Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG BINTANGOR

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU MOD PJJ

Tajuk: 1. Secara individu anda dikehendaki mencipta satu teselasi dua matra dengan menggunakan peralatan yang sesuai

NAMA KURSUS

:Program Pensiswazahan Guru (PPG)

KOD DAN MATAPELAJARAN :WAJ3105/ LITERASI NOMBOR NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NAMA KUMPULAN NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR :Chawong Anak Tugang :730212-13-5113 :Bahasa Melayu 1 :En. Chiong Yew Kai : 24 September 2011

BIODATA

NAMA: Chawong Anak Tugang

NO. K/P: 730212-13-5113

JANTINA: Lelaki

NAMA KUMPULAN: BM 1 (Ambilan Jun 2011)

PENGAJIAN: Program Pensiswazahan Guru (PPG)

ii
KANDUNGAN

1. Biodata 2. Penghargaan 3. Isi kandungan

ii iv 1

iii

PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan kerja ini, kita sememangnya amat memerlukan bantuan serta sokongan daripada semua pihak. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada semua yang telah memberi kerjasama, tunjuk ajar serta bantuan semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dengan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya itu Encik Chiong Yew Kai. Terima kasih juga kepada semua ahli keluarga saya yang telah memberi galakan kepada saya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan. Begitu juga dengan rakan-rakan di SK Kuala Pelugau, Selangau kerana telah membantu serta memberi galakan kepada saya. Terima kasih semua

iv

Definisi Teselasi Apa itu teselasi dalam Geometri? Kata teselasi berasal dari kata bahasa Inggris Tesselation. Namun menurut MathForum, kata tessellate berasal dari bahasa Yunani, Tesseres yang dalam bahasa Inggris artinya adalah empat. Kita dapat melihat bentuk teselasi 2d pada batik, desain motif, atau juga gambar pengubinan matematika yang dibuat oleh siswa dengan

menggunakan kertas berpetak. Teselasi bermakna penyusunan berulang sebuah model untuk memenuhi sebuah bidang. Dalam matematika kita mengenalnya sebagai pengubinan. Hal ini dilakukan untuk menghias motif lantai, batik, atau pun langit-langit. Corak yang mencakupi permukaan satah dengan memasang bersama-sama dari bentuk asas yang sama yangtelah diciptakan oleh Alam dan manusia sama ada secara tidak langsung atau reka bentuk. Contoh-contoh susunan dari corak heksagonal mudah seperti sarang madu lebah'atau lantai seramik untuk hiasan kompleks yang digunakan oleh orang Moor di Sepanyol abad ketiga belas atau kerumitan dalam matematik, tapi artistik, mozekdiciptaoleh Maurits Escher abad ini.orak -corak ini disebut teselasi. Teselasi wujud apabila bentuk diulangi berkali-kali seperti meliputi kapal terbang tanpa apa-apa jurang atau pertindihan. Teselasi juga dikenali sebagai ubin. Mengikut kamus perkataan tessellate membawa makna membentu atau menguruskan dataran kecil dalam corak berkotak-kotak atau mozek. Perkataan tessellate berasal dari perkataan Greek tesseres dalam bahasa inggerisyang membawa makna empat. Poligon sekata mempunyai 3 atau 4 atau 5 atau lebih banyak sudut, Teselasi tetap bermakna teselasi yang terdiri daripada poligon kongruen tetap . Hanya tiga poligon sekata teselasi dalam satah Euclid: segi tiga, segi empat atau heksagon. Kita tidak boleh menunjukkan seluruh pesawat, tetapi

bayangkan bahawa ini adalah cebisan yang diambil dari pesawat yang telah berjubin. Berikut adalah contoh-contoh

teselasi segi tiga teselasi segi empat sama

teselasi daripada heksagon

Apabila kita melihat ketiga-tiga contoh ini, anda boleh dengan mudah melihat bahawa kuasa dua dipenuhi dengan satu sama lain manakala segi tiga dan heksagon tidak. Juga kita melihat pada 6 segi tiga pada satu-satu masa, mereka bentuk heksagon, jadi itu ubin segi tiga dan yang ubin-heksagon adalah serupa dan mereka tidak boleh akan terbentuk dengan secara langsung di sepanjang bentuk sehingga di bawah satu sama lain Anda boleh bekerja ukuran pedalaman sudut bagi setiap poligon ini: Bentuk segi tiga persegi pentagon heksagon lebih daripada enam sisi Ukuran sudut dalam darjah 60 90 108 120 lebih daripada 120 darjah

Apabila poligon sekata dalam teselasi mesti mengisi kapal terbang pada setiap bucu, sudut dalaman mesti menjadi pembahagi tepat 360 darjah. Ini kerja-kerja untuk segi tiga, persegi, dan heksagon, dan anda boleh menunjukkan teselasi bekerja untuk angka-angka ini. Bagi semua yang lain, sudut pedalaman tidak pembahagi tepat 360 darjah, dan oleh itu angka-angka tersebut tidak boleh jubin kapal terbang.

A teselasi dataran bernama "4.4.4.4". Begini caranya: memilih mercu, dan kemudian melihat pada salah satu daripada poligon yang menyentuh bahawa mercu.

Terdapat empat poligon, dan masing-masing mempunyai empat sisi.

Bagi teselasi heksagon biasa kongruen, jika anda memilih mercu dan menghitung sisi poligon yang menyentuh, anda akan melihat bahawa terdapat tiga poligon dan masing-masing mempunyai enam sisi, jadi teselasi ini dikenali "6.6.6":

A teselasi segi tiga enam poligon yang mengelilingi mercu, dan masingmasing mempunyai tiga sisi: "3.3.3.3.3.3".

Teselasi Semi-biasa Anda juga boleh menggunakan pelbagai poligon sekata untuk membuat teselasi separa-tetap. Teselasi semi-biasa mempunyai dua sifat iaitu: 1. Ia dibentuk oleh poligon sekata. 2. Susunan poligon pada setiap titik mercu adalah sama. Berikut adalah lapan teselasi separa tetap:

Terdapat kombinasi lain yang seolah-olah seperti jubin kapal terbang kerana perkiraan poligon sekata mengisi ruang di sekelilingnya. Sebagai contoh

Jika anda cuba ubin pesawat dengan unit-unit tessellation, anda akan mendapati mempunyai kombinasi yang sama, sudut pada setiap titik mercu. Terdapat juga tessellations yang diperbuat daripada poligon yang tidak berkongsi pinggir dan mercu biasa.