goplak. geuwat digenggereuhkeun. Sungutna ngegel kana tangkal huni. tuluy di ayun keun goplak. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Gagak teh hiber kuorang diobrot. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. “Engga. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. da jadi hideung lestereng. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Barang jol oray sanca teh panglingeun. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. Kabeneran aya nu keur neleum. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan.DONGENG BASA SUNDA GAGAK JADI HIDEUNG Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. goplak dipake nawu baloing tea. Pok weh oray sanca nanya. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. ngomongna oge basa Betawi. gaaaak! . Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. da sieunen katara. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Awakna malang dina balong tea. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful