Anda di halaman 1dari 31

MAKHRAJ AM: Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: Dua bibir sebelah atas dan bawah dirapatkan serta

ta ditemukan secara kuat 1. JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata/nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Dua bibir dirapatkan dan ditemukan secara kuat

MAKHRAJ HURUF

TAHAP HURUF :

2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun. 4. INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang Dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar daripada dua bibir.

SIFAT HURUF

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar ISTILAH: Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth: ( Yunus:4) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth:( Al-Masad:2) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas

1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

BAHASA:Kuat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada

TAHAP HURUF : 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis 4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH

) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya huruf tersebut berpegang pada makhrajnya.. Merupakan antara huruf Hams yang kuat kerana padanya terdapat sifat syiddah.

TAHAP HURUF :
Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkon g

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Halq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg terletak dalam buah halkum.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata/ nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA: Kuat


ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan

3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/Menurun


ISTILAH :

disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS: Membawa hujung lidah keluar

Al-Lisani ( Lidah ) sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka

1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

TAHAP HURUF : PALING

ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/Menurun


ISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. Antara huruf hamas yang paling lemah.

kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS:

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

MAKHRAJ HURUF

TAHAP HURUF :KUAT

KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat
ISTILAH:

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada 3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar


ISTILAH:

keluar ketika melafazkan huruf.

SIFAT HURUF

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth :( Al-Maidah:109) b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah ) Cth :(Al-Qashash:20) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf

MAKHRAJ
MAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di mana dinding halkum yg merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. 1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
Suara ditekan ke tengah halkum/kerongkong

SIFAT HURUF

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan

LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi


ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa menyebut

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya

hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hamas yang paling lemah. TAHAP HURUF : PALING

kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ
MAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan anak tekak. Suara ditekan ke permulaan halkum/kerongkong

1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit Huruf yang paling lemah ditafkhimkan kerana padanya terdapat sifat hamas 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

SIFAT

TAHAP HURUF :

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat istila yang ada padanya.

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. Antara huruf hamas yang paling kuat kerana padanya terdapat istila.

TAHAP HURUF :

MAKHRAJ
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas

SIFAT
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat


ISTILAH:

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar


ISTILAH:

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth : ( An-Nur:8) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS:

Al-Lisani ( Lidah ) Membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas

TAHAP HURUF :

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ SIFAT HURUF


1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi atas ( hadapan ) 1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Mempunyai hukum bacaan tersendiri sama ada tafkhim atau 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. 4. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari bahagian pinggir tepi lidah. 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas.

MAKHRAJ HURUF

TAHAP HURUF :

6. SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT)


BAHASA : Melencong/melentur ISTILAH: Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan melencongkan makhrajnya pada makhraj yang berdekatan

SIFAT HURUF

7. SIFAT TUNGGAL : TAKRIR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Getaran/berulang-ulang ISTILAH: Semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidah bergerak berulang-ulang serta bergetar semasa huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai ketika sukun dan bersabdu. Memadai dgn sekali getaran sahaja dan dipastikan hujung lidah tidak

MAKHRAJ
TAHAP HURUF :

MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

6. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas Desirannya

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM: MAKHRAJ Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

1 . SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada

segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekatsekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH : Nafas/udara terlepas

SIFAT HURUF
6. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas Desirannya 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

TAHAP HURUF :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang

4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada

3 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada


MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS:

TAHAP HURUF :

4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

MAKHRAJ

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya

5. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

1. SIFAT HURUF : HAMS

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang

6. SIFAT TUNGGAL : TAFASYI BAHASA : Berhamburan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya,berhamburan angin antara gigi depan dan lelangit keras.

( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

SIFAT HURUF

ISTILAH : Nafas/udara terlepas

semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

MAKHRAJ
TAHAP HURUF :

SIFAT HURUF

MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Mendatarkan lidah dan kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan (kacip) sebelah bawah. Pangkal lidah ditekan ke lelangit untuk menghasilkan suara yang 6. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
ISTILAH :

1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit Huruf yang paling kuat ditafkhimkan selepas dan kerana padanya terdapat itbaq dan sofir. 2. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila
3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa menyebut

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekatsekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

5.

BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

4. SIFAT TUNGGAL SOFIR BAHASA : bersiul/berdesir ISTILAH : Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas Desirannya menyerupai suara angsa.

SIFAT HURUF

MAKHRAJ

MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS:

Al-Lisani ( Lidah ) Sepanjang tepi lidah ditekankan pada geraham atas, sebelah kiri atau kanan

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit Huruf yang paling kuat ditafkhimkan slp kerana padanya terdapat 3. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara

TAHAP HURUF :

6. SIFAT TUNGGAL : ISTITOLAH ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Memanjang ISTILAH: Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut


ISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

TAHAP HURUF :

MAKHRAJ
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas Lidah juga ditekan ke lelangit utk menghasilkan 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat
ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya,

SIFAT HURUF

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang


ISTILAH : Nafas tertahan semasa

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Huruf yg paling kuat

suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Merupakan huruf yg kuat

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar


ISTILAH:

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir 4.SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit Huruf yang paling kuat

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth :( Al-Araf:101) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

5. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara keduaduanya. Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Membawa hujung lidah keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas. Pangkal lidah ditekan ke

MAKHRAJ

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

TAHAP HURUF :

5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun. 4. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH : Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. Sifat bacaan yang lebih kuat dari

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau

3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. Huruf yang kuat ditafkhimkan selepas ,,kerana padanya terdapat

SIFAT HURUF

MAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di mana dinding halkum yg merupakan tempat laluan suara akan disempitkan.

MAKHRAJ

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang

TAHAP HURUF :

Suara ditekan ke tengah halkum/kerongko ng

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis. 4. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu diringankan suara semasa melafazkannya.

MAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan anak tekak.

TAHAP HURUF :

MAKHRAJ

Suara ditekan ke pangkal halkum/kerongkong

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. Kekuatan tafkhim selepas , ,,

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat istila yang ada SIFAT HURUF 4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

MAKHRAJ AM: Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: Menemukan permukaan bibir bawah dengan hujung gigi kacip(gigi hadapan ) sebelah atas.
Permukaan bibir bawah dgn hujung gigi kacip sebelah atas

MAKHRAJ

5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar dari bahagian

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT

LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi


ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa

TAHAP HURUF : PALING

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.


TAHAP HURUF :

MAKHRAJ
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Mengangkat pangkal lidah dan menekannya ke lelangit lembut berhampiran anak tekak lebih jauh dari makhraj 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat
ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya,

SIFAT HURUF

Pangkal lidah diangkat dan ditekan ke lelangit lembut

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar

suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada

3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. Kekuatan tafkhim selepas ,, 4. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera

ISTILAH: Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj

kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth :( At-Taubah:104) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth ( Al-Insyiqaq:17) :

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat

keluar ketika melafazkan huruf.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekatsekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

Pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Mengangkat pangkal lidah dan menekannya ke lelangit lembut . Pangkal lidah terkeluar sedikit drpd makhraj . 1. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis. 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJ

SIFAT HURUF
TAHAP HURUF : ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi

ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya,

suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

3. SIFAT HURUF : HAMS

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

ISTILAH : Nafas/udara terlepas

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.


TAHAP HURUF :

MAKHRAJ
MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Tepi (sisi)bahagian hadapan lidah ke gusi hadapan sebelah atas sama ada kiri atau kanan. 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Mempunyai hukum bacaan
Tepi hujung lidah ditekan ke gusi hadapan

SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

6 .SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Melentur/melencong ISTILAH : Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan melencongkan pada makhraj 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. 1.SIFAT HURUF : JAHR Tidak perlu terlalu ) ( SIFAT KUAT ditekan suara dan :tidak juga perlu BAHASA Nyata diringankan suara semasa /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang

4. SIFAT HURUF : IZLAQ(PERTENGAHAN ) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya 6. SIFAT HURUF : IZLAQ disebabkan ( PERTENGAHAN)suara hurufnya keluar dari BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya disebabkan

TAHAP HURUF :

SIFAT HURUF

MAKHRAJ
MAKHRAJ AM: Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: Dua bibir sebelah atas dan bawah dirapatkan serta ditemukan secara ringan.

2. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun. 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

5. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu 4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT KUAT) BAHASA : Dengung ISTILAH : Suara sengau yg keluar dari pangkal hidung terutamanya apabila huruf ini disukunkan dan berbaris. Terbahagi kepada 5:Musyaddadah,Mudghamah, Mukhfah,Mudzharah,Mutahar

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

TAHAP HURUF :

MAKHRAJ

SIFAT HURUF

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Menekan hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas 2. SIFAT HURUF : TAWASSUT BAHASA : Sederhana/pertengahan ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 6. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka. Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

4. SIFAT TUNGGAL : 5. SIFAT HURUF : IZLAQ GHUNNAH (SIFAT KUAT) (PERTENGAHAN) BAHASA : Dengung BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH : ISTILAH: Suara sengau yg keluar dari Ringan huruf dan dapat pangkal hidung terutamanya disebut dengan senang apabila huruf ini disukunkan dan lancar dan berbaris. Kelancarannya disebabkan Terbahagi kepada suara hurufnya keluar dari AM: MAKHRAJ 5:Musyaddadah,Mudghamah, pinggir (tepi) lidah. Syafataan ( Dua bibir Mukhfah,Mudzharah,Mutahar ) MAKHRAJ KHAS: MAKHRAJ Memuncungkan kedua-dua bibir dengan mengadakan sedikit ruang antara pemuncungan itu.

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekatsekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya

TAHAP HURUF :

6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : LEMBUT ISTILAH : Suara yang mengalun lembut semasa melafazkan hurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

SIFAT HURUF
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaanHURUF : atau TAHAP berbaris PALING sukun.

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Pelaksanaannya dgn cara memuncungkan dua bibir dan

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka


ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Halq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg terletak dalam buah halkum.

MAKHRAJ

1. SIFAT HURUF : HAMS

( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi


ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa

menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekatsekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya

SIFAT HURUF

6. SIFAT HURUF : KHAFA ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tersembunyi ISTILAH: Tersembunyi suara huruf ketika menyebut hurufnya. Boleh dijelaskan dgn menyatakan suara baris huruf Itu sendiri. Jika Ha itu Ha simpul, boleh 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) MAKHRAJ BAHASA : Lembut 3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ISTILAH : 1.SIFAT HURUF : JAHR 4. SIFAT HURUF ( SIFAT LEMAH ) : INFITAH SIFAT KUAT ) ketika MAKHRAJ AM: ( Suara terlepas (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun menyebut hurufnya Al-Lisani ( Lidah: ) BAHASA : Nyata BAHASA ISTILAH :Renggang dan terbuka kerana tekanan yang MAKHRAJ KHAS: ISTILAH : /nyaring/terang Merendahkan lidah dlm lemah pada makhrajnya. Mengangkat keadaan mendatar ketika tengah lidah dan ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit Dapat tertahandgn dikesan semasa menekannya ke lelangit keras.suara yg menyebabkan Nafas menyebutnya. adanya suara yg dilepaskan dgn lapang dan menyebut hurufnya Sebutan huruf hendaklah SIFAT HURUF dilepaskan tanpa terbuka. disebabkan tekanan yang ditarqiqkan ( dinipiskan ) tersekat-sekat semasa kuat pada makhrajnya. Melahirkan suara yang

3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau TAHAP HURUF : sukun.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

ISTILAH: 6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH ) Tertegah daripada segera keluar BAHASA : Lembut ketika melafazkan huruf.

ISTILAH : yang yang bersifat ismat Suara huruf mengalun lembut semasa melafazkan hurufnya yang dilaksanakan tersekat-sekat kerana sukun sebelumnya berbaris fathah hurufnya dikeluarkan jauh dari

ANALISIS SIFAT-SIFAT HURUF


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ /


/ / / / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / 1 4 1 6 L / 5 1 6 P L / 1 4 1 6 L 2 2 2 6 T / / / / / /

/ / / / / / 2 2 2 6 T / / / / 2 2 2 6 T / 1 3 1 5 L / 4 1 1 6 K / / / / / / / / / / / / / 4 1 5 P L / 2 2 1 5 T / 1 2 2 5 L / 3 1 1 5 K / 5 1 / 4 1 1 / 3 2 1 / 1 4 1 6 L / 1 4 1 6 L / 2 3 1 6 L / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 2 2 7 K / 1 3 1 5 L / 3 2 1 6 K 5 L / / 4 1 5 P L / 3 2 1 6 K / 4 1 5 P L / 1 3 1 5 L / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ 3 2 1 6 K / 2 2 1 5 T

Huruf/ Sifat Jahr Syiddah Istila Itbaq Sofir Qalqalah Inhiraf Takrir Tafasyi Istitolah Ghunnah Hams Rakhawah Istifal Infitah Lin Khafa Tawassut Izlaq Ismat
SIFAT KUAT SIFAT LEMAH PERTENGA HAN JUMLAH TAHAP HURUF

SIFAT KUAT

6 6 6 P K K PK - PALING KUAT K

PETUNJUK: SIFAT LEMAH SIFAT PERTENGAHAN

K - KUAT T - PERTENGAHAN

L - LEMAH PL PALING LEMAH

MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT-SIFAT HURUF


MAKHRAJ HURUF :

Bahasa : Tempat keluar Istilah : Nama bagi tempat keluar setiap huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain. Makhraj Muhaqqaq: - Makhraj yang dapat dikenalpasti tempat keluarnya Makhraj Muqaddar : - Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat keluarnya. - Contoh : Tiga suara mad iaitu sebelumnya fathah, sebelumnya kasrah atau sebelumnya berbaris dhommah. Makhraj Am dan Makhraj Khas - Terdapat 5 anggota makhraj am dan 17 makhraj khas MAKHRAJ AM MAKHRAJ KHAS 1 cara sebutan 3 cara sebutan 10 cara sebutan 2 cara sebutan 1 cara sebutan 17 cara sebutan HURUF Suara mad 6 18 4 Ghunnah 30 suara huruf

SIFAT-SIFAT HURUF :

Bahasa : Keadaan atau ciri-ciri khas sesuatu Istilah : Cara menekan ( menyekat )udara atau suara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya. Terbahagi kpd dua bahagian: a. Sifat Lazimah sifat yang asal yang terdapat pada huruf Hijaiyah. b. Sifat Aridhah sifat yang mendatang yang berubah-ubah Terdapat 20 sifat 11 dari 20 sifat yang berlawanan ( berpasangan ) Hams Syiddah Istila Itbaq pasangannya 2.

1. Jahr 3. 6. Istifal 8. 10. Ismat

4. Tawassut 5. Rakhawah pasangannya 7. 9. Infitah 11.

pasangannya Izlaq pasangannya

a.Rongga ( ) b.Kerongkong ( ) c.Lidah ( ) d.Dua bibir ( ) e.Pangkal hidung (

9 sifat tunggal: 13. Sofir 16. Inhiraf 19. Ghunnah 14. Tafasyi 17. Takrir 20. Khafa

12. Qalqalah 15. Istitolah 18.Lin

)
5 anggota

Tahap sifat-sifat huruf Sifat Kuat: - Jahr, Syiddah, Istila, Itbaq, Qolqalah, Sofir, Tafasyi, Istitolah, Inhiraf, Takrir, Ghunnah.

MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT HURUF

Anda mungkin juga menyukai