Anda di halaman 1dari 17

SULIT

7301/1
BAHAGIAN A
Jawab semua soalan.

Rajah 1
1.

Rajah 1 di atas menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan .


Pilih dan tandakan ( ) LIMA bahan yang digunakan untuk melakukan pembiakan
tumbuhan hiasan tersebut.
Biji benih

Racun kulat

Tanah loam

Bahan organic

Hormon pengakaran

Pasir sungai

Anak pokok

Bekas semaian
(Skor : 5)
2.

Rajah 2 di bawah menunjukkan beberapa kaedah pembiakan dan bahan tanamannya.


1/17

SULIT

7301/1

Berdasarkan pengalaman anda, padankan ruangan A dengan ruangan B untuk


menunjukkan kaedah penanaman yang anda gunakan.

Lidah Jin
(Sanseviera sp.)

Ati-ati
(Coleus Blumei)

Lidah Mak Mertua


(Sanseviera sp.)

Resam Batu
(Begonia sp.)
Rumput Tikar
(Axonophus compressus)
Keledek Hiasan
(Ipomea sp.)
Lilly
(Zyphyranthus rosea)

Rajah 2
(Skor :

/5)

Anak pokok

2/17

SULIT

7301/1

Rajah 3
3.

Rajah 3 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks yang telah anda semai.
Pilih dan tandakan ( ) LIMA peralatan yang digunakan semasa melakukan pembiakan
tumbuhan hiasan secara aseks seperti rajah di atas.

(Skor : 5)

3/17

SULIT

7301/1

(a)

(b)

(c)

Rajah 4
4.

Rajah 4 menunjukkan bahan tanaman yang telah disediakan untuk pembiakan tumbuhan
hiasan secara aseks.
Berdasarkan rajah 4 di atas, lengkapkan jadual di bawah.
Jenis keratan

Panjang keratan

(a) Keratan kayu keras

(b)

Tindakan pada daun


Tinggalkan 2-3 helai daun.

10-15 cm

(c) Keratan kayu lembut

(Skor :

/5)

4/17

SULIT

7301/1

Rajah 5
5.

Rajah 5 di atas menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks.


Tuliskan langkah kerja menyediakan bahan tanaman yang bertanda X untuk pembiakan
tumbuhan hiasan secara aseks tersebut di atas dalam ruang jawapan yang disediakan.
Ruang Jawapan
Menyediakan peralatan dan bahan yang sesuai.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Melekapkan medium pada dahan dan membalutnya dengan plastik lutsinar.


(Skor :

/5)
5/17

SULIT

7301/1

Rajah 6
6.

Rajah 6 di atas menunjukkan bahan medium yang digunakan untuk penanaman.


Berdasarkan pengalaman anda, tuliskan langkah kerja menyediakan bahan medium untuk
tersebut di atas dalam ruang jawapan yang disediakan.
Ruang Jawapan
i.

...................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

...................................................................................................................................

iv.

...................................................................................................................................

v.

...................................................................................................................................
(Skor :

/5)

6/17

SULIT

7301/1

Rajah 7
7.

Rajah 7 menunjukkan bekas untuk menyemai biji benih.


Susun langkah-langkah kerja penyediaan bekas tersebut dengan menulis A, B, C, D
dan E pada ruang jawapan yang disediakan.

Membuat lubang saliran.

Menutup lubang saliran.

Menyediakan alatan.

Membersih bekas.

Mengisi medium.
RUANG JAWAPAN

Ii

iii

iv

(Skor :

/5)

7/17

SULIT

7301/1

Rajah 8
8.

Rajah 8 menunjukkan tanaman hiasan yang memerlukan penyenggaraan.


Pilih dan tandakan ( ) LIMA aktiviti penyelenggaraan yang perlu dilakukan di ruangan
yang disediakan.
AKTIVITI PENYELENGGARAAN

RUANG
JAWAPAN

Merumput
Membaja
Memangkas
Menyiram
Memancang
Mengawal cahaya
Menukar pasu baru
Membaiki struktur binaan
(Skor :

/5)

8/17

SULIT

7301/1

Rajah 9
9.

Rajah 9 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks.


Berdasarkan penyataan di bawah, pilih dan tuliskan mana-mana lima langkah kerja
melakukan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks tersebut di atas dalam ruang
jawapan yang disediakan.

Memilih bahan tanaman yang sihat.

Memotong bentuk V pada pokok penanti.

Memotong runcing pada sion..

Menyelitkan sion pada pokok penanti.

Mengikat cantuman dengan pita cantuman.

Menyapu cantuman dengan hormon pengakaran.

Menyerkup cantuman dengan plastik lutsinar.

Menyiram cantuman secukupnya.


Ruang Jawapan

i.

...................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

...................................................................................................................................

iv.

...................................................................................................................................

v.

...................................................................................................................................
(Skor :

/5)

9/17

SULIT

7301/1

Rajah 10
10.

Anda pernah melakukan kerja penanaman seperti di Rajah 9 di atas.


Pilih dan tuliskan A, B, C, D dan E langkah kerja penanaman mengikut urutan yang
betul dalam ruang jawapan yang disediakan.

Memasukkan medium penanaman ke dalam pasu separuh penuh.

Mengeluarkan anak pokok daripada beg politena.

Menutup lubang saliran dengan serpihan pasu.

Menanam anak pokok ke dalam pasu.

Menyiram anak pokok sehingga medium cukup basah.

RUANG JAWAPAN
i

Ii

iii

Iv

(Skor :

/5)

10/17

SULIT

7301/1
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.

1.

Sebagai seorang pengusaha nurseri yang berjaya, anda telah didatangi oleh seorang
pelanggan yang ingin meminta khidmat nasihat anda mengenai pembiakan pokok Bunga
raya (Hibiscus rosa-sinensis) secara keratan batang di dalam beg politena.
a)

Nyatakan nisbah campuran bahan medium yang digunakan.

(Skor : 4)

b)

Terangkan langkah kerja :


i.
Menyediakan keratan batang tersebut.
ii.
Menanam keratan batang ke dalam beg politena

(Skor : 6)
(Skor : 10)

Ruang jawapan
a)

Nisbah campuran bahan medium.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Skor :
b) (i)

/4)

Menyediakan keratan batang.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :

/6)
11/17

SULIT

7301/1
ii)

Menanam keratan batang ke dalam beg politena.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :

/10)
12/17

SULIT

7301/1

Daun besar

Daun tirus

Rajah 11
2.

Jiran anda ingin menghasilkan pokok sebagaimana rajah 11 di atas menggunakan


cantuman mata tunas.
Terangkan langkah kerja:
a)
b)

Menyediakan bahan tanaman cantuman mata tunas.


Melakukan pembiakan cantuman mata tunas.

(Skor : 7)
(Skor : 3)

Ruang jawapan
a)

Menyediakan bahan tanaman cantuman mata tunas.


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

13/17

SULIT

7301/1
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(Skor :
b)

/7)

Melakukan pembiakan cantuman mata tunas.


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(Skor :

/3)
14/17

SULIT

7301/1

Rajah 12
3.

Rajah 12 menunjukkan pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) yang akan dipindahkan ke
dalam bekas cat daripada plastik yang hendak diubahsuai kepada bekas tanaman.
a) Lakarkan bekas tanaman tersebut yang telah diubahsuai.

(Skor : 4)

b) Terangkan langkah kerja:


i)
Mengubah suai bekas cat tersebut kepada bekas tanaman.
(Skor :6)
ii)
Menanam pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) dalam bekas plastik.(Skor :
10)
Ruang jawapan :
a) Lakaran bekas tanaman.

(Skor :

/4)
15/17

SULIT

7301/1

b) (i)

Mengubah suai bekas cat tersebut kepada bekas tanaman.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Skor :
ii)

/6)

Menanam pokok Keladi Hiasan (Alocasia spp.) dalam bekas tanaman.

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
16/17

SULIT

7301/1
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

(Skor :

/10)

KERTAS SOALAN TAMAT

17/17