Anda di halaman 1dari 12

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

A.

Arahan :

Lengkapkan suku kata di bawah berdasarkan gambar.

(Rujukan: B1DB1E2)

1.

2.

3.

4.

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

5. s e l

( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) (


B.

/5 markah)

Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataannya. (

Rujukan:B1DT1E1) 6. ba 7. li pis pes pas kal kul kil

8. gu 9. su da du di
2

la

lo

li

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

10. bu ki ku ke

( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) ( C. Arahan : Tanda ( ) pada ejaan yang betul. ujukan: B2 DL1 E1) /10 markah) ( R

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

bangau dangau (

( )

payong payung

( (

) )

kambing kembing (

( )

asker askar (

( )

daun daon 11. (

( )

12.
4

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

13.

bunga

nyanyi 14.

15. (Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) (


D.

/5 markah (R

Arahan : Baca dan padankan gambar di bawah.

ujukan: B2 DB1 E1)

16.

17.

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

18.

21. Abang baca buku

9.

20. 22. Ini ayam jantan.

sarang ( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) nyamuk


E.

/5 markah)

Arahan : Baca ayat dan suaikan dengan gambar. (Rujukan: B2 DB1 E2)

singa

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

23. Kucing kejar tikus.

24. Gajah itu besar.

Soalan 25 hingga 30 berdasarkan lagu Papaku Pulang Dari Kota.

F.

Arahan: Warnakan perkataan yang betul berdasarkan lagu Papaku 25. Ini sudu besi. Pulang Dari Kota. (Rujukan: B2 DL1 E2)

balik pulang ( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) (


7

/5 markah)

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

Papaku

dari

desa

kota kereta mainan

Papaku belikan

Kereta

kecil

besar

Warna merah, bolehku bawa ke sekolah. Pon pon pon pon pon pon pon pon Kereta kecilku berbunyi, Marilah adik mari naik, Bolehku bawa jumpa datuk nenek

( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) ( Soalan 31 hingga 35 berdasarkan gambar di bawah.
G.

/5 markah)

ARAHAN : Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. (Rujukan:

B3DL1E1)

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

31. Apakah yang dilakukan oleh Azmi? A. Menyapu sampah B. Membuang sampah ke dalam tong sampah. C. Mengutip sampah. 32. Di manakah Encik Aznil membuang kaca yang pecah itu? A. Dalam tong sampah B. Dalam longkang C. Dalam sinki 33. Ibu memakai apa semasa mengangkat kuali panas itu? A. Tuala B. Sarung tangan C. Apron

34. Mengapakah Azmah mencuci pinggan-pinggan itu? A. Supaya bersih dan selamat untuk digunakan semula. B. Supaya kemas dan bersih C. Supaya berkilat dan bersih
9

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

35. Apakah amalan murni yang diamalkan oleh keluarga ini? A.Tolong-menolong B. Baik hati C. Rajin ( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) ( Soalan 36 hingga 40 berdasarkan gambar di bawah. H.ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Rujukan: B3DT1E1) melintas jalan hentian bas wisel ( /5 markah)

lintasan belang

Pengawal lalu lintas

36.

Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.

10

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

37.

Kenderaan berhenti ketika murid _______________________.

38.

Murid murid melintas jalan di _________________________.

39. ________________________membantu murid melintas jalan.

40.

Pengawal lalu lintas menggunakan wisel dan ________________ untuk membantu murid-murid melintas jalan.

( Menguasai : 4-5 / Tidak menguasai: 0-3) ( SELAMAT MENJAWAB,SEMOGA BERJAYA!


Disedia oleh: ..................... ( PN MIRANI BINTI MOHD ALIMI ) Penggubal soalan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK Taman Kosas Disemak oleh: ........................................................... (PN JUHAIDA BINTI SHAARI) Ketua Panitia Bahasa Malaysia SK Taman Kosas

/5 markah)

Disah oleh:

........................... ( EN MOHAMED SABRI BIN MARICAN) Penolong Kanan Petang 11

Sulit BM Pemahaman Tahun 1 Peperiksaan PKSR (1) 2012

SK Taman Kosas

12