksanakan kontrak tersebut.
18/19

SULIT

7301/1

Ruang Jawapan

(Skor :10)
KERTAS SOALAN TAMAT

19/19