Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian (Bahasa Melayu Tahun 4 )

Tarikh : 17 / 04 / 2012 Masa : 60 minit Tahun : 4 B Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tema : Yang Baik Jadikan Teladan Tajuk : Pak Senik Insaf

Hasil pembelajaran: Fokus utama : 5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Fokus sampingan : 11.1 menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Aras 1 (i) meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca

Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 1. Membaca petikan Pak Senik Insaf dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 2. Menceritakan secara lisan kisah Pak Senik Insaf berpandukan gambar. 3. Menyuaikan dan menulis lima daripada enam perkataan berlawanan bagi kata adjektif dengan betul.

Tatabahasa Sistem bahasa : i. ii. Frasa adjektif Imbuhan

Pengisian kurikulum : 1. Ilmu -kesusasteraan 2. Nilai baik hati, keinsafan, keberanian Kemahiran Bernilai Tambah : 1. Kemahiran berfikir -Menjana idea 2. Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan 3. Pembelajaran kontekstual Berkerjasama

Bahan Bantu Mengajar teks bertajuk Pak Senik Insaf, lembaran kerja, kotak muzik Alat Bantu Mengajar LCD, laptop Pengetahuan Sedia ada Murid pernah mendengar dan membaca cerita-cerita pendek atau teladan daripada pelbagai sumber.