Anda di halaman 1dari 2

Mukaddimah Sambutan : ~Assalamualaikum wr wb,,,, ~ Baca basmalah ..

~ Baca sepotong ayat [ kalau hapal ] contoh ayat :{ Alhamdulillahillazi hadana lihaza, wama kunna linahtadiya laula anhada nalloh } ~ Sapa para undangan .. {jamak} => yang kami/saya hormati bapak, ibu, sdr, para undangan yang dimuliakan Allah ~ Ucapan rasa syukur & puji => Alhamdulillah atas rahmat, nikmat & ridho Allah SWT kita dapat berkumpul, bersilaturahmi sekaligus memenuhi undangan kami pada siang/malam hari ini, tiada lain harapan kita semua dihari yang akan datang kita semua dan seluruh jajaran keluarga kita senantiasa diberi kesehatan & kemampuan untuk menambah ibadah-ibadah kita. Selain rasa syukur tadi tentunya sholawat-sholawat & sholawat yang senantiasa kita ucapakan akan tercurah kepada panutan umat, nabi dan rasul kita Muhammad SAW, kitapun berharap semoga kita semua akan mendapat syafaat-Nya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. ~ Masuk tema pidato => urutannya : terma kasih atas kehadiran tamu, utarakan maksud anda membuat hajat/mengundang, pesan & kesan anda dilingkungan tersebut, dll { bebas tak resmi } ~ ahiri dengan menutup sambutan => harapan pada masyarakat, tetangga atau doa ~ wassalamu .. .. ..

DOA ~ Taawuz { Auzubillah ... } ~ Basmallah ... ~ Puji-pujian => hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamday yuafi ni'amahu yukafi mazdihah, ya robana lakal hamdu kama yambarqi lijala li wal ikrom. Allah humma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad ~ doa selamat => a. Aluhumma antas salam waminkas salam .. ... dstnya, b. pakai bahasa indonesia c.tutup dengan doa selamat dunia akhirat => robbana atina fiddunya khasanah ... ... dst d.sudahi dengan => Wassollullahu 'ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad. Walhadulillahi robbil 'alamin

Berikut ini adalah contoh-contoh mukaddimah (pembukaan) untuk pidato/ ceramah beserta arti yang saya susun sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan, karena keterbatasan ilmu saya.

Artinya: Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia. Berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya.

. .

Artinya: Kami panjatkan segala puji padaNya dan kami meminta pertolonganNya. Seraya memohon ampun dan meminta perlindunganNya dari segala keburukan jiwaku dan dari kejelekan amaliahku. Barangsiapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad saw berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya.

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan islam. Salawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Saw berserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya

Artinya: Puji syukur kepada Allah dan doa salawaat serta doa keselamatan kepada rasulullah junjungan dan pembimbing kita, Nabi Muhammad bin Abdillah.

Label: Islam