Anda di halaman 1dari 5

Soalan Matematik Tahun 2 1.

8 + 5 =

2. 10 + 30 =

3. 43 + 25 =

4. 524 + 320 =

5. 826 + 476 =

6. 9 2 =

7. 30 10 =

8. 45 23 =

9. Nino mempunyai 9 batang pensel. Dia memberi 3 batang pensel kepada Yong. Berapa batang pensel yang Nino ada?

10. Dalam sebuah bakul terdapat 15 biji epal, Nino mengambil 7 biji epal dari bakul itu. Berapa biji epal yang tinggal?

Soalan Matematik Tahun 2 Aras = Senang

1.

4-2=

2.

94=

3.

10 - 7 =

4.

30 - 20 =

5.

90 50 =

6.

45 - 25 =

7.

70 - 30 =

8.

100 - 50 =

9.

400 - 200 =

10. 700 - 400 =