Anda di halaman 1dari 12

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 EVIDENCE (MURID) B1D1E1 Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam

struktur organisasi bengkel. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH
Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1 Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan lima faktor utama reka bentuk. 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. .............................................................

B1D2E2 Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. .

B1D2E3 Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. Masalah yang saya hadapi ialah ... .

B1D3E1 Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

A. 1. 2. 3.

Nyatakan tiga sumber elektrik. . . .

B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. 1. .. 2. .. 3. ..

B1D4E1 Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah. a. ................................................................ b. ................................................................ Senaraikan tiga jenis paip. 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................

B1D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan tiga jenis mesin jahit. 1. . 2. . 3. .

B1D6E1 Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan dua jenis keratan batang. a. ............................................................... b. ...............................................................

B1D7E1 Menyebut atau menulis ciri fabrik

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Instrumen : Ujian Bertulis (non MCQ) 1. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul
Fabrik

Asli Haiwan Nilon

linen

B1D8E1 Menyebut atau menulis jenis kelim .

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ) 2. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul

kelim Jenis kelim

Pengertian kelim

B1D9E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Senaraikan empat alat pembayaran masa kini 3. 4. . 5. 6. .

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 EVIDENCE (MURID) B2D1E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH
Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Membersih Menyusun atur Menilai mendisiplin Penerangan

B2D2E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. 1. 2. 3. ... 4.

B2D3E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan

B2D4E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan fungsi paip berikut; Jenis paip Fungsi

B2D4E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Menerangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Penerangan

B2D5E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit.

Kertas jawapan

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi

B2D6E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran medium semaian.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan nisbah campuran medium semaian.

B2D7E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis jenis fabrik.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ) Terangkan ciri-ciri fabrik asli Jenis fabrik Kapas Linen Benang sayat Sutera Keterangan

B2D8E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis ciri kelim belah kangkung.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ) Terangkan ciri kelim belah kangkung. 1. . 2. .

3. 4. B2D8E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis proses menjahit lisu pemadan Kertas jawapan Senarai semak Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan proses menjahit lisu pemadan. 1. .. 2. .. 3. . 4. .

B2D8E3 Menerangkan secara lisan atau bertulis memanjang pola skirt berkasing

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan proses memanjangkan pola skirt berkasing 1. .. 2. .. 3. . 4. .. .

B2D9E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit, borong dan antarabangsa

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan perniagaan berikut a. Runcit .. b. Borong .. .. C, Antarabangsa .. .

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 EVIDENCE (MURID) B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Laporan aktiviti Senarai semak CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

Ujian bertulis Ujian amali

Laporan aktiviti Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P. B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

Laporan aktiviti Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran C

Kertas jawapan Laporan aktiviti Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran D

Laporan aktiviti Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran D

B3D6E1 Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan.

Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran Laporan aktiviti

Ujian bertulis Ujian amali

Anda dikehendaki menyediakan rancangan kerja amali masakan untuk sarapan yang mempunyai 3 dokumen (borang pilihan masakan, borang pengiraan kos dan borang susunan kerja) Anda dikehendaki menyedia makanan daripada bater cair

B3D7E1 Menyedia makanan daripada bater cair B3D8E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan B3D9E1 Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan

Ujian bertulis Ujian amali

Ujian bertulis Ujian amali

Anda dikehendaki menyedia dan memasak makanan daripada bater atau kuih tempatan a) Labelkan stail dan corak pakaian b) Nyatakan kesesuaiannya dengan bentuk badan.

Ujian bertulis Ujian amali

B3D10E1 Menjahit skirt berkasing.

Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran E

Ujian amali Ui

Anda dikehendaki menjahit sehelai skirt berkasing

B3D10E2 Menjahit contoh lisu pemadan

Laporan aktiviti Senarai semak Rujuk Lampiran E Laporan aktiviti Senarai semak

Ujian amali

Anda dikehendaki menjahit satu contoh lisu pemadan

B3D10E3 Memanjang pola skirt berkasing

Ujian amali

Anda dikehendaki memanjangkan satu contoh skirt berkasing

Rujuk Lampiran E DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 EVIDENCE (MURID) B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran E

B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran C

B4D4E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan mengikut *prosedur

Senarai semak

Ujian amali

Rujuk Lampiran E

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 EVIDENCE (MURID) B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. B5D2E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran F

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 EVIDENCE (MURID) B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN Ujian bertulis Ujian amali
Rujuk Lampiran A

ITEM CONTOH

B6D2E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha

Kertas jawapan Senarai semak

Ujian bertulis Ujian amali

Rujuk Lampiran F