Anda di halaman 1dari 5

KEPENDUDUKAN

A. PERKEMBANGAN PENDUDUK A. 1. Jumlah Penduduk NO 1 2 3 Jumlah Jumlah Penduduk Tahun ini Jumlah Penduduk Tahun lalu Prosentase perkembangan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1503 Orang 1424 Orang 1446 Orang 1435 Orang Jumlah Seluruhnya 2927 Orang 2881 Orang

A.2. Jumlah keluarga No 1 2 3 Jumlah Jumlah Kepala Keluarga Tahun ini Jumlah Kepala Keluarga Tahun lalu Prosentase Perkembangan KK Laki-laki 634 KK 621 KK KK KK Perempuan 271 KK 266 KK KK Jumlah Total 905 KK 887 KK KK

B. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA USIA 0-12 Bulan Jumlah 0-12 1 tahun 2 3 4 Jumlah 1-5 5 6 7 Jumlah 0-7 8 9 10 11 12 13 14 LAKI-LAKI PEREMPUAN 15 Orang 13 Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang 19....Orang 15....Orang ......Orang ......Orang 19....Orang 26....Orang 25....Orang 25....Orang 20....Orang 24....Orang 18....Orang 14....Orang 18....Orang 11....Orang 19....Orang 13....Orang 20....Orang 21....Orang USIA 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 LAKI-LAKI ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang PEREMPUAN ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang

15 16 17 18 Jumlah 7-18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

18....Orang 17....Orang 21....Orang `19....Orang 214....Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang

14....Orang 21....Orang 19....Orang 2....Orang 200....Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang

56 Jumlah 15-56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Lebih dari 75 Jumlah 56 Total

......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang

......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang ......Orang

REKAPITULASI USIA PENDUDUK NO 1 2 3 4 5 6 Usia 0-12 bulan 1-5 tahun 0-7 tahun 7-18 tahun 18-56 tahun 56 tahun Jumlah 28 orang 137 orang 178 orang 424 orang 1731 orang 439 orang Prosentase dari Jumlah Penduduk % % % % % %

C. pendidikan C.1 Pendidikan Formal No 1 2 3 4 5 Tingkatan Pendidikan Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah Laki-laki 48 Orang 13 Orang - Orang 214 Orang 4 Oarng Perempuan 60 Orang 12 Orang - Orang 200 Orang 7 orang

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat Tamat SD sederajat Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA Tamat SMP/sederajat Tamat SMA/sederajat Tamat D-1 Tamat D-2 Tamat D-3` Tamat S-1 Tamat S-2 Tamat S-3` Tamat SLB A ( tuna netra ) Tamat SLB.B ( tuna rungu/mental ) Tamat SLB.C ( tuna grahita ) Tamat SLB.D ( tuna daksa/fisik ) Tamat SLB E ( tuna laras/anak nakal ) Tamat SLB G ( tuna ganda ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

177 Orang 662 Orang 525 Orang 668 Orang 297 Orang 149 Orang 6 Orang 7 Orang 11 Orang -

182 Orang 655 Orang 527 Orang 669 Orang 247 Orang 136 Orang 5 Orang 5 Orang 15 Orang -

C.II, Pendidikan informal No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkatan Pendidikan Kursus Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat Tamat SD sederajat Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA Tamat SMP/sederajat Tamat SMA/sederajat Laki-laki Orang 48 Orang 13 Orang - Orang 214 Orang 4 Oarng 177 Orang 662 Orang 525 Orang 668 Orang 297 Orang 149 Orang Perempuan Orang 60 Orang 12 Orang - Orang 200 Orang 7 orang 182 Orang 655 Orang 527 Orang 669 Orang 247 Orang 136 Orang

D. EKONOMI MASYARAKAT D.1. Mata Pencarian Pokok No 1 2 3 4 5 6 Jenis Pwkwejaan Petani Buruh Tani Buruh migran Pegawai Negeri Sipil TNI Pensiunan PNS/TNI/POLRI Laki-laki 471 Orang 234 Orang 56 Orang 54 Orang 8 Orang 7 Orang Perempuan 235 Orang 212 Orang 82 Orang 8 Orang - Orang - Orang

7 8 9

Sopir Tukang batu/kayu Tukang cukur

6 Orang 27 Orang 6 Orang

Orang Orang Orang

D.2. Pengangguran No 1 2 3 4 5 6 7 Uraian Jumlah angkatan kerja ( Penduduk usia 18-56 tahun ) Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja keras Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja Ket ........Orang ........Orang ........Orang ........Orang ........Orang ....1...Orang ........Orang

D.3. Kesejahteraan Keluarga No 1 2 3 4 5 6 Uraian Jumlah Keluarga Prasejahtera Jumlah Keluarga sejahtera 1 Jumlah Keluarga sejahtera 2 Jumlah Keluarga sejahtera 3 Jumlah Keluarga sejahtera 3 plus Total Julah Kepala Keluarga Keterangan 845 Keluarga 41 Keluarga 19 Keluarga

E. PRODUK DOMESTIK BRUTO A. SEKTOR PERTANIAN A.1. Tanaman Padi dan Palawija 1. Luas tanaman padi tahun ini 2. Nilai produksi tahun ini 3. Biaya pemupukan 4. Biaya bibit 5. Biaya obat 6. Biaya lainnya A,2 . Tnaman Jagung A.3. Tanaman Kedelai 1. Luas tanaman tahun ini 2. Nilai produksi Tahun ini 3. Biaya Pemupukan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

201 ha 22.500.000 /ha 1.220.000 /ha 300.000 /ha 400.000 /ha 5.000.000 /ha -

Rp. Rp.

60 ha 8.200.000 /ha 145.000 /ha

4. Biaya bibit 5. Biaya obat 6. Biaya lainnya A.4. Tanaman Bawang Merah A.5. Tanaman bawang Putih A.6. Tanaman Ubi ubian A.7. Tanaman Buah buahan A..8. Tanaman sayur sayuran

Rp. Rp. Rp.

400.000 /ha 400.000 /ha 3.700.000 /ha -

F. AGAMA No 1 2 3 4 5 6 7 8 Agama Islam Kristen Katolik Hindu Budha khonghucu Aliran kepercayaan Kepada Tuhan YME Aliran kepercayaan lainnya Total Laki-laki 1501 Orang 2 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 1503 Orang Perempuan 1423 Orang 1 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 1424 Orang Jumlah 2924 Orang 3 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 2927 Orang