EKOSISTEM TERGANGGU DI HUTAN SMK SIMANGGANG SRI AMAN

NAMA TINGKATAN NAMA GURU PENTAFSIR : AWG MOHD IZZAT FARHAN BIN AWANG YAKUB : :

…………………………………. TANDATANGAN MURID

……………………………… TANDATANGAN GURU

Ekosistem terganggu di Bandar Sri Aman .

SENARAI KANDUNGAN .

PERKARA MUKA SURAT TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN / HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN .

.

Mohd.Terlebih dahulu. Encik Joseph Junting ak Resa kerana membenarkan saya menjalankan kajian ini. Di samping itu. saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Geografi saya iaitu Cikgu Agatha Roja atas tunjuk ajar dan bombing baliau dalam menjalankan kajain geografi ini. Terutamanya. . dan dorongan semasa saya menjalankan kajian ini. Zaid dan Adailton Aron. Selain itu. kewangan. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang turut menghulurkan bantuan dalam menyiapkan kerja kursus ini iaitu Hafaizi. pengetua SMK Simanggang. Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan banyak sokongan moral.tidak lupa juga saya mengucapkan perhargaan dan terima kasih kepada pihak sekolah.

.

Saya Awg Mohd Izzat Farhan. kami diwajibkan membuat satu kajian geografi iaitu Kajian Geografi Tempatan (KGT). pelajar Tingkatan 3 bougainvillea yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang. . Saya telah memilih Sri Aman sebagai kawasan kajian saya. Sri Aman. Sebagai memenuhi Keperluan mata pelajaran geografi. Hal ini kerana memudahkan saya menjalankan kajian tersebut. Sebab –sebab saya memilih kawasan tersebut sebagai kawasan kajian saya adalah kerana ia merupakan tempat tinggal saya. Saya telah memilih tajuk tentang ekosistem hutan yang terganggu di sekitar Bandar Sri Aman.

.

jenis sumber alam yang terdapat di kawasan kajian.Saya menjalankan kajian geografi ini untuk memenuhi objektif berikut : Menyenaraikan jenis. Menyatakan kesan penerokaan sumber hutan terhadap manusia dan alam sekitar di kawasan kajian. . Mengkaji penerokaan sumber alam yang terdapat di kawasan kajian.

.

. Saya memilih kawasan tersebut sebagai kawasan kajian saya adalah kerana saya tinggal di kawasan tersebut. Jarak antara Kuching dengan Sri Aman ialah 195 kilometer.Kawasan kajian yang saya telah pilih ialah Bandar Sru Aman di Sarawak. Sungai utama bagi Bandar Sri Aman ialah Sungai Batang Lupar. Sungai ini menganjur sejauh 274 kilometer ke bahagian Kapit. Keluasan Bandar Sri Aman ialah 10700 meter. Bandar Sri Aman terletak di kawasan tanah pamah yang beralun dan merupakan bahagian selatan negeri Sarawak. sungai tersebut juga boleh menghubungkan dengan kawasan pendalaman. Bandar Sri Aman merupakan ibu bahagian Sri Aman. Di samping itu. Selain itu.

.

d) Rujukan o Kami membuat rujukan di internet dan surat khabar. .Kami menjalankan kajian ini dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berikut: a) Pemerhatian o Kami menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti ciri – ciri bentuk muka bumi dan sumber-sumber semula jadi di kawsan kajian. c) Soal selidik o Kami juga membuat temu bual dengan penduduk sekitar. b) Temu bual o Kami mengumpulkan maklumat tentang keluasan pembinaan bangunan yang dibina di kawasan kajian dengan pegawai yang berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful