Anda di halaman 1dari 3

PSV/MT/PJ-PPG Kohot 2 2012

TUTORIAL 2.1 Apakah itu Literasi Nombor? Apakah literasi? Definisi asas literasi adalah dalam keadaan yang literasi (celik huruf) menurut Chambers English Dictionary (2003). Karya rujukan ini, sebaliknya, mendefinisikan literasi sebagai berpelajaran; berupaya menulis dan membaca; mempunyai kemahiran di dalam atau dengan (m.s. 1856). Dalam bahasa pendidikan, Literasi Asas bermakna literasi klasik atau tradisional tentang pembelajaran mengenai bagaimana untuk membaca, untuk menulis, dan untuk melakukan perkiraan dan operasi angka; literasi-literasi asas di dalam kesemua masyarakat dipelajari secara formal dalam suasana pendidikan asas dan menengah, terutamanya sekolah-sekolah awam atau persendirian, tetapi kadangkala literasi-literasi asas ini dipelajari di rumah atau di dalam pusat-pusat komuniti. Literasi Nombor - Pengetahuan dan kemahiran yang perlu untuk memahami dan melakukan perkiraan dan operasi nombor.

Apakah hubungan Literasi Nombor dengan sukatan Matematik (KSSR/KBSR)? Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Bagaimana seorang guru dapat membantu muridnya mnguasai Literasi Nombor? Proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah menggalakkan penggunaan mempelbagaikan kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik 1 TERUNAH SMAT 680128125139 ( 0198814463 ) Page 1

PSV/MT/PJ-PPG Kohot 2 2012


dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, inovatif, berkomunikasi, dan berinteraks TUTORIAL 2.2 Penggunaan Bahan Manipulatif memainkan peranan dalam membantu murid menguasai kemahiran mengira. Perkembangan TMK telah mendorong penggunaan Bahan Manipulatif Virtual (Maya). Bandingkan kedua-dua mereka dalam pembelajaran Matematik di sekolah rendah. Bahan manipulatif penggunaa bahan maujud membolehkan murid mengenali dan merasa sendiri bahan tersebut, mudah dan murah untuk diperolehi Bahan Manipulatif Maya Hanya boleh dilihat tidak boleh dirasa.memerlukan kos yang tinggi untuk menyediakan . Bandingkan kelebihan dan kelemahan penggunaan kalkulator dalam pembelajaran Matematik di sekolah rendah . Kelebihan pengunaan kalkulator Kalkulator mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan memberi keyakinan diri pada kanak-kanak kerana penggunaan kalkulator merupakan cara pembelajaran yang berbeza dengan apa yang biasa mereka lakukan. mereka boleh membuat apa sahaja dengan kalkulator, membantu belajar nombor,boleh menambah dengan banyak dan membantu kerja melibatkan nombor. Kelemahan Kalkulator Murid menjadi tidak cekap atau mahir mengira Murid tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran Murid tidak menghafal fakta asas.

2 TERUNAH SMAT

680128125139

( 0198814463 ) Page 2

PSV/MT/PJ-PPG Kohot 2 2012


TUTORIAL 2.3 Kenapa perlunya belajar anggaran? Perlu untuk belajar anggaran agar kita boleh membuat andaian nlai awal sesuatu ukuran atau sukatan. Seperti jumlah wang diperlukan bila membeli sesuatu . membuat andaian besar atau luas kawasan. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan anggaran dalam kehidupan harian? Kelebihan anggaran boleh buat andaian awal, tidak mudah ditipu. Kelemahan anggaran Andaian kurang tepat dan boleh dikelirukan

3 TERUNAH SMAT

680128125139

( 0198814463 ) Page 3