Anda di halaman 1dari 10

Putru Caru

O Awighnamstu Namsidhe,

Ling Bhaara duh tanayan mami Hyang Kla, hana pasungi bapanta riko, yan hana wwang tan bhakti ring kawitanya, mwang tan bhakti ring dewa, yatika wang tadhahanta. Mwah yan hana wang tan manut ring ling ning aji, waneh wang tanpagama, anganggo salah ukur amuji kawanganya dawak, yeka wang wnang tadhahanta.

Wanh yan hana wang salah ukur, salah krama, alpaka ring rama rna, ring sang prabhu, ring guru kunang, maka dirining sang pandhita, yeka wang tadhahanta. Kunang yan hana Paca yadnya tan manut ring ling ning aji, wnang ika tadhahanta. Waneh yan hana graha salah ukur tekeng natar palmahannya tan pasukat, ndan lawanganya tan pasukat, hanganggo taru rebah tan pantara, mwang taru tan mrangkung sarah, salwiring sinangguh cacad ari nging aji, yeka wang tadhahanta, sang wang kreti mangkana.

Mangke wnang kita waranugraha kang wang kabh, tingkahing manut pakarangan, wehana galar galir ri wates palmahan, asing wang langgyan ri warah, wnang kita nadah wang mangkana, ling Bhaara Guru mangkana.

Wawang mojar Bhaari Um, lahya kamung Hyang Kla, mene bapanta aweh tadhahan riko, ri sedengning kreta treta nedha ninunta, ri dwapara lawan kali aweh tadhahan ri kamu, saka phala ta kawarana tadhahan denta jemah, mangkana ling Bhaari Um.

Suka girang buddhi Sang Hyang Kla, amanggih phala bhoga tambeyan.

Tucapa Bhaara Guru manih, menget ri wekasan, tan kayeng dangu dangu kamet ri ya nira, an mangke katekan krodha, angapa asamanapa Bhaari Um, matmahan Paca Durga, melik pwa sira ri gatra nira, kaya kaya tan mangawasakenang bhuwana, lawan sarira, mene sinanggapa nira Bhaara Guru, matmahan Kla Ludra May rupa, lumaku ta sira maka ring maka ring desantara, mamet unggwanira r Parwati Paca Rupa, ri madyaning Pacaka, Paca Desa tunggwa nira r Durgapurwa, Rajidurga Utara, Sukasmidurga Pascima, Daridurga Dakina, Dewi Durga ana ring madya, malocitta pwa sira, pada hyuni kalima, arep anggawe tetumpur agung rumacanang wisyamandhi, jeg dhateng Bhaara Kla Rudra manembah ta r Pacadurga prasamasangga ta nira, irika r Bhaari Durga ngadakaken kalika kaliku, yaksa yaksi, dengen spah, kubandha, Bhaari Rajidurga ngadakaken babahi, jukih, jin setan, bragala bragali, Bhaari Sukasmidurga ngadakaken sampung, pamala pamali, karaseta, Bhaari dewi Durgadari ngadakaken preta, sajer, Bhta kapiragan, Bhaari Madya Dewi Durga ngadakaken Paca Bhta, Bhta Janggitan, Bhta Langkir, Bhta Lembu Kanya, Bhta Taruna, Bhta Tiga Sakti.

Mangkana lingnia, ikang semasana wnang ingaranan Pacaka, apan unggwanira Bhaari Paca Durga saha ardhanareswari mwang Bhaara Kla Rudra. Lagi Mah sireng Catuspata, masanggata mwah sira ngadakaken catur Bhta, sang Drambamoha, Sang Kla Ngadang, Sang Kla Wingsa, Sang Kla Katur. Lagi sira tumameng Salwa Agung, pinalih aranira, Bhaari Durga, maka ngaran Sang Kalika May, Bhaara Kla Rudra, maka ngaran Sang Juta Srana, masanggata sirengkana, mijil Sang Kla Tiga, maka ring Sang Bhta Raja, Sang Kla Putih, Sang Kla Bang, Sang Kla Kuning,

Sang Kla Ireng, lawan Sang Bhta Pung, Sang Bhta Dadu, Sang Bhta Kwanta, Sang Bhta Ijo, waneh Sang Bhta Tasuwat, Bhta Walang Kerik, mwang Bhta Sacaya, akweh yan wuwusn.

Asuwiya ta angen angen Sang Hyang Tri Samay, i lampahira Bhaara Guru, winastunggwanira matmahan Kla Rudra krura rua, malo citta pwa sira, katiga, maka nimita somya rupa Bhaara Guru maluya jati iwa, angringgit rakwa sira, waluya tinatah nira, mintonaken May rupa Bhaara Guru, lawan detya kabh, mwang Sang Hyang Kla Nucara, ginerahita May Bhaari, i telas mangkana, umah Sang Hyang Tri Semaya mamet unggwanira Sang Susuhunan, amurungaken manadah manusa, kapanggih Sang Hyang Kla Rudra aronrowan lawan Bhaari maswana ring buwat Salwa Agung mapanjang, Bhaara Kla Rudra maka nama Sang Juti Srana, Bhaari Durga maka nama Sang Kalika May, mangkana gopita Bhaara Bhaari.

Meruh Sang Hyang Tri Semaya, lumaris mares ri Bhaari pati, majaraken lampahira Sang Sasuhunan, kinon r Aji Galuh mangarpanaken saji nira, ikang caru Paca Siya mwang rah dagingnia tasak mentah, jangan lawan asem, carbaka mwang mulaphala, pinuja de Sang Mah Pandita, maka phala tan ruganing naga reng Galuh, tekapira Sang Kla Rudra, sira nimitaning hana caru ring Yawa Dwipa, masinggih r Bhaari Pati, kadi ling Bhaara Tiga, kunang cihnaning Sang Ratu Subagyawirya, tan wilambi ta Umdang pada sanaha, Bhagawan Siddha Yoga mangalyaning Paca Siya nira, pinten lwirnia, sinasar ring lemah, ri arepaning Salwa Agung, ginaweyaken Panggung Sang Hyang Tri Semaya, kumenaken kelir ningawayang, Bhatara wara udipan, rinaksa de Sang Hyang Brahma Wiu, ginamelan dening kecapi, rinoruwad pamancang, mwang gulaganti, sinamening langon-langon winahyaken lampah Bhaara kalih, Sang Hyang Kla Rudra lawan Bhaari Durga, sira puwekaning hana ringgit ring yama mandala, tinonton ring wang akweh.

Somya ta ambek Bhaara Guru mula tilalakon Sang Hyang wara, kinon pwekang Bhta kabh mamukti caru , merang pwa sira Bhaara Bhaari, sampun tinagga Paca siya r Bhaari pati, i rika wadwa cara nira kabh, salwiring Bhta Kla dengen, mawaraguwaregan padha somya rupa, tan wanya mambek irupya, dinulur kasaktining japa mantra nira sang Rsi Siddhayoga, sinagara tang sarwa Bhta, kinon mantuk ring sunyata, waluya iwa Jati rupa, mintur Sang Hyang Kla Rudra mwang dewi nira, keranging wadocara nira sadaya.

Mwah ana pamanggahan kidul wetaning nagara Galuh, sema kaliasem ngaranya, patamputing pamasaran sawaning wang mati saloring gunung, lawan wetaning gunung, ngirika ta unggwan Bhaari Durga lawan Sang Hyang Kla Rudra kawapita de Sang Hyang Tri Semaya ri r Bhaari Pati, mwah sira mangutus ngarpanaken tadhah saji nira kayeng lagi, mwah rah daging sarwa mangsa, saha panggung ning ngawayang, mwang angringgit Sang Hyang wara, tumuturaken lampah Bhaara nguni, tan duwa somya wit ta Bhaara Kla Rudra, malwi iwa rupa, mintur swa sira umegil ring wadwa dusun dusun, tinuduh de Bhaara Tri Semaya, magawe pwa sira methen, Bhaara wara dadi Swari, Bhaara Brahma dadi Peret, Bhaara Wiu dadi Tekes, tumandang angigelsira, angidung mbandagina, lagia tumuturaken lampah Bhaara Kla Rudra, ndah suksma sira mantukeng iwa Loka,walwi Bhaara Guru sira.

Ndah paramagarjit angen angen Sang Hyang Tri Semaya, maka phalang jerembana kriya nira, sira nimitaning hana wayang mwang menmen nguni katekeng mangke

Kunang Bhaari Paca Durga, kari haneng Sema Kaliasem, sarwa daksa sira, keringin Bhta Kla kabh, padha nara mangsa nitya Kla sukan sukan, hametwaken Mah Berawa, ndah henengaken ikang kata sekareng.

Tucapan Sang Hyang Kla mabayangan lampahira kateka tekeng bhumi yawa nira, May May rupa nira, tan wareg ta sira Umngan sarwa mambekan, sakweh sesining alas muwang wadwa dusun, pira kunang nwehing wang padha weruh i tekaning patinia, hanan pejahing rahina ana ring wengi, sapuluh pejah sapisan, satus eled kapisan, binuru de Sang Hyang Kla, len wang mati tiba ring jurang, hana kalebu ri walahar, padha kasyasih manangis masambatan prasama astawa Sang Hyang Widhi, sigra tumurun Sang Hyang Tunggul, mabhawa manusa wredha stri lilu, angalangana Sang Hyang Kla amangan wang.

Gumanti Sang Hyang Widhi marupa Suku Tunggul, amara walampah Sang Hyang Kla, tan duwa krodha Sang Hyang Kla, angalangi laku nira, ping pat ping lima katekan ping satus, sinikepi nenga May nira Sang Hyang Tunggul, sadra umelek kukusi de sira Sang Hyang Kla, umangan ikang sato suku Tunggul, mwah sinambut nira tekeng wang stri wredhah, ping sapta inele nira, umer juga sira ri arep Sang Hyang Kla.

Kemengan manah Sang Hyang Kla, manangis makidupu manembah ring jng wang stri wreddah, aminta sanmata kaluputan lampahira, irika tumingal tekang wang kabh, numudeg ala ayu manonton gati nira Sang Hyang Kla, kadi wang siwosiwopa katonia, padha sahur manuk ikang wang kabh, sinengguh iccha Sang Hyang Widdhi, padha nembah makidupu haminta jiwita, jeg datng Bhaara Guru mwang Bhaari Um, ngaku waning wija nira Sang Hyang Kla, ngampuni kang luputaning tanaya nira, ri jongira Sang Hyang Tunggul, ndan kapwa inuduhira para wang kabh. Laki biha sulung sulung sumuyug datng manembah, ri suku nira Bhaara tiga, ndan ling nira Bhaara Widdhi kabh.

Lahyang kita wang kabh, aywa kita nedha tan menget ri kami, kami mulaning sariranta, kami Sang Hyang Guru Reka, angreka sesining rat kabh, kami sinangguh Bhaara Widdhi, dewa hyang kawitanta kabh, kami manunggal ri Sang Hyang iwa Um Kla, kami masarira Sang Hyang Brahma Wiu wara, menget kita kabh.

Mangke wang kita samuha, magawe kita sanggar kawitan tiga srana, saduluk saduluk pawetuwanta kabh, apan mabeda beda swakawitaning wang, pada mijiling Paca iwa, yang paramartha tekeng kami, kami utepeti stithi linaning wang, aywa kita korupamoh, ri tataning Paca paramartha, maka nguni kita manembah saswiring mapindha sarwa sato, kami waranugraha, apan kami wang marupa sato, hengetakena aywa lupa.

Maka hetu bhaktinta ring kawitan, mwah yang kita tatan stithi bhakti ring kawitanta, Sang Hyang Kla pinaka tadhaneng kita, ring tataning Paca yadnya, ana weh prabedaning jagat, hirika kiwa sitwa, wang magawe ala ayuning jagat, mangke kinon kung lahya kena subha asubha phalaning Paca yadnya kabh, dewa Kla anggon wani tyasa, kunang tekaning yuganing bhumi, Kaliyuga sariranta yan mangkana, wang kita magawe sanggar ring rat, sumurup ri manahing wang, kita pinaka lingganing catur yuga.

Kunang mangke ana wang pinakastrinta,wijanirayamaloka,makebuBhaari sadhana, we kaliku buwana ngaran ika, yatika amet anta rowanganta dresti stri tilinaning jagat, ndan weruh swa kita amanggehaken swadharmaning jagat, aywa alangana kita, tasmat tan waluya dewa muwah, samangkana ling

Bhaari hyang Widdhi, manembah ta Hyang Kla, mur data ri hyang tanpamengan.

Tumangga manah nira Sang Hyang Kla, saha nembah amwit lumariseng yamaloka, angayap ri Sang Hyang Dharmaraja, padha prati patitambek, samabuhayah, suksma Bhaara Guru, mwang Bhaari Um, nuladeng Mahmeru sira. O nti, nti, nti.

Puput (disalin kembali oleh: Miswanto, M.Pd.H)

Anda mungkin juga menyukai