Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN PRAKTIKUI\4 KIMIA ANORGANIK I

PEMBUATAN KALIUM NITRAT

OLEH:
RTitf,^ l.f atTA-T-Yr7A l\ftlvlt.l, lvlt1'nftDlD w fl

tl.DlJlJlr

ADNTTT

\il1l.

AANTYh

L,rl\

NIM
l\llrIJ\JMl-\,rl\
?t-T -^l td--f ,

1003135333
YrYTT t-dt AhrRfl. vrrr tLrrllJli,rl\lu

TANGGAL PERCOBAAN
,ruDTD T.E,I\
A AT^4FTY

03 APRIL 2OI2
t1^lJE f.ftl(l\
.l F-5 Ynn i

JURLISAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS RIAU
2(o12

pembuatan

haliwn

AJitrat

I. 'lttjuan Pqcbaaq

l,
J.

l'4mpla"bn" Mnhahn garal lcalium p6{riurn pitnt, Falivn klorida.

nitrat hasil

feabe

@nn

PlempaJari pnisahln, frian fuvlnt, dan l.ns't Sanping hAtri'urn rroiida IndanrPan [ukdaan klaru{an.

dan kantclian dienp

t<e

datarn

n.

Ylolekll gA, AsAm nilAl

n-o

riLu['

-N*20

:'6
+n*

asan nilral Mada datan Far cair dan rnenddih pada 04,t'c dan rnenbkv nknJalr kristxl ruda -11,q'g'c. murni daVat me@^rit ionir?si
'

Feb tsnpoa{ur karnar

ffmfusa;,un)-

tilo

(Tantnni, pwt).
noffnA,

tidal brwanS,
F&rena adarya

go{okrrnia

qdrrn flitrfrl baftaak di,ltmpai di ct it' Alam, -bn{uk terutama dalan fnlr\un , fidral sefoian hsar

v?g nerghasilvan Mo, ,w'lA I HNO, hu R J N0, n Hr| + leTa (fin&sai , totr).
0i

Lapora-n Praktikum Kimia Anorganik I

pemana$n yary culrrp sebEai brilut ,

tirggi.

lon

nilraL rnernihri slru

ffattfuni,pora)
S+ruKt\rr

iflr' dalam Inr

ilur ,Jararq d,Jun pal bahq^ra ion nl"tral daVal, cl,gvnaban fua; liian, Idapt dthiraLhir

Dalarn prnboan

irti a

. rymisahan gardro ni{rat cara frvreebsiL}o larularr

fr/aNo, fesvl\ Mqan reaLei'


KCt

ffa61fuai,c,o), Dahrn skala tnduslr,', kcl diarnbit dari niwal Siluit,

t ilalll0s e= A.la0l +kN03

lerctsidryf &ldn ufira lmfub,l

MYan'qawkmfiayttng ' taporan Praktikum Kimia- Anorganik I

brru Lryn ilu rrwywitanl n h,drryn dan trblar

?kr+ LoH- + JK++ J Hfi lQliurn ha:anyn disirnpan dal

il,

dari Wrkuliu rh basa eldah diotah &ryu,


ru.drat

dir.

un
{Ot
kt^.,ama

fu-*at fttlauor)

pa srbtk Fr+ih alau kns-tat

- 1lh} tBbr 5BoK, ll+it didin

3fro'g

Darftal J,t rtDt b /mt kdaw{n 9e gan Man lm rnl- air


n,Iuhl

, m*a tl6x gzvil

kbrrda (vct) Brat rtulglql n,Ey g /mot, foipa p*is|at Whh fdrbt Dnsifug 1,907 g /cnt d'drh tSoo'c

nL [o'c),H g/,* [rc0"c) ffnonrrn , nog),'

aL,t ghoo

3' Co.orq gela,r

g,kscs Nll'J( 9, htol gtnprot


Io. ftrnbaUr k'ny,l

4,
F

cororg pguapan Trnbaryan


spa{uh

' hlu, okur 1o rnv

6-

7,

t3, Balry

k'

It

. l.aV t'q,

Latua't Lasa

P,WluL

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

3.J. Bahan UaT dtqvnaVan l. Katium tloriila

J, Na{rtum B. Aguades
5 gan kcl
los Dhla,

Ni'lr8\

dan 0,1 gram A/aNoo dtrrWuban kanv&sn diisi air.

Man tj

nl

k dalan

campran brsrhi dipanakan grnbit diatl* sffipai


rnglarul'

lo rnL Eue&, d{amlrhran k" dalan fll]@{


gdnlp

harit

rdo h:rn;t

diVanaslan

sryw-Wn1a

sanbil

Laru{an tersebvt

rdiryivrLan dalam pnaryds es

krisht .k'sabvl di2aary

gehtlumn$ tslah d,hn'baw!


kris [a
,{at
I

fuan Wat elrirg yary

kan di dalan dren.

kenrq drlinbara,
ktulat d,fulukan,

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

Da{a llasil Wyamalan

Berat

Kct

77

g@rn

fuaN0' trJama rrts{at

brat

Brra+ Vr.Vas

tanq
lofu tang

B6a\ kristat &an

, 8,730 grern

' oAlo gram

, ftdih

' 0,1 gan

bra[

krutat

Vl

hrhi{urqan

{t.Wgfiturg nftl Kr
n YNI = eton,

t4r

=
'

ffiirot
l

7,j gr

= 0,O07 mol
6-l
hztoqhrt'ucg mo

xo,l

mol

l\JaN0,

6.5 l,1erght[,ng b-at {Bon krislat


l.tfle-rrrul?

MeAVSi nRrn

' o,l .
0tl

kcl +

A/alrl0,

kpq t
g1l O'l

kullt
Necl

o,l
Q

0,1
O,l

Br;au FrTrttl kNo3

lseri

xMc o,\ ^ l0l lo,t qzn


[1

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

vrl,
T,l

. Kcl

1.1- MNog Na+ + N,z7.3- kA+ Alst,og ktto,

K* + q-

{- ruscl

vilt

Pmrbahasan

?qwW ini bnkjuan unluk rrnnplalari


gWiln kaliurn tri{rA{ halit

rahr' sn{ara nil,iu't,

rynhalan
ftHral

aJan" Wnigahan qanm

n1 klorida Mdasarpan
kAhurn klorr,Ja
nalnvrrr

&n nalriurn I'rijr0t dihu.t Lan dalan

dir yanE dtpanas)can, i11i


ni'hat
mvtah laru{'
rnrlarulnTa

ptaru{an gw6y }onik pula t)n


dinai).lran
r'ftal.E

. Wgn

INrW rni trdiri dan ion dan' lanAx, inr dafal lnanirzri,ut gqpli fruz, dan

Nar;l.

h bta svhu di na,Lkar.i kta d,na,Lk&n,

kal[rrq oi-lro[, Adah rrdarrt rNrd WAe flnv trgg I t rn{rd vdq* o*,r.ltgg i, t'ilwan

ladan '

Laporan Pra-ktikum Kimia Anorganik I

Paliurn ni{rsr WrU ddapt rni. U,ftirl llu Larvlan in,'

1laq t,rugt, agar

[/acl 34au ion cl' yary masi &"' laoubn kalivrn flr.fat
cuUp larna, larulaq
Sanrrg
kahurn

rwltr'r

vnlw menisabkn

dap
lrms{at kattum

furya #,bntvl
t

5daen inr' dtnng dan drw"rg'ian

&bnl&maa
umi kaliu m ,irrat, hts{at hlturn nfiat yary

Di.lra'l,,

ktuJuan un{ux filernl56l'lv

fen&uon 70 , ogg 7o . lni d,taWr;rn praLli\an

ah (hennpAt'nilar' l0o /o,

Pnslat

klivn ltilrat unJut.

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

lvqat

l' gbdfan SaLW-1aWr VW (W.Pryar()hi bs,nya


danpah ndldvrn /tlorida , Jdaskan t WWn rfWgyrnVwt kurva huburgn anlara Hawlan karturn nUrai" dan |.t0{nvrn klfid-a lagan bnpraarc. Bryaimana anda memtnhyan kdua gmrn lprsehal e

J. hlail)

bbih

liw

Jaurab

I a " GrnPtatur

lonik yila umuynJa hrlanbah bila gvhv dinaru,kan ,lp1a?i ?darulan hhiapa ga$(Yt sEaIi frra.ct hanfa sdirrl diynrryanhi suhu. AMrya iin seJenis l+larvlgn ga$n dalan dir dban btWra,a Jika da,rarn &ir t rdafldt salah salu fn gN samA ery*
ketaculuan garaa
Ton gUAm.

c' )tFa+ larvlart

bararn

la,{+ dalon flrr

.Lari^inn'

ffiUrn
, q*m d^n asu,

gaffin hnik r hlab6 lyqt nenpcrbw' kdart-lan.

hrulanIeganlarg pd^ lon rn{rat manilrFt kolaru'lan Lebih daa ilacl

Wone dah, yU\arulan 6ir ion nintil frwgalani resonansi, glain flv ion nijre+ bawln erVu kMul atr nemMluk
l[alarwy st?htr *hiryga lr/aCl {tdat. rvni6Yi ilatyl kdak havatan @^n nDhhlt air sel7iryqr blaru{an
Autwn

hn,

fi

Jht, ht[rogn . Mx4ps11


dlr

mlahf knrl

taporan Praktilmfn Kimia Anorganik I

GsU MdasarLan
NaCl

, gsu6i dagan

l,u.va di a{as {ertit'at h+'t a kl.lo. ffemikvt' Yelmkn yary hffi, ?aln 5^thv ?" c kruos lebih lanl geiltrqivu A/aol hlrn larvtr, *hvqa MdasrLan ketaraitu kfl'A drptr vwnte\Wn kuq drrV^- ih1l.

bh

WLat Rs{ala
Arronrm. lloog.

httP'

f;ilig-9643m-ionl<.h Int " Diauss reM bWiat I lanhnt, EA.Jole- Paruntun Praktrtturv' kit,a At*gr.,l. r.UniVeaitas

ny

re.

Vryol"l90

Laporan Ftaktikum Kimia Anorganik I