Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation ) PSV3110 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza ciri-ciri idiom mengikut stail, teknik dan proses berdasarkan perkembangan budaya dan pemikiran yang terdapat pada hasil karya seni barat, oriental dan Malaysia Menganalisis sejarah seni visual barat, oriental dan Malaysia serta aliran pemikiran dalam seni vsual Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sejarah untuk merangsang pemikiran dalam menghasilkan karya seni vsual Membuat apresiasi hasil seni barat, oriental dan Malaysia

2. 3. 4. Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia, pelbagai pendekatan apresiasi seni visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia, various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay Lands and visual art in Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 )

Surrealisme .Taj Mahal .Romantisme .Mahmeri .Seni bina Perkembangan seni visual selepas kemerdekaan .Kota Larangan China .Artifak .Dadaisme .Futurisme .Lukisan gua .Candi Borobudor .Tajuk Kandungan Teori Pengenalan Sejarah Seni Barat • Pra Sejarah .Klasikisme .Catan Cina .Kubisme .Impressionisme .Pop Art Pengenalan Seni Oriental (Seni Islam.Renaissance .Seni bina Jam 1 6 2 6 3 3 4 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Seni Arca .Catan air .Seni Plastik .Baroque .Minimalisme . Seni Cina dan Seni India) Pengenalan Kepentingan.Masjid Nabawi Pengenalan Seni Alam Melayu • Lukisan gua • Artifak • Seni Pribumi . falsafah dan pengaruh Sumbangan Tokoh Binaan-binaan Agung .Jah-hut .Angkor Wat .Post Impresionisme .Ekspresionisme .Artifak • Aliran-aliran Seni Abad ke-17 hingga ke-20 .Pua Kumbu Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan seni visual sebelum kemerdekaan .

Waley. Jeannie.Interpretasi .Tajuk Kandungan .Seni Moden Seniman Karya-karya terkenal Pengenalan kepada Pelbagai Pendekatan Apresiasi Seni Visual • Teori-teori apresiasi . London : P. Oriental art and culture: A study of Indian. New York: Harcourt Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) .Penilaian Apresiasi Karya Seni Barat Pengenalan pelbagai aliran dan period Perbandingan pandangan tokoh Perbandingan karya mengikut aliran Apresiasi Karya Seni Oriental Falsafah dan stail Perbandingan pandangan tokoh Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Alam Melayu Falsafah dan stail Perbandingan budaya dan kepercayaan • Perbandingan karya Apresiasi Karya Seni Malaysia • Pengaruh aliran seni pelbagai terhadap karya seni Malaysia Naturalistic dan Non-naturalistic Perbandingan karya Jumlah Jam 5 9 6 3 7 6 8 3 9 3 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Amboyer. Chinese and Japanese art.Broudy .Deskripsi . Art through the ages. Richard.Edmund Burke Feldman . (1981). G & Fred.Harry S. (1996). Hamlyn. (1967).Analisis . Cosmo Publications. S.Katherine Walker • Teori “Pengalaman Pelbagai” Edmund Burke Feldman .Erwin Panofsky .The oriental world: India and south east Asia. Arthur.

London : Worth Mason.. A short history of chinese art. The history and philosophy of art education. (2001). Orvirk.(2004). J & S.( 1970). Art fundamentals:theory and practice (9th. Islamic art. Upper Sadlle River McDonald. University of Berkeley Berkuat kuasa mulai Januari 2007 ( Kemaskini 15 Disember 2009 ) . London : University of London Press Ltd. Faber and Faber Bloom. Penelope E.Brace Gardner’s Rujukan Tambahan Amboyer. Prentice Hall.G.) New York:McGraw-Hill. Kuala Lumpur : Utusan Pub. The timeline history of Islamic art and architechture . Sdn. Blair. & Dist. (1967). O. Muliyadi Mahamood. History of Japanese art. Sullivan.al. S. Jeannie (1979) Oriental art: A handbook of styles and forms. (1997). Nasser D. Michael. (2005).(1993).Seni lukis moden Malaysia. Bhd. ed.et. New York:Phaidon Khalili.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful