Anda di halaman 1dari 18

SK.

PUCHONG JAYA BANDAR PUCHONG JAYA 47170 PUCHONG SELANGOR PERANCANGAN STRATEGIK PENGENALAN Panitia Pendidikan Seni Visual
2011 HINGGA 2013

1|

MOTTO
TERBILANG

VISI
SEKOLAH PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

2|

MATLAMAT SEKOLAH
SEBAGAI SEBUAH SEKOLAH MODEN PERTAMA DI PUCHONG JAYA SUDAH SEMESTINYA IA MENUNAIKAN TANGGUNGJAWAB SOSIALNYA MENJADI SEKOLAH YANG ULUNG. UNTUK TUJUAN ITU SEKOLAH INI BERCITA-CITA MENJADIKAN SEKOLAH SEBAGAI :
I - SEKOLAH YANG GEMILANG DI DAERAH PETALING II SEKOLAH PILIHAN UTAMA IBU BAPA DI PUCHONG III SEKOLAH INI MENJAMIN MURID YANG BELAJAR BERJAYA CEMERLANG DALAM SEMUA BIDANG IV SEKOLAH YANG SELAMAT, SIHAT DAN DIPERCAYAI OLEH MASYARAKAT. V SEKOLAH YANG DISAYANGI DAN DIINGATI VI SEKOLAH HARMONI DAN KONDUSIF VII SEKOLAH DENGAN PELBAGAI KEAJAIBAN

3|

OBJEKTIF SEKOLAH
1. Memberikan hasilan dan perkhidmatan yang memuaskan hati pelanggan dalam bidang-bidang kepimpinan dan pengurusan, kurikulum, kokurikulum, bina insan dan pemuafakatan. 2. Melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. 3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai keyakinan diri untuk mencuba dan berdaya saing dalam pelbagai aktiviti sekolah, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 4. Menghasilkan kejayaan dalam keputusan peperiksaan, kegiatan kokurikulum dan pembinaan insan yang berakhlak mulia. 5. Membina sesebuah organisasi sekolah yang berbudaya kualiti menyeluruh.

4|

PIAGAM SK. PUCHONG JAYA


KAMI WARGA SK. PUCHONG JAYA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:
1. MENYEDIAKAN ISITEM PENDIDIKAN TERBAIK BERASAKAN BUDAYA ILMU BAGI MEMENUHI KEHENDAK MASYARAKAT DAN NEGARA. 2. MEMASTIKAN SEMUA MURID MENDAPAT LAYANAN ADIL DAN SAKSAMA DALAM SEMUA HAL. 3. MENENTUKAN KEPERLUAN PEMBELAJARAN MURID DALAM KEADAAN SELESA, SEMPURNA, LENGKAP DAN MENCUKUPI. 4. MEMASTIKAN SEMUA MURID MENGUASAI 3M, BERKETERAMPILAN, MAHIR BERKOMUNIKASI DAN BERAKHLAK MULIA. 5. MENERIMA PANDANGAN, SYOR, TEGURAN MEMBINA UNTUK MELAHIRKAN KEGEMILANGAN DALAM USAHA MEMPERTINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH. 6. MENYEMAI SIFAT TOLERANSI, PERSEFAHAMAN DAN MENGGALAKKAN INTERAKTIF SESAMA MURID. 7. MENENTUKAN MATLAMAT SEKOLAH TERCAPAI.

5|

ANALISIS SWOT MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN (S) S1. 5 orang guru terlatih. S2. 4 orang guru berpengalaman lebih 15 tahun . S3. Bilangan guru mencukupi. S4. 65% pelajar bermotivasi tinggi untuk belajar / berjaya S5. Bilik kelas mencukupi dan selesa. KELEMAHAN (W) W1. 30% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar. W2. Pelajar Kurang bersungguh-sungguh dan terlalu bergantung pada guru W3. Buku rujukan sukar diperolehi di pasaran dan harganya mahal. W4. Penguasaan asas pelajar dalam bidang seni visual lemah .

PELUANG (O) O1. Sumber Kewangan PIBG O2. Sokongan Pihak Pentadbiran Sekolah O3. Lokasi sekolah berhampiran institusi latihan. O4. PPD dan Jabatan sentiasa memberi sokongan

CABARAN (T) T1. Sikap sebilangan pelajar yang tidak mementingkan pelajaran. T2. Pelajar kurang berkemampuan membeli alat dan bahan Pembelajaran T3. Sikap ibu bapa yang memandang rendah subjek seni T4. 80% ibu bapa mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Pelajar berkerja sambilan

6|

PENJANAAN ISU-ISU STRATEGIK MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran),isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :

1. Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan subjek Pendidikan Seni
2. Pelajar masih kurang minat dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

7|

STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU STRATEGIK
Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan kertas 3 subjek Pendidikan Seni

MATLAMAT STATEGIK
Memastikan para pelajar dapat menyiapkan tugasan amali dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan Meluaskan pengetahuan pelajar tentang tentang seni masa kini

OBJEKTIF
Pada tahun 2009, tugasan disiapkan tepat pada masa dengan kualiti yang terbaik

KPI Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

TOV 2008 30% pelajar tidak menepati masa dan sambil lewa dalam membuat tugasan

SASARAN 2009

STRATEGI

Bilangan pelajar Membuat yang bermasalah pemantauan berkurangan kepada secara individu 10% Membuat penjadualan kerja Bengkel pengurusan masa

Pelajar masih kurang minat dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual walaupun bahan dan peralatan mencukupi
Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi

Pada tahun 2009, kemahiran melukis dan mewarna semakin baik.

Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

25% pelajar kurang meminati subjek Pendidikan seni

Bilangan pelajar cetek pengetahuan mengenai seni berkurangan kepada 10% sahaja.

Program Kemahiran Melukis Program Teknik Melukis Dan Mewarna Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah.

Membanteras sikap yang kurang produktif terhadap mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Pada tahun 2009, langkahlangkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

30% pelajar mempunyai masalah sikap negatif terhadap pelajaran

Bilangan pelajar bermasalah berkurangan kepada 10% sahaja.

8|

PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU STRATEGIK 1 :
Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan kertas 3 subjek Pendidikan Seni

MATLAMAT STRATEGIK :
Memastikan para pelajar dapat menyiapkan tugasan amali dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan

PROGRAM/PROJEK Membuat pemantauan secara individu

GURU PENYELARAS En. Hassan Basri Bin Kasman

TEMPOH Mac hingga Ogos 2009

KOS/SUMBER -

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pelajar

KPI GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40 GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40 GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40

PELAN KONTIGENSI Mewujudkan jadual khas untuk pelajar Mewujudkan jadual khas untuk pelajar Mewujudkan jadual khas untuk pelajar

Membuat penjadualan kerja

En. Zaid bin Abd. Rahman

Mac 2009

Peningkatan prestasi pelajar

Bengkel Pengurusan Masa

En Shafawi b. Abdullah

Mac hingga Ogos 2009

Peningkatan prestasi pelajar

9|

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun bahan dan peralatan mencukupi tetapi pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni MATLAMAT STRAEGIK Menyemai minat pelajar dalam seni PRORAM/PROJEK Program pertandingan poster Dan membuat kain rentang Bengkel Catan GURU PENYELARAS Pn. Suwaibah bt. Ahmad TEMPOH Mac hingga oktober 2009 KOS/SUMBER Peruntukan sekolah untuk hadiah RM 5.00 dikutip dari setiap pelajar untuk yuran OUTPUT/HASIL Pelajar lebih minat untuk mendekati seni Dapat membantu tentang pengetahuan tentang teknik catan Menyedarkan pelajar betapa luasnya bidang seni pada masa kini KPI GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 PELAN KONTIGENSI Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas

En. Jussery b. Johari

Februari hingga September 2009 Mac hingga Mei 2009

Seminar Seni Masa Kini

En. Hassan Basri b. Kasman

Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas

10 |

ISU STRATEGIK 3: Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. MATLAMAT STRAEGIK Menyemai minat dan meningkatkan prestasi pelajar dalam seni PRORAM/PROJEK Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah GURU PENYELARAS Pn. Suwaibah bt. Ahmad TEMPOH Mac hingga oktober 2009 KOS/SUMBER OUTPUT/HASIL Pelajar lebih minat untuk mendekati dan mempelajari seni KPI GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 PELAN KONTIGENSI Mendapatkan penglibatan dari pelajar sasaran

PERANCANGAN OPERASI 11 |

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PELAN OPERASI : 1 Nama projek/program : Rasional : Objektif Tempaoh/tarikh Kumpulan Sasaran langkah 1 2 3 4 5 6 : : : Bengkel Pengurusan Masa pengurusan masa pelajar dalam menyiapkan tugasan seni mahupun subjek lain masih di tahap kurang memuaskan Pelajar mendapat gred yang baik Mac hingga Ogos 2009 75 orang pelajar yang lemah dalam seni Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pemilihan pelajar Penyusunan jadual Penyediaan bahan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Faridah bt. Osman Pn. Misnah bt Yunus EN. Mahful b. Rosmin EN. Mahful b. Rosmin En. Shafawi bin Abdullah Pn. Faridah bt. Osman tempoh 1 hari 3 hari 1 minggu 1 minggu Mac hingga Ogos Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

PELAN OPERASI : 2 12 |

Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 3 4 5

membuat jadual kerja bagi para pelajar memberi panduan kepada para pelajar dalam menguruskan masa menyiapkan tugasan pelajar menggunakan masa dengan baik dan berhikmah Mac hingga Ogos 2009 75 orang pelajar tingkatan 5 Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Penyusunan jadual Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab En. Habeni Hajar b. Ahmad En. Jussery b. Johari En. Zaid bin Abd. Rahman En. Habeni Hajar b. Ahmad tempoh 1 hari 1 minggu 1 kali setahun Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

PELAN OPERASI : 3 13 |

Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Program pertandingan poster dan membuat kain rentang pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni sekali setiap 2 bulan terbuka kepada semua pelajar Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Suwaibah bt. Ahmad En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Suwaibah bt. Ahmad tempoh 1 hari 5 hari sekali setiap 2 bulan dalam tahun 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

PELAN OPERASI : 4 14 |

Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempaoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4 5

Bengkel Catan pelajar tidak tahu teknik catan yang betul meningkatkan kebolehan pelajar dalam teknik-teknik catan pelbagai media awal bulan Mei semua pelajar tingkatan 4 Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Peruntukan kewangan Surat mesyuarat (penceramah luar) Pengesahan kedatangan penceramah Persediaan perlaksaan Alat siaraya,persediaan tempat Pengurusan bahan Kawalan pelajar Urusan jamuan pengacara Laporan Perlaksaan tanggungjawab En. Mahful b. Rosmin Pn. Faridah bt Osman En Hassan Basri b. Kasman En. Hassan Basri b Kasman En. Jussery b. Johari tempoh 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum hari proram berlangsung Status perlaksaan

En. Mahful b. Rosmin

Seminggu selepas tamat program

PELAN OPERASI : 5

15 |

Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Seminar Seni Masa Kini pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni Mac 2009 terbuka kepada semua pelajar Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Suwaibah bt. Ahmad En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Suwaibah bt. Ahmad tempoh 1 hari 5 hari Awal Mac 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

PELAN OPERASI : 5 16 |

Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah pelajar mempunyai masalah sikap meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni sekali setiap 3 bulan pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Faridah bt Osman En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Faridah bt Osman tempoh 1 hari 5 hari sekali setiap 3 bulan dalam tahun 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

17 |

CARTA GANTT PERLAKSAAN PROJEK TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL NAMA PROJEK Bengkel Pengurusan Masa membuat jadual kerja bagi para pelajar Program pertandingan poster Bengkel Catan Seminar Seni Masa Kini Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT

18 |