Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pemkbelajaran Objektif Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan Makanan Kita 7.30 8.30 oagi 1.4.4 / Literasi 3.2 Pada akhir pembelajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. iii. Literasi : Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. 1. Menunuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi berdasarkan situasi dan menuturkannya semula. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid, power point atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi 1. Mengeja, menulis dan menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru. 2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai. Nilai Murni berbudi bahasa, jujur. Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan. Radio/komputer, slaid power point gambar-gambar tunggal, kad gambar dan lembaran kerja. Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan

Aktiviti

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pemkbelajaran Objektif Pembelajaran

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi